Vad ger upphov till civilisation?

I en tid då Sverige undersöker möjligheten att stryka historieundervisningen från antiken till 1700-talet, det vill säga nästan exakt allt det som paret Durants böcker täcker, kan det vara värt att ta till sig Robert Heinleins ord, om att de som ignorerar sin historia varken har ett förflutet eller en framtid.

Civilisation är en samhällsordning som främjar kulturellt skapande. Den består av fyra delar: ekonomiska medel, politisk organisation, moraliska traditioner och en strävan efter kunskap och konst. Civilisationen börjar där kaos och osäkerhet slutar. För när rädslan besegras släpps nyfikenheten och konstruktiviteten fri, och människan rör sig med en naturlig impuls mot att förstå och utsmycka livet.

Civilisationen är beroende av vissa faktorer, som både kan uppmuntra och hindra den. Först och främst, geologiska faktorer. Civilisationen är ett interludium mellan två istider: när som helst kan inlandsisen ta över och täcka människans verk med is och sten, och begränsa livet till ett litet område. Eller så kan jordbävningen, med vars lov vi bygger våra städer, rycka på axlarna och likgiltigt förtära oss.

För det andra, geografiska faktorer. Tropikernas värme och de otaliga parasiter som hemsöker dem är antagonistiska mot civilisationen; letargi och sjukdom, brådmognad och förfall, avleder driftigheten från de oväsentligheter som skapar civilisationen, och absorberar dem i hunger och reproduktion; ingenting finns kvar för vare sig konst eller sinne. Regn är nödvändigt; för vatten är livets medium, ännu viktigare än solens ljus; elementens obegripliga nycker kan fördöma hela regioner, som en gång i tiden blomstrade med imperium och industri, till uttorkning, likt Nineve eller Babylon, men kan även hastigt lyfta städer som ligger utanför transport- och kommunikationslinjer, som i Storbritannien eller Pugetsundet, till styrka och välstånd. Om jorden är fruktbar i livsmedel eller mineraler, om floder erbjuder en enkel handelsväg, om kustlinjen är full av naturliga hamnar för en kommersiell flotta, och framför allt om en nation ligger på en global handelsrutt, som Aten eller Kartago, Florens eller Venedig – då skiner geografin på civilisationen och ger den näring, även om den aldrig kan skapa den.

Ekonomiska faktorer är viktigare. Ett folk kan ha ordnade institutioner, en hög moralisk kod och till och med en känsla för de mindre konstformerna, som de amerikanska indianerna; och likväl, om de inte lämnar jaktstadiet, om dess existens är beroende av jaktens osäkra förnödenheter, då kommer de aldrig riktigt att övergå från barbarism till civilisation. Ett nomadfolk, som beduinerna i Arabien, kan vara exceptionellt intelligenta och kraftfulla, de kan uppvisa höga karaktärskvaliteter som mod, generositet och ädelhet; men utan den väsentliga kulturen, en kontinuerlig tillgång på mat, kommer dess intelligens att slösas på jaktens faror och handelns hemligheter, och ingenting kommer att återstå för civilisationens prydnad och prål, artighet och vänlighet, konst och bekvämlighet. Jordbruket är den första formen av kultur. Det är när människan slår sig ner för att bearbeta marken och lagra livsmedel för en osäker framtid som hon finner tid och anledning att vara civiliserad. Inom det lilla och säkra området – en tillförlitlig tillgång på vatten och mat – bygger hon sina hyddor, sina tempel och sina skolor; hon uppfinner produktiva verktyg och tämjer hunden, åsnan, grisen, och slutligen sig själv. Hon lär sig att arbeta med regelbundenhet och ordning, lever längre och överför mer fullständigt än innan sitt folks moraliska och mentala arv.

Kultur antyder jordbruket, men civilisationen antyder staden. I en aspekt är civilisationen vanan att vara hövlig; och hövligheten är den förfining som stadsborna, som var de som skapade ordet, endast trodde var möjlig i civitas eller staden. Ty i staden samlas, på gott eller ont, de rikedomar och sinnen som skapas på landsbygden; i staden multipliceras bekvämligheter, lyx och fritid av uppfinningar och industri; i staden möts handlare som byter både varor och idéer; via denna sinnenas korsbefruktning, skärps intelligensen och stimuleras till en skapande kraft. I staden är det möjligt för vissa människor att avstå från skapandet av materiella saker, för att istället producera vetenskap och filosofi, litteratur och konst. Civilisationen börjar i bondens hydda, men den blomstrar i städerna.

Ras har ingenting att göra med civilisationen. Civilisationen kan förekomma på alla kontinenter och i alla färger: i Peking eller Delhi, i Memphis eller Babylon, Ravenna eller London, i Peru eller Yucatan. Det är inte den stora rasen som ger upphov till civilisationen, det är den stora civilisationen som ger upphov till folket; geografiska och ekonomiska omständigheter skapar en kultur, och kulturen skapar en typ. Engelsmannen ger inte upphov till den brittiska civilisationen, den ger upphov till honom; om han bär den med sig vart han än går och klär sig för middag i Timbuktu, är det inte så att han skapar sin civilisation där ånyo, utan snarare så att han till och med där erkänner att den härskar över hans själ. Med samma materiella förhållanden skulle ett annat folk ge upphov till liknande resultat; Japan återskapar i det tjugonde århundradet Englands historia under det nittonde. Civilisationen är relaterad till ras endast i den meningen att den ofta föregås av en långsam sammanblandning av olika folk och deras gradvisa assimilering till ett relativt homogent folk.

Dessa fysiska och biologiska faktorer är enbart förutsättningar för civilisationen; de varken utgör eller skapar den. Även subtila psykologiska faktorer har en roll att spela. Det måste finnas en politisk ordning, även om den är så nära kaos som i renässansens Florens eller Rom; människor måste i stort känna att de inte hela tiden riskerar att dödas eller beskattas. Det måste finnas en viss språklig sammanhållning för att fungera som ett medium för mentalt utbyte. Genom kyrkan, familjen, skolan eller på annat sätt måste det finnas en enande moralisk kod, vissa regler i livets spel som erkänns även av de som bryter mot dem, och som ger folks beteende en viss ordning och regelbundenhet, en viss riktning och stimulans. Kanske måste det också finnas en grundläggande tro som förenar, en viss övernaturlig eller utopisk tro som lyfter moralen från att vara kalkylerande till att vara hängiven, och som förädlar livet och ger det en betydelse bortom våra korta liv. Och slutligen måste det finnas utbildning – någon teknik, oavsett hur primitiv, för kulturell överföring. Oavsett om det är genom imitation, initiering eller instruktion, oavsett om det är genom far eller mor, lärare eller präst, måste stammens visdom och arv – dess språk och kunskap, dess moral och seder, dess teknik och konst – överlämnas till de unga, som det instrument som förvandlar dem från djur till människor.

När dessa faktorer försvinner – det räcker ibland till och med att endast en av dem försvinner – kan det förstöra en civilisation. En geologisk katastrof eller en omfattande klimatförändring; en okontrollerad epidemi som den som utplånade halva befolkningen i det romerska imperiet under Antoninerna, eller digerdöden som avslutade feodaltiden; utarmningen av jorden, eller förstörelsen av jordbruket genom stadens exploateringen av landet, vilket leder till ett osäkert beroende av utländska livsmedel; naturresurser som kollapsar, antingen bränslen eller råvaror; en förändring av handelsvägarna, som lämnar en nation utanför världshandeln; det mentala eller moraliska förfallet orsakat av stadslivets stress, stimuli och kontakter, från sammanbrottet av de traditionella källorna till social disciplin och oförmågan att ersätta dem; en försvagning av folket som ett resultat av oregerligt sexuellt umgänge eller på grund av en epikurisk, pessimist eller kvietistisk filosofi; ledarskapets förfall på grund av de kapablas infertilitet, och att de familjer som främst av allt är kapabla att till fullo föra folkets kulturella arv vidare är relativt små; en patologisk koncentration av rikedom som leder till klasskrig, omstörtande revolutioner och ekonomisk utarming: detta är endast några av de sätt som en civilisation kan dö på. För civilisationen är inte på något sätt infött eller evigt; civilisationen måste förvärvas ånyo av varje generation, och varje allvarligt avbrott i dess finansiering eller överföring kan leda till dess slut. Det är endast utbildning, vilket kan definieras som tekniken för att föra civilisationen vidare, som skiljer människan från djuret.

Civilisationen frambringas av den folkliga själen. På samma sätt som familjen, och sedan skrivandet, binder generationerna samman, genom att överlämna de döendes visdom till de unga, kan text och handel och tusentals andra kommunikationssätt binda civilisationerna samman och för framtida kulturer bevara allt i vår egen kultur som är av värde för dem.

Låt oss innan vi dör samla upp vårt arv och föra det vidare till våra barn.


Will Durant var en amerikansk filosof, historiker och författare. Hans mest kända verk är serien The Story of Civilization, som han delvis skrev tillsammans med sin fru Ariel Durant. Den hanterar den västerländska civilisationen från sin förhistoriska början, i Our Oriental Heritage, fram till 1800-talets början, i The Age of Napoleon. Allt som allt består den av 11 volymer och tog mer än 40 år att skriva. Paret Durants hade planer på två ytterligare volymer, The Age of Darwin och The Age of Einstein, men de gick båda bort innan de hann färdigställa dem.

Denna artikel är tagen från introduktionen till den första volymen, Our Oriental Heritage, och har översatts till svenska av Joakim Kämpe.

1 reaktion på ”Vad ger upphov till civilisation?”

  1. Skolverket anser att det inte finns tid att ha denna undervisning kvar. Tid finns, förläng skoldagen så att den omfattar en full dag 08:00 till 17:00. Idag kommer eleverna till skolan mellan 08:30 till 09:00 och går hem mellan 13:00 till 14:00. Vissa dagar kan skoldagen förlängas till kl 19:00. Stryk höstlovet och sportlovet så har man ytterligare timmar att undervisa på. Planera scheman så att håltimmar undviks, fyll på med mer gymnastik och simning.

    Det är förödande att skrota historieundervisningen, ska framtidens folk vara helt historielösa så de blir lättare offer för manipulation.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *