”Ockerprissättning” är inget brott

Tack för yttrandefriheten och sociala medier! Dessa har skapat en blomstrande marknad för amatörkomiker som nu kan sprida sina alster storskaligt, framför allt i form av humoristiska mem. De har bidragit till att lätta upp stämningen nu när oron för coronapandemin sveper över landet.

Jag gjorde själv ett försök genom att skämta om det förråd av vinkorkar som jag och min fru har hamstrat under de senaste åren. Jag gjorde en koppling mellan vårt överskott och den förbluffande snabba bunkringen, och efterföljande bristen,på toalettpapper. Läsaren får fylla i resten (beroende på min komikertalang) men det ger en bra lektion i ockerprissättning.

Efter att Texas-guvernören Greg Abbott skickade ut ett ”tillkännagivande om delstatligt nödläge” fredag den 13:e mars, påminde statsåklagare Ken Paxton allmänheten att det enligt Texas lag är olagligt att ”att sätta oskäliga priser på nödvändiga varor”. Liknande lagar finns i två tredjedelar av USA:s delstater.

Om vi talar ekonomisk teori är sådana lagar exempel på prisregleringar, i detta fall en form av pristak (minimilöner är ett klassiskt exemplet på det motsatta, ett prisgolv).

Priser är en av de mest fundamentala förmedlarna av information: finns det ett överskott på råmaterial som trycker ner priser? Är det bristen på arbetskraft som driver upp priset på den produktionsfaktorn? Är det enkelt och billigt att frakta slutprodukten till butikerna? Ökar efterfrågan mer än tillgången, vilket pressar upp slutpriset mot kund?

All den informationen är representerad i prislappen som vi konsumenter ser.”

Vi är efterfrågare,” säger jag till mina studenter. ”Vi blir irriterade när priset på en vara ökar, men det skapar en möjlighet för entreprenöriella leverantörer.” De kommer strömma in i marknaden och skapa ett större utbud, vilket betyder att slutpriset mot konsument bara kan gå åt ett håll, nedåt.

Det är därför jag alltid använder en variant av följande fråga på mina prov: när priset på räkor går upp på menyn i din favoritrestaurang, hur reagerar då skaldjursfiskare (leverantörer)?

När staten bestämmer sig för att ”göra något” så blir den fundamentala signalen förvrängd. Typexempel: förra veckan var hyllorna med desinfektionsmedel helt tomma.

Och det är inte så att vi inte i närtid har haft verkliga exempel på vad som sker som resultatet av sådana prisregleringar. Titta bara på Venezuela. Samma sak.

För en sekund funderade jag på om ransonering från butiksägares sida kunde vara ett okej alternativ. Privat framtvingade ransoner skulle åtminstone vara att föredra framför lagstiftade pristak. Sen slog det mig att även personer som inte är de skarpaste knivarna i lådan skulle vara tillräckligt smarta för att skicka sina barn till butiken för att skaffa mer av samma vara, vilket effektivt skulle kringgå butikens insats.

Företag håller sig inte flytande genom att vara korkade. Deras överlevnad hängerpå att dom har produkter på hyllorna. De mest framgångsrika företagarna kan förutse de förmodliga effekterna av vad som just nu pågår i omvärlden. Priser skulle kunna höjas succesivt, vilket jämnar ut processen.

Istället hamnar vi nästan i slagsmål i kön till bensinstationen när en orkan i sin väg mot land förstör energiproduktionen i Mexikanska Golfen. Vi ser en man som blir uthängd för att han säljer buteljerat vatten från sin pickup när alternativet är noll och intet.

Det går inte att komma runt riktiga marknadspriser. Efterfrågan, särskilt drastiskt höjd sådan, kommer alltid mötas med större utbud.

Det är därför jag sätter ”ockerprissättning” inom citattecken: det är ett politiskt effektivt och känsloladdat ord som används för att demonisera människor eller företag som tjänar ett viktigt syfte. ”Ocker” sätter helt enkelt ett pris på en generell brist på förberedelse och människors överreaktioner. Det är marknadens sätt att bestraffa den typen av vanor och karaktärsdrag genom att göra dem dyrare.

De som är de stora förlorarna i dagens system är de som måste ägna mer av sin begränsade tid till att stångas med folkmassor och stå i kö bara för att köpa några få basvaror. Ännu värre är det för de mindre bemedlade som måste förlita sig på allmänna kommunikationsmedel eller att gå för att få hem sina matvaror.

Just nu finns ett tillfälle för våra politiker att visa ledarskap baserat på högre principer, att folkbilda kring utbud och efterfrågan med tonvikt på det förra.

Tyvärr återfaller de istället i vanligt politikerläge, om inte annat för att skydda sig mot makthungriga utmanare som ser möjligheten i en kris att skrämma upp folk i ett försök att ta kontrollen över våra liv. Som ett sammanträffande reflekterar detflockmentaliteten som har lett till tomma toapappershyllor i våra butiker, vilket påminner mig…

Jag måste kolla om jag fått några konkurrenter i vinkorks-marknaden. Jag kanske måste sänka mina priser för att fortsätta vara konkurrenskraftig.


Originalartikeln har översatts av Fredrik Svan.

10 reaktioner på ””Ockerprissättning” är inget brott”

 1. Alla är redan smittade, det finns ingen anledning att ens försöka undvika det längre. Hela den här paniken handlar bara om psykologi. Det är därför alla plötsligt har blivit så bajsnödiga, det är psykosomatiskt. Spelar ingen roll vart människor går eller hur butiker ordnar sina köer. Så enkelt är det inte att bota förkylning.

  Angående din och din frus samling av vinkorkar(!?) så ta det följande som ett skämt och inte som en förolämpning. Men ni kan ju stoppa upp korkarna där de sparar på den bästa börsinvestering man kan sitta på nu: dasspappret! Så mycket som är korkat nu så förutser jag att priset bjudet på er samling faller en del ändå. Eller att sedlarna ni får i utbyte inte har den fuktupptagningsförmåga som behövs för att de ska fungera som annat än ännu en korksamling.

 2. Just prisregleringar är en synnerligen dålig strategi.
  Vår matproduktion har i praktiken varit sönderreglerad sedan 1947.

  Men nu, år 2020 kan bli det år där fokus på matproduktionen blir mer intressant än det har varit på länge.

  Politiker gilla att lova att om de får styra upp saker blir det både bättre och billigare.
  Som vi vet blir resultatet i praktiken alltid det motsatta.
  Det brukar förstås ta ett tag innan det syns.

  1947 togs ett öderstigert jordbruksbeslut som vi har sett vissa effekter av ett bra tag nu.
  Bland annat vår självförsörjningsgrad och den biologiska mångfalden har påverkats.
  Men snart kommer fler effekterer att bli uppenbara.

  Boskapen har historikt varit basen för nordiskt jordbruk.

  För er som är intresserad av agrar historia är dessa grafer väldigt intressanta.
  Notera gärna hur antalet kor minskat vid respektive världskrig.
  Vi kan se att djuren har fungerat som ett sorts beredskapslager av mat vid sämre tider.
  Vilket blir än mer intressant att veta när man studera kurvorna efter 1947.

  https://jordbruketisiffror.wordpress.com/lan-for-lan-10-fakta-om-kor-1867-2014/

  Som sagt var prisregleringar är en synnerligen dålig strategi.

 3. @Anders Rydén
  Din länkade graf börjar svältåret 1868. Idag är vi dubbelt så många och har hälften så många kossor (om man inte räknar… ni vet).

  Jordbruket var sönderreglerat redan under romerska republiken. Nu när EU, böndernas union för att maximera sina egna parasitbrag och matpriserna för de fattigaste, plötsligt upphörde att existera så har vi nog en förbättring att se fram emot när det gäller jordbrukspolitik! Förhoppningsvis kommer vår härmed bankrutta stat att bara sluta betala bort miljonbelopp årligen till varje kronisk hobbybonde i Sverige. Så att vi äntligen kan handla fritt med även mat.

  Och hur menar du ”självförsörjande på mat”?
  Jag har sett statistik som visar att vi visst producerar tillräckligt många kalorier per invånare för att överleva (på kontorsarbetares fysiska ansträngningsnivå). Men det blir ju då bara på bröd och vatten helt utan frukter, kryddor, kaffe, the, choklad, utan de flesta grönsakerna. Men, naturligtvis kommer jordbruket inte att producera ett skit, ens så att det räcker för att göda sina egna leråkrar, vid minsta kris! Jordbruket är det allra mest exportberoende och sårbara av alla branscher! Jordbrukspolitiken har gjort ingenting alls överhuvudtaget för att på något sätt bidra till någons livsmedelsförsörjning vid en kris. Annat än möjligen för den 0.1% invånare som själva är bönder och kan äta sina egna svin innan kadavren ruttnar.

  Jordbrukspolitik är det VÄRSTA som finns på denna planet sedan Sovjets fall!

 4. Jag tror man är betjänt av att skilja mellan två varianter av utbudsunderskott. Kortsiktigt orsakat av yttre omständigheter. Och långsiktiga.

  I det långsiktiga fallet finns profit att hämta för entreprenörer genom att antingen öka produktionen, eller för nykomlingar att etablera sig och producera. Dvs långsiktigt utbudsunderskott finns inte i en marknadsekonomi.
  (Dvs ingen bostadsbubbla finns i Sverige eftersom om överpriser gällde skulle nya producenter gå in och producera bostäder till lägre pris, eftersom det är profitabelt. Varvid priserna skulle sjunka. De senaste åren har vi tvärtom sett fallande produktion).

  Kortsiktiga kan finnas. T ex genom att någon köper mer än vanligt. Eller att en produktionsstörning uppstår.
  I det första fallet hittar vi (tror jag) när UK köper upp läkemedel inför Brexit. Iom att Brexit kommer leda till svåra transportstörningar en tid, och man vill undvika inhemskt utbudsunderskott. Men det leder då till höjda priser globalt. Produktionen hinner inte med att kompensera.

  Andra fallet är när någon fabrik stoppas. T ex pga brand, tsunami eller liknande. Priserna kan då öka tills produktionen ökat.

  Sedan kan ju staten skapa utbudsunderskott. Venezuela är ett exempel när staten såg stigande matpriser och beslöt om prisstopp. Varvid importörer inte gick runt och slutade importera mat. Varvid matunderskottet förvärrades.
  Och så har vi fallet Lysenko.

  Ett problem som marknadskrafterna inte så lätt rår på, är ifall monopolliknande situationer. Som t ex en agrarkultur där få sitter på produktionsmedel, dvs marken, och är ointresserade av att bruka den effektivt. Och naturligtvis naturkatastrofer som missväxt. Det sista går inte riktigt att kompensera förrän nästa år.

  Dock finns möjlighet för entreprenörer att lagra vissa varor över åren. Och sälja ”dyrt” vid missväxt. Överpriset skulle då betala för kapital och lagringskostnad. Och risk. Det finns ju en risk att missväxten dröjer, och att producenterna faktiskt ökar produktionen.
  Det sista kan man säga har inträffat i viss mån med kaffeproducenter i sydamerika som lagrade i väntan på bättre priser. Vilket inte riktig kom, eftersom producenter i Vietnam ökade på produktionen. Priserna bara sjönk mer.
  (500g malet mellanrost har fallit ca 60% realt i pris de senaste 40 åren. Och löner har dessutom ökat. En kopp kaffe var mycket dyrare förr).

  Men i grunden kan man säga att i en marknadsekonomi kan inte ”överpriser” gälla annat än tillfälligt.

  ———————-
  Som ett tillägg kan man säga att kapitalstarka aktörer kan göra en corner i en produkt och profitera. Det är en bra diskussion hur man undviker det utan att blanda in staten. Detta gäller speciellt t ex skördar som inte lätt produceras mer på kort sikt. Var vanligt när råvarubörsen i Chicago var ny.

 5. Bosse,
  Trollar du med vilje?
  ”finns profit att hämta för entreprenörer genom att antingen öka produktionen”
  Jamen varför gör de inte det då? För att ingen går till jobbet längre, kanske. Tänkte du inte på det? Varför producerar du inte själv dasspapper i massor nu när alla kineser nyst så att alla svenskar känner sig bajsnödiga? (Karolinernas mod är long passé) Är det för att du som sosseparasit inte är en sån där ond hemsk kapitalist som skapar alla saker du själv egoistiskt använder när du torkar ditt eget rövhål.

  ”ingen bostadsbubbla finns i Sverige eftersom om överpriser gällde skulle nya producenter gå in och producera bostäder till lägre pris”
  Bara det där med att det är FÖRBJUDET att bygga bostäder i Sverige! Du får inte ens bygga ett garage på din egen villatomt. Alla måste ansöka om nåder och specifikt undantag från det totala byggförbudet hor sin lokale politikerpamp och vänta 5-10 år på beslut. Därför har vi 10 000-tals bostadslösa. (Hur kommer det sig att du skriver här utan att fatta ens såna enkla uppenbara saker?? Har du kanske druckit för mycket kaffe från Vietnam?)

  1. Och produktionen ökar också för varor där efterfrågan stiger. Ta t ex bilar som har ökat mer än befolkningen i Sverige. Det finns inget utbudsunderskott på bilar. Tvärtom är det gott om bilar.
   Och hyllorna i butikerna dignar av varor.

   Vidare är det allt annat än förbjudet att bygga bostäder i Sverige. Det finns enormt många outnyttjade byggrätter. Problemet för producenterna är att betalviljan hos köparna räcker inte till för att bebygga de flesta av dom. Eftersom efterfrågan är svag så minskar också nyproduktionen av bostäder år efter år.

 6. Låt oss tänka efter nu i påsk, ifall Jesus avled för att han med handpåläggning försökte bota en pestdöende. Eller för att staten torterade ihjäl honom efter en direktdemokratisk folkomröstning!

 7. Förlåt att jag bombar med inlägg här, men det är mycke nu, jag häpnar hela tiden inför vad som pågår. Och oppositionen är om något värre än regimen. Snacka om ockerpriser från Medborgerlig Samling!

  Almi är en statlig myndighet/bolag och det här s.k. oppositionspartiet ”tycker” att de ska köpa aktier i småbolag som alla, oavsett bransch, ska prissättas enligt följande:
  ”• 5 gånger genomsnittet av tre års deklarerade vinst före skatt, [eller]
  • 0,25 gånger genomsnittet av tre års deklarerad omsättning.”

  Det är som om ingen av dem någonsin har varit i kontakt med något företag. Man undrar hur de har hittat något att äta hittills. Jag har sett mycket dumhet, men det här får ett hedersomnämnande. De här figurerna lägger bowlingklotet på hatthyllan.
  https://nyheteridag.se/med-stockholm-hjalp-sveriges-smaforetagare-bygga-sverige-starkt-igen/

 8. thomas leion / IUI

  Monopol på mat är en av NWO´s delmål….varför också den stora Nato övningen i Europa mitt i Corona tider huvudsakligen bara handlade om väder påverkande chemtrails för att slå ut förutsättningar/ekonomin för alla små och medelstora bönder i de Europeiska länderna och avfolka landsbygden….soldaterna som utförde det…de var sagda att detta var väderåtgärder mot Ryssland som pågick runt hela det landet och att de 42 000 st 5-G Sateliter Elon Musk skickat upp var det centrala i det vapnet. Sveriges pågående ambitioner om snabbtågsutbyggnad trots fullständigt vansinnigt ekonomiskt underlag… är också en del i den planen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *