Anti-swexit-myt 1: ekonomisk förlust

Eftersom den här frågan kommer upp mer än någon annan tar vi det på detta sätt.

Efter att Sverige lämnat EU kan det hända att vi inte längre får tillgång till den ”inre marknaden” och då får vi sämre ekonomi och lägre välstånd.

Det enkla motbeviset mot sämre ekonomi lyder Liechtenstein, Monaco, Andorra. För att motbevisa ett felaktigt påstående räcker det med ett motexempel. Här får du två gratis på köpet, och det finns många fler. Därmed skulle vi kunna gå hem och göra något roligare.

Men för att vara extremt pedagogisk: Vi har härmed bevisat att det med klok (dvs. minimal) inhemsk politik går utmärkt att skapa ett högre välstånd utanför EU. Man skulle till och med kunna argumentera för att det är lättare eftersom man har större politisk valfrihet. EU är egentligen en klubb för förlorare som går ut på att istället för att göra sig själv mer attraktiv och konkurrenskraftig går man ihop för att försöka göra andra lika fula, feta och finniga som en själv. Misery likes company, som anglosaxarna säger.

Romersk slav funderar på hur mycket lägre välstånd han skulle få utan imperiets inre marknad

BNP och ”välstånd” hit eller dit är dock inte vårt huvudsakliga argument för en Swexit. Beräkningar om hur mycket britterna förlorat på Brexit är i bästa fall lika trovärdiga som IPCCs temperaturprofetior. Nej, argumentet för Swexit är självbestämmande, eller med andra ord frihet. Den första lagen i politisk teori är att ju längre bort den politiska makten sitter, desto svårare blir den att påverka och desto mer kommer den över tid att förslava dig. För att den kan. Och för att politikers mål är leva gott på hederligt folks arbete.

I det perspektivet blir de ekonomiska argumenten ännu mer irrelevanta. Dagens eventuella vinster från deltagande på den ”inre marknaden” kommer inom 20 år sannolikt övergå i en brakförlust när EU lyckats ”harmonisera” skatterna i en enda stor lycklig skattekartell. När den kartellen är etablerad kan EU, med all osolidarisk skattekonkurrens undanröjd, höja skatterna till och med över Sveriges nivå.

Motexemplen från pytteländerna ovan vederlägger för övrigt det tröttsamma argumentet att ”Sverige är en liten exportberoende nation” som inte skulle klara sig utan tillgång till EUs inre marknad. Pytteländerna är ännu pyttigare än Sverige och därför ännu mer beroende av export för att finansiera sin import. Ju mindre man är desto mer beroende av handel med omvärlden för sitt välstånd – en individ är det mest extrema exemplet. Om pytteländer klarar det så klarar kolossen Sverige det.

Dessutom är det inte ens säkert att vi efter utträdet inte skulle få tillgång till den inre marknaden. Japan på andra sidan jorden har nyligen ingått ett frihandelsavtal med EU. Varför skulle inte Sverige, som granne till imperiet kunna göra samma sak?

Sveriges folk har klarat sig utan EU i tusentals år. Vi behöver inte EU idag. Vad vi behöver är självbestämmande till att besluta vårt eget öde. Svälj inte skrämselpropagandan, spotta ut den. Allt vi kan göra i EU kan vi även besluta om utanför, men inte tvärtom. Därför Swexit.

14 reaktioner på ”Anti-swexit-myt 1: ekonomisk förlust”

 1. Sveriges handel med EU

  År 1999 var det ett överskott på 25 miljarder
  År 2017 var det ett underskott på 216 miljarder

 2. thomas leion

  eftersom EU enkelt går att göra om till direkt folkstyrt (DiEM25) så är det bättre transformera EU och sedan avveckla nationalstaterna. Dessutom är ett gemensamt EU mycket mycket mycket bättre ur försvarshänseende.

  1. Vet inte om ett europeiskt imperium med växande gränser är kompatibelt med libertarianismen dock.

   Världsherravelde är inte fel men gäller att man vinner världskriget så det inte slutar som tredje riket.

  2. Och tar man detta ”direkta folkstyre” till sin yttersta spets hamnar man nere på individnivå där ”Företag x” i Sverige själva väljer hur de vill handla med ”Företag y” i Italien och där Bengt själv gör det som krävs för att han ska få en spansk solsemester och där Lisa själv ansöker vilka pappershandlingar som nu efterfrågas för att hon ska få plugga i London.

   Detta vore så direkt ett ”direkt folkstyre” kan bli.

 3. Jag skulle gärna emotse någon som helst indikation på att en swexit inte skulle innebära en ekonomisk förlust för folket i Sverige. Tyvärr är artikeln kliniskt ren på varje spår av relevant resonemang.

  Att påstå att Liechtenstein är ett motbevis mot en ekonomisk förlust, är på samma verklighetsfrånvända nivå som att påstå att Nordkorea är ett bevis på ekonomisk förlust.

  Artikelförfattaren har överhuvudtaget inte förstått vad swexit innebär. Och detta trots att jag påtalat det i ett tidigare inlägg. swexit innebär ett utträde ur EU. Idag finns inget exempel på utträde som vi kan begagna oss av.

  Det närmaste vi kommer är UK. Och där finns olika beräkningar som visat på de ekonomiska förlusterna som kommit bara av planerna på utträde.

  Att man utanför EU kan ordna en bra tillväxt och ekonomisk levnadsstandard råder inget tvivel om. Precis som att det går att ordna fram en ekonomisk katastrof.
  Men swexit är något helt annat än var Sverige kan befinna sig ekonomiskt om 100 år givet optimal tillväxtpolitik.

  Ekonomiska konsekvenser av swexit är det konsekvenser som kommer den närmaste åren av ett utträde.
  Man kan titta på UK för att förstå en del av de. Detta tipsade jag artikelförfattaren om tidigare. Det verkar dom inte ha gått in alls.

  Det nämns i artikeln att Japan har ett frihandelsavtal med EU. Det vore mer relevant att titta på Norges avtal. I om med att Norge har likartad geografisk placering som Sverige. Det som innebär att Norge betalar massor årligen för tillgång till EU-marknaden. Varför har nu inte Norge det fina avtal som artikelförfattaren drömmer om. Svaret är nog att artikelförfattaren ägnar sig just åt drömmar, och verkar fullkomligt frikopplad från den bistra verkligheten.

  I UK skaffar folk sig extra frys och hamstrar mat för att klara matförsörjningen vid en Brexit. Det blir en del speditionsproblem då. Har artikelförfattaren tänkt på sådana saker?

  Ska man diskutera swexit så bör man iaf diskutera det som gör att Sverige är med i EU. Det är ju helt tomt på det här. Det finns skäl till varför man gick med och varför man är kvar. Det är inget ideologiskt. Det är cyniskt ekonomiskt.

  1. När kommentarsförfattaren presenterat BEVIS för att det blir ekonomisk FÖRLUST för Sveriges folk att gå ur EU kan vi ta den ekonomiska diskussionen på allvar. Det duger självklart inte med länkar till artiklar från ”smarta människor som borde kunna det här” med siffror som beräknats med svarta lådor. Var vänlig att redovisa fullständiga beräkningar eller sluta tjata om samma sak om och om igen.

   Till dess upprepar vi huvudpoängen: Vår motivation till Swexit är inte ekonomisk utan en frihetsfråga. Med den friheten utanför EU kan vi skapa oss en bättre eller sämre ekonomisk utveckling, beroende på vad vi värderar.

 4. Till mitt inlägg ovan kan jag lägga till att vid EU-valet så röstade en hel del personer ja till EU av det enkla skälet att man ansåg att svenska politiker behövde överförmyndare. Tilltron till EU-politikerna var skyhögt högre än till svenska politiker.

  De som talar sig varm för swexit bör ju förklara varför det blir bättre med sådana som Olof Palme, Sten Andersson, Gudrun Schyman, Ingvar Karlsson med flera. Och med inflytande från Stig Malm.
  Jag är ingen anhängare till EU. Men jag ser ju inte att laguppställningen ovan är bättre. Den borde ju inge fasa hos varje intelligent människa.

  1. Ja, det som blir bättre utan EU är att vi bara har en Schyman, en Palme och en Karlsson och slipper dras med deras belgiska, tyska och franska dubbelgångare. Ytterligare skillnad är att man åtminstone vet vad politikerna heter. Kan du nämna en EU-parlamentariker från Grekland? Kan du nämna vad någon i Ministerrådet heter?

   EU-politikerna sitter ju för tusan i parlamentet med hörsnäckor för att få tolkat så att de ska förstå varandra – det är alltså ett samarbete mellan folk som inte ens talar samma språk!

   Sverige är väl ett av de länder som betalar in mest, men ändå enbart har knappt 3% av infkytandet medan Polen är ett av de länder som får mest och som samtidigt har, åtminstone, det dubbla antalet platser. Det är helt orimligt.

   1. Observationen folk gjorde inför EU-valet var att EU politikerna var dugligare. Det är också rimligt att det anrikas fram dugligare personer ur ett större urval. (Det var helt enkelt svårt att få fram mer skadliga personer än de jag nämnde, via val).

    Ang tolkning av det sagda ordet så har vi det problemet inom nationerna också. Folk förstår inte vad andra från andra landsändar säger. Eller missförstår. Anser man det som ett skäl för att lämna EU, så måste man av konsekvens också vilja att egna kommunen lämnar Sverige (och utgör en egen nation).
    Men just detta att kommunerna skall lämna Sverige hör man sällan. Skälet är antagligen att de som vill lämna EU ofta inte tänker. Och därmed inte klarar logik och konsekvens.

    Ang omfördelningen inom EU så stipulerar konsekvens att är man ok med det inom Sverige, så får man vara ok med principen omfördelning inom EU också.
    Nu kan det vara så att sig Rotti hatar omfördelning inom Sverige också, och då är invändningen mot att det sker inom EU helt konsekvent.

    Att Sverige betalar mer är alltså helt korrekt och i enlighet med alla Sveriges Riksdagspartier. De vill alla omfördela från personer med högre inkomst till de med lägre. Och från sparare till slösare. Inom Sverige. Och inom kommuner. Då kan de inte gärna invända mot att principen skall gälla inom EU.

    Värsta omfördelarna hittar man till vänster (V, SD, S). C och M är väl de mindre omfördelarna, men dom kan inte riktigt säga hur långt de vill gå. Det blir politiskt inopportunt att berätta det. Vi kan bara gissa.

   2. Självklart vill vi att kommunerna ska få lösgöra sig från staten Sverige om invånarna så vill. Ja till och med kvarter, och familjer ska få frigöra sig.

    Omvänt gäller att den som tycker att vi ska stanna i EU för att EU har dugligare politiker pga en större samling att välja från, han borde i konsekvensens namn även förespråka en global stat och världsregering eftersom då kan man ju få välja de bästa härskarna i hela världen till att regera över sig!

  2. Peter Eriksson

   Det som vi röstade på var INTE ett överstatligt EU , vi röstade om EG som handlade om handel till största delen . . Nu sitter vi med svarte Petter där våra folkvalda enbart är lydiga hundar till ICKE folkvalda administrativa byråkrater som INTE kan röstas bort om folket tycker de gör ett dåligt jobb !
   När det kommer till den där Junker så kan man undra hur många dagar om året som han är absolut fri från alkohol i blodet , han är inte en karaktär som imponerar på mig i alla fall !

   Europa är på gränsen till att bli ett ”United states of Europa” där beslutsfattarna inte går att påverka med våra val !

 5. Med andra ord tycker du att Sverige bör skicka sina odugliga politiker till Bryssel för att bedriva oduglig omfördelningspolitik med andra, mindre odugliga politiker för att om odugliga bedriver oduglig politik tillsammans med andra odugliga blir utkomsten duglig?

  Jag hänger verkligen inte med.

  Och vad menar du med att ”ingen” förespråkar kommun-seccession? Det är ett väldigt hett diskussionsämne inom den libertarianska rörelsen och det finns flertalet inlägg om ämnet på denna sajt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *