Personlig frihet och påhittade grupper

Personlig frihet för mig innebär att göra mina egna val och ta ansvar för mina egna val, och att samtidigt inte ta ansvar för ageranden som inte är mina val. […]

Personlig frihet och påhittade grupper Läs mer »