Behöver vi en världsregering för att lösa Corona-krisen?

Ibland händer hemska saker utan att någon människa gjort något fel, och Coronaviruset kan mycket väl vara just en sådan sak. Det är fullt möjligt att virusets ursprung står att finna i Hubei-provinsens ”wet markets” snarare än i ett oavsiktligt (eller ännu värre, ett avsiktligt) utsläpp av ett biologiskt vapen som tagits fram av Xi Jinpings regering.

Vi kommer förmodligen aldrig att få reda på sanningen, men enkla och bekväma svar på frågan hur vi hade kunnat undvika den här katastrofen borde ses på med samma skepticism som all annan statlig propaganda. Allehanda kriser, oavsett om det rör sig om ekonomiska, politiska, militära, eller hälsokriser, får alltid ideologer av alla kulörer att förklara exakt hur sådana händelser perfekt passar in i deras världsbild. Faktum är att de ofta försöker att förklara krisens inträffande som ett resultat av att deras politik och idéer inte anammats.

Wuhan-viruset verkar passa perfekt in på denna beskrivning. Alarmister som argumenterar för 1) mer robusta och omfattande statliga folkhälsoåtgärder och 2) mer överstatlig koordination, ser oundvikligen infektionssjukdomar som ett perfekt medel för att rättfärdiga en ökat statlig makt över individer och deras medicinska beslut. Hemska och snabbt spridda virus är perfekt kanonmat för deras argument, som i slutändan går ut på att folk inte är kapabla att fatta egna beslut.

Sjukdomsutbrott som sprider sig över nationsgränser göder byråkraternas längtan efter mer makt över befolkningen. De arbetar för att göra allmänheten mer villig att acceptera saker som tvångskarantän; att de som inte lyder ska arresteras; tvångsvaccinering; tvångsinskrivning på statliga institutioner; utegångsförbud; begränsningar på vilka företag som får vara öppna; vart man får resa; samt importkontroller. De överlåter även makt till folkhälsotjänstemän för att ta kontroll över jakten på ett ”botemedel”, och de tar sedermera åt sig äran när viruset slutligen minskar i omfattning.

Det är den här sortens saker som auktoritära politiker vill ha hela tiden. Kriser ger dem bara en möjlighet att öka sin makt, samt att göra allmänheten van att lyda statens befallningar.

Statshatande libertarianer är inte immuna mot detta heller. Vi försöker ofta förklara kriser som ett resultat av en statlig intervention; att krisen skapats eller förvärrats av bristen på den marknadsdisciplin, marknadsincitament och äganderätt som kommer av politisk kontroll och politiska interventioner. Libertarianer tror till exempel att FDA (Food and Drug Administration) dödar mer människor än den räddar genom att den godkänner dålig medicin och försenar lovande behandlingar genom regleringar.

Dessutom går den individualistiska libertarianska idéen om att man äger sig själv emot själva idéen om folkhälsa. Ingen individ får tvingas in i karantän eller immuniseras mot sin vilja, och faktum är att ingen individ borde tvingas acceptera flockimmunitet eller andra kollektivistiska idéer när de fattar sina egna medicinska beslut. Precis som de flesta libertarianer inte tycker att Doritos eller Mountain Dew borde förbjudas trots att deras konsumtion innebär en kostnad för sjukvården i ett etatistiskt/fascistiskt system bestående av tvingande sjukförsäkringar och skattefinansierad sjukvård, menar de flesta att individuella hälsobeslut måste respekteras av politiker, även i nödsituationer.

Så hur förenar vi folkhälsa med individuella rättigheter? Bör den sistnämnda offras för att skydda den förstnämnda?

Vi kan göra tre observationer.

Först och främst har inte ens den väldigt auktoritära kinesiska staten kunnat stoppa viruset, trots att den kan isolera hela städer via diktatoriska befallningar och sätta alla i en stad i husarrest på ett sätt som är otänkbart i västländer. Den kinesiska statspolisen drar bokstavligen människor som misstänks vara smittade av viruset ur sina bilar, sätter dem i handfängsel, och släpar bort dem till något som liknar ett fängelsessjukhus. Kinesiska medborgare som offentlig uttalar sig mot Xi-regeringens hantering av krisen arresteras. Således – om den kinesiska staten inte kan stoppa viruset, trots att de användander sig av krigslagar och och trots att de har kontroll över media, hur i hela världen förväntar sig västländerna kunna göra det?

För det andra, fattiga länder (och Kina är fattigt per capita jämfört med väst, de rankas kring plats 65 internationellt) lider nästan alltid av sämre folkhälsotillstånd. Hygien, mat och tillgång till läkemedel, anläggningar och behöriga läkare spelar en stor roll när det gäller att stoppa infektionssjukdomar. De rikare länderna är friskare länder och västländerna gynnas när förhållandena förbättras och moderniseras i den tredje världen.

För det tredje har vi redan de facto överstatliga organ som Världshälsoorganisationen (WHO) som har till uppgift att förhindra och minska spridningen av sjukdomar som Coronaviruset. WHO har funnits sedan 1948 och har inte förhindrat en mängd moderna epidemier som SARS och Zika; exakt vilken ny internationell byrå eller organisation skulle göra ett bättre jobb?

Pandemier om något kräver decentralisering. Trots allt är den bästa metoden att isolera smittade människor snarare än att fösa in dem i stora sjukhuspopulationer i trånga stadskärnor. Vilka läkare eller sjuksköterskor vill arbeta på ett sjukhus fullt av Coronavirusfall?

Vi kanske önskar oss ett utopiskt libertarianskt svar på folkhälsokriser som Coronoviruset, i linje med det Rothbardianska externalitetsargumentet för luftburna föroreningar. Men ibland är det helt enkelt så att dåliga saker bara händer. Det bästa hoppet är dock marknadsincitament, snabb tillämpning av uppfinningsrikedom och egenintresse. Frihet är bättre, inte perfekt. Och stater, inklusive den kinesiska, har som vanligt ingen aning.


Originalartikeln har översatts av Joakim Kämpe.

2 reaktioner på ”Behöver vi en världsregering för att lösa Corona-krisen?”

  1. Björn Larsson

    Jag tycker Mises-institutet borde se till att relevanta Wikipedia-artiklar finns på svenska! T.ex. angående The Calculation Problem.

    Jag ställer upp för att hjälpa till, om det jag översätter/skriver granskas och kommenteras av bättre belästa misesianer innan det läggs ut.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *