Pressmeddelande från Ludwig von Mises Institutet i Sverige, www.mises.se. Stockholm, 2012-10-23

För omedelbar publicering.

UNKEN CIVILISATIONSKRITIK

Per Bylund, fil dr i nationalekonomi, lektor i bl a entreprenörskap vid University of Missouri, samt senior fellow vid Ludwig von Mises-institutet i Sverige säger med anledning av artikeln på SvD Brännpunkt 22 oktober:

”Artikeln ’Jordens befolkning måste begränsas’ är ett ypperligt tecken på hur fel man kan komma om man inte förstår grundläggande nationalekonomi.”

”Av den anledningen publicerar vi idag ett svar samt erbjuder både artikelförfattarna och SvD Brännpunkts redaktion en gratis online introduktionskurs i nationalekonomi. Det är vårt sätt att bidra till fred och välstånd i vårt moderna samhälle – och att verka mot den ekonomiska ignoransen.”

”Den ignoranta destruktivism som Boisen och Norrman hänger sig till handlar bara om dum civilisationskritik grundat på människoförakt och starkt bristande ekonomiska kunskaper. Det är inte långt från brännpunktsartikelns kärna till rasbiologi. Artikeln för som bäst tankarna till 1930-talet. Det är smaklöst av SvD att publicera en så grundlös artikel”, fortsätter Bylund.

”Utan att förstå hur en ekonomi fungerar och hur produktion skapar värden och framgångsrikt tillfredsställer människors varierande behov med knappa resurser är det lätt att förledas av medeltidslogik. Människor som Boisen och Norrman tror i sin enfald och på fullaste allvar att slutet är nära, att resurserna nästan tagit slut och att det inte finns någon framtid. Det kunde inte vara längre ifrån verkligheten.”

”Att journalister och nyhetsredaktioner uppvisar samma bristande kunskaper är ett långt större och farligare problem än de som Boisen och Norrman identifierar.”

Bylund skriver idag i ett svar på Boisen och Norrmans artikel på det svenska Ludwig von Mises-institutets hemsida, www.mises.se. Artikeln finns att läsa här.

”Med artikeln vill vi på Ludwig von Mises-institutet i Sverige uppmärksamma de oerhört grundlösa påståenden som ligger till grund för Boisen och Norrmans artikel, samt visa på den enorma förklaringskraft som finns i nationalekonomisk teori och vetenskap”, säger Joakim Fagerström, institutets president.

”Rätt hanterad är nationalekonomi, och framför allt ekonomisk analys enligt den österrikiska skolans teorier, en mycket stor tillgång. Det är både tråkigt och besvärande att sådant trams publiceras trots redaktionell granskning” fortsätter Fagerström.

För mer information, kontakta institutets redaktör Joakim Kämpe.