Trump och skatteillusionen

Trumpadministrationen och finansminister Steven Mnuchin offentliggjorde under gårdagen sitt förslag till skattereform. Förslaget marknadsförs som ”den största skattesänkningen i amerikansk historia” och innehåller bland annat:

  • Sänkningar av bolagsskatten från 35 till 15%
  • Sänkningar av den federala inkomstskatten och förenklingar genom minskning av antalet marginalskattesatser från 7 till 3 st. (toppnivån sänks från 39,6 till 35%)
  • Kraftig höjning av grundavdraget
  • Avskaffande av en skatt på kapitalinkomster (3,8%) som införts för delfinansiering av Obamacare
  • Avskaffande av arvsskatten

Många avdragsmöjligheter tas bort, varför den effektiva sänkningen kommer vara mindre än vad den verkar i förslaget.

Skatt är stöld. Lägre skatter är att föredra gentemot högre skatter, men frågan är om detta verkligen handlar om en betydande skattesänkning, snarare än ett uppskov som förs över till framtida generationer. Underskott är framtida skatter uppräknade med ränta, och oansvarig keynesiansk stimulanspolitik är knappast vad historiens största nettolåntagare behöver.

Med andra ord: var är utgiftsminskningarna? Trumps agenda går säkert igenom – i modifierad form – med kortsiktigt positiva BNP-effekter som följd, men knappast någon oberoende bedömare (se bl.a. tidigare prognoser från Tax Foundation och Tax Policy Center) betraktar den som självfinansierande.

1 reaktion på ”Trump och skatteillusionen”

  1. Eftersom det är svårt att rättfärdiga nerskärningar i offentlig sektor så kan detta vara en metod att ta sig runt det, genom att börja med att sänka skatterna så kan han i framtiden göra sina nerskärningar eftersom han kan rättfärdiga det med att ekonomin annars inte går ihop. Istället för att börja med att skära ner och sedan sänka skatterna så sänker han skatterna först för att rättfärdiga nedskärningarna.

    Om det är sant eller inte återstår att se men vi ska nog inte ha allt för stora förhoppningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *