3 reaktioner på ”Misesinstitutet gästar ny podcast”

 1. Jag tycker det var en liten konstig analogi som drogs om marshmallow-testet. Vad ska man göra med de som inte kan vänta?

  Testen har en uppföljning. Man kontrollerade hur det gick för individerna senare i livet. Det visade sig att de barn som kunde vänta ett antal minuter för att få två marshmallow klarade sig bättre i livet.

  Vad ska man då göra med de som inte kan vänta? Först förklara man konsekvenserna av att inte kunna vänta över lång sikt. Sedan är det upp till individen att fatta sitt eget beslut. De som fattar beslutet att inte vänta, får leva med det beslutet och kan inte belasta någon annan med beslutet.

  Det var något förenklat eftersom det på individnivå kan behövs flera tester och misslyckanden innan individen lär sig att vänta och även kan behöva hjälp med det. Men en dag måste individen ta ansvar för sina egna beslut.

  Ovan är något som föräldrar kan ta till sig. Lär era barn att ha tålamod och se mer långsiktigt. Ett fel, på ett sätt, kan vara är att utlova en belöning om någon uppgifter har slutförts. Det är bättre att uppgiften är själva belöningen.

 2. Vad gäller diskussionen om föräldraförsäkringen är den inledningsvis ett utmärkt exempel på hur hjärntvättade vi är. Vi ser den, eller de flesta, som att vi kan få vara hemma med våra barn när de är små. Men verkligheten är sådan att staten har gjort det nästan omöjligt att vara hemma med barnen om inte staten bidrar med familjens ekonomi.

  I ett libertariansk samhälle skulle detta inte vara några problem eftersom staten inte kommer att råna familjen på deras produktion, så de har inga problem med att ta hand om sina barn. Vi har faktiskt haft ett samhälle tidigare där ofta bara en vuxen i familjen arbetade. Den situationen är mer eller mindre bortskattad.

  Dessutom. De som väljer att inte ha några barn, antingen frivilligt eller av andra orsaker. De betalar idag in till den hjärntvättade definition Försäkringsbolaget Föräldrarförsäkringen under hot om våld. De personerna behöver inte försäkra sig mot att vara föräldralediga.

 3. Diskussionen om hur mycket våld som får användas ur en libertariansk synvinkel har jag inte tänkt så mycket på. Jag har utgått ifrån att man tar till det våld som behövs. Definitivt att den så kallade nödvärnsrätten ger ett mycket större utrymme får våld som anses som nödvändigt. Speciellt att man tar till så pass mycket våld så att det inte uppstår en boxningsmatch, så att säga, där man slår på vandra fram och tillbaka. Nä, man slår så hårt i första slaget så att matchen är över rent bildligt.

  Tränger någon in i min bostad ger man personen muntlig varning och efterlevs den inte så använder man så mycket våld som krävs för att inte utsätta sig själv för skada.

  Ur ett libertariansk perspektiv vet den som väljer att initiera våld mot någon annan att det kan gå väldigt illa för den personen. Således ett individuellt beslut att utsätta sig för väldigt stor fara genom att angripa någon annan.

  Ovan är min tolkning av icke angreppsprincipen där jag har både lyssnat på och läst om olika libertarianers syn på saken.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *