Vad har staten gjort med våra pengar?

Du kan lyssna på hela boken i Podcast-format med vilken spelare som helst genom att söka efter ”Vad har staten gjort med våra pengar” eller genom att manuellt lägga till följande podcastlänk: https://www.mises.se/vadharstaten.rss.

När denna juvel först dök upp 1963 tog den formen av en liten pocketbok ämnad för massdistribution. Vi har anammat den andan igen med denna special utgåva av Rothbards grundläggande bok om pengar och staten.

Oräkneliga ekonomer, investerare, kommentatorer, och författare har lärt från denna bok genom årtiondena. Efter femtio år så är det fortfarande den bästa boken på området, ett riktigt manifesto om sunda pengar.

Rothbard kokar ner den Österrikiska teorin till det essentiella, och boken gjorde stora teoretiska framsprång när den publicerades. Rothbard var den förste att bevisa att staten, och endast staten, kan förstöra pengar på en massiv skala, och han visade exakt hur dom gör detta smutsiga jobb.

Rothbard visar precis hur banker skapar pengar ur tomma intet och hur centralbanker, backade av statlig makt, låter dem komma undan med det. Han visar hur växlingskurser och räntor skulle fungera i en sann fri marknad, och när det gäller att beskriva slutet på guldstandarden så nöjer han sig inte med att beskriva de stora trenderna, utan han nämner också namn och röker ut alla intressegrupper involverade.

Sen Rothbards död har forskare arbetat med att bedöma hans arv, och många av dom är överens om att denna lilla bok är en av hans viktigaste. Även fast den är överraskande kort så tog dess argument stora steg emot att förklara att det är omöjligt att förstå offentliga angelägenheter i vår tid utan att förstå pengar och dess destruktion.

Lyssna på boken här:

Denna boks innehåll inkluderar:

Introduktion till den svenska utgåvan av Per Bylund
1. Inledning
2. Pengar i ett fritt samhälle
2.1. Värdet av utbyte
2.2. Byteshandel
2.3. Indirekt byteshandel
2.4. Fördelar med pengar
2.5. Den monetära enheten
2.6. Pengars utformning
2.7. Privat myntprägling
2.8. Den ”rätta” mängden pengar
2.9. Problemet med ”hamstring”
2.10. Stabilisera prisnivån?
2.11. Samexisterande pengar
2.12. Penningförvaring
2.13. Sammanfattning
3. Statens trixande med pengar
3.1. Statens inkomster
3.2. Inflationens ekonomiska effekter
3.3. Framtvingat monopol på pengautgivning
3.4. Myntförsämring
3.5. Greshams lag och myntprägling
3.6. Sammanfattning: Staten och myntprägling
3.7. Banker tillåts vägra utbetalning
3.8. Centralbanksväsende: Inflationens tyglar tas bort
3.9. Centralbanksväsende: Inflationsstyrning
3.10. Guldmyntfoten överges
3.11. Fiatpengar och problemet med guld
3.12. Fiatpengar och Greshams lag
3.13. Stat och pengar
4. Västvärldens monetära sammanbrott
4.1. Fas I: Den klassiska guldmyntfoten, 1815-1914
4.2. Fas II: Första världskriget och därefter
4.3. Fas III: Guldutbytesstandarden (Storbritannien och USA) 1926-1931
4.4. Fas IV: Flytande fiatvalutor, 1931-1945
4.5. Fas V: Bretton Woods och den nya guldutbytesstandarden (USA) 1945 – 1968
4.6. Fas VI: Upplösningen av Bretton Woods, 1968 – 1971
4.7. Fas VII: Slutet på Bretton Woods: Rörliga fiatvalutor, Augusti – December 1971
4.8. Fas VIII: Smithsonian Agreement, December 1971 – Februari 1973
4.9. Fas IX: Rörliga fiatvalutor, Mars 1973 – ?