102: Klaus Bernpaintner på Radio Frihetligt

Simon Gustafsson är drivkraften bakom frihetligt.se och dess tillhörande podcast: Radio Frihetligt. Han har intervjuat ett flertal människor ur den växande svenska libertarianska skaran. I detta avsnitt intervjuas vår egen Klaus, och det blir en mycket intressant konversation.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *