Libertarianism och religioner utan kyrkor

nassim-talebDen romerska kejsaren Julianus Apostata försökte återgå till hedendomen efter att hans fars kusin, Konstantin den store gjort kristendomen till en statsreligion nästan 50 år tidigare.

Problemet är dock att han växte upp som en kristen, och således föreställde sig att hedendomen krävde samma strukturer som kyrkan, så han försökte skapa hedniska biskopar, församlingar och så vidare. Han insåg inte att varje hednisk grupp hade sin egen definition av en religion, att varje tempel skiljde sig åt i sitt utövande, att hedendomen per definition var utspridd med avseende på utförande, ritualer, kosmogoni, utövande, och ”tro”. Hedningar hade inte en kategori för hedendom.

Julian, som var en fantastisk general och en modig krigare, dog i en strid mot perserna, så drömmen om en återgång till de äldre värderingarna tog slut med honom.

Samma sak gäller för libertarianismen. Den passar inte in ett politiskt ”parti”, utan enbart på en decentraliserad politisk rörelse. Själva begreppet trotsar en sammanslutning med en stark partilinje eller en enad politik med avseende på, till exempel, var domstolar ska lokaliseras eller hur vi ska förhålla oss till Mongoliet. Politiska partier är hierarkiska. De har skapats med syfte att ersätta någons egna beslutsfattande med ett väldefinierat protokoll. Det fungerar inte med libertarianer. Den nomenklatura som är nödvändig för att ett parti ska kunna fungera, kan inte existera i en libertariansk miljö som är full av griniga och otroligt självständiga människor.

Trots detta delar vi libertarianer en minimal uppsättning trosuppfattningar: vi vill ersätta ett auktoritärt styre med ett styre baserat på lag. Vi tror tror på komplexa system. Eftersom libertarianismen är en rörelse, kan den fortfarande existera som splittrade grupper inom andra politiska partier.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *