Hur staten sprider masshysteri

Historien om masshysteri, eller masspsykos, är fascinerande. Fall med masshysteri har dokumenterats ända sedan medeltiden. Låt oss gå igenom några av de senare fallen.

När radiopjäsen av Orson Welles Världarnas krig sändes 1938, kort efter anspänningen i samband med Münchenöverenskommelsen, ska den tydligen ha orsakat panik hos lyssnarna som trodde att vi var under angrepp av marsianer.

Ett annat märkligt fall är en episod av ett portugisiskt tv-program vid namn Jordgubbar med socker. I avsnittet infekterades karaktärerna med ett dödligt virus. Efter programmet rapporterade mer än 300 skolungdomar liknande symptom som de sjuka karaktärerna hade haft i form av utslag och andningsbesvär. Några skolor fick till och med stänga. Portugals nationella institut för katastrofmedicin slog fast att viruset inte fanns i verkligheten och att symptomen stod för ett fall med masshysteri.

På samma sätt, under en flygning med Emirates i september 2018, upplevde dussintals passagerare att de var sjuka efter att ha sett andra passagerare med influensaliknande symptom. Konsekvensen av paniken blev att hela flyget sattes i karantän. I slutändan visade det sig att endast ett fåtal passagerare faktisk hade en förkylning eller säsonginfluensan.

Det är välkänt att det existerar noceboeffekter, motsatsen till placeboeffekter. Med en placeboeffekt tillfrisknar en person från sjukdom om han förväntar sig att göra det. Med en noceboeffekt å andra sidan, blir vi sjuka just för att det är vad vi förväntar oss. I en självförverkligande profetia orsakar förväntningarna själva symptomen. Oro och rädsla förvärrar effekten.

Masshysteri kan orsaka att personer upplever symptom. Utöver detta kan hysteri, kollektivt eller ej, få personer att uppträda på sätt som mer sansade människor sannolikt ser som absurda. Det är upp till empirisk forskning att avgöra om, och i vilken utsträckning, världen har varit i ett tillstånd av masshysteri under covid-19-epidemin. Vi har alla sett personer som hamstrar toalettpapper, bär mask när de sitter ensamma i bilen eller hört historier om människor som inte har lämnat sina hus på månader. Vi känner också till personer som är rädda för viruset, även om risken för dem själva att dö är minimal.

Medan utredningen kring coronaorsakad masshysteri sannerligen är intressant, skulle jag här vilja ställa en mer fundamental fråga; nämligen, i hur stor grad statens existerande förvärrar effekten av masshysteri. Självklart kan instanser av masshysteri även existera i ett fritt samhälle, pga tendensen för negativ bias i den mänskliga hjärnan. Vi fokuserar på negativa nyheter och lider under stress när vi upplever att vi inte har kontroll över tillvaron. Detta kan även hända i ett fritt samhälle när negativa nyheter får överhanden. Samtidigt, i ett fritt samhälle existerar mekanismer för självrättning och avgränsningar som gör det mer svårt för masshysteri att eskalera bortom kontroll.

En sådan självrättande mekanism är att det finns väletablerade strategier för att minska rädsla och ångest. I ett fritt samhälle skulle personer fritt kunna använda dessa metoder. Man kan lätta på stressen genom sport och fysisk träning. Utöver detta, är det grundläggande att hitta distraktioner från negativa nyheter och att socialisera. I ett fritt samhälle skulle det finnas gott om distraktioner.

Det är sant att hysteri kan få personer att orsaka enorm skada på sig själva och andra. I ett fritt samhälle finns det en absolut gräns för hur mycket förstörelse som kan orsakas av masshysteri, och denna gräns utgörs av privat äganderätt. I ett fritt samhälle kan inte hysteri leda till massiv kränkning av den privata äganderätten genom staten, eftersom staten inte skulle existera.

Dessutom, medan vem som helst med hälsohysteri frivilligt får stänga ner sitt företag, bära mask, stanna hemma, skulle ingen i ett fritt samhälle som inte har drabbats av hysteri tvingas att stänga ner sitt företag, bära mask eller vara i karantän. Gruppen människor som fortsätter att leva sina liv som vanligt, och då är fria att göra det, skulle kunna vara en väckarklocka för de som hamnat i en masspsykos, framförallt de som ligger på gränsen. Tänk er att en liten grupp människor fortsätter att gå och handla, arbeta, andas ohämmat, träffa vänner och familj och ändå inte dö. Andra skulle kanske följa deras exempel och masshysterin skulle då börja krympa.

Medan förstörelsen orsakad av masshysteri är begränsad av principen för privat egendom i ett fritt samhälle, finns ingen sådan gräns när det existerar en stat. En välorganiserad grupp av masshysteriker kan få kontroll över statsapparaten och anta åtgärder på resten av befolkningen och orsaka dem stor skada. Risken för masshysteri är en viktig anledning till varför staten som institution är så farlig.

Utöver att det i ett fritt samhälle finns faktorer som kan lindra en potentiell masshysteri finns snarare faktorer inom staten som kan förvärra en sådan:

För det första, staten kan och har, i samband med covid-19-pandemin, hindrat aktiviteter som kan minska rädsla och ångest, såsom sport och andra fritidsaktiviteter. Staten förespråkar social isolering vilket bidrar till oro och psykologisk påfrestning, ingredienser för en masshysteri.

För det andra, staten tar ett centraliserat grepp på att angripa orsaken till hysterin, i vårt fall ett upplevt hot av ett virus. Staten påtvingar alla dess lösning och som resultat finns inga eller väldigt få alternativa metoder för att lösa problemet. Personer som inte har hamnat i masshysterin och är emot statens lösning blir undertrycka. De får ingen chans att prova sina alternativa lösningssätt för att lösa ”krisen” eftersom andra vägar framåt har förbjudits av staten. Ineffektivt grupptänkande ökar som en konsekvens och då inga alternativ visas upp föder hysterin sig själv.

För det tredje, med en stat är media politiserad. Nyhetsredaktioner och sociala medier har ett starkt band till staten. Media kan vara direktägt av staten, behöva statens licens för att få existera, leva på statens bidrag eller vara befolkat av journalister som gått i statlig skola. Dessa nyhetsredaktioner och sociala media lanserar massiva kampanjer kring negativa nyheter för att medvetet skrämma upp befolkningen samtidigt som de tystar ner alternativ information. Om människor lyssnar på, tittar på eller läser ensidiga nyheter hela dagarna kommer deras stress och oro att öka. Masshysteri understött av en partisk mediasektor kan enkelt växa bortom kontroll.

För det fjärde, negativa nyheter från en källa med auktoritet är speciellt skadligt för psykologiskt välbefinnande och skapar ångest. Om det finns en institution med sådan total makt som staten, som intervenerar i folks vardagliga liv från födsel till död, kommer dess representanters ord bära stor vikt. Många behäftar stor auktoritet till dessa representanter och till varningarna från statliga institutioner. Så, när en läkare som Anthony Fauci med staten i ryggen säger åt folk att vara oroliga och bära mask blir det lättare för masshysteri att bildas jämfört med situationen i ett decentraliserat samhälle.

För det femte, ibland ligger det i statens intresse att aktivt ingjuta skräck i populationen, och därigenom bidra till masshysterin. Som ett exempel; en interntidning från det tyska inrikesministeriet som gavs ut under de första månaderna av coronaepidemin läckte till allmänheten. I tidningen kan man läsa att experter rekommenderade den tyska regeringen att skrämma upp den tyska befolkningen. Det föreslås tre olika metoder för att uppnå detta. Först ska officiella källor fokusera på andningsproblemen hos covid-19-patienter eftersom människan har en inbyggd rädsla för just död genom kvävning vilket enkelt kan orsaka panik. Därefter ska rädslan även spridas till barnen. Barn kan enkelt smittas när de leker med varandra. De ska informeras om att när de smittas kan de föra smittan vidare till föräldrar och mor- och farföräldrar och därmed orsaka en bedrövlig död inom familjen. Detta för att orsaka skuldkänslor. Som tredje metod ska man poängtera risken för långtidsskador efter coronainfektion och risken för plöstlig död hos de som smittas. Alla dessa åtgärder syftar till att öka rädslan i populationen. Detta eftersom rädsla i slutändan är fundamentet för all statlig makt. Som H.L Menken sa:

”Hela syftet med politiska åtgärder är att hålla befolkningen orolig (och proklamera sig själv som vägen till trygghet) genom att skrämmas med en ändlös rad av troll som alla är påhittade.”

För att summera: masshysteri är möjligt även i ett fritt samhälle men där finns det självrättande mekanismer. Skadan som en sådan hysteri kan orsaka är begränsad av privatägarskap. Staten blåser upp och förvärrar masspanik orsakande enorm förstörelse. Vad som skulle vara lokala, begränsade, isolerade utbrott av masshysteri i ett fritt samhälle kan via staten konverteras till en global masshysteri. Tyvärr finns det ingen begränsning i hur stor skada masshysterin kan orsaka på liv och frihet om den får fäste inom staten, eftersom staten inte respekterar privat ägande. Den skrupelfria kränkningen av grundläggande friheter under coronaepidemin är ett glasklart exempel. Risken för masshysteri är ännu en orsak till varför staten är en så farlig institution.

Svensk översättning av Magnus Johansson. Originalartikeln.

1 reaktion på ”Hur staten sprider masshysteri”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *