Varför dagens ungdom lockas av socialismen

Jag har under en längre tid funderat över de möjliga orsakerna till varför dagens ungdom i allt större grad verkar lockas av socialismen. För folk tillhörandes min generation ter det sig fullkomligt oförklarligt. Socialismen utgjorde kärnan i två av de mest föraktade totalitära regimerna under 1900-talet: Nazi-Tyskland och Sovjetunionen. Båda regimerna mördade miljontals människor och förslavade hundratals miljoner fler. Även om dagens ungdomar inte bär hakkors eller hammaren och skäran, verkar de likväl fullständigt förälskade i den politik som låg till grund för båda dessa regimer; dvs. mer statlig kontroll över både ekonomin och våra liv, i syfte att uppnå ett otydligt formulerat jordiskt paradis.

Marknadsekonomi och sunda pengar kontra politik och fiatpengar

Jag antar att det är så att varje generation tror att den förstår verkligheten bättre än efterkommande generationer, och jag erkänner villigt att detta även gäller för mig. Min ungdom var njutbar, men det rådde aldrig något tvivel om att syftet med vår ungdom var att förbereda oss för ett liv fullt av ekonomiska utmaningar. Med andra ord tog min generation för givet att vårt primära mål var att förstå hur vi kunde integrera oss i marknadsekonomin. Givetvis uttryckte vi inte våra mål i dessa termer. Vi sa bara att vi ville hitta jobb som vi både gillade och som hjälpte oss framåt i livet.  Vår framgång i livet skulle bero på att vi hittade vår nisch i marknadsekonomin, den plats där vi bäst tjänade andra. Som tack för detta skulle vi erhålla en lön.

Denna intuitiva förståelse av hur världen verkligen fungerar står dock i skarp kontrast till hur sådana som deltar i och driver exempelvis Extinction Rebellion förstår världen. Dessa ungdomar har lärt sig att det finns ett alternativt sätt att nå framgång i livet, och att det inte innefattar att man måste uppfylla sina medmänniskors verkliga behov på marknaden. Jag talar här om användandet av den politiska processen, vars underbyggnad är fiatpengar, som kan tryckas upp i vilken mängd som än önskas. Medlemmarna i Extinction Rebellion är helt övertygade om att de vet att världen kommer att gå under om inte socialismen tar kapitalismens plats. Dessutom är de övertygade om att socialismen garanterat kan fungera, trots dess obrutna historia av det ena misslyckandet efter det andra.

Vad är orsaken till detta till synes grundlösa förtroendet för socialismen? I efterdyningarna av andra världskriget skrev Eric Hoffer The True Believer där han föreslog att vissa människor är psykologiskt osäkra och söker efter en alltomfattande världsbild som ger deras liv mening. Dessa missanpassade (det var så Hoffer kallade dem) söker acceptans i massrörelser. Hoffer hävdade att massrörelsens natur inte spelade så stor roll, utan det allra viktigaste var det faktum att den erbjöd en enkel lösning på alla livets problem, utan ytterligare eftertanke. I intervjuer efter kriget sa nazistiska propagandister att kommunisterna var de som var allra enklast att konvertera till nazismen, eftersom man enbart ersatte en totalitär tro med en annan.

Obegränsade pengar skapar en myt om obegränsade verkliga resurser

Världen hade en urvattnad version av en guldmyntfot fram till 1971 när USA övergav sitt löfte – det vill säga Bretton Woods-avtalet från 1944 – att backa dollarn med guld till ett pris av 35 dollar per uns. En gulduppbackad valuta säkerställde att verkligheten hade en fast intellektuell grund i folks sinnen, även om de inte var medvetna om det; dvs. det faktum att vi lever i en värld av knapphet och osäkerhet; och vidare, att välstånd måste skapas. Välstånd kan inte skapas ur intet, precis som guld inte kan skapas ur intet.

Fiatpengar kan däremot skapas ur intet, och dessutom i enorma kvantiteter. Ju längre en fiatvaluta råder, desto mer leds folk till att tro att det inte borde råda brist på någonting, eftersom allt köps med pengar och det behöver inte råda brist på pengar. De unga, som bara känner till obegränsade fiatpengar, börjar snart hävda att både sjukvård och gratis högre utbildning är rättigheter. Och ja, varför inte? De obegränsade pengarna kommer att betala för det. I detta Landet Aldrignågonsin kräver ungdomar, som helt saknar kunskap om hur en ekonomi fungerar, att fossila bränslen, som är vår moderna ekonomis grund, bör avvecklas. Uuppenbarligen behöver man inte förstå vilka tekniska begränsningar som finns, eftersom det inte finns några tekniska begränsningar. Den ”barbariska reliken” (det vill säga, guld ) begränsade en gång i tiden penningmängden och tycktes således även begränsa varuutbudet. Guld har numera ersatts av obegränsade fiatpengar, och nu verkar det som att en obegränsad aggregerad efterfrågan kan finansieras med obegränsade fiatpengar, hela vägen till en värld av överflöd. John Maynard Keynes, som skapade Bretton Woods-avtalet säger just detta i denna mycket insiktsfulla video.

Fiatpengar vänder världen upp och ner

Det går inte att underskatta de psykologiska effekterna av att ha levt en hel livstid inom en ekonomi baserad på fiatpengar. Ens värld vänds upp och ner. För många av de unga utgör ekonomiska framgångar i praktiken ett bevis på massornas exploatering, snarare än något som bör beundras och eftersträvas. I stället för att integrera sig i den kapitalistiska marknadsekonomin tjänar man mer på att ansluta sig till någon av de otaliga politiskt inriktade intressegrupperna. I stället för att hjälpa andra att uppnå sina drömmar, och därigenom hjälpa sig själv uppnå sina egna drömmar, är unga människor mer fokuserade på att hinra andras drömmar. Den avundsjuka ungdomen menar att andras framgång beror på rofferi och stöld. En sådan åsikt kan skyla över deras relativa brist på framgång. Livsframgång är dock en relativ term och välstånd är på intet sätt garanterat. Med rätt framsynthet, hårt arbete och gammal hederlig hövlighet kan man komma långt på vägen mot att uppfylla sina drömmar. Vi kan ställa dessa eviga dygder mot Extinction Rebellions taktik, som gick ut på att stoppa fotgängare, biltrafik och tågtrafik. I en kapitalistisk marknadsekonomi försöker man att tillfredsställa andras behov, inte hindra dem i vardagen.

Andra statliga ingripanden bidrar till bristen på respekt, till exempel lagar om högre minimilön, vilket hindrar unga från att få sitt första jobb, även om lönen är låg. Ett jobb, oavsett vilket jobb som helst, lär oss väldigt mycket om vad som förväntas av oss på arbetsplatsen utöver att utföra de angivna uppgifterna – exempelvis att dyka upp i tid, klä sig ordentligt, vara trevlig gentemot kunder och medarbetare, villighet att hjälpa andra att utföra olika uppgifter, särskilt sådana som inte är roliga, och så vidare. Men inget är en match för fiatpengarnas förmåga att undergräva själva samhällsstrukturen. Eftersom mer pengar till synes kan skapas genom att klicka på en knapp, skulle enbart en Ebenezer Scrooge sätta sig emot det.

Detta är själva anledningen till att fiatpengar är så samhällsomstörtande. I en ekonomi baserad på sunda pengar kan nya utgiftsprogram enbart finansieras via en ökning av skatter, en ökad skuldsättning eller en minskning av den existerande finanseringen.  Alla dessa alternativ kommer med en verklig kostnad. Att trycka pengar kommer också med en verklig kostnad, men kostnaden är dold. Felinvesteringen är inte skönjbar när pengarna trycks. Prisökningarna kommer senare och är ojämnt fördelade på grund av Cantillon-effekten, där de tidiga mottagarna av de nya pengarna kan köpa varor och tjänster till befintliga priser. Senare mottagare av pengarna, eller de som inte erhåller något alls, drabbas av högre priser och en minskning av sin levnadsstandard.

Men inte ens då kopplar de flesta människorna högre priser med den tidigare expansionen av penningmängden.

Det skulle vara svårt att uppfinna en mer effektiv metod än detta för att förstöra det moderna samhället. Som Pogo sa: ”Vi har mött fienden och han är oss.”

6 reaktioner på ”Varför dagens ungdom lockas av socialismen”

 1. Jordan B. Peterson säger sig ha funderat en hel del på hur det kommer sig att individer dras till socialism. Hans enda svara var samma som mitt: avundsjuka.

  Hur det kommer sig att socialism inte fungerar kan man inte finna i att analysera socialistisk ekonomi eller något liknande, utan svaret finns inom biologin. Socialism helt enkelt kollapsar drivkrafterna hos den biologiska varelsen människan.

 2. Hej, det är helt rätt vad Du skriver ovan, men jag skulle kanske inte använda fiat-valutan som huvudorsak eller förklaring till att unga dras till socialism. Kan man inte vända på det helt och ställa sig frågan värför inte mer folk dras till libertarianism? För socialism (i vilken form det än må vara) är läget vi har nu och har haft mycket länge. Skolväsendet har bankat in i oss och våra unga att Staten skall ta hand om oss från vaggan till graven. Så det kanske inte är så konstigt att de flesta är socialister idag. De som är libertarianer var också socialister en gång i tiden; man föds inte libertarian, eftersom socialism är grundläget i samhället. De som blir libertarianer i detta samhällsklimat har antingen haft förmånen att upptäcka dessa ideer tidigt genom någon i släkten eller någon vän. Eller/och så har man en personlighet som inte adapterar sig så omedelbart till samhället och inte bara spontant accepterar den gällande samhällsordningen. Men i grunden ligger det att libertarianismen är intellektuellt relativt svår och inte uppenbar för någon utan politisk utbildning som lever i välfärdsstaten. Vare sig man tar sig an libertarianismen från den politiska sidan (naturlig rätt, utilitarianism) eller från den ekonomiska sida (österriska ekonomiska skolan) så är den inte uppenbar. Där har socialisterna en fördel – ”alla skall ha det bra”, ”man måste dela med sig”; och därför är utbildningen av ungdomen i frihetsidéer det viktigaste av allt.

 3. Anders Johansson

  Är det verkligen så att dagens ungdomar dras mer till socialism än vad ungdomar gjorde förut? Kan någon ge exempel?

 4. ”Fiatpengar kan däremot skapas ur intet, och dessutom i enorma kvantiteter. Ju längre en fiatvaluta råder, desto mer leds folk till att tro att det inte borde råda brist på någonting, eftersom allt köps med pengar och det behöver inte råda brist på pengar. De unga, som bara känner till obegränsade fiatpengar, börjar snart hävda att både sjukvård och gratis högre utbildning är rättigheter. Och ja, varför inte? De obegränsade pengarna kommer att betala för det.”

  Detta stycke ur artikeln gör mig lite förvånad. (Jag har också vuxit upp med fiat-pengar. Men känner inte igen detta på något sätt).

  Ungdomar med vänsterpreferenser anser mycket riktig att stat/kommun/landsting skall leverera mycket mer än vad de gör.
  Men de anser också att detta skall betalas genom att plundra rika och höginkomsttagare. Det är vad (S) indoktrinerat folk till. Det känner iaf vi som utsatts för den indoktrineringen till.

  Jag kommer mycket väl ihåg hur folk i allmänhet fullkomligt höll på smälla av när Bengt Westerberg nämner att det gjorde i stort sett ingen skillnad i statsbudgeten om man införde 100% förmögenhetsskatt.
  Det folk trodde på var att de storparasiterade på de rika och höginkomsttagare. Det var vad som indoktrineras.

  Nu tror folk att de skulle kunna parasitera mer om vi inte hade några invandrare i landet. För det är vad nästa S-parti (SD) lurat i dom. För sedan 1990 har man inte kunna höja skattekvoten. Så sedan dess gäller att roffa åt sig mer än någon annan av staten. Inte riktigt att plundra mer av rika och höginkomsttagare.

  Men att man på något magiskt sätt skulle kunna trolla fram pengar och därmed konsumera mer, verkar inte någon majoritet inom vänstern tro. Dom vet att staten måste stjäla ihop pengarna.

  Och vanligt folk känner till grundprinciper för inflation. Folk känner till Zimbabwe och förstår att ökning av betalmedel inte leder till högre levnadsstandard.

  De som tror att det går att ”skapa pengar ur tomma intet” och konsumera för, eller att det skulle gå att låna sig till konsumtion, det verkar vara en liten minoritet penningsystemhaverister. Som tittar på konspiratoriska youtube-video som de blint tror på. Vet inte om de har någon speciell partitillhörighet. De verkar lite borta i största allmänhet. Ja, de jag träffat på i alla fall.

  Jag vet att man här på mises har några stora mentala issues med valutor och centralbanker mm. Jag har aldrig förstått missnöjet. Jag ser mig själv som libertarian men har relativt stora kunskaper inom bank och finans. Och ser Riksbanken och räntestyrning mm som ett av de minsta problemen. Det kan vi börja fundera på att avveckla när vi kommit ned i 10% i skattekvot.

   1. I ett libertarianskt samhälle har inte staten någon centralbank.
    Privata banker skapar sitt eget clearinginstitut.

    En del menar (ter det sig som) att centralbanken är det första inom staten som skall avvecklas. Jag menar att det snarare är bland det sista, därför att andra funktioner är mer angelägna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *