Bör man skjuta invandrare?

Peter Kadhammars kolumn i Aftonbladet den 28 november, ”Invånarna som dödade missionären gjorde rätt”, är intressant då den avslöjar ett antal underliggande trossatser hos Sveriges propaganda-”elit”.

Den ädle vilden kontra civilisationen och samhället

Till att börja med verkar Kadhammars kolumn förutsätta att Sentineleserna är goda och ädla vildar, som lever ett fridfullt liv, och som bara kan fördärvas av civilisationen. Enligt denna teori uppstod allt ondskefullt av Civilisationen och Samhället. Innan Civilisationen och Samhället fanns varken Krig eller Ondska.

Empiriskt har denna teori vederlagts för länge sedan. Det räcker med en snabb överblick över den mänskliga historien för att inse hur jävliga människor har varit mot varandra historiskt sett, och hur mycket bättre vi behandlar varandra idag.

Även på teoretiska grunder är det enkelt att vederlägga denna teori. Det räcker med att ställa sig frågan hur civilisation och samhälle uppstår.

Samhället är endast summan av alla fredliga interaktioner människor emellan. Ju fler sådana fredliga interaktioner, desto större och mer välmående samhälle. Civilisationen å sin sida, är endast det högre utvecklingsstadie, den högre levnadsstandard, som möjliggjorts av fredliga relationer.

Att då hävda att samhället i själva verket är orsaken till icke-fredliga interaktioner är bakvänt. Den mänskliga historien är väsentligen en historia om hur de mellanmänskliga relationerna utvecklades från fientliga och antagonistiska till fredliga. Om samhället betyder något, betyder det blott detta: samarbete. Krig är det som uppstår när samhället, eller samarbetet, bryter samman. Således har vi talesättet att när varor inte korsar gränser, gör arméer det.

Dessutom avslöjar Kadhammar implicit ett förakt för civilisationen, samt en tro att för-civiliserade samhällen var bättre än civiliserade samhällen, när han hävdar att Sentineleserna måste skyddas från civilisationens fördärvande inflytande. Detta argument faller omedelbart då man ställer sig frågan hur civilisationen, det vill säga den högre levnadsstandarden vi idag åtnjuter, uppstod.

För en österrikare är svaret uppenbart: det är resultatet av mänsklig handling, av målmedvetet beteende, där målet som ämnades uppnås var en högre levnadsstandard och ett bekvämare liv. Många små och till synes obetydliga beslut, med detta mål i sikte, är det som har gett upphov till både samhälle och civilisation. Att säga att civilisationens uppståndelse är ”spontan” är endast korrekt i meningen att en människa för 15000 år sedan inte hade vårt specifika samhälle som mål med sina handlingar. Det är dock inte korrekt att hävda att den är spontan i mening slumpmässig och utan orsak. Civilisationen är i allra högsta grad resultatet av målmedveten handling.

Slutligen, till skillnad från den socialistiska världsåskådningen har människans utveckling inte gått från ett primitivt överflöd till en kapitalistisk fattigdom. Snarare är det exakt så som Per Bylund påpekar: ”Vad orsakar fattigdom? Ingenting. Det är naturtillståndet. Den verkliga frågan är: Vad skapar välstånd?”

Kristendomen låg bakom kolonialism och folkmord

Kadhammar hänvisar genomgående i kolumnen till ”vita män” som landsteg och skrek ”Jesus älskar er”, vilket efteråt alltid slutade i folkmord, ja han använder till och med ordet förintelse. Underförstått var det missionärerna som drev kolonialismen, och som låg bakom ursprungsbefolkningens utplåning. Det är en felaktig tolkning av historien. Kolonialismens motiv var ekonomiska och politiska. Det är sant att de kristna missionärerna i kolonialismen såg en möjlighet att sprida kristendomen till den nya världen, men att hävda att Amerika, Afrika, och Australien koloniserades för att sprida kristendomen är helt enkelt inte riktigt.

Vidare, att implicit hävda att det var kristendomen som låg bakom utplånandet eller decimerandet av många ursprungsbefolkningar är inte heller korrekt. Det är uppenbart att kyrkan och de kristna missionärerna motsatte sig många av de övergrepp som kolonialmakterna utförde på ursprungsbefolkningen. Exempelvis leddes motståndet till den atlantiska slavhandeln av kväkare och evangeliker. Motståndet mot slaveriet i Sydamerika var även det främst från kristet håll.

Dessutom sammankopplar Kadhammar genomgående ”vithet” med ”kristendom”, ett vanligt fel hos folk som aldrig tagit sig tid att vare sig studera kristendomens historia eller besöka valfri kyrka. Kadhammars underförstådda påstående att alla kristna är vita är ett exempel på intellektuell lathet.

Det är förvisso sant att kristendomen kanske är mest spridd i västerlandet, men västerlandet är ju knappast uteslutande ”vitt”. Om nu Kadhammar är så besatt av ras och tror att alla kristna är vita råder jag honom att som hemläxa besöka valfri katolsk mässa i exempelvis Stockholm och räkna etniciteter. Dessutom är kristendomen spridd över stora delar av världen som inte ens Kadhammar kan hävda är ”vita”. Detta är egentligen för uppenbart för att ens behöva nämnas. Och slutligen, något som ofta korrekt hävdas av anti-kristna, var Jesus och hans apostlar inte vita. Det är varken kontroversiellt eller chockerande.

Men eftersom dagens sanning är att allt ondskefullt i världen orsakas och har orsakats av vita män, är det så klart enkelt för Kadhammar att hävda guilt by association genom att sammankoppla den onda vitheten med kristendomen. Det krävs dock inte mycket för att avfärda sådant nonsens.

Rätten att försvara sina gränser omfattar inte västerlandet

Kadhammar drar upp en lång radda av samhällen och kulturer som”den vite mannen” invaderat och utplånat, och menar att Sentineleserna gjorde det som alla dessa samhällen borde ha gjort, det vill säga de borde skyddat sina gränser och mördat inkränktarna. Lustigt nog är detta samma argument som invandringsmotståndare använder sig av när de vill förklara varför de är emot fri och öppen invandring: det fungerade ju så bra för indianerna!

Men ok, ponera att argumentet är sunt och att Kadhammar hävdar att man har rätt att försvara sina gränser, om så måste med hjälp av dödligt våld. Det ger upphov till en mängd frågor:

Menar Kadhammar att svenskar har rätt, nej har de en moralisk skyldighet, att avrätta folk i Sverige som vill sprida sin religion med orden ”Allahu akhbar”? Är Trumps vägg och Sverigedemokraternas invandringspolitik exempel på nödvändiga åtgärder för att skydda gränsen?

Givetvis tycker Kadhammar att muslimer har rätt, kanske till och med en moralisk skyldighet, att sprida sin religion i Sverige, samt att både Sverigedemokraterna och Trump är rasist-fascist-nazister. Detta kan således enbart betyda att Kadhammar måste mena att det endast finns ett samhälle, eller en kultur, som inte har rätt att försvara sina gränser: västerlandet.

Slutsats

Vad kan vi då dra för slutsats av allt detta? Den enda slutsats vi kan dra är att Kadhammars trossatser, om de dras till sin spets, skulle leda till västerlandets, civilisationens, och samhällets undergång, och en återgång till ett barbari och en fattigdom som är svårt för dagens rödvinsdrickande lattevänster att förstå.

4 reaktioner på ”Bör man skjuta invandrare?”

 1. Ska man vara etatist så måste man vara hycklare.

  Klockrent exempel på hur kollektivistiska gränser skadar samhället innanför dem.

  Och religiös övertygelse trumfade logik och pluralism med dödligt utfall.

 2. Kadhammar är en pajas, men rätten att försvara sin privata egendom är absolut.. Sengaleserna handlade logiskt, att bättre veta vad andra behöver och tvinga dem att inse det är kärnan i socialismen.

  1. De handlade logiskt utifrån sin kollektivism, hade det varit privat egendom på ön hade säkert fler åsikter än ”pilar mot fienden” fått råda.

 3. Förhållandet mellan kolonialismen och kristendomen är nog mer komplext än vad som skildras av artikelförfattaren. Det ligger något i det han säger, men visst fick kolonialismen, prästernas ”välsignelse” i några fall också. Både Kadhammar och Kämpe förenklar givetvis och vinklar så gott det går åt sina respektive fördel.

  Nej, kristna är uteslutande vita, men det är att missförstå med flit att göra som Kämpe gör. För bortse från de vita kristna och de i Mellanöstern, hur spred sig kristendomen till alla andra kristna månne och av vilka? Det är nog mer förenligt med Kadhammars linje.

  Förövrigt finns det fundamentala hål i Kadhammars och Kämpes resonemang.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *