Bitcoin är inte en fiatvaluta

Du kan lyssna på artikeln på Mises Ljud:

För att förstå varför Bitcoin inte är en fiatvaluta måste man först veta vad en fiatvaluta är. Det finns två huvudsakliga definitioner. Den ena är korrekt, den andra är en propagandistisk avledningsmanöver.

Fiatvalutan – dekretet

Varde ljus. Fiat lux. Gud uttalade dessa ord – och ljuset har hädanefter varit med oss. Det finns ingen tillflykt från ljuset annat än när Gud själv tillåter ljusets avsaknad. Ljuset är, ety Gud talade ljuset i vardande.

Ordet “fiat” kommer ur det latinska ordet för dekret. Men ordet dekret är egentligen för svagt. Det fiat pekar på är ett bindande påbud som utfärdats av en absolut och världsskapande auktoritet. Ordet är ett imperativ i dess mest renodlade form.

Detta skall ske, och detta är det som hädanefter kommer att ha skett!

I Guds mun är ordet sanning – det ingår i definitionen av Gud. När någon annan försöker sig på att göra samma manöver brukar det kallas arrogans eller hybris (den femte dödssynden).

Varde den svenska kronan! Och se, den svenska kronan är.

Den som uttalar ett sådant påstående gör sig skyldig till att hävda demiurgisk kraft. Kraften att skapa och upprätthålla skapelsen.

All arrogans leder till tragikomiska utfall. Särskilt så när omgivningen är medberoende och låter den sinnesförvirrade agera ut sin fantasi. En sådan medberoende person låter ungefär såhär: “Vi har demokratiskt beslutat om våra pengar, alltså är våra pengar så bra som pengar kan vara – vad skulle kunna vara bättre än att vi har en demokratisk men oberoende riksbank?”

De finns de som ser klart, som inte skulle drömma om att i förryckt högmod försöka besvärja verkligheten, och som inte heller låter sig luras av les corps d’elite. Men vem vill lyssna på dem? Dessa sanningssägare möter varje dag människor som de tycker mycket om, och som de önskar att de kunde rädda från fördömd och förnöjd dvala. Samtidigt kommer de finna ett mått av munterhet i att se på hur de högmodiga springer omkring som nackade hönor när verkligheten hinner ifatt dem – chop!

Om folk verkligen tror på dig; finns det inte någonting som är mer centralt omvälvande än att du hävdar att du från och med en viss punkt har skapat verkligheten och hädanefter ämnar uppbära den. Fiatvalutor känns igen på att någon påstår: detta är pengarna, och därefter med våld och propaganda försöker upprätthålla den chimären. Det är den etatistiska arrogansens peripeti.

Det är tvånget och propagandan som är fiatvalutans rätta kännetecken. Det är med dessa medel som de marknadsvalda pengarna har kapats och över tid fullständigt korrumperats.

2. Fiatvalutan – valutan “utan inneboende värde”

Den andra definitionen är en del av denna propaganda – och den tar därmed inte ordets språkliga rötter i beaktande. Det är defintionen av fiatvaluta som en valuta utan inneboende värde och som bara baseras på tillit eller tro.

Här är ett exempel på denna typ av välskriven propaganda.

Peter Schiff är en av mina idoler, och jag betraktar honom definitivt inte som en propagandist. Men även han talar ofta om inneboende värde, och kallar bland annat Bitcoin för en “digital fiatvaluta”. Jag har ingen anledning att misstänka någonting annat än att han har goda avsikter. Men jag anser att han är ute och cyklar.

I videon ovan säger han först att det inte finns någonting som backar dollarn eller euron, utan att fiatvalutornas värde baseras på tilltron att folk kommer vilja ha dem. Han sätter därefter fingret på varför de vill ha fiatvalutorna: för att undvika fängelse när skattefogden knackar på dörren. Hans poäng är alltså att krypto-valutor är som fiatvalutor, men med nackdelen att de saknar en tvångsaspekt. Min åsikt är att det är tvånget som är fiatvalutans riktiga definition.

Man ska inte hoppa in i kryptovärlden utan att först verkligen ha försökt förstå Peter Schiffs ståndpunkt, det finns antagligen ingen annan som kan framföra den bättre. Det är mycket möjligt att han har rätt och det känns absurt att säga emot Peter Schiff, men nu kör vi.

Det finns ingen peng som har inneboende värde. Det har aldrig funnits, kommer aldrig att finnas. I alla fall inte i ordets verkliga bemärkelse som universellt och evigt värde. Det man egentligen menar när man säger inneboende värde är alternativa funktioner. Alltså andra användningsområden än som peng.

Människan värderar. Hon värderar subjektivt. Hon baserar sina värderingar på preferenser, livssituation, kunskaper och laster. Ingen människa kan objektivt sägas värdera någonting på ett korrekt sätt. Vi kan bara säga att det inte finns någon annan än individen själv som bäst kan känna till de egna värderingarna. Vi ser vad en människa värderar genom att studera hur hon agerar, inte genom att fråga henne. Det är våra handlingar som avslöjar våra värderingar och vår karaktär.

När människan möter saker i sin omgivning, kan hon förstå sakernas funktioner, hon kan se ett ändamål med ett visst ting. Människan kan besjäla ett till synes livlöst och oanvändbart föremål genom att urskilja dess funktioner, eller genom att ha en idé om en funktion och därefter försöka hitta eller skapa en vara som tillfredställer den funktionen.

När många människor har samma kunskap och preferenser för en funktion hos ett föremål, kan det föremålet bli högt värderat bland människor i gemen – eftersom de beter sig på ett liknande sätt gentemot föremålet. Värdet bor inte i föremålet, det bor i människans sinne. Och det gäller exakt allting.

Guld har inte något inneboende värde. Det har flera olika allmänt förstådda och värdesatta funktioner.

 1. Smycket i guldet har värde för de som vill ha guld i dekorativa syften.
 2. Konduktiviteten i guldet har värde för de som vill bygga elektriska komponenter
 3. Pengen i guldet har värde för de som vill använda pengen för att till exempel idka byteshandel eller spara värde – värde som kommer ur en förväntan av andra människors framtida värdering av pengen (i guldet).

För att uttrycka sig annorlunda:

 1. Utsmyckningsfunktionen existerar utan guldet, guldet har egenskaperna som matchar upptäckten utsmyckning.
 2. Önskan att kunna leda el existerar utan guldet, guldet har bara goda el-ledande egenskaper, och rostar dessutom inte.
 3. Pengafunktionen existerar utan guldet, guldet har egenskaper som matchar upptäckten pengar.

Dessa funktioner är separata mentala innovationer som delar utrymme i samma grundämne. Utan någondera mental innovation är guldet utan värde. Och ingendera innovation ger någon annan del något “inneboende” värde. Det ger dock en nivå av trygghet. Givet att de andra funktionerna för guldet inte försvinner blir guld aldrig helt värdelöst.

Samma resonemang kan användas på samtliga historiska pengar; kakaobönor, salt, torkade fiskar, boskap, säd, snäckor. Alla verkliga pengar som någonsin har existerat har fötts i människans sinne, och har letat efter en matchning i sin omvärld. Pengainnovationen har letat ett utlopp i befintliga varor.

Människan har historiskt agerat i enlighet med pengarnas värde utan att kunna förklara varför. Genom att över tid studera hur vi människor agerar har en uppsättning intelligenta människor lärt oss att artikulera varför vi värderar pengar, och vilka egenskaper som bäst matchar den kollektiva uppfinningen pengar.

Bitcoin är resultatet av att en uppsättning människor har byggt någonting som väl matchar in på dessa egenskaper. Det är tillgängligt för vem som helst som anser att det enbart behövs pengaegenskaper för att någonting skall kunna värderas som en peng. Det är inte fiat – eftersom det inte finns någon som håller en pistol mot ditt tinning och kräver att du använder det. Det är en uppsättning specifika egenskaper som är nära nog omöjliga att korrumpera.

Resten är upp till människans värderingar såsom de avslöjas av hennes agerande.


PS:
Denna artikel: The Bitcoin Money Myth är den skarpaste österrikiska kritiken mot Bitcoin jag har läst. Den sammanfattar de mest väsentliga punkterna för en kritisk hållning mot Bitcoin. Den är fyra år gammal, men den är ändå relevant att ta i beaktande som motvikt till min artikel ovan.

På Mises University i somras gjordes den här dragningen som är mer i linje med min syn.

För mer om Bitcoin har jag producerat två videos för Misesinstitutet där jag går igenom grunderna.

https://www.youtube.com/watch?v=2UYN1S85Cuk
https://www.youtube.com/watch?v=RmKjW7hKzUM

5 reaktioner på ”Bitcoin är inte en fiatvaluta”

 1. Du har fel.
  För det första, Fiat är bara ett valt ord. Använder vi svensk terminologi försvinner dina argument. Guldmyntfot respektive Utan Guldmyntfot. Det är det som finns.
  Om jag har förstått dig rätt så vill du införa Tillittvaluta utan guldmyntfot och Tvångsvaluta utan guldmyntfot.
  Men distinktionen är onödig, historiskt sett har värdet på valutor försvunnit trots tvånget, när tilliten försvunnit. Jag tänker på Weimar-Republiken, Chavez-Venezuela och Mugabe-Zimbabve. Så tvånget känns även i praktiken som en onödig definition.

  Personligen litar jag inte på BitCoin, detta för att det har blivit en spekulationsvaluta utan guldmyntfot. Min tillit är låg.

 2. Addenda. Det finns naturligtvis flera sätt att backa en valuta, som du sa man kan ha kaffebönefot.
  Men min hastigt nedkluddade poäng är att det känns som du argumenterar mot ord och semantik och för något som inte behövs.

 3. Intressant artikel. Jag vet inte om jag helt håller med i din analys av inneboende värde dock. Du verkar se guld, papper och ett avancerat GUID som godtyckliga saker som vi väljer att tilldela ett subjektivt värde på, vilket kan variera från en dag till annan. Detta är naturligtvis delvis sant, men det är perspektivet tillhörande massan när de ser på den flora av föremål som redan finns att tillgå. Det finns ett tidigare fas än detta dock. När det inte finns något av dessa föremål att tillgå ännu. För att tillgängliggöra dessa saker för människan krävs att någon ”laddar” dom med värde först eller annorlunda uttryckt krävs att någon lägger ner arbete och resurser för att få fram dom. Kostnaden för detta är relativt hög för guld, om jag förstått det rätt var den låg för bitcoin men den blir allt högre i takt med att fler identifikatorer redan finns och för papper är den väldigt låg. Ur denna aspekt har alla dessa saker ett inneboende värde men papprets är försumbart låg. Bitcoin kan således ses som att även detta har ett inneboende värde då det kostar en hel del i El och hårdvara att få fram det. Detta är anledningen till att deras framberäknande refereras till som att ”mine:a”. Vad som är lite märkligt med Bitcoin däremot är att det finns ett begränsat antal 21000000, vilket gör att de efter detta inte går att ”mine:a” längre och i takt med ett potentiellt ökande popularitet blir folk så illa tvungna att börja slåss om de som finns. Det för tankarna till ett pyramidspel där alla vill vara först med att få tag i dessa pengar som blir allt svårare att tillverka och som senare kommer att skjuta i höjden då de inte längre kommer att kunna tas fram (då planen är att börja handla med fragment av de Bitcoin som tagits fram). De som var först och som tillverkade massor i en tid då dessa ID gick snabbt att få fram tittar och på alla som kämpar om att hinna få tag i så många som möjligt innan de tar slut. Alla andra tittar på de första och tänker; de kunde ju göra det och då kan även jag. Det om inneboende värde.

  En annan central aspekt är pengars förmåga att behålla ett så exakt värde som möjligt över tid. Om man tar ett två tusen år gammalt guldmynt går detta utmärkt att handla för idag förmodligen till ett hyfsat lika värde till vad det hade då sett som rent guld. Om man två tusen år senare kommer med ett GUID och förklarar att det var en del av något som hette Bitcoin för att handla mjölk kan det bli klurigt. Dessutom kommer framtagningsvärdet på Bitcoin att bli oändligt när det maximala angel nåtts, vilket inte heller innebär en fördel för en exakt måttstock. Till detta finns även vikten av att andra förstår detta inneboende värde för att acceptera valutan i en handelstransaktion och även här är Bitcoin ute på hal is.

  Bitcoin har således ett inneboende värde vilket gör att ingen kan trolla fram en massa Bitcoin, vilket är bra. Dom kan delas upp för att fungera som exakt måttstock, vilket är bra. Dom är lätta att flytta och transferera, vilket bra. I ett tillstånd av krig utan tillgång till mobil teckning och stödjande infrastruktur är Bitcoin mindre bra och guld bättre. Som en exakt måttstock över tid är troligen guld betydligt mer exakt än Bitcoin. Är det bättre än pappersvalutan? Så länge folk förstår dess inneboende värde är Bitcoin avsevärt mycket bättre, men detta är inte helt självklart.

  1. Väldigt mycket att ”packa upp” i denna kommentar. Vissa saker korrekta, vissa saker missförstånd. Har inte tid att svara idag, men är det ok för dig att jag svarar i form av bloggpost någon gång? Kanske i samband med annat kryptorelaterat material.

 4. Bitcoins värde är dels marknadsföring och dels funktion. Där en stor del av funktionen är marknadsföring. Det är en ganska stabil bas, vi behöver pengar, bitcoin fyller denna funktion bättre än något annat och vi känner till att den finns, system har byggts för att hantera bitcoin, ergo, vi använder bitcoin.

  Min osäkerhet inför bitcoin kommer främst ifrån att jag inte vet om det i längden går att använda som betalningsmedel. Varit mycket snack om elpris och att blockkedjefilen kommer att växa exponentiellt och växa snabbare än infrastruktur för bandbredd.
  Sen har den uppebara spekulationsaspekten avskräckt också. En ansenlig del av Bitcoins nuvarande värde består troligen av spekulanter som lånat stora pengar för att spekulera i fortsatt ökat pris, när kulan hamnat 13 gånger på rött på rouletten satsar alla på rött.
  Sen finns en vag oro för att stater skulle gå in och förstöra Bitcoin. Fast personligen det kan ju gå åt andra hållet också, stater skulle kunna börja inkludera bitcoin i sin valutareserv eller ta emot skatt i bitcoin. I spåren av massiv valutaoro till exempel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *