Vetenskapen har bevisat att abort är ok

Jag har nyligen sett ett flertal personer posta nedanstående video om abort med Bill Nye, som är tänkt att visa att vetenskapen bevisat att abort är ok. Med risk för att göra mig ovän med halva (eller närapå hela) Sveriges befolkning, känner jag mig manad att skriva detta, som en enkel övning i logik.

Videon börjar med följande påstående: Befruktade ägg är inte människor. Vad som sedan följer är diverse argument som inte gör något alls för att styrka detta påstående, utan enbart avleder från detta ursprungliga påstående, som i min mening är det som hela frågan hänger på. Men även om vi tar argumenten i sig visar de sig vara undermåliga.

Argument 1: Om du säger att ett befruktat ägg har samma rättigheter som en människa, vem ska du då stämma om kvinnan får missfall?

Ett otroligt korkat argument, om man ens kan kalla det ett argument. Det är, för att använda sig av ett populärt uttryck, inte ens fel. För det första har det inget alls med saken att göra. För det andra är det inga abortmotståndare som vill fängsla kvinnor som får missfall.

Det är precis lika korkat som att hävda att mord är ok, eftersom folk ju dör av naturliga orsaker. Ingen hävdar så klart detta, och det finns en orsak till att ingen gör det.

Argument 2: Ingen gillar abort, men du har ingen rätt att säga till folk vad de får och inte får göra.

Som libertarian är det kanske instinktivt lätt att ställa upp på detta. Dock endast på ett väldigt ytligt plan. Poängen är att libertarianer värnar om liv, frihet och egendom. Abortmotståndare hävdar att abort går emot alla tre.

Dessutom räcker det med att omformulera ovanstående till följande, för att visa hur dåligt argumentet i själva verket är: Ingen gillar mord, men du har ingen rätt att säga till folk vad de får och inte får göra.

Låter inte särskilt libertarianskt, eller hur?

Argument 3: Abstinens, att stänga abortkliniker, och att förneka kvinnor preventivmedel leder inte till ett mer hälsosamt samhälle.

Påståendet att abstinens inte leder till ett hälsosammare samhälle är tänkt att attackera abortmotståndare genom att klumpa ihop alla abortmotståndare med de som menar att preventivmedel är fel. Även om de finns de som hävdar det, missar det poängen. Mig veterligen hävdar inga abortmotståndare att spermier eller obefruktade ägg är människor.

Vidare, att med våld förneka kvinnor preventivmedel är givetvis fel, men det är på inget sätt att likställa med att vara emot att med våld driva in pengar från skatteboskapen för att finansiera kvinnors preventivmedel. Båda dessa två är lika dåliga. Det borde vara uppenbart varför.

Slutligen, om man menar att abort är mord, varför skulle det då inte leda till ett hälsosammare samhälle om abortklinikerna stängdes? 40 miljoner barn aborteras årligen. Det är lika med 125 000 barn dagligen. Det motsvarar ungefär hela Spaniens befolkning årligen, och hela Uppsalas befolkning dagligen. Det är ett massmord av aldrig tidigare skådat slag, och för de som motsätter sig abort är det givet att det samhälle som förkastar detta massmord är det mest hälsosamma.

Argument 4: Lagar emot abort är inte i någons bästa intresse…

… förutom de ofödda barnens.

Slutsats

Det är talande att inget i videon har något som helst att göra med videons första påstående: att ett befruktat ägg inte är en människa. Det är talande eftersom det är just detta som hela frågan, i alla fall i min mening, hänger på. Istället för att styrka påståendet, avleder videon tittaren via diverse orelaterade och irrelevanta argument från själva huvudpoängen. Det snällaste jag kan säga om detta är att det är intellektuellt ohederligt.

Personligen motsätter jag mig abort eftersom jag menar att mänskligt liv startar vid befruktning. Och eftersom jag anser att det avsiktliga tagandet av ett mänskligt liv är fel, är jag emot abort.

Det enda sättet att inte nå denna slutsats är antingen att
1. bevisa att mänskligt liv inte startar vid befruktning, eller
2. argumentera att det avsiktliga tagandet av ett oskyldigt liv är ok

Jag har inte hört något bra argument för någon av dessa positioner, och denna video gjorde ingenting för att ändra min uppfattning om detta.

Faktum är att videon får mig att tänka på detta filmklipp.

34 reaktioner på ”Vetenskapen har bevisat att abort är ok”

 1. Gröna Nejlikan

  Intressant och tydligt.

  Hur resonerar du kring evektionism? Som jag tolkar argumentet så förutsätter man två axiom.
  1. Man äger sin kropp.
  2. Man har rätt att avisa ovälkomna personer från sin egendom, även om det innebär att man avisar dem till säker död.

  Således bör en person kunna avisa en annan person, t.ex. ett befruktat ägg, från sin kropp.

  Jag är beredd att hålla med om dessa axiom. Gråzonen som jag ser är framförallt att om man implicit eller explicit ger någon tillstånd att ex. vistas på sin mark, kan man inte dra tillbaka sitt tillstånd utan att ge dem rimlig tid att lämna marken. T.ex. du bjuder in grannarna men avisar och skjuter dem innan de hinner nå tröskeln. Givet fostret ses som ett liv bör de få skälig tid att lämna kroppen utan att bli mördad. Vad som är skäligt är kanske en hel graviditet? Eller kanske motsvarar ungefär de begränsningar i veckor på vilken nuvarande lagstiftning begränsar aborter.

  Vad är dina tankar detta Joakim?

  1. Min uppfattning om eviktionism är att man har rätt att avlägsna barnet när det kan överleva utanför livmodern. Man har ingen rätt att avlägsna barnet om det går en säker död till mötes.

   1. Gröna Nejlikan

    Okej. Tolkar dig då som att man inte får utvisa någon från sin egendom till sin död. Eller att man givit implicit tillstånd till fostret och därför inte kan avisa dem till sin död.

   2. Med hänsyn till äganderätten kan man avvisa ett foster från sin kropp. Man har inte rätt att döda fostret. Det är bara en konsekvens av avvisandet. Dock.

    Tar man med en person upp i sitt flygplan kan man inte avvisa den personen från sin egendom under flygturen. Det leder till en säker död. Tvärtom har man ansvar för denna person.

    Bjuder man således in en person i sin livmoder – skapar ett liv – har man då rätt att avvisa denna person när avvisandet sannolik leder till en säker död?

    Dock igen. Kroppen väljer själv att avvisa fostret av olika grunder. Det kan vi knappast kalla för mord. Frågan jag ställer mig då är om inte det valet kan göras i medvetandet? Vad är skillnaden, om några tusentals celler tar beslutet om avvisande (immunförsvaret t.ex.) eller om det sker som en tanke i hjärnan?

   3. Det är en vidrig uppfattning! Självklart har modern ansvar för att göra sitt bästa för sitt barn.

 2. Jaha, artikelförfattaren a-n-s-e-r att livet börjar vid befruktningen? Men om då någon anser något annat, t.ex att livet börjar då fostret kan klara sig utanför livmodern, så faller hela den här ordbajsande argumentationen.

  Den här bloggen vinglar allt oftare in på områden den inte behärskar.

  1. Att mänskligt liv börjar vid befruktning är en rätt accepterad uppfattning hos biologer, dvs. då den mänskliga genetiska koden är komplett. Om nu inte det mänskliga livet börjar vid befruktning, när börjar det då?

 3. De allra flesta människor, sannolikt 100%, är starka motståndare till att tillåta abort i t ex vecka 30. Abortförespråkaren skulle rimligtvis kunna avkrävas medicinska/moraliska argument kring varför en abort är okej i vecka 18 men inte är det i vecka 25. En ofta framförd ståndpunkt är att kvinnan skall ”bestämma över sin egen kropp”. Står man fast vid en sådan ståndpunkt om en kvinna skulle vilja avbryta sin graviditet i vecka 30? Om inte, varför då isf? Förändras ståndpunkten: ”bestämma över sin egen kropp” i direkt relation till det för tillfället rådande innehållet i svensk abortlagstiftning?

 4. Min uppfattning härrör från samma grundläggande premisser och just därför kommer jag till exakt motsatta slutsatser, dvs. att abort är helt och fullt legitimt. Att ett befruktat ägg är ”början på ett mänskligt liv” är oomtvistat, men med samma resonemang är ett obefruktat ägg eller en spermie precis lika mycket ”början på ett mänskligt liv” eftersom båda är förutsättningar för ett mänskligt liv. Det är således ett gränsdragningsproblem snarare än ett principiellt problem. Alla libertarianer torde vara överens om att envar har rätt till liv så det handlar om vad som impliceras i begreppet ”envar”. Abortfrågan tycks mig ständigt missrepresenteras härigenom; man verkar blanda ihop den grundläggande principen (rätt till liv) med hur den principen tillämpas i varje specifikt fall (när man kan sägas uppbära ett liv i meningsfull bemärkelse).

  1. Ett befruktat ägg är ett mänskligt liv, en spermie eller ett ägg i isolation må vara en nödvändighet för ett mänskligt liv, men är inte i sig ett mänskligt liv. Och frågan rör här om det är rätt eller fel att avsiktligt ta ett mänskligt liv.

 5. Ett befruktat ägg är ur biologiskt hänseende en påbörjad process och (om det får ha sin naturliga gång) början av en människas livscykel. Ett obefruktad ägg eller en spermie är inte på samma sätt en påbörjad process av DNA/kromosom-mixande… Var för sig utgör de möjligheter till bildandet av ett embryo men att likställa en av två nödvändiga byggstenar med resultatet av ”bygget” tycks mig inte vara helt logiskt, imho.

 6. Äkta Libertarian

  Kul att en av stiftarna ger sig in i debatten! En äkta libertarian, liksom jag?

  Generellt är jag emot abort, men visst ska möjligheten finnas. Den självklara är ju våldtäktsoffer som inte ska tvingas föda förövarens avkomma.

  Det finns också andra fall, såsom mitt. Minn dåvarande fruga var otrogen och barnet troligen/risk inte mitt. Kunde jag ta det? Kanske? Men jag kunde inte glädjas åt denna graviditet och skulle kräva faderskapstest. Om jag inte far: Skilsmässa direkt, nästan innan också men vi hade ett gemensamt barn som bromsade….

  Det sket sig till sist med en sådan fruga. Kastade ut henne efter fler otrogenhetsaffärer…

  1. Om ett våldtäktsoffer väljer att begå abort, vilket ju är en nödvärnshandling, så ska så klart våldtäktsmannen avrättas för mord av barn.

 7. Denna fråga kommer aldrig att lösas. Själv är jag emot abort, men jag skulle inte vilja klistra någon lag på någon om förbud och inte heller straffa någon som gör abort.

  Däremot tycker jag att abort inte ska användas som preventivmedel. En abort ska även bekostas helt och hållet av den eller de som vill ha den gjord (pappa och mamma). Det kan inte krävas bidrag till det genom våld eller hot om våld. Undantag finna alltid som vid våldtäkt och offret inte har egna medel.

  Att statliga medel bekostar abort göra att abort används som preventivmedel. Tas bidragen bort kommer antalet aborter att minska betydligt; behovet av dem kommer att minska.

  Feminister kan skrika bäst de vill om sina kroppar. Jag kommer att skrika för min plånboks rättigheter.

  1. Fast i länder där abort är olagligt så är illegala aborter otroligt vanligt, så att behovet av dem skulle minska stämmer knappast. Det enda som sker är egentligen att folk offrar sina liv för att abortera ett foster. Dessutom så används knappast abort som ett preventivmedel.

   Personligen vill jag inte betala för några typer av självförvållade sjukdomar som folk drar sig med, men tvingas till det ändå.

   I övrigt så är jag för abort fram tills ungefär år 18.

 8. ”Personligen motsätter jag mig abort eftersom jag menar att mänskligt liv startar vid befruktning. Och eftersom jag anser att det avsiktliga tagandet av ett mänskligt liv är fel, är jag emot abort.”

  Ok. Men har du rätt att straffa den som utfört en abort? Straff är tvång och våld.
  Men vad är straff bortom det? När har vi rätt att straffa? Du kan tycka illa om abort, visst. Det är ditt tycke och smak. Men det är ju inte så viktigt.

  Ett sätt att se på straff är att det är hämnd. I begynnelsen behövde vi ha tillräckligt mycket släkt och vänner och klienter på vår sida för att få vår rätt när någon gått den för nära. Om straff är hämnd. Hur kan vi hämnas på en kvinna som tagit sitt fosters liv? Hon är ju den som främst äger hämnden efter hennes eget barn?

  1. Hämnd kan inte utföras av tredje part. Den kan bara utföras av den som är part. Därmed kan du inte låta någon annan utföra hämnden. Straff kan vi utföra eftersom det brukar bygga på en gemensam legitimering av det. Bestämmer vi gemensamt att abort ska straffas, då får vi acceptera det eller flytta till en annan by som inte har samma inställning.

   Likadant blir det för de som inte kan acceptera att abort inte ska straffas. De får också flytta till en annan by.

   1. Jag håller inte med. Hämnd är normalt sett kollektiv. Därför att en ensam individ inte har makt nog att hämnas. Jag tycker din version av hämnd framstår som narcisistisk, att man hämnas för att ”det känns bra” eller ”det är självuppfyllande” eller något sånt. Så fungerar inte hämnd i de samhällen som använder det som bas för sitt rättssystem, även om de naturligtvis använder mänsklig känsla i systemet också.

    Jag håller med dig om ditt by argument. Det är naturligt att sätta upp regler för sin närmaste omgivning. Det är en jätteskillnad mot moralregler som omfattar flera miljoner människor.

 9. ”Jag kommer att skrika för min plånboks rättigheter.” Ofrivilliga graviditeter är en enorm kostnad för samhället.

  1. Nej! Egentligen bara för föräldrarna. Det är de som ställer till och även de som ska ta konsekvenserna av det.

  2. Hur menar du att någon inte har råd att ta hand om sitt barn? Numera behöver ju ingen överge sitt barn av ekonomiska skäl. Somliga mördar sina barn, men det är extremt sällsynt och beror av psykisk sjukdom, inte för att det saknas välling.

   1. ”Ingen behöver överge sitt barn av ekonomiska skäl” – det är ju för att samhället backar upp föräldrarna vid behov, det är den kostnaden jag menar. Om alla behövde betala sina aborter själva skulle fler familjer i ekonomiskt utsatta situationer välja att föda barn istället för att utföra abort. En del av dessa skulle behöva samhällsstöd för att försörja sina barn.

 10. Och alla oändliga diskussioner om vad som är rätt och vad som är fel. Ju fler människor som är inblande desto mer mantimmar går åt. Hur löser man det bäst?

  1. Ursäkta en okunnig, men jag är väldigt nyfiken på hur moraliska diskussioner som denna bäst hanteras i ett libertarianskt samhälle. När människor inte håller med varandra. Och när tredje part drabbas. Ur mitt perspektiv, rätta mig om jag har fel, är det just på grund av vi vill effektivisera hantering av frågor som dessa som vi bygger samhällsstrukturer och ger dem ”våldsmonopol”. Och ju fler människor som är inblandade, desto större och mer komplexa blir dessa strukturer. Det räcker inte heller att dela upp människor i byar med likasinnade. Helt enkelt eftersom människors moral är så olika och utvecklas olika. Om exempelvis människorna i by A lyckas bättre än människorna i by B kommer det snart finnas människor i by A som börjar tycka att det är moraliskt fel att inte hjälpa människorna i by B. Inser att frågorna är OT. Ge mig gärna en bra länk. Tack på förhand.

 11. Frågan är inte vad ett foster är eller vad liv är eller vad abort är. Frågan är vad straff är. När har jag rätt att använda våld mot andra?
  Jag menar att straff är hämnd. Och i fallet av abort och barnamord äger barnets mamma hämnden. Om hon är förövaren kan jag orimligen utkräva hämnd mot henne.

  Moraliska diskussioner om abort är ointressanta. Där får var och en landa där de vill. Det enda som intresserar mig är själva straff. För det är ju den delen som involverar mig. Jag kan inte se att det gynnar mig att göra abort straffbart. Om någon annan väljer att döda sitt eget barn så blir det mer utrymme för mig och min släkt. Om min kvinna väljer att döda sitt eget barn så vill inte jag ha utomstående som blandar sig i det beslutet.

 12. Intressant diskussion!

  Varför är det fel att döda en människa som består av så lite som en handfull celler men (enligt de flesta) rätt att döda ett (annat) djur som kan ha tusentals miljarder celler?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *