Corax conf 2017, Hoppe: En realistisk strategi för högerlibertarianer

Detta är ett referat av Hans-Hermann Hoppes tal vid CoraxConf 2017. Överväg att köpa en remote-biljett till Corax Conf för att kunna ta del av video-inspelningar och ljudupptagningar från denna fantastiska konferens. Där går Hoppe metodiskt igenom sina 10 punkter. https://bubb.la/coraxconf-remote.

Hoppe öppnade med att konstatera att det engelska ordet ”liberalism” tappat sin mening. Ordet libertarianism myntades för att återbörda den konceptuella precision ur den urvattnade ”liberalismen” förlorat. Det är i Murray Rothbards vardagsrum som den moderna libertarianismen har sin vagga, och den uttrycktes med oöverträffad konceptuell tydlighet i hans bok ”For A New Liberty ” (1973). I dagsläget håller även ordet ”libertarianism” på att vattnas ur när så kallade libertarianer försöker appropriera termen i helt andra syften. Trots det känner Hoppe hopp, och är inte villig att överge libertarianismen såsom den definierades av Rothbard.

Han fortsatte med att grundligt definiera termen libertarianism. Om det inte fanns någon knapphet i världen skulle det inte finnas några sammandrabbningar mellan människor, för utan knapphet skulle inte två människor behöva tävla om samma resurs, eller föremål. Ett samhälles normer är skapade för att försöka undvika dessa. Äganderätt är en grundläggande del av dessa normer.

En konsekvent libertarian är en anarkist. Det är en person som konsekvent upprätthåller privat egendom. Falska libertarianer tror att staten är nödvändig för att leva i fred. De tror på medborgeliga rättigheter, skatter, statligt styrd immigration och vill hindra obehagliga yttranden och tankar.

Hoppe drog en snabb sammanfattning om alternativhögerns historia. Han pekade ut att Patrick Buchanan påbörjade rörelsen som paleokonservativ i början av 1990-talet och att flera stora personer inom alternativhögern deltagit i Hoppes årliga och privata konferens. Hoppe visade aktning för alternativhögerns sätt att stå på sig samt att få simpelt, sunt förnuft tillbaks i samhällsdebatten. Hoppe kritiserade dock althögerns ekonomiska ståndpunkter och tyckte att det var beklagligt att den del av althögern som sällar sig till Richard Spencer verkar bli allt mer etatistiska i sin framtoning, och förespråkar protektionism och en slags ”national white socialism”. Senare i talet påtalade Hoppe sin uppskattning för att personer i den ursprungliga alternativhögern inte rackat ner på honom på samma vis såsom många falska libertarianer gjort.

Hoppe menar att icke-aggressionsprincipen och devisen ”lev och låt leva” inte räcker för att upprätthålla ett tätbefolkat och civiliserat samhälle. En problematisk situation för den som lever strikt efter dessa principer kan uppstå om en granne beter sig illa. Grannen kanske skräpar ner på sin egen tomt, slaktar djur i ritualer, gör sitt hus till en bordell, hjälper inte till och vägrar göra sig förstådd på det lokala språket. Dessa handlingar är inga angrepp på någon annan. Hur ska ”lev och låt leva”-libertarianen lösa detta? Han kan försöka undvika grannen, men det får små konsekvenser för grannen och han bryr sig inte. En samhällelig auktoritet krävs för att få medborgarna att göra grannen så utstött att han avlägsnar sig.

För att denna samhälleliga auktoritet ska fungera krävs att befolkningen är kulturellt homogen och delar språk, religion, traditioner och konventioner. Oförenliga kulturer kan existera i fred så länge de inte är på samma plats. Kulturell heterogenitet i ett område leder oundvikligen till minskat förtroende människor emellan och ökade spänningar. Slutligen kan en ”stark man” efterfrågas i syfte att reda upp röran. Detta leder till ett totalitärt samhälle, tvärt emot det libertarianska. Därför måste libertarianer vara tydliga med vilka som inte är välkomna, exempelvis de som öppet propagerar för socialism, kommunism eller demokrati. Dessa utgör ett hot mot äganderätten och måste stötas ut eller, om nödvändigt, fysiskt avlägsnas. De får pröva sin lycka någon annan stans.

Enligt Hoppe är det inte lönt för frihetsrörelsen att försöka sig på en Hayekiansk uppifrån och ned-spridning av de libertarianska idéerna då eliten, skolor och medier är så insyltade i staten och dess intressen. Libertarianer måste bli populistiska och sprida föraktet mot överheten och politiken underifrån. Ansträgninen ska göras för att övertyga den grupp av människor som idag är de största förlorarna – den vita, traditionella familjen som betalar skatt. Libertarianer ska däremot inte göra det misstaget som vissa i alternativhögern gör – att bortse från de som inte är vita. Alla människor som strävar efter det traditionella västerländska livet är mottagliga för frihetliga idéer. Kom också ihåg att det är vita män som skapat den röra vi nu befinner oss i.

Hoppes 10 i topp-lista för att skapa ett libertarianskt samhälle

 1. Stoppa massinvandringen. Endast inbjudna människor får komma in. Den som bjöd in en främling måste ta allt ansvar för det extra slitaget det skapar i samhället för att undvika ett skriande efter statlig välfärd.
 2. Sluta attackera och döda folk i andra länder. Nu får vi erfara bakåtblåsningen. Kalla de västerländska krigsherrarna för vad de är – mördare och medhjälpare till massmord.
 3. Sluta finansiera den styrande klassen och dess försvarare. Blotta deras höga intjäning, deras förmåner, mutorna de tar och korruptionen de deltar i. Visa att allt de har är stulet från vanligt folk. Lägg ner alla typer av beskattning.
 4. Lägg ner centralbankerna. De snedvrider marknader och överför köpkraft från fattiga till rika.
 5. Lägg ner kvotering och annan positiv särbehandling. Alla ska vara lika inför lagen.
 6. Krossa våldsvänstern. Eliterna låter dem agera med sitt tysta medgivande. Kräv att polisen rensar bort marodörerna från gator och torg, om polisen vägrar finns det inget fel i att själva organisera motstånd.
 7. Krossa kriminella och organiserad brottslighet. I dagsläget är de inte lika inför lagen.
 8. Få bort alla välfärdsparasiter och luffare. Byråkratin vill ha permanent fattigdom. Problemen blir större när svaghet belönas.
 9. Få bort staten ur utbildning. Statens utbildning är inte till för att lära ut kunskap, utan för att indoktrinera.
 10. Försök inte gå den politiska vägen för att få förändring. Få stopp på all politisk verksamhet. Om någons bidrag för frihetsrörelsen ändå är att ge sig in i politiken – gör det ideellt eller på lokal nivå. Tillämpa decentralisering och annullering av statens beslut.

Återigen: överväg att köpa en remote-biljett till Corax Conf för att kunna ta del av video-inspelningar och ljudupptagningar från denna fantastiska konferens.

3 reaktioner på ”Corax conf 2017, Hoppe: En realistisk strategi för högerlibertarianer”

 1. Johan Ridenfeldt

  »Murray Rothbard myntade ordet ’libertarianism’ […].«

  Stämmer inte.

  »Det dök först upp i boken ’For A New Liberty (1973)’.«

  Stämmer heller inte.

 2. Utan en handfast ”reset” till tiden före massinvandringen är det här 10-punktsprogrammet en bra idé om hur man borde ha gjort under 1900-talet. Men i dagsläget är det lite försent att säga ”stoppa massinvandringen”.
  Massinvandringen har redan inträffat och dess effekter för svensken dagligen närmare och närmare evigt trälskap i det egna landet. Utan en enorm repatriering så kommer mena-koloniernas häpnadsväckande nativitet göra att det egentligen kvittar om gränsen stängs för evigt.

  För att göra det ogjort krävs en folklig resning. Ni kan ha hur rätt som helst, men ni kommer fortfarande vara Mohammeds jizya-kreatur om ni vägrar agera kollektivt.

  Nationalsocialismen må vara socialistisk, men den är ett enormt steg närmare det frihetliga samhället. NMR må vara både socialister och för en nordisk federation, men de är fortfarande närmare ett frihetligt Sverige än samtliga politiska partier som är för EU, bistånd, NATO och mot repatriering.

  De befintliga partierna är de facto för internationell socialism. Nationell socialism ÄR i vår tid en decentraliseringsrörelse.
  För en pragmatisk svensk libertarian är de ett steg i rätt riktning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *