Pressmeddelande från Ludwig von Mises Institutet i Sverige, www.mises.se. Stockholm, 2012-10-10

För omedelbar publicering.

NATIONALEKONOMER GÖR PARODI PÅ SIG SJÄLVA PÅ DN DEBATT

”Nobelpristagaren Thomas J Sargent och professor Lars Ljungqvist vid Handelshögskolan i Stockholm skriver i DN Debatt 7 oktober en artikel som borde få nationalekonomer världen över att slita sitt hår i frustration. Artikeln är en oavsiktlig parodi som gör både nationalekonomi och nationalekonomer till åtlöje” säger Per Bylund, fil dr i nationalekonomi, lektor vid University of Missouri, samt senior fellow vid Ludwig von Mises Institutet i Sverige.

”Sargent och Ljungqvist behandlar den ekonomiska vetenskapen på det oseriösa sätt som vi kommit att förvänta oss av sådana som Paul Krugman på New York Times blogg” fortsätter Bylund. ”Det är inte värdigt utbildade och ansedda nationalekonomer att vara så ovarsamma med sin vetenskap. Artikeln saknar grund i ekonomisk teori samt gör antaganden som måste få tusentals ekonomer världen över att förfasas”.

”Författarna missar grundläggande ekonomiska begrepp, som vederlagts sedan århundraden, samt gör implicita antaganden som är direkt vilseledande – om inte falska”.

Som svar på artikeln i DN Debatt publicerar Bylund idag en artikel på Ludwig von Mises Institutets i Sverige hemsida www.mises.se. Artikeln finns här: Ekonomisk analys kan inte bortse från alternativkostanden.

”Med artikeln vill vi på Ludwig von Mises – institutet i Sverige uppmärksamma de direkta felaktigheter som är så olyckligt framträdande i Sargent och Ljungqvists artikel, samt visa på den oerhörda förklaringskraft som finns i nationalekonomisk teori och vetenskap”, säger Joakim Fagerström, institutets president.

”Rätt hanterad är nationalekonomi, och framför allt ekonomisk analys enligt den österrikiska skolans teorier, en enorm tillgång. Det är både tråkigt och besvärande att så namnkunniga nationalekonomer som Sargent och Ljungqvist handskas så ovarsamt med vetenskapen” fortsätter Fagerström.

För mer information, kontakta institutets redaktör Joakim Kämpe.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *