Gränser, kultur och decentralisering

TheCampOfTheSaintsI det senaste avsnittet av Mises Weekends intevjuas Jörg Guido Hülsmann. Ämnet är ”Nation, State and Borders”. Det kan vara värt att utfärda en varning att Hülsmann i avsnittet uttrycker åsikter som stämmer väl överens med Hans-Hermann Hoppe. En av de viktigaste sakerna han gör är att han gör skillnad på nation och stat. Det är en distinktion som är värd att ta till sig för de som vill fundera över hur den libertarianska teorin kan appliceras på en värld som befolkas av människor.

Från intervjun fick jag upp ögonen för en uppsats som skrevs av Murray Rothbard, 1994, med titeln ”Nationer genom samtycke: En analys av nationalstaten”. Som så ofta är fallet då jag upptäcker något som Rothbard skrivit slits jag mellan glädje och förtvivlan. Glädje eftersom jag på något sätt kommit fram till en slutsats som liknar Rothbards, och förtvivlan eftersom det enda jag gjort är att på något sätt komma fram till en liknande slutsats.

Artikeln är kort, bara tio sidor. Här är några höjdpunkter:

Libertarianer tenderar att fokusera på två viktiga analysenheter: individen och staten. Detta till trots, har en av de mest dramatiska och betydelsefulla händelserna i vår tid varit återuppståndelsen – med dunder och brak – under de senaste fem åren av en tredje och mycket försummad aspekt av verkligheten: ”nationen”.

”Nationen” är självfallet inte samma sak som staten, en skillnad som tidigare libertarianer och klassiska liberaler såsom Ludwig von Mises och Albert Jay Nock förstod mycket väl.

Denna ”nation” är kulturen:

Samtida libertarianer antar ofta, felaktigt, att individer enbart är bundna till varandra genom marknadsutbytets förbindelser. De glömmer att alla med nödvändighet föds till en familj, ett språk och en kultur … vanligtvis inkluderande en etnisk grupp, med särskilda värderingar, kulturer, religiösa övertygelser och traditioner.

Att diskutera hur den libertarianska teorin kan appliceras i den verkliga världen, en värld som befolkas av människor som föds in i en familj och i en kultur, utan att erkänna denna verklighet, är bara nonsens. En teori som inte förstår sig på den mänskliga verkligheten är en dålig teori.

Rothbard fortsätter sedan att diskutera frågan om politiska gränser, och skriver att det inte var Gud som drog dessa gränser i begynnelsen. Det finns absolut ingen orsak till att tro att desas gränser är permanenta eller heliga. Han uttrycker sig inte på detta sätt, men det är väsentligen vad han skriver. Secession och decentralisering och skiftande politiska gränser är både en historisk verklighet och fullkomligt i överensstämmelse med libertariansk teori.

Rothbard förklarar sedan när och varför han började ändra sin uppfattning om invandring och öppna gränser, då han tidigare var en förespråkare av öppna gränser:

Jag började ompröva min syn på immigration när Sovjetunionen kollapsade, eftersom det blev tydligt att etniska ryssar hade uppmuntrats att flöda in i Estland och Lettland för att förstöra dessa folks kulturer och språk.

Rothbard erinrar sig Jean Raspails anti-immigrations-novell ”The Camp of the Saints” (jag har skrivit lite om denna novell här). Staten uppmuntrade och subventionerade immigrationen, och detta är inte libertarianskt. Många i den libertarianska ”öppna gränser”-rörelsen ignorerar den här typen av statliga interventioner.

När Rothbard omvärderade hur han såg på invandringsfrågan i en anarko-kapitalistisk värld, drog han slutsatsen att eftersom ingen privat ägare har ”öppna gränser”, skulle ett helt privat samhälle (eller nation) inte ha öppna gränser heller. Jag sköter mina egna gränser. Vad betyder ens ”ägande” om vem som helst har tillgång till min egendom utan mitt samtycke?

Rothbard föreställde sig flertalet olika samhällen (eller nationer), som var för sig hade egna uppfattningar om vilka regler som måste följas för att man skulle släppas in. Detta är helt och hållet libertarianskt, och helt och hållet överenstämmande med en respekt för privat egendom.

Min slutsats: Läs artikeln.


Originalartikeln har översatts av Joakim Kämpe.

25 reaktioner på ”Gränser, kultur och decentralisering”

 1. När påstådda ”libertarianer” hävdar att äganderätten kränks, om vi inte har en berlinmur mellan två stadsdelar i Storköpenhamn/Öresundsregionen, vill man bara dunka huvudet i väggen.

   1. Nej det gör det inte. Alla människor behöver skydd. Detta skydd skapas fundemntalt ömsesidigt av människorna i ett område som känner solidaritet med varandra. Om ett samhälle ej uträcker sitt skydd till en nykomling blir det omöjligt för nykomlingen att befinna sig på en plats.
    Läs till exempel den gamla östgötalagen och dess olika mansbot beroende på hur nära den dräpte stod lagsagans invånare. Tills det inte fanns något mansbot alls för de som inte hade några relationer alls med det lokala samhället. Men du kanske menar att det fornnordiska skandinavien var en polisstat 😀

   2. @ Klas

    Så hur har du tänkt dig hålla invandrarna från den själländska delen av Storköpenhamn ute, från den skånska stadsdelen?

    Att hålla ”immigranter” ute innebär som Lawrence Reed påpekar: ”every citizen must carry papers and be able to produce proof of citizenship on demand. Searches and street stops will become common. House to house searches must commence, business should expect audits and searches, and you can forget about rights.”

   3. Jag gav ett exempel på ett samhälle som ej var en polisstat och där fri rörlighet var en omöjlighet. Alltså ett konkret exempel där ditt påstående om polisstat var felaktigt.

   4. @ Klas
    Var är dokumentationen för ditt ”konkreta” exempel från Östergötland i sagohistorisk tid? Desto viktigare: hur är fri rörlighet en omöjlighet? Som Ben Stone demonstrerar, bevisar ju Hoppes egna historiska syn, att:
    ”every immigrant (legal or otherwise) is by default, invited. Every employer who employs them and every landlord who rents to them invites them. Every store that sells the goods invites them to do business. And since Hoppe claims government is the caretaker of “public property” then when government entices them to immigrate with free goodies, government is inviting them.

   5. Från äldre västgötalagen:
    Dräper någon svensk man eller småländsk, en man från konungariket, men ej västgötsk, böte därför åtta örtugar och tretton marker men ingen ättebot. Nio marker äger konungen av mandråp och likaså alla män.
    Dräper någon dansk man eller norsk, böte nio marker.
    Dräper någon utländsk man, ej skall han fly fredlös ur sitt land och till hans ätt.

    Jag har tagit ut såna paragrafer som är relevanta för min poäng. Hela kan lätt läsas, finns på nätet. Mansbot för Västgöte specificeras tidigare i balken ”Om mansdråp” och var högre än att dräpa ”svensk man eller småländsk, en man från konungariket, men ej västgötsk”

    Detta är ej sagotid utan riktiga lagtexter. Vilket du egentligen borde känna till, du är ju förtjust i att ta upp landskap för att angripa nationalstaten och rättfärdiga dagens invandring.

    Vidare, skydd och säkerhet är en vara som måste produceras. Människan är i grunden rovlysten och våldsam. Eller tillräckligt många av oss i alla fall. Vem skall producera detta skydd? Det enda möjliga är medborgarna själva. För att få skydd som invandrare så måste du nå en överrenskommelse med det samhälle du flyttar till. Du är så att säga utelämnad till dem på nåd och onåd. Och måste därför övertyga dem om att du skall få skydd av dem. Gör du inte det kommer du inte att bli långlivad.
    Grupper av invandrare som kan skydda sig själva kallas för invasionarmeer. Detta är skillnaden mellan invandring och invasion.

   6. Sen, den här Ben Stone, jag kommer ju knappast sitta och lyssna igenom en podcast bara för att du säger det? Som tur vad skrev denne Ben Stone en kommentar under podcasten, här är ett selektivt utdrag:
    ”Shut up.”
    ”Why are you so stupid”
    ”Libertarian hypocrites sicken me. You people should try being honest and just admit you hate people with brown skin, and stop looking for a libertarian excuse for your hate.”

    Alltså ren, ytlig, arrogant och otrevlig demagogi? Shut up, hate, stupid etcetera. Med såna vänner behöver du inga fiender Halsingen 🙂

 2. Tack till Bionic Mosquito för tipset och den guidade turen! Tack till Kämpe för översättningen och tipset! Vad trevligt att läsa någonting intelligent på Mises om det här ämnet!

   1. Många libertarianer tycker genuint illa om nationalism, etniska lojaliteter och dylikt. Och har därför inte spenderat så mycket tid att tänka igenom det noga. Massinvandringen till sverige har så att säga tvingat upp såna här frågor på dagordningen. Och personer som i övrigt är fenomenalt intelligenta och verserade och pålästa uttrycker sig då om saker som de inte har tänkt igenom så noga.

   2. Förstår att minarkister antingen propagerar för öppna eller stängda gränser. Båda alternativen är ju fel om man önskar frihet.

    Tycker att det blir fel att likna de statliga gränserna till egendomsgränser, det är osannolikt att någon ägare skulle ha en runn landremsa som sträckte sig runt hela nuvarande sverige. Dessutom borde jag som delägare kunna sälja min andel av statens egendomar i sverige, vilket jag inte kan.

   3. Hittills har jag diskuterat pragmatiskt, hur upprätthålls säkerhet i ett fritt samhälle. Och vad innebär det i praktiken. Nu tar du upp moralistiska argument, någonting jag egentligen inte tycker om. Men kör i vind.
    Jag menar att medborgarna äger statens resurser. Invandring kränker den äganderätten. Du menar här att medborgarnas ägande av statens resurser är en icke perfekt form av ägande. Och det håller jag med dig om. Men du drar slutsatsen att på grund av att detta är en ickeperfekt form av ägande så kan den negligeras. Det håller jag inte med dig om. Jag tror att perfekt ägande mest existerar teoretiskt. I den verkliga världen kommer de flesta sorters ägande ha skavanker. Att använda dessa skavanker som ursäkt för att konfiskera ägande av ideologiska skäl går tvärs emot libertarianismens andemening. Följaktligen, om du vill uppnå fri rörlighet för alla människor måste du först avskaffa statens ägande. Och sedan införa fri rörlighet. Att göra tvärtom är att agera principlöst och omoraliskt, ändamålet helgar medlen etcetera. Och eftersom hela din argumetnation bygger på moraliska principer så visar den här motsättningen att ditt argument ej håller.

   4. Kanske jag var lite otydlig, jag menar att medborgarskap inte kan anses vara en form av ägande och jag illustrerade det genom ett enkelt test, äger man någonting skall man kunna sälja det. Så din fortsatta argumentation fallerar helt och hållet.

    Medborgarskap är väl närmast ett påtvingat medlemskap (du kanske skulle kalla det icke perfekt medlemskap). Jag har aldrig sagt att jag är för fri rörlighet, jag är emot statlig verksamhet.

    Tycker det är lustigt att man inte kan propagera för ett avskaffande av ALL statlig verksamhet och det påtvingade medlemskapet, men självklart skall du får vara kvar i organisationen och reformera vidare enligt vad du känner och tycker.

   5. Du underkänner rådande system men använder rådande systems regler för att bevisa att rådande system är fel. Det finns inget självklart att det ej går att sälja och köpa medborgarskap(inget jag föreslår, bara ett konstaterande). När du vill byta ut hela systemet så krävs det att du argumenterar från mer fundementala utgångspunkter än att det just nu inte råkar gå att sälja och köpa medborgarskap.

    Vi skulle ju kunna diskutera hela dan om vad ägande är och vad det borde vara. Men du vill konfiskera allt statens ägande och lämna över det till främlingar. Detta kommer medföra att dagens pensionärer som i stora stycken har skapat statens ägande kommer svälta ihjäl. Det är fascinerande hur du kan argumentera för detta och tro att du är ”etisk”.

   6. Nu hänger jag inte med, endera äger man en del av svenska staten och kan sälja den eller så är det ett fiktivt ägande och man därför inte kan sälja sin del.

    För mig så kommer det räcka att gå ur staten med mina egendomar helt utan någon kompensation. Jag vill inte konfiskera statens egendomar, jag vill bara ha rätt till mig själv, den ultimata egendomen och det jag äger. Jag har heller aldrig sagt att jag vill lämna över det till utlänningar, du och dina svensknissar får gärna behålla statens tillgångar för min del.

   7. ”Nu hänger jag inte med, endera äger man en del av svenska staten och kan sälja den eller så är det ett fiktivt ägande och man därför inte kan sälja sin del.”

    Enligt din logik så äger du inte den del av din inkomst som staten ser för gott att konfiskera i skatt. Eftersom du ej kan sälja den efter att staten konfiskerar den. Och eftersom du inte äger den går det inte att förändra för att minska skatten. Vidare äger du inte det som en rånare eller en tjuv har tagit ifrån dig. Eftersom du ej kan sälja dem. Och eftersom du ej äger dem så kan du heller ej återkräva dem.

   8. Så du menar att om Hells angels rånar dig så blir du delägare i deras klubb?

   9. Om jag kan ändra om systemet så att min moped ej regelbundet blir stulen så kommer jag göra det. Om jag kan ändra om systemet så att alla mopeder som tidigare blivit stulna från mig och nu står i tjuvens stall återlämnas till mig så kommer jag att göra det. Att tjuven anser att jag inte äger mopeden och sätter upp regler med den betydelsen anser jag vara irrelevant.

 3. Så tex skall staten uppmuntras upprätthålla gränserna tills den dag ingen annan stat kan subventionera invandring för att dominera kulturer såsom sovjet förgäves försökte göra på ett litet obetydligt område som Baltikum?

  Vore kul att se Indien skicka 400 miljoner indier till USA för att utnyttja öppna gränser. Som vanligt när staten agerar skulle det för den indiska staten få oanade och oönskade effekter.

 4. Någonting säger mig att Rothbards senaste åsikt i den här frågan inte hade varit hans sista om han hade levt lite längre.

 5. Libertarianism och anarkokapitalism handlar om gränser, det handlar inte om att ett fiktivt offentligt rum staten tillhandahåller ska fyllas med personer från andra kulturer som staten omfördelat resurser till. Dessa främmande kulturer kommer använda statens våldsmonopol via röstning för att förändra lagarna till att stämma överens med sin egen icke västliga uppfattning. Knappast vägen till ett libertarianskt utopia eller anarkokapitalism.

  Alltså, eftersom vi inte kan eller får hålla våra egna gränser och ha eget självbestämmande över vår egendom på grund av att staten finns, så får man försöka påverka staten så länge den finns till mindre bidragsinvandring för skademinimering. Det räcker med skadan den allmänna rösträtten och demokratin redan gjort för landet med folk som förväntas dela någorlunda lika västliga uppfattningar.

  1. Det skulle krävas miljontals extrema invandrare och, mot all ekonomisk logik, en bibehållen välfärdsstat för att det scenariot överhuvudtaget skulle vara i närheten av att förverkligas.

   Staten är lika dålig på att hålla gränser öppna eller stängda som alla andra verksamheter så ett fokus på den här frågan är att ge in för statens farliga lockelser.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *