Hax-Hermann Hoppe

haxhoppeHenrik Alexandersson (HAX), Sveriges ledande libertarianska debattör, har nyligen kommit ut med ett blogginlägg som handlar om invandring och flyktingmottagning.

Det intressanta med inlägget är att det behandlar samma frågor, och kommer till i stort sett samma slutsatser som, Hans-Hermann Hoppe.

Vi kan ta några exempel. HAX skriver:

”I mitt idealsamhälle ser det ut så här: Människor skall ha frihet att bosätta sig var de vill. Men inte på andras bekostnad. Och på samma sätt som för all annan frihet går gränsen där man kränker någon annan människas frihet, säkerhet eller egendom.

Men det är inte så det fungerar i dagens Sverige. I princip allt ansvar har lastats över på det offentliga. Räkningen skickas vidare till skattebetalarna.”

Det relevanta här är att det inte får ske ”på andras bekostnad” och det inte får kränka ”någon annan människas frihet, säkerhet eller egendom”.

Detta är väsentligen vad Hoppes argument mot invandring, i en demokratiskt styrd stat, går ut på. Ett koncept han kallar påtvingad integration, det vill säga, att folk som invandrar nyttjar egendom som de inte har betalat för, och kränker de som borde anses vara dess rättmätiga ägare. I den mån invandringen bekostas av skattemedel bör den anses vara egendomskränkande. Detta är fallet oavsett om invandringen leder till högre skatter eller inte. I det fall det leder till högre skatter är det enkelt att inse att invandringen utgör en ytterligare belastning för de skattebetalande medborgarna. I den mån den inte leder till högre skatter, innebär det att andra statliga tjänster, som redan betalats, ej längre kan levereras i lika stor omfattning, eller kanske till och med inte alls. Tillsammans med lagstiftning mot diskriminering kränker det även människors associationsfrihet, och de tvingas umgås och vistas med folk de kanske inte vill ha att göra med.

Ett citat från Hoppe angående invandring:

”Under välfärdsstaten behöver den invandrande arbetaren endast betala en liten del av de totala kostnader som hans närvaro innebär. Han tillåts socialisera en stor del av sådana kostnader till andra egendomsägare. Hans arbetstillstånd ger honom tillgång till alla offentliga faciliteter, som vägar, parker, sjukhus, skolor, och ingen hyresvärd, affärsman eller privat förening tillåts diskriminera mot honom med avseende på bostäder, anställning, logi, eller samfund.

Han bjuds alltså in till ett avsevärt perifert förmånspaket som inte alls, eller endast delvis, betalas av arbetsgivaren (som påstås ha bjudit in honom), utan av andra inhemska skattebetalande ägare som inte har haft något alls att säga till om. Detta är inte en ”inbjudan” i vanlig mening. Detta är något påtvingat.”

Vi återgår till HAX:

”Alldeles oavsett flyktingströmmar och invandring kommer den generella välfärdsstaten inte att fungera i längden. Här behövs ett genomtänkt systemskifte. Men det är möjligen en annan diskussion.”

Och Hoppe:

”Det skulle också vara omdömeslöst att attackera ovanstående bevis för fri invandring genom att peka ut att på grund av existensen av en välfärdsstat har invandring till en betydande omfattning blivit en invandring av socialfall, som, även om t.ex. USA är under sin optimala befolkningsnivå, inte ökar utan snarare minskar den genomsnittliga levnadsstandarden. För detta är inte ett argument mot invandring utan mot välfärdsstaten. Helt klart borde välfärdsstaten förstöras i grunden. Emellertid, i vilket fall som helst är problemen med invandring och välfärd analytiskt distinkta problem, och de måste behandlas därefter.”

Hoppe jämför vidare invandring mellan monarkier och demokratier. Hans slutsats är att incitamenten i en monarki är att behålla eller stärka äganderätten, och låta välbärgade, industriella och skötsamma personer invandra. Det vill säga, människor som sannolikt inte kommer att kränka individers ”frihet, säkerhet och egendom”. Detta eftersom kränkningar av dessa leder till allmän decivilisation och välståndsförstörelse, vilket minskar värdet på monarkens egendom. Detta förutsätter att monarken ser på landet som sin egendom, och att han är intresserad av att öka dess kapitalvärde. Han har ett längre tidsperspektiv i åtanke, eftersom han kommer vara landets ”ägare” under sin livstid, och ge landet i arv till sina barn.

Incitamenten i en demokrati är dock motsatta, och kommer att leda till en urholkning av äganderätten, att egendomsvärdena kommer att sjunka, samt till att ej välbärgade, icke-industriella, och ej skötsamma personer uppmuntras till att invandra. Det vill säga, det kommer sannolikt att leda till att folk som riskerar att stå för fler kränkningar av individers frihet, säkerhet och egendom, invandrar, samt en generell tendens till decivilisation och välståndsförstörelse. Detta eftersom den demokratiskt valde politikern inte ser på landet som sin egendom, utan enbart något som han förvaltar under en kortare tid. Han har ett kortare tidsperspektiv i åtanke, och vill berika sig så fort som möjligt, innan han kastas ut.

Ett tydligt exempel på dessa demokratiska tendenser kan vi se i Malmö, där en stor grupp så kallade ”EU-migranter” har ockuperat privat egendom och byggt upp en kåkstad. En tydlig överträdelse mot äganderätten så klart, och likväl vill ingen göra något åt saken. Till slut kommer sannolikt lägret att rivas, men det ändrar inte det faktum att det har kränkt äganderätten under tiden. Andra exempel på detta kan vi se i Sverige när hederliga, arbetande, människor och familjer, som bott i landet i flera år, och som integrerat sig och blivit en uppskattad del av samhället, helt plötsligt utvisas. Samtidigt får religiösa fanatiker som åker ner till mellanöstern för att kriga med ISIS ett löfte om gratis bostad och arbete när de väl kommer tillbaka. Inte nog med att de inte utvisas, de ska dessutom belönas.

Jag vill dock vara tydlig med att poängtera att detta är en inbyggd del av demokratin i sig. Felet eller problemet är inte invandringen eller invandrarna, utan den effekt som demokratin har på invandringens karaktär, och för all del på allt annat som den rör. Demokratin är som en omvänd kung Midas, där allt den rör blir… ja… skit. Det är fel att skylla på ”invandrarna”. Som vanligt är det statens fel. Människor är som människor är, och är det en sak vi vet är det att människor svarar på incitament. Det du gör mer lönsamt får du mer av, det du gör mindre lönsamt för du mindre av. Svårare än så är det inte.

Ludwig von Mises, som läsare av denna sida onekligen är bekanta med, menade att om man måste sammanfatta hela liberalismens program med ett enda ord, måste det ordet vara ”egendom”. HAX verkar dela denna insikt. Men till skillnad från HAX klassiskt liberala perspektiv, som har en lång och fin idétradition bakom sig, och som på sant liberalt manér baseras på frihet och egendom, finns det andra påstått ”liberala” debattörer som helt enkelt kastar denna liberala grund på sophögen, och anammar om inte hela, så i alla fall stora delar av, socialismens världsbild och problemförklaringar. Istället för att basera sina argument på frihet och egendom, som ju är liberalismens grundbultar, argumenterar de för att Sverige har en skyldighet att minska andra länders fattigdom, för den globala rättvisans skull, genom att tillåta kåkstadsinvandring. Detta är att helt acceptera socialismens världsbild, att de rika är skyldiga de fattiga något enbart för att de är rika. Som om rikedom var något som per definition uppnås på andras bekostnad.

Det är, så klart, nonsens, och det har absolut inget med liberalism att göra.

Avslutningsvis är Hoppes slutsats, att om vi nu ska ha en demokratisk stat, då är en invandringspolitik som söker efterlikna det monarkistiska ”idealet” att föredra då det inte alls, eller i mindre grad, sker på andras bekostnad och inte är ett hot mot individers frihet, säkerhet eller egendom. Man kan argumentera mot Hoppes argument att incitamenten i en monarki är som han påstår, och dra upp diverse historiska exempel som visar på motsatsen. Man kan även kritisera att Hoppe ens ger sig in i en debatt om vad staten ska, och inte ska göra.

Det jag vill föra fram här är dock att Hoppes grundläggande argument är samma argument som HAX för fram, och det baseras på samma liberala grundbultar. Det är således passande att avsluta med HAX ord igen:

”Människor skall ha frihet att bosätta sig var de vill. Men inte på andras bekostnad. Och på samma sätt som för all annan frihet går gränsen där man kränker någon annan människas frihet, säkerhet eller egendom.”

Hear, hear.

6 reaktioner på ”Hax-Hermann Hoppe”

 1. Bra och klargörande. Svårare än så behöver det inte vara eller enkelt.

  Det slår mig även att vänsterprofiler oftast argumenterar att när det finns ett problem, då är det samhällets fel och staten är den som ska rätta till felet i samhället. Det är en logisk kullerbytta eftersom det inte går att be den som gör fel att rätta till felet när den som felar inte ens har någon felinsikt.

 2. Jag råder alla att läsa hela Hax inlägg, det är fyllt med etaistiska tankegångar om att ”vi skall vara” och att ”Sverige” har gjort mycket tidigare och en acceptans för att det offentliga sköter mottagande etcetera.

  Såhär har hax skrivit om invandring tidigare där han är ännu mer socialistisk:
  http://henrikalexandersson.blogspot.se/2014/12/en-liberal-invandringspolitik.html

  Hax är mer socialliberal än libertarian. Trist att Kämpe försöker få mises läsare att tro nåt annat med utvalda citat.

  1. Nej, visst, HAX är inte anarkist, utan minarkist. Han tror på nattväktarstaten. Jag försöker inte hävda motsatsen, och det var inte heller meningen med inlägget. Poängen med inlägget var att visa att HAX tankar kring invandring inte väsentligen skiljer sig åt från Hoppes, Hoppe drar dem bara mer till sin spets.

  2. Simon Månskiöld

   Tar du in att han skriver för en liberal/allmän publik?

   Visst kan man problematisera ”vi”-begreppet och Sverige-identiteten i all oändlighet om man vill, men det finns där ändå och det är så en översvallande majoritet definierar sig själva. Vill man nå ut till en allmän publik utan att framställa sig själv som en ideologisk extremist så kan man behöva prata med bönder på bönders vis.

   Många här väljer hellre att uttrycka sig så ideoligiskt ”rent” som möjligt och jag har full respekt för det, men att klanka ner på ideologiskt sunda liberaler (Norberg, Borgs, HAX) för att de väljer ett annat tillvägagångssätt tycker jag är snålt. I ett annat samhällsklimat är jag säker på att de hade varit mer anarkistiska, men de som vill bli lyssnade på i etermedia _måste_ använda sig av en delvis socialistisk terminologi. Man kan som sagt vända sig mot ambitionen att vilja bli ”accepterad” av den allmänna debatten, men ett dumt val gör trots allt inte någon mindre frihetlig.

 3. Jag tycker han mer verkar socialliberal som gillar droger och inte tänker förbjuda prostitution. Alltså någon som bra nog inte tycker om förbud men som som dåligt nog tycker att staten har stor rätt att ta ifrån medborgarna deras pengar för sjukvård och flyktingar och sånt. Ungefär som ”liberaldemokraterna” som Bard och Jerlerup försökte starta för några år sedan.
  Att kalla honom ”sveriges ledande libertarian” är väldigt fel. Läs hans blogg noggrannare.

 4. En liten historia från verkligheten. En person får ont i magen. Går till en läkare som rekommenderar antidepressiv piller (vad nu dessa ska hjälpa för). Går till en andra läkare som rekommenderar en undersöknings om dock en tredje läkare måste skriva remiss på. Inget händer. Försöker få kontakt med läkare tre och får besked att remissen kommer att skrivas när läkaren får tid.

  Min synpunkt på ovan. Det är en sådan sjukvård som människor tycker det är okej att staten ska ge och stjäla pengar av oss för. Jag kan bara se det på ett sätt, att staten tar ifrån oss pengar så att vi inte får några kvar att betala för bra läkarvård. Lägg sedan till att den som måste valsa runt bland olika läkare i tid och otid även förlorar en hel del i arbetsinkomst, så den skattefinansierade läkarvården blir säkert bra mycket dyrare för den enskilda än om den enskilda skött hela sin läkarvård på egen hand och därtill fått en bra slant över som till vissa delar kunde doneras till allmän försäkring som kunnat stötta lite mindre bemedlade, så att även de kunde få en bra läkarvård.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *