Vägen till Galts Ravin (en libertariansk utopi)

Den här månaden firade USA åter igen sin självständighet den fjärde juli. Efter ett år av lockdowns, munskydd samt nu även obligatoriska vaccineringar på arbetsplatser och universitet, så känns idén att USA skulle vara ett frihetens fyrbåk för resten av världen långt borta. Den inställningen upprepades i Toby Keiths nya lеt ”Happy Birthday America”. Keiths nedstämda text återspeglar hans observation av den amerikanska patriotismens försvinnande, som var närvarande för inte länge sedan.

Problemet med versionen av nationell stolthet av sångaren av ”Courtesy of the Red, White, and Blue” är att den likställer kärlek till sitt land med godkännande av imperialistiska tendenser. När man invaderar främmande länder och störtar regeringar är det källan till stolthet för sitt land, då känns minskande militärmakt och en orespekterad flagga vid Olympiska Spelen förkrossande.

För en libertarian med grunden i äganderätten, personligt ansvar och finansiell läskunnighet så är vägen framåt inte att haka på den politiska boxningsmatchen mellan högern och vänstern. Vägen framåt är secession. När lagen sviker Derek Chauvin och sunt förnuft gällande könsbaserad segregering i känsliga utrymmen försvinner så finns det inget behov hos libertarianer att vältra sig i sina kuddar och choklad som efter ett förödande uppbrott. Den politiska pendeln skänker antingen hopp eller besvikelse för de som är lojala mot ett visst parti. För istället dagbok över dina klagomål mot Uncle Sam och blockera honom hypotetiskt från att styra ditt liv.

Secession behövs var dag, speciellt inom utbildning och sjukvård. Det enorma lidandet för individer under 2020 orsakat av statlig byråkrati och politik illustrerar vikten av individers självständighet.

Utbildning

Det allmänna skolsystemet visade sina rätta fдrger. Många lärare protesterade mot att gå tillbaka till klassrumsundervisning trots den ogrundade rädslan att barn är superspridare. Där skolor formellt återgick, satte stater och administrationer munskydd på barn utan att utvärdera sekundära konsekvenser som förlängd utsatthet för bakterietillväxt på munskydden.

Resultatet av virtuella lektioner var värre. Anklagelser om virtuellt skolk uppmanade till besök från barnavårdsnämnder, speciellt där internetåtkomst var dålig. Lärandeförlusten var störst i låginkomstsamhällen och skadade akademiska resultat för svarta och latinamerikanska studenter. 

Tyvärr är påverkan på barnens hälsa, även nu ett еr senare, inte en prioriterad fråga. Då covid-vaccinering behövs för att få gå till skolan finns det oro för att vaccinen statistiskt är mer dödliga för barnen än viruset. I Washington DC kan minderåriga bli tvingade av skoladministrationer att vaccinera sig utan en förälders samtycke eller vetskap.

Det allmänna skolsystemet sviker barnen men tack och lov sätter skolsecession guldkant på tillvaron. Graden av hemundervisning tredubblades ungefär under pandemin när alternativen till allmän utbildning var otillfredsställande. År 2021 finns det en mängd alternativ för hemundervisning, allt från självframtagna läroplaner till mer samhällstäckande läroplaner. Stöd för denna livsstil kan erhållas genom formella onlinegrupper, samarbetsgrupper och hemskolningsgrupper.

”Unschooling”, för grundskoleklasserna flexibla läroformer där barnen är fria att upptäcka och skaffa färdigheter utifrån sina egna intressen. Detta tidiga lärande genom specialisering och entreprenöriella tendenser från unga år gynnar barnen långt in i vuxenlivet. 

Om syftet med utbildning är att berika barnet så misslyckas det allmänna systemet avsevärt med detta målet. Secession gör det möjligt för föräldrar att uppfostra sina barn utifrån sina egna värderingar istället för statens och skydda dem fysiskt från mobbing, känslomässig och social, från lärare och elever med skeva prioriteringar.

Sjukvård

Likt allmän utbildning, hade amerikansk sjukvård redan ett tillstånd av otillräcklighet.

Pandemin visade tydligt problemen som präglade det amerikanska sjukvårdssystemet, direkt covid-relaterade eller ej. Mödrar fick dåliga födelseresultat till följd av sjukhusens och de statliga byråkraternas politik. Billig, opatenterad medicin som ”hydroxychloroquine” och ”ivermectin” gjordes antingen otillgängliga helt och hållet eller mycket svårare att skaffa trots goda framsteg med att behandla den manifesterade sjukdomen.

I det nuvarande sjukvårdssystemet är läkare, även de med goda avsikter, begränsade av sjukhusprocedurer och följer rekommendationerna från större myndigheter, både offentliga och privata. Verkligheten är sеdan att det amerikanska medicinsystemet inte är en fri marknad i någon bemärkelse, oavsett hur mycket det påstås. 

Läkare i mainstream-sjukvård har inte självstyret att fatta specialiserade beslut för sina patienter. Till exempel kräver försäkringsbolagen att en viss procent barn är fullt vaccinerade i enighet med Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) rekommenderade vaccinationsschema annars får inte barnläkaren nå tröskeln för vårdbonus. Oavlåtligt stöd för dessa ”one-size-fits-all”-rekommendationer kommer inte bara från det styrande organet och försäkringsbolagen utan också från den stora yrkesorganisationen för barnläkare, American Academy of Pediatrics. Att simma mot strömmen är varken ekonomiskt eller klokt för ryktet som läkare, även om specifika patienter har högre risk för biverkningar.

Vid den specifika behandlingen av covid var rutinen att sjukhuspatienter placerades i respiratorer (med en dödsfrekvens för covidpatienter i respiratorer cirka 58,8 procent). Syretillskott, en icke-invasiv behandling, borde initialt ha tillhandahållits för låga syrenivåer men det fanns ekonomiska incitament att diagnostisera för covid-19 och ventilera. Tack vare Food and Drug Administrations (FDA) byråkrati var läkare begränsade i deras förmåga att ordinera läkemedel med höga framgångsnivåer till patienter tidigt i pandemin. Hur många liv förlorades i onödan på grund av byråkrati?

Efter släppet av Dr. Tony Faucis email, kan folket nu observera att CDC:s pandemi-rekommendationer inte var baserade på ”vetenskap” eller bekymmer för folkets hälsa. Fauci förstod att munskydd var ineffektiva i att bromsa viral spridning, höll lyckade behandlingsmetoder borta från att praktiseras brett, och visste att Covids dödsantal var ungefärliga med de vid en allvarlig säsongsinfluensa. Att stänga ner ekonomin var aldrig motiverat. 

Under ett system fastkört i de motstridiga intressena av reglerande byråkrater, medicinska procedurer och sjukvårdsförsäkringsbolag, kommer patienterna ha en enkel lösning: sparka läkaren. Kräv fler barnmorskor och hemmafödslar för bättre hälsa och födelseresultat. Besök alternativa vårdgivare som ordinerar framgångsrika C-vitamin- och zinkbehandlingar. Sök er till icke-invasiva utövare som naturläkare och kiropraktorer som vill behandla de underliggande orsakerna i stället för bara symptomen.

Rädsla är tyvärr förknippad med att ta detta steg. Men den förbisedda verkligheten är att onödig felbehandling kvarstår som den tredje största dödsorsaken i USA. Secession från hälsoförsäkringsnätverk kanske inte bara ger bättre övergripande hälsoresultat utan kan vara billigare eftersom utövare tillgriper att vägra sjukförsäkringsbetalningar för att få större autonomi.

Vägen till Galts Ravin

Libertarianismens framgång är oberoende från statens inflytande. Att öka sin tillit till fria marknader där personligt ansvar och beslutsfattande segrar över självbelеtenhet, ger en effektiv patriotism. Att stoppa världens Randianska motor så att libertarierna kan nå Galts hypotetiska ravin bortom statens grepp (dvs. På externa marknader) kräver secession. Lämna en skola eller ett sjukvårdssystem som inte levererar önskade mål.

Och slutligen, var modig. Mod är inte begränsat till att stå på Himmelska Fridens Torg. Försvaret av frihet är oftast mer vardagligt: förflytta dina barn från skolans tyranners inflytande eller avsluta ett jobb där arbetsgivaren kräver injektioner som besudlar dina moraliska principer. Medan det kan verka läskigt, vilket det förvisso är, så är frihetsälskarna de som kommer att vara bålverket som inte kan penetreras av ondskan. Som Mises favoritmotto från Virgil sa ”Tu ne cede malis, sed contra audentior ito.” (Ge inte efter för ondskan, utan bekämpa den än mer.)

Skribent, Felicia A. Jones

Översättare, Andreas Granath

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *