71 – Per Bylund och ekonomer som saknar kapitalteori

Per Bylund återvänder för att utröna vad det mytiska kapitalet faktiskt är. Teorier av Böhm-Bawerk och Hayek avverkas. Ekonomiska system utan kapitalteori sågas. Slutligen diskuteras Pers kommande bok ”The problem of production”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *