Låt nästa kris bli en lärdom

Svenskarna kommer om ett tag inse att de befinner sig i en ekonomisk kris. Bostadspriserna kommer falla, arbetslösheten öka och räntan skjuta i taket. I krisens spår kommer politiker ställa vanliga människor emot varandra. Sverigedemokrater kommer att säga att det var invandrarnas fel, vänstern kommer att säga att det var de vita männens fel och högern kommer att säga att det var de fattigas fel. Medier och proffstyckare kommer ansluta sig till denna hetsjakt. För att undvika detta är det viktigt att vi förstår vad som är den egentliga anledningen till krisen, och desto snabbare vi kan göra det desto bättre. Eftersom vi redan befinner oss i den kan vi dessutom säga ganska mycket om den.

Sanningen om krisen är något annorlunda än vad framtida politiker kommer säga. Sanningen är att det inte var vanliga människor som skapade krisen, även om det bara är de som drabbas av den.

Krisen skapades av politiker som försökte trotsa ekonomiska lagar, riksbankschefer som struntade i konsekvenserna av sitt eget agerande och nationalekonomer som grävt ner sig i datorer istället för att studera hur människor påverkas av incitament, det vill säga mänskligt beteende och mänskligt handlande.

Jag tänkte försöka förklara varför vi kommer finna oss i en kris, och be att du hänger med. Det kan verka tråkigt och lite komplicerat, men det är väldigt viktigt. Om folk inte förstår det här kommer människor utan ansvar för krisen lägga skulden på andra precis lika oskyldiga människor, och det vore för djävligt. Det skulle vara skönt om skulden hamnade på rätt personer.

För att förstå denna framtida kris är det viktigt att förstå att den har existerat långt före den dag då tidningarna börjar rapportera om sjunkande bnp-siffror, banker som krisar och byggprojekt som skrotas. Det som kommer att beskrivas som krisen är snarare upptäckten av faktumet att vi befunnit oss i en kris en väldigt långt tid.

Allt började åren 2007 och 2008. Politiker, riksbankschefer och nationalekonomer överraskades av finanskrisen. Den ekonomi de nyss beskrivit som hyperstabil visade sig vara väldigt bräcklig. För att hantera krisen agerade de på exakt samma sätt som tidigare: de tryckte pengar.

Vad händer när Riksbanken trycker pengar och slänger ut dem i ekonomin? Det sänker räntan. Att räntan blir lägre skickar signaler till entreprenörer om att människor är beredda att spara nu för att få mer i framtiden, att de är beredda att offra tillfredsställelse nu för ännu mer tillfredsställelse i framtiden. Det finns alltså kapital som är tillgängligt för att investeras i olika tidskrävande byggprojekt. Dessa olika tidskrävande byggprojekt påbörjas och ekonomin ser lysande ut. Trots att det är kärvt nu kommer vi inom några år ha fantastiska produkter, byggnader och allt möjligt. Men detta var bara en fantasi! Det fanns aldrig något kapital tillgängligt för färdigställandet av dessa projekt. Riksbanken hade bara manipulerat räntan. Människor var inte alls beredda att spara så mycket som räntan visade. När entreprenörer inser att de inte har tillräckligt mycket kapital för att färdigställa sina projekt måste de ställa in dem och skrota planerna. Det är först nu tidningarna börja tala om en kris, även om vi i flera år slösat resurser på projekt som aldrig skulle kunnat färdigställas.

Föreställ dig att du har en alkoholistisk byggherre som ska bygga ett hus av tegelsten. Han har 100 tegelstenar för detta hus, men han är så full att han tror att han har 250 tegelstenar. Han börjar bygga med stor optimism, tänk vilket fint hus man kan bygga av 250 tegelstenar. När han har lagt 100 tegelstenar på plats inser han dock att han har slut på tegelstenar, och han är fortfarande 150 tegelstenar från att få ett tak! Han inser att han gjort ett stort misstag och tvingas riva huset. Även om det bara är rivandet som medierna kommer att benämna som en kris vet vi att all tid och all energi han la på projektet var bortslösade från dag ett.

Tiden efter det att folk upptäckt krisen kommer vara avgörande. Om svenskarna då slutar lyssna på politiker, riksbankirers och nationalekonomers skitsnack kommer framtiden vara underbar. Om svenskarna fortsätter lyssna på experterna kommer vi plågas av massa onödiga konflikter.

21 reaktioner på ”Låt nästa kris bli en lärdom”

 1. Varför alltid blunda för vanligt folks ansvar? Det var de som röstade för detta. Man får de ledare man förtjänar.

  1. Benjamin Juhlin

   37% av befolkningen röstade inte i valet. Av de 63% som röstade tror jag få gjorde det för att få en expansiv monetär politik.

   1. Rikard Birgersson

    Valdeltagande i Sverige de senaste valen har legat på 80-90 %. Om du nu pratar om Sveriges röst berättigade befolkning

   2. Uppenbarligen gjorde dom det, annars hade vi inte haft det? Måste inse att det grundläggande problemet i samhället är människors inställning som sedan avspeglar sig i den politik vi får. Att kritisera politiker är att attackera symptomen på det underliggande problemet. Att hävda att allt är politikers fel kommer bara leda till att vi i bästa fall får nya politiker när folket skyller alla problem på de verkställande. De nya politikerna kommer dock skapa nya problem och sen fortsätter det i en ond cirkel.

 2. ”Allt började åren 2007 och 2008”
  Det började redan 1913 när federal reserve skapades. Då börjad världshistoriens största kreditexpansion.
  Det är början på kollapsen av denna vi nu ser. Detta är någonting mycket större än vad de flesta inser. Följderna kommer bli apokalyptiska.

  1. ”Det började redan 1913 när federal reserve skapades. ”

   Tja, Sveriges Riksbank grundades 1668 och anses allmänt som världens äldsta centralbank.

   1. Det är bara det att Sveriges riksbank inte kan göra något avtryck på världen. Härja runt i Sverige som är några promille av jordens befolkning.

   2. Sveriges statsbudget utgör ungefär 0,000002 % av USA:s statsskuld. Jag ville bara visa lite på proportionerna. Men, klart att Sveriges riksbank ställer till problem för oss svenskar men jag undrar om inte FED ställer till med mer problem; som en stor havsvåg som slår mot kusten där Sveriges riksbank bara är en liten droppe som stänker upp på stranden.

   3. @ Göran,

    ”Det är bara det att Sveriges riksbank inte kan göra något avtryck på världen. ”

    Den tyska centralbanken lyckades väl göra ganska bra avtryck på den lokala ekonomin under 1920-talet. Centralbankerna i Argentina, Venezuela, Zimbabwe, osv, osv förefaller också helt kapabla att på helt egen hand inflatera sönder sin valuta.

    Min visst, i någon form av global analys har såklart Fed störst betydelse. Men t.ex BOJ (Bank of Japan) hade nog större påverkan för inte så länge sen.

    Sen tycker jag att man i rättvisans namn ska minnas att det som märker ut USA är inte att man har en centralbank, utan hur länge man lyckades motstå att skapa en. Konflikten om detta, som startade mellan Jefferson och Hamilton från republikens grundande, levde vidare under mycket lång tid och jeffersonanhängarna vann många segrar. Fast efter 1913 har det varit Hamilton all the way….

  2. Det som i hög grad triggade igång de höga boendekostnaderna var AP-fonderna och Miljonprogrammet – inte minst genom det efterföljande rivningsraseriet – som många envist protesterade emot. En omodern etta i centrala Gbg som kostade ~ 1/20-del (55 kr + värme mm.) av månadsinkomsten ökade i hyra abrupt till 460 kr/mån för en trea på Hisingen. Det fanns praktiskt taget inget annat att välja på… Även om många ville ha bättre boende, så blev kostnaderna – av allt forcerande – sannolikt avsevärt mer än de flesta hade tänkt sig… men politikernas med fleras retorik medförde att det blev som det blev… och byggmästarna och bygg- och transport-facken m.fl. blev rikt belönade…

 3. Rikard Birgersson

  Om folket har valt dessa ledare som styr landet varför skulle det vara bättre om folket själv hade fått tagit besluten. Hade inte besluten blivit de samma? Eller syftar du på vissa andra som vet bättre än andra ska ta besluten? Dagen då vi alla människor och speciellt politiker börjat prata om vart vi är på väg som mänsklighet då kanske det finns hopp. Allt vad alla människor tycker är obetydligt då alla manipuleras av omgivning endast de som lyssnar och följer forskning kan dra någorlunda rätt beslut. Detta då forskning har en tradition av granskning och det sällan kan manipulera sin resultat då personer som granskar inte få vara ”bias”.
  Frågan är om vi kan lägga alla känslor åt sidan förutom en vilket är den som gör att vi bryr oss om andra och den jord, och endast använda ena hjärnhalvan när vi tar beslut som rör hela befolkningen.

 4. Råder det inte fortfarande ett utbudsunderskott av bostäder? Att priserna stiger för att bankerna lånar ut är väl inget konstigt. Dels förstår vi köparna som av olika anledningar känner att de måste flytta, dels kreditinstituten som vill göra detta möjligt.

  Kommer det en ekonomisk kris så att folk får svårt att ta lån eller inte får någon anledning att flytta kommer naturligtvis priserna att falla. Då kommer också behoven av lån att minska.

  Visst är det klart att utbudet måste öka men i övrigt lär sådana upp- och nedgångar inte gå att undvika.

 5. Det finns rätt många fel i denna artikel, tror inte ens jag behöver berätta vilka. Hur passerade denna artikel filtret?

  1. Jag tror att skribenten riktar sig till högstadieungdomar eller något liknande och det är väl inte helt lätt att ta ner saker på en sån barnslig nivå.

   Men varför han gör det förstår jag inte. Mitt intryck är att de flesta här är rimligt belästa på ämnet men det kanske är en del av någon plan att få in nya läsare.

   1. Meningen med mises.se är inte att enbart vara en klubb för inre frihetlig beundran utan även att gå nå andra med frihetstanken. Att du är väl påläst vet vi, men då tycker jag att du ska försöka sprida det på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt.

    En socialist befinner sig på ett tidigt barns nivå när det gäller frihetliga tankar. Om artikeln är för högstadieungdomar är den då inte avancerad sett ur ett socialistiskt perspektiv?

   2. @ Göran,

    Det var inte menat som kritik!

    Det finns absolut ett stort behov i Sverige av att sprida frihetliga tankar ” på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt”. Jag bara erkänner att detta är en väldigt svår konst! Själv har jag genomgående misslyckats när jag försöker och mot den bakgrunden såg jag kritiken mot skribenten som orättvis.

   3. @Utlandssvensk

    Haha! Nu förstår jag vad du menar. Klart missförstånd från min sida. Du får var mer pedagogisk!

    Jag instämmer helt med det du fortsätter med. Många som ska förklara frihet eller något på detta område blir alldeles för akademiska och folk spyr på det. De orkar inte lyssna till rationella eller logiska förklaringar. Det fungerar bättre om det sker genom någon allegori eller liknande.

    Det är omöjligt att så en tanke om frihet i någons sinne på några minuter. Det behövs många frön. Är det någon man kommer att träffa många gånger, så lägger man ett frö i taget. Bäst tror jag är att lägga fröna som en direkt fråga eller en retorisk fråga. Låt personen fundera ut svaret som om det är skickligt ställd leder till att personen själv resonerar sig fram till en frihetlig tanke. Sokrates menade att alla människor har svar på alla frågor inom sig. Det handlar bara om att ställa frågan på rätt sätt. Inte enkelt.

    Att fundera på mänskligt handlade kan börja med att fråga någon om vad som driver dem? Vilka incitament finns det? Jag tror att när folk sedan blir nyfikna och själva börjar ställa frågor, då får du möjlighet att utnyttja dina stora kunskaper på detta område.

   4. @ Göran,

    ”dina stora kunskaper på detta område.”

    Det är mycket vänligt att du anser att jag besitter stora kunskaper men det ligger en hel del i att det verkliga måttet på lärdom på ett område är en förmåga att väldigt enkelt förklara det för någon som är helt oinsatt. Utifrån den måttstocken är jag en katastrof.

    Som många andra här har jag tröskat igenom massor av böcker om centralbanker, penningvärde osv. Dessutom har jag omfattande akademisk utbildning på området samt jobbade väldigt länge inom fondförvaltning på ganska hög nivå.

    Likväl tror jag inte att jag har lyckats övertyga en enda person om att papperspengar är förkastliga! Visst, jag har varit i en del debatter med andra som är övertygade om samma sak som jag och vi har alla häpnat över tokerierna. Men det leder väl inte direkt vidare och är även orsaken att jag i princip har slutat att skriva när alla inblandade i stort tycker samma sak. Möjligen kan detta då ge ett intryck här av att jag endast är intresserad av immigrationsfrågor men så är inte fallet. Det är bara det att det är en av ganska få frågor där det verkligen, enligt mig, finns en relevant debatt bland libertarianer.

  2. Meningen med kommentarer under en artikel är att diskutera den, dvs. att du berättar vad du anser vara fel i artikeln. Alla lär ändå inte instämma i det du anser vara fel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *