Arbetare och kapital, återigen

Alla jobb är inte lika
Alla jobb är inte lika

Sveriges enda läsbara socialdemokrat [1] har på ledarsidorna.se skrivit en artikel som går igenom de förändringar svensk arbetsmarknad står inför. Huvuddelen av artikeln går igenom kunskapsläget hos de flyktingar som nu kommer hit (överlag många lågutbildade/outbildade), vilket inte är något som en uppmärksam läsare torde förvånas över. Det som är mer intressant är slutsatserna gällande framtiden för arbetsmarknaden. Jag rörde vid dessa förändringar häromdagen i min artikel om socialstatens haveri.

Givet att de nödvändiga reformerna av svensk arbetsmarknads görs, kan det kännas relevant att påpeka konsekvensen av dessa. Westerholm talar om ett kommande låglöne-proletariat, vilket inte är en helt felaktig beskrivning. Förutsatt att arbetsmarknaden reformeras, naturligtvis, annars blir det ett bidrags-proletariat. Vad som kommer ske om man öppnar upp för låglönearbete är två saker. Dels kommer en större mängd nya låglönejobb skapas, vilket är mycket positivt. Samtidigt kommer de existerande låglönejobb som finns i dag utsättas för massiv arbetskrafts-konkurrens, och därför se sjunkande löner. Kort sagt – de som idag har lägst löner kommer få ännu lägre löner.

Det är tyvärr oundvikligt; ett stort inflöde av lågutbildade leder till att lönerna i botten på arbetsmarknaden tillfälligt sjunker. Detta behöver inte vara något permanent, förutsatt att fortsatt kapital-ackumulering sker i samhället. Rent krasst är det dock så att kapital per capita sjunker när stora mängder nya människor flödar in, och detta kommer förskjuta ekvationen mot att avkastningen på kapital stiger, och lönerna sjunker. Särskilt i låglöne-sektorn kommer man initialt kunna se att företag gör mycket stora vinster, för att sedan konkurrens-utsättas av fler aktörer, med långsamt sjunkande vinster och långsamt stigande löner för arbetskraften som resultat. Anledningen till detta är att det till att börja med finns ett tillfälligt överutbud av arbetskraft, som kommer pressa lönerna nedåt och kapitalvinsterna uppåt.

Detta kommer naturligtvis många medelst politik försöka förhindra. LO har varit ute och sagt att de inte accepterar lägre löner för invandrade, vilket är ett fint sätt att säga att lågutbildade invandrare skall hålla sig borta från arbetsmarknaden. Förutsatt att det svenska politiska etablissemanget har någon som helst självbevarelse-drift kommer dock ingen lyssna på LO inom ett par-tre år. Det som dock utan tvivel kommer ske är en svartmålning av alla som hyr in låglöne-arbetskraft, vilket kommer förhindra eller i alla fall fördröja etablerandet av seriösa aktörer, och utelämna många av de längst ned på arbetsmarknaden till kontraktslöst arbete och juridiska övergrepp. Självklart kommer detta ytterligare spä på kritiken från förstå-sig-påare, och så kommer det sannolikt se ut mycket länge. Problemet för samtliga inblandade är att det för många inte finns något alternativ till låglöne-jobb förutom arbetslöshet.

För övrigt är det intressant att det anses fult att ge någon arbete till låg lön. Det torde snarare vara tvärtom, att fixa ett första jobb till de som har svårast att få något borde ses som en välgärning, även om lönen till att börja med är mycket låg.

För den som är intresserad att läsa mer skrev jag en längre utläggning i frågan för ett par år sedan.


[1] Utöver Sven-Erland Västros, naturligtvis, som egenhändigt identifierat den libertarianska singulariteten. Det är dock en helt annan typ av läsning som vi sparar till en annan gång.

4 reaktioner på ”Arbetare och kapital, återigen”

  1. Låglönejobb torde generellt inbringa ganska lite skatteintäkter, eftersom skatten är proportionerlig mot lönen. Sedan beror allt på hur det ser ut med grundavdrag, jobbskatteavdrag, etc. etc. Poängen är alltjämt att tills det finns jobb för lågutbildade som inte kostar arbetsgivaren mer än de faktiskt får tillbaka i produktion, kommer inga jobb finnas för lågutbildade.

   1. Låglönejobb borde generera lite skatteintäkter, det håller jag med om.
    Jämför vi hur mycket vi beskattar låglönejobben med likvärdiga länder har vi en extremt hög skatt på just låglönejobb.
    Det jag ville förmedla var att jag tror att det i framtiden blir svårt att beskatta låglönejobben här lika mycket som vi gör nu.

  2. Vad har det för betydelse om låglönejobb beskattas eller inte? Det är betydligt billigare om någon har ett jobb och inte beskattas än om person inte har jobb och lever på bidrag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *