Parisavtalet: Magiska papper, signerade av självgoda politiker, ”räddar” inte klimatet

För närvarande lever vi i en tid där vi bönar och ber våra politiker om att tvinga oss att rädda jorden från den Ohyggliga Vetenskapligt Säkerställda Klimatapokalypsen. Sagt och gjort vänder maktens spelledare, glada i hågen, ryggen åt enkla incitamentsbaserade lösningar och pekar med hela handen emot storvulna, centraliserade, myndighetsutredda och högtidligt deklamerade “avtal” – undertecknade av de viktigaste av politiska schamaner.

Överstatliga organisationer har under 1900-talet accelererat sina försök att axla rollen som globala förespråkare av sociala kontrakt. Det finns många exempel på denna process, idag vill jag ägna tid åt den sammanslutning av organ som vill införa totalitära kontrollmekanismer för att komma tillrätta med klimatutmaningar.

Tro det eller ej, jag är inte en ondskefull klimatförnekare. Jag vill också bevara jordens habitat för både djur och människor. Jag anser att sättet som man gör det på är genom decentraliserade och robusta system baserade på äganderätt, och därmed tydligt ansvar för de resurser man beslutar över. Enbart de som tar väl hand om sina resurser och förädlar dem och byter dem med andra på ett ansvarsfullt sätt kan behålla dem, i annat fall blir de utkonkurrerade och uppköpta av ägare som bättre kan bruka resurserna.

Låt mig börja med att påpeka att jag är mer rädd för tyranni än för ett hypotetiskt klimathot. För verkliga klimataktivister framstår detta som förryckt. Hysterin är så cementerad och utbredd vid det här laget att människor i gemen går omkring och tror att “om vi inte gör någonting drastiskt nu så kommer jorden inte vara obeboelig om 10 eller 20 år”. Om man verkligen tror på detta så finns det nästan inga spärrar för vad man kan tänka sig göra i syfte att rädda världen.

Det är rimligt att förhålla sig skeptisk till denna hysteri. Till exempel har klimatrelaterade dödsfall minskat konstant under hela 1900-talet eftersom människan tack vare välståndsökningar och innovationer blivit bättre på att skydda sig emot klimatet. Under samma period slog statliga maskinerier världen över rekord i att ha ihjäl folk, ofta sina egna befolkningar, ofta under förevändningar om att skapa ett bättre samhälle.

Är jag orimlig som drar öronen åt mig när statliga apparater hävdar sig vilja rädda mig från en kris? Är jag en “klimatförnekare” om jag lägger band på min entusiasm inför politiska lösningar och politisk hysteri?

Den “intellektuella” klassen och deras magiska papper

Jag förväntar mig inte att den politiskt finansierade intellektuella klassen ska dela mina farhågor. För dem är frågan avgjord så fort det är uppenbart att klimatskräck är en rejäl kassako. Den intellektuella klassen har i alla tider varit och kommer alltid att förbli ett underornat och väloljat organ som verkar till stöd för den rådande regimen. Den gör rätt i att anta att den alltid kommer bli väl omhändertagen oavsett vilket system som påtvingas. Det finns alltid en efterfrågan från maktens sida på proffsig apologism. Läs gärna Nassim Nicholas Talebs artikel The Intellectual Yet Idiot för en djuplodande (och fantastiskt underhållande) förklaring till varför så är fallet.

Ska vi tala lite om parisavtalet? I slutet av 2015 paraderade självgoda “representanter” sina klimatcertifierade åsikter i Paris under ett enormt klimattoppmöte. Resultatet är bland annat att västvärlden utöver att uppnå sina egna måltal ska muta mindre bemedlade länders ledare att lägga band på sin industrialisering. Det kommer inte de fattiga i dessa länder tjäna ett dugg på. Och det kommer inte göra någon särskild skillnad på koldioxidutsläppen.

Resultatet av pariskonferensen är en besvikelse även för klimatalarmisterna som naturligtvis anser att inte tillräckligt mycket tvång används för att rädda jorden från den vetenskapligt förutbestämda katastrof som de är övertygade om kommer att inträffa. Många av dem inser att det inte kommer att hjälpa att amerikanska skattebetalare blir fråntvingade pengar för att ersätta regimer i tredje världen utan att dessa regimer har några faktiska grundmurade mål att uppnå. (Parisavtalet är extremt luddigt).

Ur ett politiskt perspektiv kanske pariskonferensen representerar en slags seger för klimataktivisters fundraising under de kommande åren. Och för Obama var ett påskrivet, om än luddigt avtal en stjärna i protokollet för hans arv. Men överenskommelsen kommer på fattigas bekostnad (förutsatt att avtalet efterlevs). Avtalet baseras på elastiska löften, grupptryck och “naming and shaming” av de länder som släpar efter. Om USA skulle betraktas som någon form av ledare i detta kontext skulle det kräva ett evigt fördömande av de länder som manipulerar processen. I desperationen att skriva under någonting, vad som helst, i Paris har man helt enkelt åstadkommit just det. Ett underskrivet papper, som är helt meningslöst – i alla fall i syfte att bekämpa koldioxidutsläpp.

Incitamenten är obevekliga. De som nu lyfter sig ur fattigdom kommer att vilja använda fossila bränslen för att öka sitt välstånd. Det politiska klimatet i dessa länder kommer över tid göra det omöjligt att förhindra denna användning, annat än med extremt överstatligt våld. Utvecklingsländers politiska klass kommer via parisförhandlingarna förvänta sig 100 miljarder dollar årligen i utbyte mot att dämpa sina befolkningars försök att använda fossila bränslen för att förbättra sina liv. Resultatet av detta blir naturligtvis att ledare i utvecklingsländer kommer kunna roffa åt sig biståndspengar i utbyte mot en rapport om hur de når sina luddiga klimatmål. Må Gud se till att de inte sätter käppar i hjulen för sina befolkningar och tar avtalet med en nypa salt.

Den “klimatekonomi” som via överstatliga organ nu byggs upp för att hålla koll på måltal, kvoter, rättigheter och bidrag är den centralplanerande världsandens nirvana.

Klimatet förändras faktiskt

Jag hyser inga tvivel om att klimatet förändras, ej heller några tvivel om att mänsklig industri är en av de faktorer som påverkar klimatet. Jag tror dock att andra faktorer är mer signifikanta: till exempel solaktivitet. Längre än så är jag inte beredd att gå. Låt oss för all del fortsätta studera och analysera, låt studier fortgå fritt från politiska intressen och framför allt utan central styrning. Men låt oss överhuvudtaget inte låtsas som att det finns någon “avgjord” klimatvetenskap och att vi har tillräcklig kunskap att föreslå vetenskapligt ärliga lösningar. De modeller som klimatvetenskapen stoltserar med för att skrämma blodet ur ansiktet på oss har hittills inte slagit in alls. Och myten om att 97% av alla forskare anser att klimatförändringar är orsakade av människor är talande.

Låt oss inte heller låtsas som att vetenskap är det enda som räknas — jag är förvisso inte alls övertygad om de katastrofer som klimatförändring hypotetiskt skulle kunna innebära, och som gång på gång utmålas som i det närmaste oundvikliga — men jag är fullkomligt övertygad om att de som är sämst lämpade att ta itu med eventuella problem är just de som bråkar mest om att få göra det. Jag talar naturligtvis om västvärldens regeringar och de överstatliga organ som de söker utöva sitt inflytande över frågan.

Antag att de skräckscenarion som målas upp för oss är korrekta. Vad är då bästa sättet att göra oss redo för att mildra dem samt bemöta dem?

Ska vi på konstgjort och tvångsmässigt manér driva upp energikostnaderna för samtliga människor på jorden? Detta för att förhindra ett i allra högsta grad hypotetiskt katastrofscenario? Befängt. Det skulle allvarligt retardera den välståndsökning som marknadsliberaliseringar i Afrika och Asien just nu åstadkommer. Fortfarande försmäktar 400 miljoner indier i eländig fattigdom. Var trettionde sekund (!) dör ett barn i malaria (ja det är över tretusen barn om dagen som dör av malaria). Världens största problem kan omöjligen vara klimatpåverkan som dessa fattiga länders ökande industrialisering innebär. Det är en sjuk moralisk ståndpunkt att vi skulle stå i deras väg att förbättra sina liv. Det är med glädje som jag hör att kineserna börjar bli fantastiskt duktiga på att bygga kolkraftverk som faktiskt inte släpper ut särskilt mycket föroreningar alls – till och med väldigt litet koldioxid. Den enda anledningen till att de har byggt upp denna förmåga är att de har liberaliserat sina marknader och därmed byggt upp ett välstånd där innovationer kan effektueras.

Låt mig upprepa: det som verkar möjliggöra sund mänsklig interaktion med världen är avsaknad av centralplanering. Ju större avsaknad, desto bättre.

En tvångsmässig eller “kom överens med korrupta politiker i afrika-approach” till att minska tredje världens ökande energianvändning skulle helt enkelt försvåra den aktivitet som överlägset bäst gör livet materiellt bättre för människan, nämligen kapitalism och frihandel. Ska vi hindra fattiga människor att skaffa fordon som inte lever upp till de klimatkrav som ställs på europeiska bilar? Ska vi hindra dem att få tillgång till drivmedel för att kunna idka en produktiv ekonomisk verksamhet? Vi måste ge dem massor av saker för att få dem att gå med på detta. Det kan vi inte, så istället ger vi fattiga länders politiska ledarskap pengar för att hindra sin befolkning att idka ekonomisk tillväxt, det blir billigare för oss, men det kräver tvång och våld.

Samma personer som uttalar klimatapokalyptiska besvärjelser organiserar samtidigt världsomspännande “frihandelsavtal” (se TPP) vari de egna särintressena bevakas på bekostnad av de som ännu ej har byggt upp ett välstånd. Hyckleriets kakafoni ringer som en brusten kyrkklocka genom maktens korridorer.

Man är som människa inte moraliskt skyldig att hjälpa samtliga människor som har det sämre än en själv. Men man är däremot moraliskt skyldig att inte sätta medvetna hinder i vägen för andra människor när de söker förbättra sina liv.

Slutsatser

Det finns som sagt sanning i att klimatet förändras, därom hyser jag inga tvivel. Men att låta politiker och korporatister leda oss igenom de utmaningar som det innebär är fullkomligt vansinnigt. Vilken rätt har våra regeringar att med påtryckningsmedel och mutor förhindra utvecklingen i de fattigaste regionerna i världen på grundval av religiösa katastrofhypoteser? Vilken rätt har de att göra saker och ting dyrare för sina egna undersåtar?

Det finns ingenting som är så “ohållbart” som ekonomisk fascism och socialism med dess tillhörande centralstyrda byråkrati. De regioner som har levt med socialistiska regimer har de mest fasansfulla ekologiska förhållandena, och de avancerade kapitalistiska regionerna har de bästa miljöerna. Det är inte en slump, det är olika system som har vitt skilda utfall.

Även om den utlovade katastrofen verkligen skulle komma så är vår bästa chans för att klara av den, att INTE göra så som våra hycklande flygtaxiåkande ledare tycker. Vår bästa chans för att minimera en hypotetisk framtida ekologisk katastrof är att låta marknaden göra det den är bäst på, nämligen att snabbt anpassa sig i en föränderlig värld. Inte med centralkontroll – utan med prissignaler.

Skräcken för den framtida klimatkatastrofen, vare sig den är verklig eller inbillad, är en utmärkt grundval på vilken maktens spelare kan kontrollera sina undersåtar och utöka sin makt.

Jag kan inte godta påståendet att mänskligheten har sådana enorma miljöproblem att det enda sättet att komma tillrätta med dem är att beröva mänskligheten, och särskilt den fattiga världen dess friheter och dess möjligheter att skapa välstånd. Införandet av en totalitär världsordning för styrningen av användningen av de fossila bränslena kan inte sluta i någonting annat än konflikter där olika regioner beroende på sina förutsättningar och inflytande skulle bli tilldelade nackdelar eller fördelar. För att ens försöka sig på en sådan riskfylld och djupt omoralisk manöver måste bevisen för en klimatapokalyps vara omöjliga motsäga. Det är de inte.

10 reaktioner på ”Parisavtalet: Magiska papper, signerade av självgoda politiker, ”räddar” inte klimatet”

 1. ”Jag kan inte godta påståendet att mänskligheten har sådana enorma miljöproblem att det enda sättet att komma tillrätta med dem är att beröva mänskligheten, och särskilt den fattiga världen dess friheter och dess möjligheter att skapa välstånd. Införandet av en totalitär världsordning för styrningen av användningen av de fossila bränslena kan inte sluta i någonting annat än konflikter där olika regioner beroende på sina förutsättningar och inflytande skulle bli tilldelade nackdelar eller fördelar. För att ens försöka sig på en sådan riskfylld och djupt omoralisk manöver måste bevisen för en klimatapokalyps vara omöjliga motsäga. Det är de inte.”

  Ja man måste ju balansera nyttan mot kostnad och risk, läkemedel är tex inte utan risker.
  Vad är alternativkostnaden för att inte använda fossilbränslen, vad skulle resurser som läggs på dyrare energiformer kunna användas till istället?
  Vilken typ av välfärd och för vem måste reduceras?

  ”What is seen and what is unseen.” (nån fransman)

  Nomenklaturan har säkert goda svar på våran okunskap…

 2. Äkta libertarian

  Väldigt mycket text, få orkar ens läsa.

  Varmare är bättre och högre koldioxidhalt i atmosfären är bättre!

  Konstigt nog har det självklara vänts till sin motsats. Beror på att allmänheten inte kan något om geologi.

  Koldioxidhalten som atmosfärens räddare uppstod i slutet på artonhundratalet då temperaturen sjönk rejält, i motsats till de senaste 20 åren knappt något, eller snarare kallare.

  Jag kan garantera att vi går till en ny istid. Tusenårstrenden är lägre och lägre temperatur. Minst 99 % risk att det blir så. Alla/flesta kvartärgeologer, som är experter på de senaste tre miljonernas år geologiska förändringar anser att de pyttesmå klimatologiska förändringarna de senaste hundra åren ryms helt och hållet inom normala variationer.

   1. Äkta libertarian

    Det blir detsamma! Inget ändras av ett förskjutet tidsperspektiv.

    Antarktis har varit i istid under 14 Mår. På senare geologisk tid har vi haft 90 tusen år istid och 10 tusen interstadial (mellanistid). En del kvartärgeologer menar att även interstadialerna ska räknas som istid, men det anser inte jag och det är mest en semantisk diskussion.

    Det har varit betydligt varmare under den senaste interstadialen (holocen) för ca 4-8 tusen år sedan och ännu varmare var det i förra interstadialen. Både växter och djur som är mer värmekrävande är numera utdöda i Sverige, men fanns här under klimatoptimum, dvs när klimatet var som bäst=varmast…

    I ett geologisk perspektiv finns inte ens en korrelation mellan temperatur och koldioxidhalt i atmosfären annat än under kort perspektiv. Så det är tvärtom än vad klimathotarlögnarna påstår. Temperaturen bestämmer koldioxidhalten i atmosfären.

    Koldioxidhypotesen dök upp på artonhundratalet, dels som ett hopp att kunna stoppa klimatförsämringen (kallare). Idén avfärdades redan för hundra år sedan av A Ångström. Inget bevis har ännu framförts! Det handlar om makt! De som vill oss illa, vill ta ifrån oss tillgången till billig energi, en av de viktigaste pelarna för vårt välstånd.

 3. Fredrik Berggren

  ”Även om den utlovade katastrofen verkligen skulle komma så är vår bästa chans för att klara av den, att INTE göra så som våra hycklande flygtaxiåkande ledare tycker. Vår bästa chans för att minimera en hypotetisk framtida ekologisk katastrof är att låta marknaden göra det den är bäst på, nämligen att snabbt anpassa sig i en föränderlig värld. Inte med centralkontroll – utan med prissignaler.”

  MOTARGUMENT:
  Följande faktorer: ”(1) Hur utvecklad demokratin är (2) Graden av korruption (3) Politisk maktkoncentration (4) Civilsamhällets aktiviteter.

  –> EJ någon större inverkan på förhållandet mellan tillväxt och utsläpp”

  http://samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj//ekonomisk-tillvaxt-leder-inte-till-minskade-utslapp.cid1471476

 4. Fredrik Berggren

  1) ”Det finns ingenting som är så “ohållbart” som ekonomisk fascism och socialism med dess tillhörande centralstyrda byråkrati.” –> härskarteknik, där du sammankopplar två helt orelaterade fenomen, för att dra det ena i smutsen m.h.a. det andra.

  2) ”De regioner som har levt med socialistiska regimer har de mest fasansfulla ekologiska förhållandena, och de avancerade kapitalistiska regionerna har de bästa miljöerna. Det är inte en slump, det är olika system som har vitt skilda utfall.” –> Falskt. Cuba är ekonimiskt fattiga, men med mycket bra eklogiska förhållanden. – http://www.pbs.org/newshour/bb/cuba-can-teach-america-farming/

  3) ”Men överenskommelsen kommer på fattigas bekostnad (förutsatt att avtalet efterlevs). Avtalet baseras på elastiska löften, grupptryck och “naming and shaming” av de länder som släpar efter.” –> NEJ! Avtalet handlar om att ”naming and shaming” av de länder som är e största klimatbovarna per capita, d.v.s. de länder med mest kapital och oftast mest ”fri marknad”. (a) https://unstats.un.org/unsd/environment/images/CO2_emissions_percapita.png (b) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions

  4) ”De modeller som klimatvetenskapen stoltserar med för att skrämma blodet ur ansiktet på oss har hittills inte slagit in alls.” –> Vilken planet lever du på? – https://www.youtube.com/watch?v=wXrYvd-LBu0

  5) ”Skräcken för den framtida klimatkatastrofen, vare sig den är verklig eller inbillad, är en utmärkt grundval på vilken maktens spelare kan kontrollera sina undersåtar och utöka sin makt.” –> Skräcken för en icke-fri marknad, kapitalistisk eller icke, är en utmärkt grundval, på vilken kapitalistiska spelare kan kontrollera sina undersåtar och utöka sin makt.

  ———————————————————————————————————————–

  Du ha skrivit en vägg med svammel, utan källhänvisningar och med motsägelsefulla påståenden. När jag tittar igenom din sökhistorik och banktillgångar, blir det uppenbart att du argumenterar för ditt eget välbefinnande. Att du är totalt frånskilld de fattigaste människorna på vår jord –> De som drabbas värst av klimatförändringar, orsakade av (mestadels) vita gubbar. ps jag är själv en vit gubbe!

  Eller kortfattat: https://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0

  1. 1. Socialism och ekonomisk fascism är relaterade – åtminstone ur ett ekonomiskt perspektiv (om än inte nödvändigtvis ideologiskt). Det ena är inriktat på allmänt ägande via staten, det andra tillåter visst privat ägande, i hög grad dirigerat av staten. Båda är naturligtvis omoraliska system.

   2. Jag har bott på Kuba. Det är ett mycket vackert land, fyllt av trevliga människor. Det är också ett land där sådana som har åsikter likt mina “försvinner”. http://thelibertarianrepublic.com/cuba-libertarian-kidnapping-spokes/ Det är också ett land med ganska dramatiska ekologiska utmaningar (inte sällan hemligstämplade): http://havanajournal.com/culture/entry/air-and-water-pollution-in-cuba/. Men du har alldeles rätt i att dom inte släpper ut särskilt mycket koldioxid. Det gör man för övrigt inte heller i Nordkorea.

   3. De länder som har kapital använder mer fossila bränslen. Det är väl ganska uppenbart eller? Kan man inte istället för att förhindra fattiga länder från att göra samma resa istället se till sig själv? Är man omoralisk förhindrar man länder som inte har något kapital att tala om, från att bygga upp ett kapital. Fattigdom dödar. Exakt hela tiden. Klimatet har under 1900-talet dödat färre och färre hela tiden. Det är inte en särskilt svår uträkning att göra att fattigdom är ett OHYGGLIGT farligare tillstånd än ökande temperatur.

   4. Klimatmodeller: jag argumenterar inte emot att temperaturerna har gått upp sedan slutet av 1800-talet. I historisk tid har de också gått upp, och ner, och upp, och ner. Jag tror inte för en sekund på de kataklysmiska, hysteriska katastrofförutsägelser som media låter oss ta del av. Men jag tror FAKTISKT på att växthusgaser har en effekt, och jag tror att det är bra att minska på utsläppen av koldioxid och metan. Om man som politiker i sverige till exempel slutade att beskatta privat solenergi skulle det kanske gå snabbare?

   5.

   “Skräcken för en icke-fri marknad, kapitalistisk eller icke, är en utmärkt grundval, på vilken kapitalistiska spelare kan kontrollera sina undersåtar och utöka sin makt.”

   Ett icke argument eftersom det enbart är via STATEN och massage av politiska intressen uppbackade av våldsmonopol som kapitalister kan tillskansa sig otillbörlig makt. Se TPP. Se bilindustrin i USA som blir utbailad… av Obama – som sedan skriver under magiska papper i Paris för att få se god ut. https://www.thebalance.com/auto-industry-bailout-gm-ford-chrysler-3305670

   ————

   “Du ha skrivit en vägg med svammel, utan källhänvisningar och med motsägelsefulla påståenden. När jag tittar igenom din sökhistorik och banktillgångar, blir det uppenbart att du argumenterar för ditt eget välbefinnande. Att du är totalt frånskilld de fattigaste människorna på vår jord –> De som drabbas värst av klimatförändringar, orsakade av (mestadels) vita gubbar. ps jag är själv en vit gubbe!”

   Extremt märkligt sagt. Pax vobis.

  2. ”När jag tittar igenom din sökhistorik och banktillgångar,…” Det var något väldigt ovanligt korkat att använda som argument på mises.se.

   Om du, Fredrik Berggren, anser det vara viktigt kan du väl börja undersöka banktillgångarna hos politikerna i IPCC, hos ett antal bidragstagande forskare runtomring i världen. Al Gore kan du t.ex. börja undersöka i förhållande till hans ekonomiska ställning när han började prata om koldioxid och hur hans ekonomiska tillgångar är idag.

   Det finns mycket pengar att tjäna på att vara klimathotsanhängare. Det går till och med att få jobb att skriva inlägg i bloggar som klimathotsanhängare.

   Om jag eller Jon Nylander ökar våra banktillgångar innebär det inte att någon annan får avstå från pengar eller att någon annan får det sämre. Det är en typisk socialistisk floskel att komma med. När du tar upp det som ett sätt att försöka ringakta Jon Nylander kommer 99 % av alla läsare av mises.se får skrattkramper och det enda du lyckades med var att ringaktiga dig själv.

   Slutligen kan jag bara avsluta med att det inte finns några växhusgaser. En hypotes som inge har lyckats bevisa är sann vi praktiska experiment, vilket är ett sätt man brukar bevisa vetenskapliga hypoteser med.

 5. Fredrik Berggren

  ”When people thought the Earth was flat, they were wrong. When people thought the Earth was spherical, they were wrong. But if you think that thinking the Earth is spherical is just as wrong as thinking the Earth is flat, then your view is wronger than both of them put together.”

  – Isaav Asimov, https://en.wikipedia.org/wiki/Wronger_than_wrong

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *