Ekonomi handlar om resursknapphet, egendom och relationer till andra

ideas2Härom dagen tog jag en kaffe med en vän, en pensionerad affärsman som tidigare arbetat inom lyxbilsbranschen i Kalifornien. Jag nämnde att jag nyligen pensionerat mig från ett investmentbolag och att jag har studerat ekonomi i många år, i synnerhet österrikisk ekonomi.

Som många andra människor, sa han ”Jag förstår verkligen inte ekonomi och har alltid blivit konfunderad av det”.

Till vilket jag överraskade honom med, “Självklart förstår du ekonomi, det är den tankeprocess du genomgår varje dag för att ta itu med tre saker: resursknapphet, egendom och relationer med andra”.

Hans ögon blev stora och han sa, “Wow! Förklara det där igen”.

“OK”, sa jag, “Allting i det mänskliga livet kretsar kring hur vi tar beslut om tre saker: resursknapphet, egendom och relationer.”

“Låt oss först prata om resursknapphet som du varit medveten om hela ditt liv. Du märker när någonting saknas eller är på väg att ta slut. Det är hur du avgör när det är dags att gå till mataffären, tvätta kläderna eller om du ska köra fortare med bilen för att inte komma försent till ett möte.”

”Alla levande människor är experter på beslutsprocessen gällande resursknapphet. Det är någonting vi alla gör naturligt när vi agerar och väljer, något vi för all del gör hela tiden, varje dag, hela dagen.”

Jag log, “Jag skulle kunna prata vidare om detta. Vill du veta mer?”

“Självklart”, sa han och log tillbaka.

“Alla människor genomför handlingar och fattar beslut som automatiskt väger in följande faktorer. Kunskap: Vad vet vi? Risk och osäkerhet: Hur estimerar vi den risk vi förutspår? Vad vet vi om den? Tid och prioriteringar: När vill och/eller behöver jag detta? Och hur viktigt är det för mig just nu i relation till andra alternativ? Värde: vad är jag villig att ge upp för att få denna sak just nu?”

“Detta är den personliga vägen till att förstå ekonomi, det är den beslutsprocess som alla människor genomgår varje gång de agerar och väljer, även om det endast gäller mig, ensam.”

”Men det finns ett annat sätt som du redan förstår ekonomi på, och det är hur vi interagerar med andra. Det är anledningen till att jag nämnde egendom och relationer, det är här andra människor träder in i beslutsprocessen.”

”Ekonomi handlar även om hur vi bestämmer hur vi ska tänka beträffande, och därmed organisera, vår egendom och våra relationer till andra.”

Efter en lång paus sa min vän, ”Vänta en sekund. Du har inte pratat om pengar än. Till och med jag vet att ekonomi är läran om pengar.”

Till viket jag svarade, “Studiet av pengar och byteshandel med pengar är den ekonomiska teori man applicerar mest, och det är uppenbart.”

“Varför då? På grund av egendom”.

“Du vet förmodligen redan att pengar är ett bytesmedel. Men vad är det vi byter? Vi byter egendom, din egendom mot min egendom.”

”Det är bäst att tänka sig at två konversationer sker vid varje monetärt utbyte eller eller egendomsutbyte.”

“Den första konversationen är den jag har med mig själv. När jag ger tre dollar för denna fantastiska kopp kaffe säger jag för mig själv att jag värderar denna kaffekopp mer än tre dollar i min ficka.”

”Den andra konversationen är den caféägaren har med sig själv. Han säger, ”jag värderar dina 3 dollar mer än kaffet jag har till försäljning”.

”Pengar är den mest praktiska formen av egendom, och gör att slipper försöka byta en fisk mot en kyckling eller en kopp kaffe, till exempel.”

Jag fortsatte, “det verkliga värdet i ekonomi ligger i konversationen om hur vi organiserar oss själva i grupper. Respekterar vi varandras egendom fredligt? Samarbetar vi med varandra fredligt med en delad känsla för fredliga värderingar eller påtvingas vi hotfulla värderingar av en ensam diktator, det vill säga en ensam person, eller en gruppdiktator, något vi annars kallar demokrati.”

Vid detta skede vred sig min nye vän och sa, “ekonomi är alltså baserat på politik.”

Jag sa, “det är faktiskt tvärtom. Om du vill kan jag skicka dig en fin liten essä skriven 1850 som förtydligar detta. Författarens namn är Bastiat och han förklarar att ekonomiska strukturer föregår politiska strukturer.”

“Med andra ord, om du ser på politik som ett argument för hur vi borde organisera oss själva, blir det uppenbart att det väsentliga är hur vi vet, eller inte vet, vad egendom är, och hur vi bör handskas med den när vi interagerar med varandra i våra dagliga liv.”

”Detta är vad jag refererade till när jag sa att ekonomi även handlar om relationer till andra. Kopplingen mellan ekonomi och politik är hur vi organiserar våra relationer och huruvida våra ’delade värderingar’ tar gör givet att vi kan ha (och vill ha) ett samhälle baserat på fredligt samarbete… eller inte.”

Som med alla konversationer blev det till slut dags att avsluta det hela, så jag sa, ”Nåväl, där har du det. Jag har studerat detta en lång tid. Om du skulle vilja lära dig mer kan jag visa dig hur du steg-för-seg kan lära dig dessa saker.”

Till mitt förvåning sa han “Nej, låt oss fortsätta. Detta är väldigt intressant. Men en sak stör mig. Påstår du även att människor inte behöver lagar och regler, och att våra så kallade egenintressen är tillräckliga för att vi människor ska kunna interagera med varandra på ett fredligt sätt? Varje gång jag tittar på nyheterna ser jag alldeles för många hemskheter för att det ska kunna stämma.”

Jag svarade, “Jo visst, det är sant att media för det mesta rapporterar dåliga nyheter. Och det finns absolut tider och platser i världen där mängden våld var och är större människor sinsemellan.

“Men det är också sant att detta existerar mot bakgrund av en ganska fredlig värld i övrigt. Under en genomsnittlig dag är det större sannolikhet att du avslutar din dag fridfullt i sängen, än att du råkar ut för någon våldsam händelse.”

”Det finns många, många exempel på fredliga och gemensamma värderingar som vi världen över förlitar oss på i våra dagliga liv, och som visar att detta är sant. Min favorit är motorvägarna. Här rör vi oss tillsammans i hastigheter som enkelt kan döda oss, men trots detta, oftast och för det mesta, samarbetar vi fredligt.”

”Låt oss nästa gång prata om huruvida vi behöver organisera oss kring antagandet att fredligt samarbete mellan personer endast möjliggörs av en institution med ett våldsmonopol, eller om det finns andra sätt som möjliggör både regler, lagar och skyddsnät – och samtidig större utbredning av fred, välstånd och frihet.

”För det finns nämligen ett sätt.”


Artikeln är översatt från Mises.org och finns att läsa här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *