Är samhällskontraktet upphittat?

Lystring kära anhängare till, liksom kära antagonister mot, kampanjen Skatt är stöld!

Våra upprepade efterlysningar efter samhällskontraktet kan ha burit frukt. Vi fick idag tillsänt oss ett brev med ett innehåll som ruskat varje fiber i våra kroppar och själar.

Brevet, som saknar avsändare, är från en person som påstår sig ha hittat ett signerat samhällskontrakt! Avtalet var dessutom bifogat med brevet! Vid en första anblick ter sig dokumentet äkta, och det riskerar att rasera hundratals år av frihetskamp i ett enda blytungt slag.

Redaktionen här på Skatt är stöld​, tillsammans med hela frihetsrörelsen, befinner sig nu, som ni säkert förstår, i existentiell gungning.

Kontraktets signatur är varken daterat eller ortsangivet och vi frågar oss om det möjligen minskar trovärdigheten. Men eftersom fastställande av ett dokuments äkthet ligger mycket långt utanför vårt kompetensområde har vi skickat det för analys till Nationalmuseums experter.

Nationalmuseum uppskattar att de kan återkomma med ett preliminärt resultat inom några veckor. Tyvärr hälsar de samtidigt att en fullständig analys kräver att såväl dokumentet som den preliminära analysrapporten granskas av ett omfattande internationellt nätverk av experter. Detta kan i sin tur ta många år!

Även om hela vår uppfattning om världen, ja, om hela universum, står på spel, anser vi att vi inte kan kan låta denna process dra ut ens ett halvt år. Vi har, efter ett extrainkallat redaktionsmöte, beslutat, att vi skall återkomma till er, kära anhängare och kära antagonister, omedelbart och bums när vi fått tillbaks det preliminära resultaten från Nationalmuseums analys. Om dessa resultat indikerar att kontraktet är äkta kommer vi, utan dröjsmål, att stänga ner såväl vår facebooksida som vårt twitterkonto och även offentligt be om ursäkt till dem vilkas känslor vi har kränkt.

Med vänliga hälsningar,
Skatt är stöld


Samhällskontraktet
Nu får Nationalmuseums experter något att bita i!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *