Marxism: En studie i irrationalitet

Världshistoriens mest skadliga filosof.

Jag har för vana att använda Marxism som ett exempel på en irrationell politisk tro. Detta är kontroversiellt i intellektuella kretsar. Vissa kommer säkert att uppröras av detta inlägg, men det påverkar inte alls det faktum att det är sant. Det enda det betyder är att vissa former av irrationalitet är populära i intellektuella kretsar. Faktum är att jag anser att Marxism är ett typexempel på en irrationell politisk tro. Om inte Marxism är irrationellt, är ingenting det. Teorin har blivit så fullständigt motbevisad som en samhällsteori kan bli. Ibland frågar folk mig varför jag hävdar detta.

Låt mig börja med varför jag hävdar att den har blivit motbevisad. 

Teori

Strax efter Marx var verksam avfärdades hans underliggande ekonomiska teori av i princip alla ekonomer, och de ersatte den med en bättre teori. Det finns i princip ingen som studerar ämnet, utöver förtryckande Marxistiska regimer, som fortfarande tror på arbetsvärdeteorin. Utan arbetsvärdeteorin finns det ingen teori om mervärde, ingen teori om exploatering, och således faller den centrala kritiken mot kapitalismen. Om du inte vet vad jag talar om, läs vilken standardtext som helst om pristeori. Om du lär dig modern pristeori, kommer du att övertygas av den, och du kommer även att förkasta arbetsvärdeteorin.

Historia

Marxism har testats många gånger. Det har testats i många olika länder med olika kulturer, på varje kontinent förutom Australien och Antarktis. Av olika folk, med olika variationer av teorin, vid olika tilfällen. Varenda gång gick det fruktansvärt fel. Inte bara en eller två gånger, och inte bara lite fel. I det absolut bästa fallet blev resultatet extrem fattigdom och maktövergrepp. I det värsta fallet resulterade det i de värsta övergreppen i mänsklighetens historia. Under 1900-talet mördades totalt sett mellan 100 och 150 miljoner människor av sin egen, marxistiska, regering. Att vara en Marxist är att tro att man trots allt detta borde försöka en gång till.

Arbetare i Perms Gulagläger.

Förutsägbarhet

I fall du är frestad att hävda att Marx inte hade kunnat förutse detta: det hade han visst kunnat göra. Det är knappast svårt att inse att det är problematiskt att ge staten total makt. Det är ju inte som om statens historia hade varit helt fläckfri innan 1900-talet, då folk med makt plötsligen, och för första gången i historien, började missbruka den. Detta är inte heller en högerextrem ideologisk åsikt. Mikhail Bakunin var en socialistisk anarkist och samtida med Marx. Han befann sig väldigt långt ut på vänsterkanten. Han varnade Marx för vad som skulle ske om marxisterna tog över makten: proletariatets diktatur skulle bli de nya explotatörerna och förtryckarna. Detta är den allra mest uppenbara och omedelbara invändningen på det marxistiska synsättet för alla de som är något så när bekanta med den mänskliga naturen.

Marx avfärdade Bakunins varningar med en mängd personliga förolämpningar och dogmatiska påståenden. Här är några exempel: ”En skolpojkes dravel!”, ”Vilken åsna! Detta är demokratiskt nonsens, politiskt pratmakeri!” (The Marx-Engels Reader, 543-5). Men det som Bakunin förutsåg var exakt vad som skedde. Jag nämner detta för att visa att det största problemet var uppenbart även för den tidens extremvänster.

Den andra mest uppenbara invändningen mot kommunismen är att folk inte osjälviskt kommer att arbeta för samhällets bästa. Detta var knappast något nytt eller oförutsägbart som upptäcktes på 1900-talet. Återigen borde det ha varit uppenbart för alla med en grundläggande förståelse av den mänskliga naturen, om denna person ägnade ens en gnutta tankeverksamhet på vad som skulle kunna gå fel. Om en person radikalt vill omdana samhället men inte spenderar någon tid att tänka på vad som kan gå fel, då är den personen irrationell.

En filosof som inte förstörde några länder.

Bertrand Russel, en självutnämnd demokratisk socialist, hade detta att säga om Marx: ”Mina huvudsakliga invändningar mot Marx är dessa: för det första var han en grumlig tänkare, och för det andra var hans tänkande nästan uteslutande inspirerat av hat”. Russell besökte Ryssland 1920, ett fåtal år efter att Bolsjevikerna tagit över. Redan på detta tidiga stadie drog han slutsatsen att det kommunistiska experimentet var ett misslyckande. Jag nämner detta för att återigen visa att man inte behöver befinna sig på högerkanten för att för länge sedan ha insett att Marxismen är problematisk.

Och slutligen, innan jag glömmer det: I princip alla betydelsefulla, testbara, förutsägelser som Marx uttryckte, hade ett exakt motsatt resultat. Till exempel skulle medelklassen minska och slutligen försvinna, underklassen skulle öka i storlek, alla skulle bli fattigare, och sen skulle kapitalismen kollapsa på grund av sina ”motsättningar”. Istället växte medelklassen, underklassen blev mindre, alla blev rikare, kapitalismen spred sig, och kommunismen kollapsade. 

Således, om nu någon idag, efter allt det som vi har sett, hävdar att vi ändå borde testa Marxismen en gång till, då hävdar jag att detta inte är rationellt givet bevisen vi har framför oss. En rationell person kan helt enkelt inte hävda detta.

Trots detta är det lätt att springa på Marxister idag, och de ter sig generellt som normala människor, till och med trevliga, utöver att de är intelligenta och utbildade – trots att de är Marxister. Jag vet inte hur det kan komma sig, förutom att politik verkar stänga av folks förmåga att tänka.

Originalartikeln har översatts av Joakim Kämpe.

6 reaktioner på ”Marxism: En studie i irrationalitet”

 1. Danny Liberty

  Fin artikel!

  Gällandes sista biten: Det är ju inte alls märkligt med tanke på att en klar majoritet av högskolor och universitet i Väst drivs av socialister och/eller kulturmarxister.

  1. Oklart varför universitet som drivs av socialister skulle leda till ökad andel marxister.
   Socialister brukar se marxister som fiender.

   Sedan vet jag inte om man träffar på marxister särskilt ofta numera. De som fanns dog väl ut i samband med Sovjets haveri på 80-talet.

   Dagens marxister borde rimligen ha Nordkorea som förebild. Och hur många har det? Vänstertomtar i största allmänhet, som röstar på vänsterpartier så som V, SD och S, tar klart avstånd från Nordkorea.

   Då var det värre på 60/70-talet. Då fanns det gott om dom.

 2. Ur artikeln: ”Om du lär dig modern pristeori, kommer du att övertygas av den, och du kommer även att förkasta arbetsvärdeteorin.”

  Den meningen har dock inget bevisvärde. Det handlar mer om blind tro. Det är på samma nivå som att tro på marxism eller jesus.

  Skall man bevisa något så får man göra det matematiskt/logiskt.

  Problemet med marxism och offentlig sektor i största allmänhet är avsaknad av incitament att över huvud taget leverera och framförallt till förbättringar.
  Det är inte konstigt att BNP/Capita för Nordkorea idag är på samma nivå som på 60-talet.
  Jo, lite konstig är det, för dom kan också importera förbättringar från den kapitalistiska omvärlden. Eftersom dom gör det, så har dom lyckats med konststycket att köra med negativ tillväxt i övrigt. Det borde stämma till eftertanke.

  Staten/offentlig sektor är EN organisation. För att den skall fungera måste promovering i organisationen ske meritokratiskt. Det saknas dock fullständigt mekanismer för detta. Varvid de som tar sig fram är de som blir gillade av nivån ovanför. Och duglighet har inget med saken att göra då.

  Skillnaden mot kapitalism är att om inte de duglig släpps fram, så konkurreras företaget bort och kapitalägarna förlorar. Det är alltså vinstintressent som säkrar såväl leverans som tillväxt.

  Det är inte speciellt svårt att visa detta. Dock måste man göra vissa antaganden, och vänstertomtar kan alltid slå ned på dessa, med avfärdanden. All bevisföring bygger på antaganden. Och det går alltid slå ned på dessa.

  Marxisten kan fortsätta med sin blinda tro och avfärda alla bevis. På samma sätt som nationalisten kan fortsätta med sin blinda tro på tullarnas välsignelse. Och den kristne på jesus. Det är samma slags blinda tro.

 3. Inte bara Marxismen, utan även Socialismen i dess olika tillämpningar, är ju oerhört irrationell och rigid och det är oerhört svårt att förändra dess infrastrukturella och sociotekniska system… när de väl är etablerade i länder som Sverige. Det som hitintills har utvecklats i Sverige under dess representativt parlamentariska demokrati, med landsomfattat tvångslagbunden territoriell jurisdiktion med institutionell verkställighet via våldsmonopol… och… tillämpad korporativism via kontaminering av stats- och och i viss mån begränsad marknads-kapitalism. Där det ges oerhörda förmåner för storföretag via aktiebolag utan personligt återställning-ansvar vid konkurser, patent rätt, ekonomisk upphovsrätt osv…

 4. När en viss bransch eller företagskonsern börjar nå en viss storlek, exempelvis etableras på officiell börs osv., så bör det exempelvis finnas krav på med råge full deponering av den totala återställningskostnaden av påverkan på litosfär, hydrosfär, atmosfär, biosfär osv… vid avveckling, konkurs och motsvarade… och att denna återställningskostnad inte får ske med lånepengar utan full reserve banking…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *