En svensk ekonomisk historia: 90 år av socialdemokratisk förödelse

Den svenska ekonomiska politiken följde länge etablerad ekonomisk teori. Svenska nationalekonomer var tidigt ute med att utveckla konjunkturteori och studera hur man kunde skapa en väl fungerande finanspolitik på basis […]

En svensk ekonomisk historia: 90 år av socialdemokratisk förödelse Läs mer »