Det man ser, det man inte ser och det som inte ens blev till

author_sell_thyselfPer Bylund som är senior fellow här på svenska Misesinstitutet jobbar på en ny bok som ska publiceras senare i år: The Seen, the Unseen, and the Unrealized. Boken kommer att publiceras av det amerikanska förlaget Lexington, och försöker förklara regleringars konsekvenser för människors val och använder ett verklighetsekonomiskt perspektiv för att skapa förståelse för marknadens dynamik.

Mer specifikt diskuterar boken hur marknaden frigör individer genom att skapa värde och ge dem valmöjligheter. Regleringar, å andra sidan, både snedvrider produktionen och minskar dess värdeskapande. Boken skrivs framför allt för att användas i grundutbildningen (American style) på universitet i statsvetenskap och nationalekonomi, men tanken är att den ska vara tillräckligt tillgänglig för att också kunna läsas med behållning av allmänheten.

Hur som helst – Per önskar konstruktiv kritik – alltså hjälp att förfina kapitlen och identifiera felaktigheter och problem. Här finns alltså ett strålande tillfälle att faktiskt både läsa boken innan den är klar, samt att påverka vad som faktiskt kommer med. Av den anledningen läggs kapitelutkasten ut på PerBylund.com vartefter de blir klara (8 av 10 är redan tillgängliga)

Den är intresserad hittar kapitelutkasten här, dock så gäller långa benet före. Per låter meddela att evenutella kommentarer måste vara honom tillhanda i god tid innan manuskriptet måste skickas in, vilket är redan nästa vecka.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *