74: Sveriges nutid och framtid

Anno Domini 2016 är ännu ungt, men redan så brådmoget händelserikt. Tidningar uppfostrar undersåtarna för maktens räkning. Det svenska våldsmonopolet skyddar och gömmer invandrade brottslingar. Det amerikanska dito retas av milismän. Åsiktskorridoren imploderar i realtid. Edra ödmjuka poddpratare spekulerar i vad mer som kommer att ”gå sönder” detta nådens år.

38 reaktioner på ”74: Sveriges nutid och framtid”

 1. @ Klaus,

  ”Det viktigaste är att stoppa inflödet av folk med dålig kultur”

  Ja, exakt så! Fast det borde ha gjorts för väldigt länge sen. Nu är det alldeles för sent och demografin i dagens Sverige innebär att det är vår kultur som snart kommer att anses vara den”dåliga”. Vidare gäller att det då knappast kommer att visas någon tolerans utan de som stannar i Sverige kommer att ställas inför samma val som många andra minoriteter i muslimska länder genom tiderna, nämligen svärdet eller bönemattan.

  Libertarianer och feminister i Sverige har det gemensamt att båda grupperna har ställt sig bakom en politik, dvs, i princip fri invandring, som garanterat kommer att leda till raka motsatsen mot de mål man har.

  1. Att stoppa inflödet av folk med dålig kultur är väl onödigt eftersom inflödet är helt och hållet subventionerat av staten, en subventionering som borde upphöra omedelbart. Att skapa en situation med unga män som drar omkring i utanförskap är bara att be om trubbel. Det är inget nytt fenomen, unga män som tyvärr har blivit soldater brukar också uppföra sig på liknande sätt när de är långt hemifrån.

   Sen är det även en fråga om bristfällig säkerhet och rättsskipning, helt väntat från ett rättsmonopol. Som bonusproblem är det även värt att nämna subventionerade gatufester, har gång på gång visar sig vara dålig kultur och osäker miljö för besökarna.

  2. Jag kan inte påstå att libertarianer har ställt sig bakom den invandringspolitik som råder. För det första är den gruppen så liten så den kan inte påverka något. För det andra är väl de flesta libertarianer emot en subventionerad och kravlös invandring. Det är knappast libertarianer som har lurat folk att riskera sina liv på Medelhavet för att komma till Sverige där det inte finns några jobb till dem. Skulle libertarianer stå på stränderna i Turkiet skulle nog deras information till de flyende vara att de är välkomna till Sverige, men det finns inga bostäder till dem, inga jobb till dem och inga bidrag till dem.

   Men jag förstår dig på ett sätt; mycket prat och lite handling.

   1. Det verkar finnas någon märklig fantasi om att om man bara avlägsnade välfärdsstaten skulle invandringen från 3je världen upphöra. Om ni bara tänker efter lite inser ni snart hur totalt orimligt detta är.

    Man kan börja med att titta på det land i västvärlden som har klart minst välfärdsstat, nämligen Schweiz. Tror ni på fullt allvar att folk inte vill invandra dit? Självklart skulle det fullkomligt välla in folk om man tillät det. Landet skulle kollapsa inom några år.

    Vidare kan man tänka tanken att man verkligen avvecklade all ”välfärd” samt helt avreglerade löner och bostadsmarknaden. Detta är jag helt för, men man kan absolut INTE förena detta med fri immigration om man vill behålla någon form av västerländsk civilisation. Effekterna skulle mycket snabbt bli katastrofala.

   2. @utlandssvensk

    Schweiz har bidragsinvandring och därmed också hinder mot att invandra till Schweiz. Det är bidragen som ska bort och ska utgöra hindret.

    Rent praktisk i Sverige innebär det bara att när bidragen är borta, då är även Sverige borta. Jag gissar att det är exakt det du menar. Vi snackar om hålet i båten och vilka effekter det får, men ingen tar sig för att lagar hålet.

    Sedan är det nog så att när Sveriges kompisar ställer till det i världen så får vi stänga dörrarna till de flyktingar som kommer till Sverige på grund av att vi slänger bomber på dem. Trots allt slänger vi bomber på dem för att vi inte gillar deras kultur och då verkar det lite korkat att bjuda in den kulturen i landet.

 2. Centerpartiet

  Ursäkta men jag ifrågasätter hur väl insatta ni är i vissa av de partier ni kommenterar i det här avsnittet.

  Som engagerad Centerpartist i Stockholm kan jag berätta att Österrikisk ekonomi ligger många av oss närmast. Ni nämner en förflyttning åt det ”kvasi-liberala” hållet, men i konstiga frågor, och går tillbaka till ett idéprogram med punkter som aldrig kom med i något partiprogram.

  Jag gick själv med i Centerpartiet då det är det enda tydliga liberala alternativet i svensk politik. Vi är för lägre skatter, minskad byråkrati, försvar av personlig integritet och öppna gränser. Något som borde locka radio mises lyssnare.

  Ni påstår att vi har samma politik som vänsterpartiet i flyktingfrågan. Det är frapperande missvisande. Vänsterpartiet vill behålla eller om möjligt öka nuvarande kostsamma, tröga system, från migrations- till arbetsmarknadspolitik och bidrag. Vi vill tillåta en lägre levnadsstandard för människor som kommer hit för att möjliggöra mottagande, snarare än att stänga gränsen och låta människor dö.

  Det är som att säga att Moderaterna och Socialdemokraterna har samma sjukvårdspolitik eftersom att båda (antagligen) vill korta köerna.

  Det är dock sant att det är ett problem att stora delar av världen, och särskilt mellanöstern, inte genomgått en upplysning, eller ens tagit till sig av de tankarna som genomsyrar våra samhällen. Det vore intressant om ni diskuterade hur man kan lösa det.

  1. Kul med någon i ett parti här. Radio Mises får gärna bjuda in Mikael Öhman till ett program. Tyvärr, Mikael Öhman, måste jag säga att det du räknar upp som centerns politik ligger ljusår från min syn på skatter och invandring. Det blir svårt att matcha noll skatt på arbete och noll bidrag till invandrare. Jag tror ingen här på mises.se charmas av några skattesänkningar på några procent hit och dit.

   Konkret är att uttrycka sig hur mycket skatten ska vara; 0,1 % är lägre skatt. Hur många och vilka myndigheter vill centern skrota? Hur mycket lagar vill centern skrota. När ska centern tillåta hemundervisning (tänk här på att framtidens utbildning kommer att ske via Internet) och även skrota statlig centralstyrd skola? Varför är centern för en statlig och socialistisk TV-kanal? Jag ger mig här. Listan skulle mycket lång.

  2. Ni förespråkar hög invandring utan att först nedmontera transfereringssystem och upphävande av offentligt ägande. Detta är samma sak som att förespråka massiv konfiskation av ägande. Vilket är soicalistiskt, ej liberalt.
   Hade ni varit ärliga hade ni argumnterat för upphävande av offentligt ägande först, invandring sedan.

   1. Klas

    Jag är emot all form av statsvetksamhet vare sig det gäller allmosor eller bibehållandet av säkerhetsmonopolets verksamhetsområde.

    Tvinga inte andra att delta i den socialism som skapar gränser för människor och varor.

 3. Detta med kladdande på kvinnor som togs upp i avsnittet tycker jag bara blev fånigt. Det finns ingen anledning för män att låtsas vara riddare i detta avseende. Det verkar mer som om någon vill legitimera något dåligt med att fördöma något annat.

  Som jag ser på saken är detta bara en fråga för kvinnor. Om de anser att kladdandet är ett problem får de säga till om det och även lösa det problemet. Det är i stort kvinnor som vill ha den invandring vi har. Det är nästan omöjligt att ta upp en diskussion om invandringen i ett sällskap om en kvinna är närvarande.

  1. @ Göran,

   ”Som jag ser på saken är detta bara en fråga för kvinnor. Om de anser att kladdandet är ett problem får de säga till om det och även lösa det problemet. Det är i stort kvinnor som vill ha den invandring vi har. Det är nästan omöjligt att ta upp en diskussion om invandringen i ett sällskap om en kvinna är närvarande.”

   En mycket vettig observation! Kvinnorna har varit drivande vad gäller den extrema importen av unga män från MENA. De får skylla sig själva och har noll rätt att kräva hjälp från någon annan.

   Slutresultatet för världens första statsfeministiska samhälle lär för övrigt bli att alla kvinnor går i burka…..

   1. @ Jonas Ek,

    ”Du har en fantastisk tro på statens förmåga”

    Vem menar du? Var det ett skämt?

    ”Tvinga inte andra att delta i den socialism som skapar gränser för människor och varor.”

    Gränser skapas helt naturlig så fort fria människor slår sig samman, även helt utan stat. Den formen av multikultur som vi nu ser i Sverige är däremot ett uppenbart statligt tvångsprojekt.

   2. Skämtet är din tro att den statliga invandring kommer fortsätta ad absurdum. Det är statlig övertro.

   3. Gränser skapas så fort någon gör ett anspråk på egendom, statens anspråk är ogiltigt.

   4. Jonas Ek,

    ”Skämtet är din tro att den statliga invandring kommer fortsätta ad absurdum. Det är statlig övertro.”

    Trams. Alldeles oavsett nivån på fortsatt invandringen kommer svenskarna inom kort att vara en minoritet i sitt eget land. Demografin är helt explosiv och svenskarna är redan i minoritet i de yngre årskullarna.

  2. De värden staten äger har skapats av människor som har betalat in till staten under hela sina liv. När du förespråkar fri invandring så innebär det att du späder ut detta ägande till ingenting. Vilket kommer medföra att de pensionärer som har skapat det här värdet kommer svälta ihjäl. Det är vad du står för. Och låtsas att du har etiska principer. Det vore skrattretande om det inte vore så motbjudande.

   De som har pensionspoängs anspråk på statens ägande må inte vara en perfekt form av äganderätt. Men perfekt äganderätt finns inte, varje system kommer ha brister och orättvisor. När du och andra sådana som du angriper det här ägandet, vilka garantier har vi andra att ni inte strax kommer ge er på andra former av ägande? Ni har ju uppenbarligen inga som helst moraliska hämningar.

   Vidare så kan man ju prata om folkvilja och dylikt, något som ni massinavndringsförespråkare behandlar med enormt förakt. Jag må vara skeptisk till demokrati av flera skäl. Framförallt så ogillar jag omfördelning av egendom medelst våld. Jag är intresserad av de medborgeliga rättigheter som demokratin påstår sig ge men som den ej levererar. Men ni massinvandringsförespråkare är ett ännu större hot mot dessa rättigheter än demokratin.

   1. @ Klas,

    Den svenska formen av invandring är i praktiken en invasion som kommer att resultera i svenskarnas utplåning som folk. Att man förlorar sina pensionspoäng lär vara ett av de mindre problemen. Dagens yngre svenskar kommer att förlora allt.

    Slavmarknaderna som ISIS driver är helt normalt och typiskt för samhällen dominerade av den där rådande religionen . Många arabländer avskaffade inte slaveriet på papperet förrän under andra halvan av 1900-talet men i praktiken fortsätter slavhandeln och att erövrade icke muslimer säljs som slavar är helt och fullt accepterat inom Islam.

    Att många vuxna svenskar aktivt stöder en utveckling som nästan säkert kommer att leda till deras barnbarns utplåning är en helt unik typ av ondska som är långt värre än något som tidigare har skådats i historien. Låt oss hoppas att de ställs till svars för sina illgärningar.

   2. Hade staten och dess förespråkare haft etiska principer hade de inte tvingad in mig i systemet.

    Jag går dessutom gärna ur staten och ger bort mina pensionspoäng. Jag vill bara bli lämnad ifred av er fredliga organisation.

    Medeltidsfanatiker oroar mig inte det minsta, inte heller moderna fanatiker som Klas och utlandssvensk.

   3. @Klas

    Jag vet inte om du likställer fri invandring med massinvandring. Jag är för fri invandring men definitivt inte massinvandring och definitivt inte en invandring som gör att Sverige blir ett annat land än vad Sverige är idag kulturellt. Jag gillar definitivt inte att Sverige blir en stat med islamistiska värderingar.

    En fri invandring innebär inte en kravlös invandring, som invandringen är idag. Fri invandring är en ”tuff” invandring då den utgår från att inga bidrag ges till den som invandrar (förutom frivilliga bidrag), den som invandrar ser till att själv försörja sig, att den som invandrar skaffar sig själv tak över huvudet, den som invandrar får acceptera de seder och lagar som gäller där denne vill bo och att den som invandrar accepteras av de som redan bor där den invandrade vill bo.

    Dagens statliga bidragsinvandring, byggd på våld eller hot om våld mot landets invånare, säger jag definitivt 100 % nej till.

   4. Nu är det inte ditt personliga agerande vi diskuterar. Utan att DU vill förstöra värdet av statens ägande med massinvandring. Detta var vad jag kritiserade Centerpartiet för och detta var den kritik som du kritiserade. Så nu försöker du blanda bort korten. Alternativt, så läste du den konversation du blandade dig i slarvigt. I vilket fall så har du ingenting på fötterna alls.

    Hursomhelst är jag fortfarande intresserrad av vad Mikael Öhman har att säga till sitt försvar.

   5. @Göran
    Om du argmenterar för någon invandring alls innan du har delat ut allt statligt ägande efter pensionspoäng så företräder du en tjuvaktig, omoralisk, antiliberal och pensionärsmördande ideologi.

    Den enda invandring du kan förespråka är en där varje invandrare köper sitt medborgarskap. Och dessutom vinner acceptans från befintliga medborgare. ”Säljtvång” är ju bara ett annat ord för konfiskation.

   6. @Jonas Ek.
    Jag talar om statligt ägande. Du försöker låtsas att jag talar om transfereringar. Ska jag behöva upprepa mitt argument om vem som har skapat värdet av statligt ägande en gång till? Nej, jag tror inte att du är korkad, jag tror att du bara är hal och oärlig.
    Dessutom, de som verkligen mottar transfereringar är de invandrare du vurmar så mycket för. Men det är inte vad du kritiserar. Istället väljer du att ge dig på svenska pensionärer. Varför det?

   7. Jag har ingenting emot att du och andra intresserade delar upp det statliga ägorna, någonstans måste vansinnet upphöra, det är viktigast för mig.

   8. @Klas

    ”Om du argmenterar för någon invandring alls innan du har delat ut allt statligt ägande efter pensionspoäng så företräder du en tjuvaktig, omoralisk, antiliberal och pensionärsmördande ideologi.”

    Jag tror inte att du läste det jag skrev eller förstod vad jag menade. Klart att jag inte har argumenterat för att statligt ägande (vad det nu är för något då vi i princip bara kan tala om att konfiskation och stöld alternativt häleri) och att det ska tillfalla någon som invandrar till Sverige eller att pengar ska tas från pensionärerna och ges till invandrare eller ens till någon annan än pensionärerna. Jag är emot statliga pensioner eller pensioner som bygger på våld eller hot om våld. Det är upp till individen att fixa sin egen pension.

    Med fri invandring avser jag att staten inte bestämmer vem som får invandra eller inte invandra utan det är de stackars individer som kommer att konfronteras med invandraren som bestämmer om invandringen får ske eller inte.

 4. Jonas Ek,

  ”Medeltidsfanatiker oroar mig inte det minsta”

  Bra för dig! Du lär kunna få extremt bra pris på en solsemester i Syrien….

  1. Jag väntar först på ditt vykort därifrån, för du måste väl ner där och döda för att få rätsida på det här?

   1. ”Jag väntar först på ditt vykort därifrån, för du måste väl ner där och döda för att få rätsida på det här?”

    Till skillnad från dig oroar jag mig i högsta grad för ”medeltidsfanatiker” och föredrar således att bo i ett fungerande västland som är ytterst restriktivt vad gäller immigration från tredje världen och delvis har förbjudit islam.

    Fast du kan nog även spara in resan till Syrien. Sitt bara kvar 5-10 år i Sverige så lär läget vara liknande.

   2. Socialism fungerar inte om det är ett starkt fredligt samhälle du är ute efter. Schweiz är inget undantag.

   3. ”Socialism fungerar inte om det är ett starkt fredligt samhälle du är ute efter. Schweiz är inget undantag.”

    1. Är det din uppfattning att Schweiz är ett socialistiskt land?

    2. Anser du att Schweiz inte är ett starkt fredligt samhälle?

    Om du svarar ja på fråga 1, kan du då ge ett exempel på ett icke socialistiskt land.

    Om du svarar ja på fråga 2, kan du då ge ett exempel på något annat starkt fredligt samhälle.

   4. 1 Ja alla stater bygger på socialism.

    2 Nej, stöld och tvång som staten bygget på är inte fredligt.

    Vi kommer att få behöva vänta på det jag förespråkar. Men den som väntar på något gott…

   5. ”Vi kommer att få behöva vänta på det jag förespråkar. ”

    Vi kommer nog alla att flyga runt på enhörningar långt innan dina önskningar blir uppfyllda.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *