Tio anledningar att inte avskaffa slaveri

Slaveri har funnits i tusentals år, i alla möjliga samhällen och i alla världsdelar. Att föreställa sig ett mänskligt samhälle utan slaveri krävde en oerhörd ansträngning. Men då och då dök det upp excentriker som motsatte sig det, och de flesta av dessa hävdade att slaveriet var en moralisk fadäs som borde avskaffas. Sådana förespråkare framkallade i allmänhet reaktioner som varierade från fnissande till hån, och även våldsamma attacker.

När folk bemödade att ge förklaringar till varför de motsatte sig det föreslagna avskaffandet förde de fram olika idéer. Här är tio sådana idéer som jag har stött på i det jag har läst.

1. Slaveri är naturligt. Människor är olika, och vi måste räkna med att de som är överlägsna på ett visst sätt – till exempel i intelligens, moral, kunskap, teknisk skicklighet eller kampförmåga – kommer att göra sig till befälhavare över de som är sämre i dessa avseenden. Abraham Lincoln uttryckte denna idé 1858, i en av sina berömda debatter med senator Stephen Douglas:

Det finns en fysisk skillnad mellan den vita och den svarta rasen som jag tror för evigt kommer göra det omöjligt för de två raserna att leva tillsammans i social och politisk jämlikhet. Och i den mån de inte kan leva så, när de ändå befinner sig tillsammans, måste det finnas överordnade och underordnade, och jag, precis som alla andra, är för att tilldela den vita rasen den överordnade positionen.

2. Slaveri har alltid funnits. Denna orsak exemplifierar det logiska felslutet argumentum ad antiquitatem (argumentet från tradition). Ändå lyckades det ofta övertyga människor, särskilt de som var lagda åt det konservativa hållet. Även icke-konservativa kunde övertalas med den kvasi-Hayekianska motiveringen att även om vi inte förstår varför en samhällelig institution kvarstår kan det ändå vara så att dess fortlevande bygger på en logik vi ännu inte har förstått.

3. Varje samhälle på jorden har slaveri. Den outtalade naturliga följden av detta är att varje samhälle måste ha slaveri. En institutions genomslagskraft tycks för många människor utgöra ett övertygande bevis på dess nödvändighet. En version av argumentet hävdar också att varje samhälle har slaveri eftersom vissa typer av arbete är så svåra eller förnedrande att ingen fri person kommer att göra dem, och om vi därför inte har slavar till att göra dessa jobb kommer de inte att göras alls. Någon måste göra skitjobbet och fria människor går inte med på att göra det.

4. Slavarna är inte kapabla att ta hand om sig själva. Denna idé var populär i USA i slutet av 1700- och början av 1800-talet hos människor som till exempel George Washington och Thomas Jefferson, som båda betraktade slaveriet som moraliskt förkastligt men ändå fortsatte inneha slavar och få personlig service från dem och inkomster från de produkter dessa ”tjänare” (som de föredrog att kalla dem) tvingades producera. Det skulle vara grymt att befria människor som i bästa fall då skulle hamna i misär och lidande.

5. Utan herrar kommer slavarna att dö. Detta är punkt 4 dragen till sin spets. Även efter att slaveriet avskaffades i USA år 1865 fortsatte många människor att uttrycka denna idé. Journalister i norr som reste runt i Södern omedelbart efter kriget rapporterade att de svarta faktiskt var på väg att utrotas på grund av deras höga dödstal, låga födelsetal, och deras eländiga ekonomiska villkor. Sorgligt men sant, förklarade vissa observatörer, var de frigjorda människorna faktiskt för inkompetenta, lata, eller omoraliska för att bete sig på ett sätt förenligt med deras egen gruppöverlevnad. (Se min bok Competition and Coercion: Blacks in the American Economy, 1865-1914).

6. Där de vanliga människorna är fria har de det ännu värre än slavar. Detta argument blev populärt i Södern under decennierna före kriget mellan staterna. Dess ledande företrädare var pro-slaveri-författaren George Fitzhugh, vars boktitlar talar för sig själva: Sociology for the South, eller The Failure of Free Society (1854), och Cannibals All!, eller, Slaves Without Masters (1857). Fitzhugh verkar ha tagit många av sina idéer från den reaktionära, rasistiska, skotska författaren Thomas Carlyle. Uttrycket ”löneslav” är ett eko från denna tid. Trogen sina sociologiska teorier ville Fitzhugh utöka slaveriet i USA till att även gälla vita arbetarklassmänniskor, för deras eget bästa!

7. Att bli kvitt slaveriet skulle leda till blodsutgjutelse och ondska. I USA trodde många att slavägarna aldrig skulle tillåta att slavägarsystemet avskaffades utan en allomfattande kamp för att bevara det. Mycket riktigt: när Konfederationen och Unionen gick ut i krig mot varandra – och nu ignorerar vi för stunden att den omedelbara stridsfrågan inte var avskaffandet av slaveriet, utan elva sydstaters secession – blev följden blodsutgjutelse och ondska. Dessa tragiska händelser verkade för många människor bekräfta de skäl de hade gett för att motsätta sig slaveriets avskaffande. (De förbisåg bevisligen att överallt där slaveriet avskaffades på det västra halvklotet skedde det utan massivt våld, med undantag för Haiti).

8. Utan slaveri skulle de före detta slavarna löpa amok, stjäla, våldta, döda, och i allmänhet orsaka förödelse. Bevarandet av den samhälleliga ordningen uteslöt därför slaveriets avskaffande. Sydstatare levde i skräck för slavuppror. Nordbor i mitten av 1800-talet fann situationen i deras egna regioner tillräckligt outhärdliga på grund av den massiva tillströmningen av berusade och bråkiga irländare på 1840-talet och 1850-talet. Att kasta in fria svarta människor, som irländarna tyckte allmänt illa om, i den mixen skulle närapå garantera samhälleligt kaos.

9. Att försöka bli kvitt slaveriet är dåraktigt, utopiskt och opraktiskt, och bara en dimmig drömmare skulle förespråka ett sådant löjeväckande förslag. Människor som lever i verkligheten har inte råd att slösa bort sin tid på att överväga sådana långsökta idéer.

10. Glöm avskaffandet. En mycket bättre plan är att ge slavarna tillräckligt bra mat, kläder, husrum och då och då lite underhållning, och få dem att sluta tänka på att de exploateras genom att uppmuntra dem att fokusera på det bättre liv som väntar dem efter döden. Vi kan inte förvänta oss rättvisa i detta liv, men alla av oss, inklusive slavarna, kan sträva efter ett liv i lätthet och glädje i Paradiset.

En gång i tiden fann otaliga människor att ett eller flera av ovanstående skäl var tillräckliga för att motsätta sig slaveriets avskaffande.

Men i efterhand verkar dessa skäl enbart vara tarvliga försök till rationaliseringar snarare än skäl.

Idag är det dessa eller mycket liknande skäl som används av motståndare till en annan form av avskaffande: förslaget att staten – ett monopolistiskt och individuellt icke-samtyckande styre av en väpnad grupp som kräver lydnad och betalning i form av skatter – avskaffas.

Jag lämnar det upp till läsaren att avgöra om ovanstående skäl är mer övertygande i detta avseende än de var beträffande slaveriets avskaffande.


Originalartikeln publicerade ursprungligen i The Freeman, i december 2009, och har översatts till svenska av Joakim Kämpe.

3 reaktioner på ”Tio anledningar att inte avskaffa slaveri”

  1. Är slaveriet avskaffat? Tar man ifrån en person 70 % av dennes produktion, är den människan då fri? Tvinga ett barn att vara i en skola under hot om våld, är det frihet eller en form av slaveri? Tvinga folk att öva sig i militära lekar under hot om våld, är det frihet eller en form av slaveri?

    1. Mycket bra och den var delvis i mitt huvud när jag skrev mitt inlägg. Visste inte att den fans på Youtube utan har bara hörd den via Tom Woods podcast.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *