Misesinstitutet och det nya året

Världen över dras fler och fler människor till de idéer som Misesinstitutet står för – idéer som utan aktörer som vi hade riskerat att dö ut fullständigt. Fler och fler vet idag vilka Mises, Rothbard och Hoppe är, och vilka idéer de står för än någonsin tidigare. Det är inte en slump – det beror på att det finns modiga och intellektuellt hederliga personer som vägrar att censurera sig själva. Hos Misesinstitutet hittar du en del av dessa individer.

Mises sade:

“Vi bär samtliga en del av samhället på våra axlar, ingen är ursäktad från sitt ansvar för sina medmänniskor. Och ingen kan hitta en säker väg ut om samhället är på väg att tillintetgöras. Alla måste alltså, av egenintresse, med liv och lust ge sig in på det intellektuella slagfältet. Ingen kan ställa sig obekymrad vid sidan; allas välmående hänger på resultatet.”

Det är lätt att tappa modet när man märker hur genomsyrat samhället är av marknadsfientlighet. Bitterheten ligger nära till hands när specialintressen fräckt mumsar i sig av samhällskroppen via statlig interventionism. Antikapitalistiska intellektuella tilldelas poäng efter poäng i mainstream-media. Staten, med dess oändliga aptit för våra skatter och vår frihet – är omöjlig att tillfredsställa. När du betraktar oddsen emot frihet och privat egendom måste du komma fram till att det är ett rent under att tyranniets mörker inte är permanent

Nej mörkret är inte permanent. Men mörkret kan enbart motas bort av sanningen, vilket kräver att sanningens bundsförvanter tar bladet från munnen. I bitterheten och förtrytelsen finns ingenting att hämta. Däremot i den heliga vreden, och kampviljan.

Vår inspiration kommer från två källor. Det förtroende som våra stödmedlemmar ger oss, och det exempel som frihetskrigare som Mises och Rothbard har föregått med. De talade djärvt och med sanning. Och när de hotades eller blev beordrade att vara tysta, då vägrade de. De betalade ett personligt pris för detta, men deras inflytande över tid är omöjligt att överskatta. Det är upp till oss att föra den intellektuella och kulturella kampen vidare.

Detta har varit Ludwig von Mises-institutet i Sveriges sjätte år, och vi ämnar att göra det sjunde året det bästa vi någonsin har åstadkommit. Självklart är vi beroende av din insats för att åstadkomma detta.

Håll om de du älskar, var snäll men inte dumsnäll, lyft en börda. Sträva efter sanningen.

Gott nytt år!

Du kan skicka in en engångsdonation här: https://www.mises.se/donera eller donera månatligen som stödmedlem här: https://www.mises.se/medlem (från 25 kr/mån).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *