”Negativ ränta” existerar inte

deep-undercurrentsVi österrikiska ekonomer är vana vid att uttryck korrumperas, missbrukas och omdefinieras av statskramare och andra som både älskar och förespråkar stark centraliserad kontroll över pengar och makt. Uttrycket ”inflation” är ett prima exempel. Vi österrikare anser att ”inflation” är skapandet av nya fiatpengar, det vill säga en inflation av penningtillgången. Detta står i skarp kontrast till vad vi vanligtvis hör i mainstream-media och från alla ekonomer som påverkats av Keynes. De använder uttrycket i betydelsen allmänn prisökning. Nuförtiden ser nästan alla på inflation på detta sätt, så till den grad att vi österrikare alltid måste säga ”inflation av penningförrådet” när vi använder uttrycket ”inflation”.

De av oss som är libertarianer, vilket innefattar många (men inte alla) österrikiska ekonomer, reagerar också på hur moderna statskramare har kapat och korrumperat uttrycket ”liberal”. Liberal är en term som härrör från ordet ”liberty” (dvs. frihet). Ludwig von Mises skrev till och med en bok med titeln ”Liberalism”. Naturligtvis innehåller den inte en enda hänvisning till det som dagens liberaler förespråkar, det vill säga en urholkning av äganderätten och statliga ingripanden i nästan alla livets aspekter.

Nu står dock vi österrikiska ekonomer inför ett helt nytt uttryck. Det är inte ett uttyck som har haft en tidigare betydelse som har korrumperats och omdefinierats. Det är ett nytt och helt och hållet påhittat uttryck: ”negativ ränta”

Ränta baseras på tidspreferens

Räntenivån har sin grund i något som är rotat i den mänskliga naturen. Allt annat lika föredrar människor varor och tjänster tidigare snarare än senare. Österrikiska ekonomer kallar detta ”tidspreferens”. De som föredrar saker närmare i tiden sägs ha en hög tidspreferens, och de som kan vänta längre sägs ha en låg tidspreferens.

Ingen har samma tidspreferens som någon annan. Faktum är att tidspreferensen hela tiden förändras för samma individ. Någon med hög tidspreferens, men utan tillräckligt med resurser för att kunna äga varan, må vara villig att betala lite extra för att använda någon annans pengar, så att han kan inneha varan idag. Detta ”extra” är räntan som ”någon annan” tar betalt för att göra det möjligt för köpet att gå igenom idag.

Här har du en grundläggande princip. Det finns två priser för något: Ett ”jag har det nu, men har inte råd med det nu” – pris och ett ”jag ska spara pengar så att jag har råd senare” – pris. Det första priset innebär att köparen måste låna – eller vi kan kalla det hyra – pengarna för att kunna ha råd nu. Vi kallar denna ”penninghyra” för ränta.

Prisskillnaden är räntan för den transaktionen, på den platsen, och vid den tidpunkten. Det är uppenbart att vi inte har att göra med en enstaka ”räntenivå”. Precis som alla andra marknader är det som ter sig vara ett pris på en vara – pengar i det vanligaste exemplet – konstant i förändring, på grund av det härleds från något i den mänskliga naturen, tidspreferens, som i sig befinner sig i konstant förändring.

Sluta misshandla språket och förolämpa vår intelligens

När mainstream-media och allmänheten svänger sig med uttrycket ”negativ ränta” missbrukar de språket. Tidspreferens kan aldrig vara negativ, eftersom det skulle kräva att den mänskliga naturen helt och hållet förändras. Folk kommer alltid att vilja ha saker tidigare i tiden snarare än senare. Det är svårt att spara och avstå konsumtion. Folk måste vara disciplinerade för att kunna spara och avstå tillfredsställelse.

Idén om en ”negativ ränta” är ett försök att omkullkasta verkligheten. Det är ytterligare ett keynesianskt försök att motbevisa Says lag, det vill säga att produktion måste komma före konsumtion, och att det man producerar blir till de medel genom vilka man kan konsumera. Man kan varken konsumera eller sälja något som aldrig producerats, vilket är just den absurditet som en negativ ränta implicerar.

Slutsats

Det ligger i den mänskliga naturen att ingen kommer att överge det som han innehar nu, för att få tillbaka mindre i framtiden. Eftersom tidspreferens aldrig kan vara negativt, kan inte heller ränta vara negativ. Det som kallas negativ ränta är helt enkelt en insättningsavgift som är svår att undvika. Centralbanker över hela världen utnyttjar sin förmåga att ta betalt för reserver som de håller åt sina bankkunder. Genom att kalla denna avgift ”negativ ränta” försöker centralbankerna att skapa intrycket av att det som de gör är något naturligt förekommande på marknaden. Det är inte alls naturligt.

Eftersom centralbanken har monopol på vilken sorts pengar som kan användas, dvs. sina egna, samt vilken kvantitet som folk och företag tillåts använda inom ett viss valutaområde, har den en tillfällig makt att tvinga av sina bankkunder, och i förlängningen sina bankkunders egna kunder, en avgift för att hålla det som de för tillfället inte kan placera på ett bekvämt sätt någon annans stans. Detta är inget annat än monetär underkuvning, vars syfte är att tvinga banker och deras kunder att låna, låna, låna och spendera, spendera, spendera, i ett försök att återinflatera en döende ekonomi.

Centralbanksfarsen kan få ett slut.

Ett viktigt första steg är att vi alla slutar acceptera centraplanerarnas korrupta definitioner av termer som vi använder för att beskriva verkligheten. Ekonomi är inte åsikter. Det är en vetenskap om verkligheten. Definitioner spelar roll.

2 reaktioner på ””Negativ ränta” existerar inte”

  1. Vad har ni gjort med Mises ?

    Jag brukade läsa det för flera år sedan men ni har ju ruinerat och gjort det till en vänstersida.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *