Fortsatt bostadsbrist med centerregering

Få regleringar ställer till det så mycket för svenskar som hyresregleringen. Den tvingar fram ett mindre lägenhetsutbud och orsakar en fruktansvärd bostadsbrist. Människor som vill flytta på grund av studier, jobb eller andra livsomständigheter förhindras från att göra detta på grund av den bostadsbrist som hyresregleringen skapar. Därför var det spännande att höra att Centerpartiet fått igenom att hyresregleringen är en av de saker som ska ändras med det nya regeringssamarbetet som offentliggjordes under fredagen. Om hyresregleringen avskaffades skulle det utgöra ett slut på årtionden av bostadssocialism och bostadsbrist.

Men tittar man lite närmare på det som de kommit överens om i detta nya regeringssamarbete, bestående av Miljöpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet, visar det sig inte vara lika lovande. Det enda som man tydligt säger ska göras friare är nämligen hyresbestämningen för nyproduktionen, medan den övergripande hyresregleringen endast blir föremål för olika utredningar.

Det finns tre skäl till varför en fri hyressättning för nybyggnation inte kommer att rucka på bostadsbristen:

 1. Tiden som krävs för att bygga nya bostäder är väldigt lång. Om man istället avskaffade hyresregleringen helt skulle bostadsutbudet direkt växa eftersom människor skulle kunna dela upp större lägenheter i mindre lägenheter.
 2. Byggbolag kommer alltid behöva oroa sig för att deras nybyggda lägenheter helt plötsligt inkluderas under samma bestämmelser som de redan hyresreglerade lägenheterna, med motivationen att fattiga ska kunna hitta lägenheter eller något liknande. (Hyresreglering gör dock att väldigt få överhuvudtaget kan hitta en lägenhet). Hotet om expropriation av framtida intäkter, som alltid finns där när hyresregleringen och det ideologiska stödet för den existerar, kommer att avskräcka företag från att bygga.
 3. Genom presumtionshyror tillåts redan marknadshyror för nybyggnation i viss mån, men produktionen begränsas ändå av skälen som vi redogjort för ovan.

Centerpartiets bostadspolitik är bara ytterligare ett exempel på bostadssocialism som inte kommer att avskaffa bostadsbristen. För att få bukt med bostadsbristen måste man gå till roten med problemet och avskaffa hyresregleringen helt. Det är den verkligt marknadsekonomiska lösningen. Prissättningen vid nybyggnation är inte det centrala problemet. Marknadsekonomins försvarare bör vara tydliga med att detta inte är ett marknadsekonomiskt system, för när bostadsbristen består måste vi kunna förklara varför detta skulden för detta ligger hos hyresregleringen och de som låter den vara kvar.

4 reaktioner på ”Fortsatt bostadsbrist med centerregering”

 1. Regleringar brukar aldrig vara bra i långa loppet. Då det gäller bostadspolitiken, som många andra områden, har migrationspolitiken stor orsak.

  Under ett par årtionden har befolkningen ökat med ca tjugo procent. Innan massinvandringen hade Sverige inte 20 % lediga bostäder, inte 20 % lediga skolbänkar, inte 20 % lediga vårdplatser och inte 20 % lediga socialarbetare.

  Under 1900-talet fick svenskar bättre ekonomi. Många lämnade då bostäder i flerfamiljshus i storstäderna ytterområden och flyttade in i villor. De friställda lägenheterna fylldes med invandrare som i hög grad inte själva betalar hyran. Det får urbefolkningen göra, bl. a. med skatter på sina bostäder.

  Utan massinvandring hade friställda lägenheter omvandlas så att ca en tredjedel hade byggts om in- och utvändigt till fina bostadsrätter, en annan del hade måttligt renoverats och blivit genomgångslägenheter och billiga första bostäder för unga. En del av beståndet hade förmodligen rivits. Sverige har aldrig kunnat bygga billiga bostäder som unga haft råd med. Unga har börjat att hyra äldre bulliga lägenheter men de har laget beslag på av invandrare med förtur och hyran betald av samhället,

  På en marknad med brist stiger priset på bristvarorna. Därför har vi höga hyror. Ett annat skäl är att nysvenskar i hög grad bor fler i lägenheterna än de är avsedda för och att slitage och skadegörelse är stöttre bland invandrare. Det talas det lite om dagens debattklimat för det anses främloingsfietligt.

  1. ”På en marknad med brist stiger priset på bristvarorna. Därför har vi höga hyror.”

   Nja. Hyrorna är reglerade. Det finns inget fritt budande på hyreslägenheter som gör att hyran kan trissas upp. Vid nyproduktion blir det höga hyror på grund av dyr mark i städerna och byggnadsregler.

   Helt sant att visa får betala högre hyra för att betala för den skadegörelse som andra står för.

   Brist på bostäder i Sverige har det varit i sedan andra världskriget slutade. Den första lägenhet jag hade kontrakt köpte jag svart av fastighetsägaren. Det var enda sättet för mig att komma in på bostadsmarknaden.

   Sverige måste fixa till en fri bostadsmarknad. Men den kan bara vara fri om det råder balans mellan utbud och efterfrågan. Så införandet av fri bostadsmarknad måste införas på kanske 30-40 år. Det kommer att ta tid att bygga bostäder så att det blir en balans. Vi måste sätta upp en plan för det.

   Så vad har vi i Sverige. En part som vill införa fria bostadsmarknad och en annan part som inte ens vill prata om det. Med andra ord kommer bostadsmarknaden i Sverige aldrig bli bra, den kommer aldrig att närma sig något av hur bostadsmarknaden ser ut i övriga delar av världen.

  2. Fast vi har ingen brist på matvaror, parabolantenner eller skor, varor som alla konsumeras av invandrare. Orsaken till bristen är endast hyresregleringen och andra regleringar.

 2. Vad gäller expropriering. Följande är på gång, som troligen gör att investerare inte blir så villig att öppna på plånboken.

  SOU 2018:67 ger följande förslag till ny PBL.

  6 kap.
  Skyldighet att utan ersättning upplåta eller avstå mark eller annat utrymme


  Den som äger mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats är skyldig att utan ersättning upplåta marken eller utrymmet till huvudmannen för den allmänna platsen, om

  1. någon annan än kommunen ska vara huvudman för platsen,

  2. marken eller utrymmet behövs för en ändamålsenlig användning av området, och

  3.länsstyrelsen innan planen antogs har beslutat att marken eller utrymmet ska upplåtas till huvudmannen utan ersättning.


  Den som äger mark eller annat utrymme är skyldig att utan ersättning avstå marken eller utrymmet till kommunen, om

  1. marken eller utrymmet enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för eller för ett byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla.

  2. marken eller utrymmet behövs för en ändamålsenlig användning av området, och

  3. länsstyrelsen, innan planen antogs, har beslutat att marken eller utrymmet ska avstås till kommunen utan ersättning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *