Patriarkatet är dött, ned med patriarkatet!

Jonny har äntligen uppnått medelåldern och därmed utlovats medlemskap i patriarkatet. Men han blir överrumplad av identitetspolitikens intrikata spelregler.

Han låter inte sina förhoppningar grusas. Planen är att göra karriär som populär tyckonom och genuskrigare utan att för den skull göra avkall på de fördelar som patriarkatsmedlemskapet innebär.

Inbjudan har dock låtit vänta på sig.

(Bakgrundsbild ritad av I fablernas land – http://fablernas.com)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *