@svenskprepper (Freedomfest 2017)

Från Freedomfest 14 maj 2017.

Skulle du klara av en period av arbetslöshet, vattenkontamination, kollaps i matförsörjningssystemet eller något ännu värre? Beredskap för att överleva kriser, både mindre och större är en viktig del av den personliga friheten. Myndigheter säger att vi bör ha resurser för att klara 72 timmar. Vad säger erfarna preppers?

En Svensk Prepper (svenskprepper.se) bloggar på ämnena prepping, krisberedskap och personlig frihet. Han talar om vikten av din operationella säkerhet (opsäk), att vara adaptiv i ett ständigt skiftande samhälle såväl på internet som i din fysiska närmiljö. Efter att ha tillbringat en längre tid utanför Sverige så har han fått starka frihetliga tendenser, inte minst sedan han återkom till ett Sverige som ”verkade ha hamnat i okontrollerad spinn”. Han är uppväxt på den ljusblå sidan av 90-talets MUF och FMS och kallar sig idag libertarian.

Titta på Youtube:

Eller lyssna på Mises Ljud-podden:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *