Värnplikt är fortfarande slaveri

swedish_soldiers_aimingMellan 1901 och 2010 hade Sverige värnplikt för att 2010 avskaffa den för att ersätta den med en frivillig grundutbildning. Notera att man bara avskaffade värnplikten i fredstid. Redan ifrån 2000 var i princip värnplikten frivillig då man bara kallade in de som ville göra värnplikt (det fanns undantag). ”En man – en röst – ett gevär” var en vanlig slogan vid införandet för att knyta ihop värnplikten med rösträtten. I debatten om värnplikten lyckas man blanda ihop flera saker vilket gör det lite svårare att följa.

Vi kan börja med att slå fast en gång för alla att värnplikt är slaveri, punkt. Flera så kallade frihetliga slår knut på sig själva när de ska förklara att det är ett nödvändigt ont p.g.a. hotet ifrån Ryssland eller bara för att det ”känns” rätt (vilket är en vanlig måttstock för flera frihetliga socialister som nyliberaler, minarkister och klassiska liberaler).

Många säger att ändamålet rättfärdigar medlen, d.v.s. ett fungerande försvar och att det är ett nödvändigt ont att tvinga medborgare till värnplikt för att hindra oskyldiga dödas senare. Om du tänker ett steg längre så inser du att detta är ett kraftigt sluttande plan. Vem ska avgöra vad dessa nödvändiga ändamål är och vad det ska kosta? En upplyst despot eller en demokratisk majoritet istället för individen? Nej tack, denna beslutanderätt behåller jag fortfarande helst som individ.

Sen kommer diskussionen om att värnplikten är karaktärsdanande och gör rekryterna till riktiga män. Jag kan rent subjektivt hålla med om detta vilket jag har berört tidigare. Många fick fantastiska utbildningar i det militära och det var en karaktärsdanande erfarenhet för många. På samma sätt var det ett rent helvete för andra. Men detta kan fortfarande inte användas som ett argument för tvång, snarare bör man titta på hur detta kan användas som incitament för att locka rekryter på en frivillig väg.

Diskussionen om försvarets utformning brukar också leta sig in i debatten. Helt klart är det att flera delar av det tidigare försvaret var relativt och hade till stora delar fel taktik. Försvaret i ett land som Sverige borde i större grad bygga på mer gerillakrigföring och mobiliseras decentraliserat. Det är inte realistiskt att det skulle gå att hålla centrala knutpunkter mot en större fiende.

Sen kan man diskutera varför staten har misslyckats så kapitalt med att fylla den årliga kvoten på 4000 st. Tydligen har man haft svårt att ens komma upp i 1500 st per år. Som vanligt beror det på att staten har så svårt med incitament då det är så mycket enklare med tvång. Om incitamenten är för låga så kommer inte någon att söka sig till de frivilliga utbildningarna lika lite som anställda söker sig till företag som inte är attraktiva att jobba på. För det första så har betalningen och ersättningen helt enkelt varit för liten. Ett annat stort misstag var att omforma försvaret till ett insatsförsvar utomlands med utlandsmission. Att hitta incitament för ett försvar av den egna hembygden och Sveriges gränser är betydligt enklare än att t.ex. åka till Afghanistan. Kravet om internationell arbetsskyldighet infördes 2010 (gäller ej hemvärnet). Jag är övertygad om att desto mer decentraliserat försvaret är desto större är incitamenten för att bygga upp ett försvar på frivillig väg.

Men istället för att lyckas med den frivilliga grundutbildningen med pengar och incitament så väljer nu staten i vanlig tågordning att ta till tvång. Nu ska man komma ihåg att ca 100 000 varje fyller i det s.k. beredskapsunderlaget på internet, 40 000 av dessa anses lämpliga för mönstring och 20 000 av dessa bedöms ha motivationen. Det är framförallt bland dessa 20 000 som verkar vara de som blir aktuella för mönstring. Så till stora delar kommer man sannolikt använda de som är mest lämpliga och motiverade, därmed inte sagt att hela kvoten kan fyllas frivilligt p.g.a. låga incitament. Självklart så kommer säkert systemet att användas i större grad när det väl är på plats.

Man ska ändå fortfarande ha en respekt för att folk är rädda hur rationell eller irrationell denna rädsla är för främmande makter men staten kommer inte att lösa detta problem bättre genom tvång på ett bättre sätt än genom en frivillig väg. Allt som staten driver och centraliserar drabbas alltid förr eller senare av ineffektivitet, dålig kvalité och produkter som medborgarna inte vill ha.

Införandet av värnplikten och mönstring igen i fredstid är ett steg i fel riktning och värnplikt är fortfarande slaveri.

 

2 reaktioner på ”Värnplikt är fortfarande slaveri”

 1. Jag är övertyg om att det finns tillräckligt med motivation på lokal nivå att utbilda sig militärt för att försvara sin hembyggd. Frågan är om staten vill ha så mycket vapen hos folket? Kunde varenda man och kvinna i Sverige hålla i ett vapen vid en invasion skulle vilken fiende som helst tänka efter många många gånger innan de ger sig på en invasion av Sverige.

  Sverige är experter på att utveckla avancerad och bra vapen och vapensystem, men har sedan inte råd att äga något av dem. Bättre med mindre avancerade vapen men en stor mängd av dem.

 2. Värnplikt kan vara slaveri, i alla fall i sverige. Enligt ILO konvention 29 måste värnplikten då bryta mot en av följande regler:

  1. Arbetet måste vara av uteslutande militär natur.

  2. Arbetet får inte vara ekonomiskt motiverat.

  3. Gällande värnpliktslagstiftning måste följas.

  Jag gjorde en webbsidan om s.k. går arbetskraft för några år sedan. Tyvärr blev den nedstängd efter hot från Försvarsmakten men nu när värnplikten iförs igen så lägger jag upp den åter.

  http://arbetsplutonen.it-bubblan.se/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *