Snowden: ryssbuse eller frihetskämpe?

Dagen innan nyårsafton publicerade Wall Street Journal en artikel av Edward Jay Epstein i vilket ett regelrätt karaktärsmord på Edward Snowden begås. Slutsatsen är kort och gott att han är en rysk spion, möjligtvis en aningen ofrivillig sådan. Artikeln har uppmärksammats av bland annat Ivar Arpi.

För er som inte vill läsa vare sig hela Epsteins artikel eller denna betraktelse kan jag göra en kort sammanfattning av båda.

Vi känner inte till Snowdens motiv. Det skulle kräva insyn i hans hjärna. Det enda rimliga är att förhålla sig skeptisk till tolkningar. Det är enkelt att tilltala eller stöta bort människor genom att aktivera deras fördomar. Det enda man egentligen behöver göra är att konstruera en serietidning där man låter utvalda omständigheter utgöra tablåerna. Därefter färglägger man sin serietidning med vald språkton och insinuanta skuggor för att uppnå önskad effekt. Tilltalar färgläggningen dig så behandlar din hjärna serietidningen som bevisföring. Upplever du den som frånstötande upplever din hjärna den som fabrikationer. Med detta sagt kommer jag nu beta mig igenom Epsteins serietablåer, och färglägga dem på mitt sätt. Oavsett vad du tror om Snowden bör du inte betrakta varken min eller Epsteins artiklar som bevisföring. Läs dem båda med skeptiska glasögon: det handlar om spekulationer. Är du kapabel att göra det kan du egentligen sluta läsa nu. (Du är inte kapabel att göra det).

Enligt Epstein är vi naiva om vi litar på Snowdens berättelse; att han under flera års tid byggde upp en övertygelse om att den amerikanska statens övertramp borde offentliggöras; vilket slutligen ledde till att han riskerade liv, karriär och familj för att resa till Hong Kong i Maj 2013 där han så noggrant som möjligt delgav pressen utvald information som påvisade detta faktum. Anledningen till att vi ska vara skeptiska är enligt Epstein följande:

  1. Edward Snowden försvann med informationen som han hade “stulit” enbart sex veckor efter att ha påbörjat sin anställning på Booz Allen Hamilton. (Vi ska förstå att detta är en alldeles för kort tid för att bli övertygad ideologisk visselblåsare, märk också valet av ordet “stöld” – Epstein är duktig på att färglägga).
  2. Snowden ljög för sin chef om att han var på sjukhus för epilepsiutredning när han faktiskt redan var i Hong Kong. (Vi ska förstå att det är dåligt att ljuga, alltid omoraliskt).

I min serietidning ser vi snarare en intelligent helylleamerikan med tilltro till demokrati och konstitutionen som efter många år på olika positioner inom det amerikanska säkerhetsväsendet (med start 2006 som systemadministratör på CIA) blev allt mer desillusionerad och övertygad om att någon borde göra någonting. Han vågade aldrig yppa sina tankegångar inför kollegor eller för sin familj, vis av de straff som drabbat visselblåsare som föregått honom, även via mer ”korrekta” kanaler. Detta är inga sex veckor vi talar om, det är åtminstone 350. God tid för vem som helst med ett samvete. Mer än god tid om man som Snowden drivs av ett obändigt rättvisepatos. Det är även god tid om man vill bygga upp en täckmantel för att dölja sin natur som dubbelagent. Vilken tolkning föredrar du?

Han ljög för sin chef. Jaha? Det är fullkomligt naturligt för en person som vill sätta så mycket avstånd som möjligt mellan gangsters som man ska dra ner byxorna på och sig själv. Man kan föreställa sig att han helst skulle slippa att bli fängslad eller råka ut för en olycka. Vore Snowden rysk agent skulle han naturligtvis kunnat dra samma rövarhistoria.

Börjar ni förstå varför indicier och omständighetsbeskrivningar är meningslösa utan tolkning genom mänskliga fördomar? Olika tolkningar av samma situation är inte bevisföring, det är ett tydligt tecken på brist på bevis.

Om ens fördomar är lagda åt Epsteins håll kan man frestas att dra slutsatsen att Edward Snowden under hela sin långa karriär varit rysk agent. Varför underrättade han inte då sina överordnade via krypterade och hemliga kanaler, sådär som man tänker sig att agenter brukar göra? Det verkar orimligt att Snowden, en person som vet hur man kommunicerar nära nog hundraprocentigt säkert och hemligt, istället väljer att plocka ut olovlig sjukfrånvaro och på omvägar reser till Ryssland med informationen på krypterade hårddiskar samtidigt som han sätter en måltavla på sin egen rygg och mitt i allt detta tar sig tid att prata med Glenn Greenwald och spela in en dokumentärfilm på ett hotellrum. Möjligt. Inte sannolikt. Inte tillräckligt sannolikt för att det ska vara ”en skam” om man inte köper det rakt av.

Hur kommer det sig att Snowden inte läckte anonymt, till exempel via Wikileaks? Min teori: 1. Civilkurage. 2. Han ville att den tredje stadsmakten skulle plocka lämpligt material ur det han gav dem – dvs göra sitt jobb och ägna sig åt journalistik. 3. Han ville skydda de reportrar som han gav informationen till. 4. Hade han inte kommit ut hade materialet enklare kunnat avfärdats. Han siktade på maximal effekt, och var beredd att ta den personliga kostnaden.

Om jag ska ställa mig på Epsteins sida en stund så har jag en ännu mer suggestiv tolkning av omständigheterna att föreslå. Sätt på er foliehatten nu: Antag att Snowden är Rysslands mest framgångsrika subversiva operation någonsin! Ryssarna planterade honom eller rekryterade honom, och han visade sig bli en källa till information under många år. Därefter beslutade ryssarna dra nytta av Snowdens ovanliga karisma och uppriktiga utseende och planerade med stor noggrannhet en flärdfull exfiltration. Man involverade vänstersympatisören Glenn Greenwald och den subversiva hackerorganisationen Wikileaks. Resultatet: en bombastisk läcka för att underminera förtroendet till den amerikanska staten, och därmed förbättra Putins manöverutrymme inför den inhemska publiken och på den internationella spelplanen. Lägg därtill en flykt där Snowden ”mot sin vilja råkade bli fast i Moskva” – varifrån han ostört kan fortsätta vara en nagel i imperiets öga. Det krävs bara några färgkritor och några fördomar så kan detta bli ”sanningen”. (Kom ihåg var du hörde det först).

Den kritiske tänkaren Epstein ber oss därefter lita på en hemlig skadebedömningsrapport som NSA och Pentagon sammanställt i en gigantisk insats och som ”offentliggjordes” i hyfsat söndercensurerat skick först den 22 december (2016), det vill säga enbart 8 dagar innan Epsteins artikel. (Det är ointressant att rapporten kom ut enbart 8 dagar innan Epsteins artikel, men ditt medvetande kan skapa en mening för detta faktum som rimmar väl med dina fördomar).

I rapporten påstås det att Snowden gjorde kopior på omkring 1,5 miljoner elektroniska dokument, vilket skulle motsvara ett cirka fem kilometer högt papperstorn. Det är en bra bit högre en Kebnekaise, det ni! Dock har enbart en bråkdel av alla dessa dokument nått pressen, hur många vet man inte riktigt. Enligt skadebedömingsrapporten har pressen till dags dato publicerat information ur mindre än en tiondel av en procent av de 1,5 miljonerna, dvs ca 5 meter dokument.

report_1

Var är övriga 4 995 meter dokument? Och varför kopierade han så många dokument om han enbart ville blåsa i visselpipan gällande vissa problem? Epstein är inte benägen att lita på Snowden själv när han påstår att han raderade alla dokument som han inte explicit gav till journalistkåren innan han lämnade Hong Kong. De trovärdiga och neutrala aktörerna NSA och Pentagon säger nämligen:

report_2

Elektroniska loggar visar alltså, enligt NSAs och Pentagons hårt censurerade skaderapport, att Edward Snowden urskiljningslöst kopierade ner information med hjälp av ganska enkla automatiserade verktyg. Det tar blott en kort stund för en programmerare att konfigurera dessa verktyg – därefter kan man lämna dem igång i bakgrunden. Under tiden kan man ägna sig åt att arbeta med sina vanliga arbetsuppgifter, sålunda kan man undvika misstankar. För mig framstår det återigen som fullkomligt naturligt att man som visselblåsare försöka samla in så mycket information som det bara går, på ett så icke-misstänkt sätt som möjligt, för att sedan gallra i samlingarna efter arbetstid. Att bete sig på något annat sätt, vare sig man är visselblåsare eller rysk agent förefaller av praktiska skäl orimligt.

Vi bör enligt Epstein alltså inte lita på Snowdens påstående att han har raderat det material som han inte lämnade över till pressen. Det enda som tyder på att Snowden har raderat materialet är att han själv påstår det. Men i min serietidning avbildas Edwards Snowden som folkets hjälte, och i egenskap av sådan har Snowden naturligtvis enbart goda avsikter. Om ryssarna har fått information ur Snowden är det mot Snowdens vilja, under tortyr eller hot. Men främst föreställer jag mig att Snowden inte har givit ryssarna ett jota. Hans glada och intelligenta uppsyn när han deltar via satellitlänkar på konferenser eller i nyhetsprogram tyder på en human och omtänksam person som är stolt, i balans, övertygad, och extremt anti-auktoritär. Skulle han framstå på detta vis om han verkligen hade brustit och delgivit ryssarna amerikanska militära hemligheter? Eller att detta kanske hela tiden har varit hans syfte? Kanske det, i så fall är han jordens psykopat. Är det en sak jag vet om hyperintelligenta psykopater så är det följande: de riskerar inte sig själva.

Epstein menar vidare att det inte var en slump att Snowden fastnade i Ryssland. Snowden lär ha sagt att hans pass drogs in när han satt på planet på väg från Hong Kong, detta verkar faktiskt inte stämma. Passet drogs tydligen in dagen innan, hur kunde Snowden lämna Hong Kong utan giltigt pass? Det visar sig att myndigheterna i Hong Kong inte ansåg att USAs handlingar för att gripa, utlämna samt förhindra vidare resa för Snowden var kompletta – och att de dessutom ville ha bättre bevisföring mot Snowden för att säkerställa att det inte handlade om ett politiskt motiverat fall. Se denna artikel från The Hong Kong Standard.

När Snowden däremot landade i Moskva, med bokad biljett vidare till Ecuador hade Ecuador annullerat hans inresehandlinagar. Om jag har förstått saken rätt så var det detta dokument som gjorde det möjligt för honom att överhuvudtaget lämna Hong Kong. Ecuador är det land som Snowden och hans närmaste samarbetspartners menar att han siktade på. ”Snowdenapologister” (ett ord som förutsätter att Snowden har gjort någonting fel) menar att det var USAs handlingar, särskilt deras påtryckningar mot Ecuador och andra länder, som gjorde det omöjligt för Snowden att resa vidare från Moskva. De skrämde livet ur samtliga nationer som möjligtvis hade kunnat erbjuda honom säkerhet.

Epstein insinuerar istället tydligt i sin artikel att vi bör betrakta det som misstänkt att det var Aeroflot som flög honom till Moskva, i hans serietidning skymtar ryssbusarna nämligen bakom varje huvudmotiv. I min värld är det ganska naturligt att Aeroflotflygplan flyger till Moskva. Jag ser ingen anledning att använda det för att bedriva ett karaktärsmord på Snowden, särskilt inte efter att Hong Kong erkänt att de släppte iväg honom med resedokument som de bedömde som giltiga. Visserligen har flygbolag också möjlighet att neka resenärer i brist på giltiga resedokument till deras slutdestination. Snowden hade giltiga dokument vid utresetillfället, goda nog att duga för både Hong Kong och Aeroflot. Däremot inte när han landade i Moskva.

Återigen är det svårt att veta vad som är sant. Det är möjligt att Snowden hoppades få stanna i Ryssland, han kanske räknade med att Ecuador skulle dra tillbaka sitt erbjudande på grund av påtryckningar från USA. Ett ganska högt spel i så fall. Hade jag varit rädd om liv och lem hade jag i Snowdens skor dragit slutsatsen att min fysiska hälsa hade bevarats bäst i Ryssland. Som rysk säkerhetstjänsteman hade jag känt att det vore fantastiskt bra om Snowden skulle råka hamna i mina klor, oavsett om Snowden har med sig 4995 meter dokument eller inte. En potentiellt värdefull källa att bearbeta. Snowden själv dementerar att han hjälpt ryssarna på något sätt – men enligt Epstein kan man ju inte lita på en person som tagit ut olovlig sjukfrånvaro.

Har Snowden givit ryssarna känslig information? Tydligen har något högt uppsatt ryskt tjänstehjon sagt att så är fallet. Epstein väljer att lita mer på denna tjänsteman än Snowden själv. Men det är omöjligt att veta, min kärlek till Snowden är inte rationell – hans slag mot den amerikanska staten övergrepp är någonting som jag värdesätter högt, men det förhindrar inte att han delgivit information till ryssarna, även om just jag bedömer det som osannolikt.

Min tolkning är att Edward Snowden är en ideologiskt övertygad frihetskämpe som har givit makten i det egna landet en käftsmäll, och därmed har fått betala ett högt pris. En del av det priset är möjligtvis vissa kompromisser med ryssarna, det är detta Epstein övermodigt spekulerar i men inte tillhandahåller ett enda bevis för.

Jag är medveten att jag har en känslomässig obenägenhet att erkänna att Snowden skulle kunna göra någonting sådant även om jag intellektuellt kan erkänna möjligheten. Enligt Putin själv är Snowden tyst som en mus. Litar man på vad Putin säger är man å andra sidan precis lika naiv som om man skulle få för sig att lita på representanter från den amerikanska staten. Det är nog bättre om man tänker sig att de flesta som uttalar sig gör det i egenintresse. Till exempel i syfte att sälja en bok som driver tesen att Edward Snowden är en förrädare och tjuv.

I brist på bevis anser jag att det är befängt att påstå att Edward Snowden skulle vara en överlöpare eller landsförrädare. Snowden är en outtröttlig motståndare mot auktoritarianism. Han föreläser, debatterar, skriver och bedriver aktivism för att värna frihet och privatliv. Han inspirerar människor världen över till handling med sin knivskarpa kritik mot statliga övertramp och sitt upplyftande budskap om personligt ansvar. Att Snowden skulle vara en förrädare är en föreställning som enbart kan underbyggas om man anser att det är “förräderi” att låta bli att avslöja den maffia man själv är med i.

Till skillnad från Epsteins och mina spekulationer så är den amerikanska statens övertramp bevisade in absurdum, mycket tack vare Edward Snowden. Den orwellianska övervakningsstaten är en verklighet, och det är moraliskt korrekt att göra motstånd mot den. Det är denna fråga som borde engagera oss och sporra oss till handling, inte Snowdens person, särskilt inte i fullkomlig avsaknad av bevis.

Någonting är djupt problematiskt med både anhängares och kritikers dansande runt Snowden-totempålen. Jag som anhängare riskerar att lämna kampen och istället enbart signalera mina värden genom honom. Snowden själv skulle säga att det inte borde handla om honom. Vare sig han menar det eller inte bör vi ta hans råd.


PS: Nej, denna artikel innebär inte att jag anser att Putin är snäll och att regimen i Ryssland har ett fläckfritt betyg gällande mänskliga rättigheter. Putin kan vara dålig samtidigt som den amerikanska staten är dålig, okay?

1 reaktion på ”Snowden: ryssbuse eller frihetskämpe?”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *