Skatt är stöld även om du har dålig fantasi

De i särklass vanligaste ”argumenten” för skatt kan alla sammanfattas ungefär:

Men hur skulle vi kunna ha X utan skatter?

Där X är något som den skattevurmande personen tycker är extra fint. Frapperande ofta handlar oron om vägar.

Eftersom det är tjatigt att ständigt behöva bemöta just detta ”argument” och svaren ofta blir enahanda och/eller smått irriterade, har vi nu ritat en bild som vi hoppas skall kunna användas som svar de dagar vi inte orkar formulera svaret vänligt och förstående för tiotusende gången.

Visst är den så enkel att till och med någon som gått i svensk skola borde kunna förstå den?

Testa diagrammet genom att byta ut X mot någon av dessa braiga saker:

 • Vägar (bäst att få det undanstökat från start)
 • Mat
 • Hjälp till de som inte har råd med mat
 • Smarta telefoner
 • Hjälp till de som inte har råd med smarta telefoner
 • Sjukvård
 • Hjälp till de som inte har råd med sjukvård
 • Opera
 • Hjälp till de som inte har råd med opera
 • Skor
 • Hjälp till de som inte har råd med skor
 • Skydd mot brott
 • Hjälp till de som inte har råd med skydd mot brott
 • Utbildning
 • Hjälp till de som inte har råd med utbildning
 • Skydd för politiker mot konkurrens från främmande makt

Hitta gärna på egna exempel och testa hur de fungerar i diagrammet. Om du stöter på ett exempel som diagrammet inte verkar fungera på så rapportera i kommentarsfältet.

#skattärstöld

11 reaktioner på ”Skatt är stöld även om du har dålig fantasi”

 1. Ni har ju missat nåt viktigt här. Skatt är inte stöld. Eftersom hot om våld är inblandat måste det ju klassas som RÅN.

 2. Något som väldigt ofta dyker upp i samband med just vägar är ju att privatägda vägar skulle innebära att man måste passera en fantasiljon betalstationer för att åka till grannbyn.

  Men även idag är en förvånansvärt stor andel av Sveriges vägsträckor (jag tror det är ca hälften) privatägda, och enda betalstationerna som förekommer är diverse klåfingriga beteendestyrningsprojekt (´”trängselskatt”) och statliga/kommunala infrastrukturprojekt.

  Sen finns det faktiskt ett stort internationellt privat ”vägnät” i form av Internet, som är helt fritt från sådant. Hade statist-farhågorna om privata vägnät stämt hade man ju åkt på att betala till varje nät ens trafik passerar.
  Istället betalar man ju till det nät man har en direkt anslutning till, som i sin tur har träffat avtal med nät det är anslutet till. Och så vidare ända fram tills destinationen, oavsett om det är alldeles runt knuten eller på andra sidan världen. Antingen betalar någon av parterna den andra eller så har båda kommit överrens om att fritt växla trafik för att båda sidor tjänar på det.

  1. Haha, internet är varken privat eller fritt från betalstationer. Bara för att du inte ser de olika betalstationerna själv så betyder det inte att dom inte finns och specifikt att hålla dessa betalstationer frikoplade från konsumenterna är just vad net neutrality handlar om, men det är säker något som du tror är dåligt också.
   Även om mycket av internets infrastruktur i dagsläget är privatägt så byggdes majoriteten av den av stater samt att majoriteten av ihopknytande infrastruktur är fortfarande statlig och tur är det annars hadde vi haft en ping på 5min till usa för att inte tala om till australien.

 3. Diagrammet är uppenbart felaktigt eftersom skatt optimalt sett löser ett koordineringsproblem. Anledningen till att hyran på din lägenhet måste sanktioneras med hot om vräkning är för att stabilisera finansieringen. Frivillig hyra leder till sönderfall eftersom människor å ena sidan är notoriskt ovilliga att täcka upp för andra och å andra sidan notoriskt partiska och vinstoptimerande. Dessa krokiga incitament gör att marknaden säger tack men nej tack till libertarianens försäkran om att frivillig hyra har en axiomatiskt garanterat optimal utkomst.

  Kort sagt, människor vill bara betala för X om de får X. Om du betalar din del av X men bara får tillbaka 1/3 av X för att andra åker snålskjuts så vill inte du heller betala för X oavsett hur viktigt det är. För libertarianen är det en paradox att man kan vilja betala skatt för något men samtidigt vara ovillig att finansiera det frivilligt. Men detta är inte konstigare i fallet skatt än i fallet hyra. Jag vill att min hyra skall vara sanktionerad med hot om vräkning eftersom det ”fria libertarianska” alternativet är så uppenbart värdelöst. Jag vill att saker som kommer alla till del (som försvar) skall finansieras med skatt av exakt samma praktiska anledning. Generellt sympatiserar människor med allmänna regler som snyggt löser den här typen av koordinationsproblem till samhällets bästa.

  Vad vägar beträffar så finns det inge som hindrar det från att vara en vara som generellt är svår att ta betalt för. Vinsten med vägen kan ligga i allmän bättre tillväxt som kommer alla till del vare sig de använder vägen eller inte. Men den som bygger vägen kan inte få betalt för detta vilket leder till att en väg som är lönsam ur en större perspektiv kan te sig olönsam om man bara kan betalt av de som åker på vägen. Privata vägar var ohyggligt populärt i USA i slutet av förra seklet. Gemensamt för dessa vägar var att det var extremt olönsamma och efter en tid alltid frivilligt donerades till staten. Samtidigt var detta vägnät en förutsättning för tillväxt. En vinst för samhället som helhet men en förlust för den som måste klämma vinst ur ett litet isolerat system, vilket alltid är fallet för privata aktörer.

  1. https://mises.org/library/private-production-defense

   Det andra argumentet om vägar är som alla andra produkter i ett privatsamhälle. Vägar skiljer sig inte från någon annan produkt.

   Det innebär att vägar precis som alla andra produkter konkurrerar med alla andra produkter i ett fritt samhälle.

   Är det någon som på allvar tror att skattepengarna som allokeras till Svevia konkurrerar med alla andra produkter i samhället?

   Således samma typ av missallokering av resurser i samhället som alltid när annat, i det här fallet skatt och byråkratisk allokering, än marknadens prismekanismer får verka.

   1. Absolut.

    I slutendan handlar det om solidaritet vilket antagligen är ett fult ord för ”liberaler” och ett glömt konsept för stora delar av vänstern.

  2. Lucas:

   Att vräka en hyresgäst som inte betalar eller vägra servera en matgäst som inte betalar notan är något helt annat än att hålla människor tvångsanslutning till det kriminella nätverk av stater som alla är utlämnande till och sedan utkräva dessa på ersättning för upprätthållandet av tvångsanslutningen.

   Alla sunda verksamheter mår bättre av att inte skattefinansieras. Våld och stöld genererar bara mer av detsamma.

   Skatter och staten som utkräver dem är en barbarisk relik som har rättfärdigats genom vidskepelse och okunnighet.

   1. Detta är bara genomgång av dina känslor kring skatt, men det finns inget här som konkret underminerar mitt argument om varför diagrammet i grunden är fel. Den praktiska anledningen till att hyra krävs in med hot om vräkning är att fastighetsägaren försöker undvika ett fångarnas dilemma och från hyresgästens sida är det rationellt att föredra detta framför ”frivillig” hyra eftersom det senare bara leder till misär. Här är två parter på olika sidor om en överenskommelse som inser att koordineringsproblem är synnerligen verkliga och att sönderfall måste stävjas genom sanktioner av olika slag. Medborgaren och staten är i samma sits rent praktiskt. Frivillig skatt är som frivillig hyra. Den fria marknaden är sprängfull med arenor för vilka diagrammet antyder att ”frivillig” hyra/avgift är en möjlig finansieringsform, och ändå, vi ser i princip aldrig denna fantastiska organisationsform i verkligheten; där gäller alltid betala-eller-stick – det som på samhällsnivå kallas skatt. Skillnaden är att du oftast ansluter till en stat inifrån (genom att födas där) vilket gör att explicita överenskommelser helt enkelt är omöjliga. Det här egentligen ett dilemma för libertarianen också. Om du föds in i ett libertarianskt samhälle är du tvångsansluten och du får snällt rätta dig i ledet med hot om vedergällning. Om nu det libertarianska systemet underpresterar för att man inte kan finansiera nödvändiga institutioner (frivillig skatt) så karaktäriseras detta samhället av: ingen har valt det, ingen vill ha det. Och ändå propsar libertarianen på att kalla detta samhälle frivilligt fast det inte speglar någon enskild medborgares vilja, det speglar bara utkomsten av ett koordineringsproblem.

   2. Vänta nu, anledningen till att du blir vräkt är att du inte har efterlevt ditt hyreskontrakt som du frivilligt ingått. Anledningen till att du blir mosad av staten om du inte betalar skatt är att du av olika skäl inte erkännänner det samhällskontrakt som staten och andra menar att du har ingått.

    Du verkar blanda ihop välgörenhet (gratis varor och tjänster) med frimarknadslösningar för varor och tjänster. För visst blir all verksamhet svår att driva om det är välgörenhet som ska bedrivas.

    Betala eller stick, ja gärna, i ett fritt samhälle är du fri att lämna området utan att få tillstånd och behöva visa upp att du ansluter dig till en stat, vilket är hur det ser ut idag. Jag får inte avsäga mig mitt medborgarskap utan att söka och tilldelas ett nytt medborgarskap.

   3. Ska väl tillägga att jag är anarkist och förespråkar ingen oxymoron som ”frivillig skatt”. Jag vill att alla varor och tjänster som erbjuds sker utan skattefinansiering (stöldfinansierat).

    De problemen du ser är kvasiproblem som uppstår när du vill kollektivisera kostnader genom skatter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *