Vår fiende, staten

Om vi ser under ytan på aktuella händelser kan vi utröna ett fundamentalt faktum, nämligen; en enorm omdistribuering av makt mellan samhället och Staten. Detta är det faktum som intresserar […]

Vår fiende, staten Läs mer »