Libertarianism

”Ludwig von Mises-Institutet är inte bara en del av den libertarianska politiska idétraditionen med rötter i den klassiska liberalismen utan dessutom genom Murray Rothbard, lärjunge till Ludwig von Mises, de första i modern tid att använda ordet ”libertarianism” som politisk beteckning.”

Vi kan nu presentera en ny introduktionstext till vår politiska filosofi. Texten ger en inblick i vår libertarianska åskådning och ämnar därutöver ge en överblick på dess praktiska tillämpning och betydelse mot bakgrund av ett svenskt sammanhang. Texten ligger på Ludwig von Mises-institutet Sveriges första sida och är således den ram vi gemensamt ställer oss bakom som organisation.

Introduktionen baseras på den politiska teori som Ludwig von Mises lade grunden till, Murray Rothbard utvecklade och Hans Herman Hoppe försvarade och försvarar i uppdaterad form.

Läs gärna vidare genom att följa länken nedan.
Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *