Därför haltar Roslings förståelse av världen

Jag älskar Hans Rosling! Av flera anledningar.

 1. Han lyckas ofta med bedriften att skapa en glipa i inbitna vänstermänniskors mentala rustningar. Genom denna springa slinker det ibland in nya tankar: som att förbättringar i materiell livskvalitet enbart kan uppnås med kapitalism och fri marknad. När han läxar upp dansken är det kapitalismen han hyllar. Lyssna noga på berättelsen om när hans familj fick tvättmaskin.

  Roslings retoriska förmåga är ypperlig. Med hjälp av bevisföring, engagemang och pedagogik når han fram med mycket viktiga budskap. Till exempel att vi inte ska vara rädda för befolkningsökningen i världen. Rosling är nästan ensam om att lyckas med denna bedrift.

 2. Han är härligt sympatisk! Det gör det omöjligt att inte älska honom. Till och med när han plattar till den stackars danske journalisten gör han det utan att vara det minsta elak.
 3. Han talar klanderfri engelska med en väldigt gullig brytning.

Ändå är min kärlek till Hans Rosling inte utan förbehåll. Han använder logik och bevisföring för en del av sina argument, och sitt hjärta för andra. Det är tydligt att han är för ett ökat flyktingmottagande i Europa. Det är mänskligt. Men ju känslosammare Rosling blir, desto enklare blir det för olika politiska grupperingar att använda hans uttalanden för att tjäna sina syften.

Efter att ha tittat flera gånger på den ögonöppnande video där han flyttar omkring klossar på en karta för att visa hur Syriens flyktingströmmar faktiskt ser ut så lämnas jag med två bestående intryck som jag har svårt att skaka av mig.

Det första är hur genomruttet EU är. Att en samling nationalstater går samman och bygger ett ogenomträngligt fort för att hålla borta oönskade individer är bara ett exempel på den moraliskt korrupta struktur som EU innebär. Jag är mycket mer rädd för politiker än för flyktingar. Hypotetiskt skulle jag inte ha någonting emot att helt enkelt byta plats på EU-politiker och dess tillhörande byråkratgarde med flyktingar. Jag är osäker på om Hans Rosling håller med mig om detta. Uppenbarligen anser han att EU gör ett uselt jobb, men min gissning är att han tillhör skaran som vill att man ska påverka inifrån, med så kallad evidensbaserad realpolitik.

Den andra saken som slår mig är att videon används som något slags bevis för vilka åsikter man bör ha i den inhemska debatten, trots att den inte innehåller någon information överhuvudtaget som är relevant för Sveriges del, förutom som del av EU. Det är förvisso en liten andel av alla flyktingar som slutligen hamnar i Europa, och därefter en ännu mindre andel i Sverige. Men Roslings utläggning säger absolut ingenting om hur stor denna andel är jämfört med Sveriges redan befintliga befolkning, och den säger ännu mindre om hur svenskar upplever volymen på invandringen.

Uppenbarligen tycker många att mottagningen är för stor. Andra anser att vi borde ta emot många fler. Det går inte att avgöra vem som har rätt. Ingen statistik kan förklara detta, eftersom det är subjektiva värderingar som avgör vad en korrekt volym borde vara.

I sitt utbyte med den danske journalisten menar Hans Rosling att man inte kan använda medierna för att förstå världen. Jag håller fullständigt med honom. Men ytterligare vill jag mena att man inte kan använda enbart statistik för att förstå världen. Man måste gå till grunden med de system som människor lever med och som formar deras beteende. Hans Rosling skadeskjuter sina hjärtefrågor om han slarvar med detta.

Det tydliga invandringsmotstånd som har formats i Sverige kan bara förstås om man släpper statistikverktyget en stund och ägnar sig åt att studera de incitament och preferenser som svenskar lever med.

 1. Större delen av allt svenska löntagare tjänar går till staten och dess ”välfärd.”
 2. ”Välfärden” är redan under ett högt tryck.
 3. Svenskar älskar ”välfärden.”

Det fragmentet av en kloss flyktingar som når fram till Sverige just nu beräknas uppgå till en befolkningsökning i Sverige på nästan 1% årligen (baserat på Migrationsverkets prognos om 95.000 asylsökande 2015). Som nyanländ till ett helt nytt land med en ny kultur finns det gott om utmaningar innan man kan försörja sig själv, även utan politisk inblandning. De ytterligare hinder som arbetsmarknadsregleringar, skatter och kollektivavtal utgör, innebär att det tar flera år för dessa nytillkomna att lyckas bli produktiva medlemmar av samhället.

Innan nyblivna medlemmar av samhället lyckas skaffa sig försörjning måste de försörjas av de som redan tagit sig över trösklarna. Om Sverige tar in flyktingar, utan att åtgärda de hinder som rests för människor att tillåtas bidra, kommer detta att belasta välfärdssystemen. Hur man än vrider och vänder på statistiken är detta ett faktum.

I det svenska systemet finns en uppsjö barriärer på plats för att skydda olika gruppers intressen, samtidigt brottas människor med varandra genom politiska företrädare för att få ta del av statens konfiskerade medel eller för att styra statens resurser och lagar i den riktning de förespråkar. Intressen ställs mot intressen, grupp ställs mot grupp.

Detta är ingenting nytt. Det är en konflikt som har intensifierats i takt med att staten har tagit över kontrollen över samhällets funktioner. När välfärdsstaten är så utbyggd som den är i Sverige är det inte förvånande att det uppstår grupperingar som anser att invandringen utgör konkurrens om de ”gemensamma” medlen. Man får bli arg på dem om man vill. Man kan tycka att de inte är tillräckligt goda människor. Men det verkar inte som att tuta i vuvuzelor eller att vända ryggen till fungerar för att råda bot på denna grupps farhågor.

När etablissemanget inte bjuder in till diskussioner om hur välfärden ska bevaras borstas dessa personer åt sidan. Människor räknar på egen hand ut att i ett system där det råder en konstant situation av “tomma lador” krävs det att man drar in på någonting för att ha råd med någonting annat.

Denna sanning blir uppenbar för allt fler, och dessa människor börjar söka svar. När de inte når en klangbotten för sina funderingar bland de som de upplever som sina ledare och språkrör, vad gör de då?

Sverigedemokraternas framgång är ingenting annat än den logiska konsekvensen av svenskarnas kärlek till välfärden. Invandringsmotståndet består främst av människor som enligt läroplanen har fått lära: att skattefinansierad välfärd är det enda sättet för ett samhälle att tillgodose vård-skola-omsorg. De börjar känna att våra politiker först och främst borde se till att detta bejublade system fungerar för de som redan har betalat för det.

Jag skulle verkligen gilla att vara i Hans Roslings huvud en stund, han måste ju ha tänkt på det här också!

Ser han också en ökande konflikt och polarisering mellan de röda och de bruna baserat på de incitament som systemet erbjuder? Där båda sidor ämnar uppnå sina mål genom att tvinga samtliga att betala, vare sig de vill eller inte? Där båda sidor skiljer sig i en enda sak: vilken grupp av människor som ska utpekas som utsugare, och vilken grupp som ska utpekas som offer?

När mänsklig samvaro och mänskliga initiativ i allt högre grad begränsas till att kivas om så kallade gemensamma medel, måste konflikt vara den logiska slutpunkten.

Styrkan i Hans Roslings budskap ligger i att han visar på hur saker och ting faktiskt ligger till, han gör förutsägelser för världen som i många fall kommer att slå in. Hans världsbild är i grunden positiv, han ser möjligheter där andra ser hopplöshet. Han gör oss exalterade över mänsklighetens potential. Han gör allt detta utan att få folk att känna sig dumma. Jag tycker verkligen väldigt mycket om honom.

Men jag kan inte låta bli att undra om han ändå missar någonting väsentligt när han enbart tittar på sin statistik. Jag undrar därför om Hans Rosling tycker att det är moraliskt att tvinga ifrån människor större delen av deras lön för att underhålla konfliktstrukturen ”välfärden.” Jag vill veta om han tycker det är rimligt att förvänta sig något annat än att de som redan sitter fast i detta system kommer att skaffa sig åsikter om hur många nytillkomna människor man ska släppa in.

Jag vill veta om han funderar på om det finns andra sätt att organisera ett samhälle än med systematiserad konflikt.

52 reaktioner på ”Därför haltar Roslings förståelse av världen”

 1. Rosling tittar inte enbart på statistik. Han reser väldigt mycket i världen och träffar alla möjliga representanter i världen så jag tror han har en riktigt bra övergripande syn på världen. Sen så vill han inte förlora sin trovärdighet genom att framföra sina personliga åsikter eller politiska ställningstaganden.

  1. Han använder äpplen när han pratar med den danske journalisten, men han använder klossar i en annan video, som jag länkar till i texten ovan.

 2. Kul att alla liberterianer inte håller med varandra alltid:)
  Lyssna på bubb.las senaste podd där de just diskuterar Hasse.
  Ligger i linje vad jag anser om Hasse, en och ”sanningsägare”.

 3. ”Sverigedemokraternas framgång är ingenting annat än den logiska konsekvensen av svenskarnas kärlek till välfärden. Invandringsmotståndet består främst av människor som enligt läroplanen har fått lära: att skattefinansierad välfärd är det enda sättet för ett samhälle att tillgodose vård-skola-omsorg.”

  Det är en mycket vanlig vulgäruppfattning bland libertarianer i Sverige men helt uppenbarligen felaktig.

  Motstånd mot immigration från tredje världen är normalt och etablerat i samtliga västländer och inte minst i det land som är det i särklass mest fria, nämligen Schweiz. Där är motståndet dessutom betydlig hårdare, mer spritt samt har funnit mycket längre än vad som är fallet i Sverige.

  Vidar är majoriteten av etablerade libertarianer i USA helt klart vad man i Sverige kallar ”främlingsfientliga”, dvs de motsätter sig fri invandring från 3je världen. T.ex har Hoppe och Rothbart skrivit en del om detta.

  Att Svenska libertarianer till stor utsträckning har irrat in sig argumentet ”avskaffa bara välfärdsstaten, så kan vi sen ha fri invandring” beror sannolikt på en blandning av okunskap och feghet.

  1. Vidar är majoriteten av etablerade libertarianer i USA helt klart vad man i Sverige kallar ”främlingsfientliga”, dvs de motsätter sig fri invandring från 3je världen. T.ex har Hoppe och Rothbart skrivit en del om detta.

   Nia, det här håller jag inte med om. Förvisso har du rätt om både Hoppe och Rothbard, den förre mer än den senare, men att de skulle representera en majoritet av amerikanska libertarianer är långt ifrån min erfarenhet. Om man ser till libertarianska intellektuella och invandringsfrågan så finns det en klick skeptiska som nästan uteslutande är associerade med Misesinstitutet (dvs Hoppe-influerade). Men även på Misesinstitutet är det inte en uppenbar majoritet. I den libertarianska rörelsen i stort är det i min erfarenhet en stor majoritet för ”öppna gränser”, även om Hoppe på senare tid fått visst inflytande med sitt (delvis konstigt argumenterade) argument.

   1. Tja, man kan väl debattera vem som är ”etablerad” och dessutom är det väl närmast en gissning vad gäller vilken grupp som är i majoritet.

    Vad anser du om Ron Paul? Är han etablerad? Kan man anse att en majoritet av amerikanska libertarianer stöder honom?

   2. Etablerad, ja. Men om en majoritet amerikanska libertarianer stödjer honom vet jag inte. T ex var hela ”Kochtopus” (Cato et al) emot RPs kampanj och försökte vid flera tillfällen skjuta ned den (till förmån för LPs Gary Johnson). Endast Misesinstitutet, i alla fall Lew och flera andra ledande röster, var klart för RP. Men man begår ett stort misstag om man tror att Misesinstitutet är en stor eller ens inflytelserik del av dem amerikanska libertarianska rörelsen. MI betraktas allt som oftast som en liten och dogmatisk sekt som i huvudsak ”förstör” för libertarianismen i stort.

   3. ”Om man ser till libertarianska intellektuella och invandringsfrågan så finns det en klick skeptiska som nästan uteslutande är associerade med Misesinstitutet (dvs Hoppe-influerade).”

    Ursäkta, men jag måste bara fråga om du anser att Misesinstitutet därmed är ”främlingsfientligt”. i den bemärkelsen som ordet används i dagens Sverige.

   4. ”MI betraktas allt som oftast som en liten och dogmatisk sekt som i huvudsak ”förstör” för libertarianismen i stort.”

    Så har inte jag förstått saken, men om du ser det så framstår det som närmast obegripligt att du är medlem av redaktionen på svenska MI, som är ” den svenska filialen” av MI.

    Nu vet jag inte om detta går igenom nu, om en timme eller om 2 dar, eftersom det verkar vara helt slumpmässigt. Jag hade mycket gärna debatterat vidare angående dessa frågor men det blir omöjlig när vissa av mina kommentarer hela tiden fastnar. Så jag ger upp!

   5. Förklara gärna hur du får kommentaren ”MI betraktas allt som oftast som” till att vara min uttryckta åsikt och inte ett referat. Resten av din kommentar verkar nämligen utgå ifrån att referatet är min åsikt, vilket givetvis är felaktigt. ”Obegripligt” följer av din feltolkning.

    För övrigt finner du mitt namn även på amerikanska Misesinstitutets about-sida: https://mises.org/faculty-staff . Jag har publicerat artiklar på mises.org i över ett decennium.

   6. @ Bylund,

    ”Förklara gärna hur du får kommentaren ”MI betraktas allt som oftast som” till att vara min uttryckta åsikt och inte ett referat.”

    Utan tvekan är det ett referat men givet texten innan föreföll det möjligt att det även var din åsikt. När jag sen skriver ”men om du ser det så” så ligger det en fråga i satsen, inte ett tvärsäkert konstaterande.

    Möjligen uttryckte jag mig oklart och det var inte min avsikt att tillskriva dig åsikter som du inte har.

  2. Jag påstår inte att en avskaffning av välfärdsstaten skulle innebära fri invandring. Jag påstår att välfärdsstaten underblåser konflikter och ökar polariseringen mellan grupper av människor med skilda värderingar i vissa frågor, men som är överens om att tvång är en ok metod att få igenom sin agenda.

   En avsaknad av välfärdsstaten måste innebära ett slut för statligt finansierad invandring, det är alldeles uppenbart. Volymen på den invandring som skulle ske i dess plats är omöjlig att sia om. Det beror på vad folk faktiskt vill.

   Även jag har subjektiva preferenser, även jag påverkas av incitament. Bland mina preferenser finns att hjälpa människor som har det svårt, och även att det alltid, under alla förutsättningar är moraliskt felaktigt att tvinga någon att göra någonting med deras resurser, även om det är av ett syfte som upplevs som gott. Jag har inget problem att kombinera dessa två värderingar.

   1. ” Volymen på den invandring som skulle ske i dess plats är omöjlig att sia om. Det beror på vad folk faktiskt vill.”

    Alla här sitter väl och ”siar” hela tiden, i bemärkelsen att man förväntar sig en mängd effekter av t.ex sänkta skatter eller färre regleringar. Detta är väl helt rimligt? En allmänt accepterad metod är då att titta på länder där det läge man vill uppnå redan råder, dvs om man argumenterar för låga skatter kan man ta positiva exempel från länder som redan har låga skatter.

    Om man tillämpar denna metodik finns det NOLL stöd för ett samband mellan svag välfärdsstat och fri invandring. Tvärtom tyder nästan allt på att fria individer som fattar fria beslut typiskt strävar efter fredlig segregering. Mångkultur av den typ som vi nu ser i Sverige är ett typiskt statligt tvångsprojekt.

   2. Jag är böjd att hålla med dig. Jag tror också att invandringen är större än vad den skulle vara om människor slarvigt uttryckt: var tvungna att betala för den själva.

    Jag tror att i princip samtliga områden som staten kontrollerar uppvisar en högre aktivitet än vad som skulle åstadkommas på frivilligt manér.

  3. Osäker på vilka ”svenska libertarianer” du syftar på. Här på mises.se brukar vi visserligen säga att välfärdsstaten behöver avskaffas, och att det skulle kraftigt minska inflödet av bidrags-lycksöare, ghettofiering och fattigdom. Men dessutom, ännu viktigare, är rätten till egendom, dvs människors rätt att sätta upp och försvara sina egna gränser från politiker och oönskade främlingar och andra inkräktare.

   1. ”Osäker på vilka ”svenska libertarianer” du syftar på”

    Tja, jag upplever att ”avskaffa bara välfärdsstaten, så kan vi sen ha fri invandring” närmast är ett mantra som upprepas ad nauseum av i princip alla som publikt kallar sig libertarianer i Sverige.

    Men du får gärna visa att jag har fel med några exempel på motsatsen.

   2. Jag säger som jag har sagt ovan: avskaffandet av välfärden skulle inte per automatik innebära fri invandring i bemärkelsen att vem som helst skulle få slå sig ner var som helst.

    Avskaffandet av välfärden skulle i princip enbart innebära följande: att samtliga människor i samhället, inklusive nyinflyttade, får klara sig själva på de premisser som är möjliga, och samtliga människor i samhället får hjälpa varandra i den mån de vill.

    Om äganderätten dessutom stärks i samband med välfärdens fall (något jag tror är oundvikligt i ett sådant hypotetiskt scenario) kan människor kontrollera sina egna gränser. Inflyttning till privat mark blir precis på den nivå och precis av den typ som markägaren tycker känns bra, förutsatt att den har möjlighet att hävda sin rätt. Det skulle innebära att vissa vore mer generösa än andra. Två markägare med olika filosofier skulle inte nödvändigtvis stå i konflikt. En stark äganderätt är fullständigt inkompatibel med ett begrepp som ”fri” invandring, ett sådant begrepp fyller bara ett syfte i ett gemensamt ägande. Eller tänker jag, vilket inte är ovanligt, fel?

   3. @ Nylander,

    Jag har försökt att redogöra för min inställning i frågan längre ner i tråden.

    För övrigt verkar ditt resoluta ingrepp mot spam filtret ha fungerat till 100%.
    Inga problem nu! Tack återigen!

 4. Rosling har själv sagt att han röstar rött för att öka sin egen skatt. Vore intressant om någon kunde pressa honom på konflikten mellan fattiga i Sverige och världens fattiga migranter. Lätt att säga allt åt alla.

  1. Ett sådant uttalande är så korkat så det liknar ingenting. Det innebär samtidigt att han samtidigt röstar för att straffa andra.

   Hans Rosling kan argumentera för rent kapitalistiska incitament för att öka människors levnadsvillkor. Han verkar dock inte se det utan verkar tro att de är egalitära.

 5. Skulle någon vänligen kunna svara på varför vissa av mina kommentarer, till synes helt slumpmässigt, verkar fastna och kräva godkännande?

  Det är eran site och ni får så klart ha vilka regler ni vill, men det blir närmast omöjligt att debattera under dessa omständigheter.

  1. Jag har kollat igenom vårt spamfilter nu och upptäckt några osmarta svartlistade uttryck som i kommer matcha på många kommentarer.

   Jag hoppas att detta ska göra livet enklare för er framöver. Stort tack för att ni uppmärksammade oss på detta.

 6. Hans Rosling ljuger ju inte direkt men han är bra på att trixa med och hålla fram den statistik som gynnar hans egna åsikter.

  Tex allt snack om att världsbefolkningen sjunker och så drar han fram Bangladesh som exempel där kvinnorna tydligen nu bara föder 1.8 barn
  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2823103-rosling-svenskarnas-varldsbild-ar-helt-skev
  ”Vad tycker du om människors inställning till flyktingsituationen?
  – Jag tycker ingenting utan presenterar bara fakta.
  Hur menar du?
  – Vi bekämpar en förödande världsbild där 90 procent av svenskarna går runt och tror att världens befolkning växer och växer. Men det stämmer inte, kvinnor i Bangladesh får inte fem barn utan 1,8. Faktum är att antal födda barn har slutat att öka och det är den största händelsen i mänsklighetens historia som medierna har”

  Dessa fakta är givetvis relevanta men knappast för Sverige och EU och de så kallade flyktingar vi tar emot.
  Det rör sig till största delen om migranter som söker högre ekonomisk standard. Och detta drivs till stor del av en enorm befolkningsökning i deras hemregioner med strider om resurser osv som följd.
  http://solidariteteuropa.blogspot.se/2013/08/568-miljoner-invanare-i-mena-2025.html

  Att hålla fram Hans Rosling som nåt slags föredöme och sanningssägare är ju fan helt skevt! Han är en agendasättare och propagandist.
  Senaste från Hans är ju att han nu vill kalla människosmugglarna för transportörer…Ridå…

  1. Att erbjuda transport mot en kostnad är ju knappast omoraliskt, att däremot blåsa folk genom att blåsa upp deras förväntningar, stjäla från dem, utsätta dem för livsfara och att inte ge dem tillräckligt med bränsle för att ta sig över är en horribel företeelse.

   Takten i befolkningsökningen har börjat avta, och Hans Rosling har helt rätt i att vi nu med hög säkerhet kan avgöra var taket kommer att gå. Kvinnor i Bangladesh får mycket riktigt strax under 2 barn. Det innebär inte att befolkningen slutar öka omedelbart, eftersom folk i alla åldrar också överlever längre. Detta går inte att debattera. Hans Rosling har helt rätt i detta.

   Vidare kan jag inte hålla med om att befolkningsökning är grunden för konflikterna i regionen. Jag vill mena att den största anledningen till konflikterna är det senaste århundradets västerländska interventioner i regionen. Det är den verkliga roten till flyktingkrisen.

   1. ”Att erbjuda transport mot en kostnad är ju knappast omoraliskt”

    Tja, om jag erbjuder att transportera dig in och ut ur ett bankvalv så uppkommer det väl en del moraliska frågeställningar?

    Att erbjuda transport av något till en plats där vederbörande inte har rätt att uppehålla sig är uppenbarligen brott eller medhjälp till brott. Sen blir frågan komplicerad av att många länder har en enorm skillnad mellan vad som gäller de jure och de facto. I t.ex USA finns det teoretiskt ganska hårde regler mot att upprätthålla sig i landet utan giltigt visa, men samtidigt kan illegala immigranter gå i skolan, få körkort, etc. Läget i Sverige är nu liknande.

   2. Ja, det uppkommer moraliska frågeställningar om man utan lov transporterar andra människor genom eller in i privat ägda områden.

    Om man däremot fraktar människor fram till gränsen för den privat ägda marken, varefter de transporterade personerna i fråga själva kan fråga om lov ser jag inget problem med det, med ovan nämnda förbehåll.

   3. @Jon Nylander,

    Det finns väl en mängd olika typer av ”transportörer” i den tragikomiska fars som nu spelas upp i Europa.

    En variant som har fått mycket uppmärksamhet är de som erbjuder båtresor över Medelhavet. min uppfattning är att detta är i sin ordning om ”transportörerna” antingen:

    1. Erbjuder frakt till EUs kust OM de säkerställer att resenärerna har rätt att gå iland där.
    2. Erbjuder resor endast till yttre territorialvattengränsen utan kontroller.

    Det föreligger, enligt min uppfattning, ingen som helst rätt att korsa nationsgränser utan giltiga tillstånd. Tvärtom är själva definitionen av begreppet nation (eller stat) uppbyggt just på en förmåga att aktivt upprätthålla en diskriminering angående vem som får komma in. Om denna förmåga saknas, eller frivilligt inte utnyttjas, då är det inte längre en stat i folkrättslig bemärkelse utan ett territorium. Sverige förefaller avsiktligen sträva mot att hamna i den senare kategorin.

   4. Det blir så otroligt märkligt att försöka diskutera vad som är rätt eller fel när det gäller statliga gränser, som omfamnar någon form av gemensamt ägande. Det regelverk som EU själva sätter upp är ju så absurt. Man är illegal om du försöker ta dig in, men så fort du som genom ett trollslag materialiserar dig inom gränsen så har du alla möjliga rättigheter. Jag tänker liksom inte debattera huruvida folk som fraktar folk in i denna situation gör rätt eller fel. Vem har tolkningsföreträde? Markägaren säger jag. Finns det någon markägare annat än en soppa av vilt skilda åsikter som ska tolkas av en statlig huvudman?

   5. ”Det blir så otroligt märkligt att försöka diskutera vad som är rätt eller fel när det gäller statliga gränser, som omfamnar någon form av gemensamt ägande.”

    Jag delar inte den uppfattningen. Detta är en klassisk och närmast tidlös fråga som har ägnats stor uppmärksamhet så länge det har funnits civilisationer. Att folk fritt ska ha rätt att komma in i stater eller länder enbart pga. att varje kvadratmeter inte har en registrerad privat ägare är en helt absurd tanke som verkar ha rotat sig inom vissa grupper, troligen baserat mycket på en bristande kunskap om historia samt en ovilja att tänka igenom konsekvenserna. Det är ett utopiskt tänkande som bygger på en ideologisk vägran att ta del av den massiva tillgängliga empirin.

    Eftersom alla här säkert har läst Rand kan vi ju utgå från den lilla bergsbyn dit Galt och andra flyttade. Fanns det gemensam egendom där? Gator, torg, parker, etc? Nästan säkert, eftersom alla andra städer och byar genom historien har haft detta. Men mer viktigt så fanns där ett samhällssystem, baserat på gemensamma värderingar och principer.

    Om ett sådant samhälle ska kunna överleva och blomstra så är det en absolut och kategorisk självklarhet att man på flera sätt måste aktivt och noga reglera vem som har rätt att bosätta sig där. I boken löstes detta genom att man bara kunde komma dit på direkt inbjudan men om vi tänker oss att några ”transportörer” började frakta dit hundratals människor varje dag, så skulle minst följande frågeställningar uppstå:

    1. Finns det någon form av minimum ”likhet” som personerna måste uppfylla för att släppas in eller tillåtas att bo i byn? Vad sägs t.ex om man har en grupp som anser att innehav av guld är en dödssynd och det är deras plikt att döda alla som har guld? Ska de släppas in? Ska de tillåtas att bo i byn? Det kanske låter långsökt, men det är en direkt parallell till att vissa grupper anser att rättigheter som är självklara i västvärlden, t.ex att rita vilka gubbar vi vill, är en dödssynd och det är deras skyldighet att verkställa domen.

    2. Bör det finnas något grundläggande krav att de som kommer kan försörja sig och fungera som produktiva medlemmar i byn? Uppenbarligen var det starka sådana krav i boken, eftersom alla vara stenrika och/eller väldig dugliga. Men vad sägs om folk med en uttalad parasitkultur eller tiggare. Ska dessa fritt få komma in? I verkligheten är svaret uppenbarligen HELL NO om det inte finns någon statsmakt som framtvingar detta.

    2. Vem ska ta beslut om vilka som får komma in? Att varje markägare själv ska ta detta beslut förefaller helt uteslutet, eftersom hans grannar påverkas i hög grad. I praktiken måste det bli någon form av gemensamma beslut.

    Schweiz kan man på goda grunder betrakta som en sammanslutning av den här typen av byar, med väldigt starka frihetsideal. Kontroll av immigration har följaktligen alltid varit en stor fråga och helt självklart tillåter man INTE enskilda markägare att besluta om detta. Var och en borde inse att konsekvenserna blir absurda.

    Ska jag tillåtas att upplåta mark åt 100.000 ryssar utan att övriga Schweizare har något att säga till om? De gör värnplikt och betalar skatt för ett starkt förvar, men jag ska tillåtas att låta en invasionsstyrka bara flytta in, pga. att jag äger marken? Ska jag få ta in 100.000 tiggare som sen sitter på den gemensamma gatumarken? Jag kan ta en dollar om dagen i avgift och blir rik, samtidigt som livskvalitén för alla infödda kraftigt försämras och turistindustrin kollapsar. Det skiljer sig knappast från t.ex maffians sophantering I Neapel eller att smälla upp en kemisk fabrik utan rening.

    Det är så korkat att klockorna stannar och utgör helt uppenbarligen en mycket stark kandidat till något form historisk all time high Darwin award.

   6. Wow. Tack Utlandssvensk för detta! Verkligen ovanligt med så utförliga funderingar.

    Finns det i sanning privat ägande i Sverige? Givet att du varken får försvara dina ägor själv och när som helst kan bli fråntagen dem? Är det inte det som är den verkliga skillnaden mellan Galtville och det vi har idag?

    Finns det i din mening andra krafter som kan göra att verkliga nationer, med regioner av privat ägande, kan träffa kraftfulla överenskommelser om hur man håller sams om gemensamma intressen? Och stigmatiserar eller bestraffar förbrytare och t.ex samarbetar om att förhindra invasion? Måste dessa intressen representeras av en statlig huvudman? En huvudman med egna intressen?

    Gällande artikeln. Är det någonstans skon klämmer? Är jag enligt din mening inte tillräckligt emot fri invandring? Jag kanske är dum men jag kommer på mig själv med att inte riktigt förstå vad vi debatterar. Kanske ingenting? Välfärd = konflikt är min grundpoäng. Håller du med om den?

   7. @ Jon Nylander,

    Det var mycket vänligt! Tack!

    Skon klämmer väl inte så mycket baserat på just denna artikel utan mer på vad jag upplever som ett allmänt problem med libertarianer i Sverige vad gäller inställningen till immigration. Jag kan förstå att detta är en väldigt bekväm inställning i dagens svenska debatt men förutom mina principiella invändningar enligt ovan så tror jag att den helt torpederar allt hopp om politiskt inflytande. Däremot tyder mycket på att libertarianska partier kan få betydande framgångar OM de står för nykter invandringspolitik.

    ”Finns det i din mening andra krafter som kan göra att verkliga nationer, med regioner av privat ägande, kan träffa kraftfulla överenskommelser om hur man håller sams om gemensamma intressen?”

    Ja, det var ingen liten fråga! Min uppfattning är att man bör vara ödmjuk och inse att det finns ytterst få framgångsrika exempel på detta och att man därför bör ta starkt intryck av dessa. Som säkert framgår ser jag Schweiz som ett föredöme och anser att det finns mycket att lära av det landet och dess historia. Teori är visst bra men om man ska komma någon vart i verkliga livet så förefaller det relevant att studera hur man i praktiken kan bygga samhällen som vilar på stark äganderätt och individuell frihet men som även förmår att fortleva över århundraden.

    Kan vi få fler och större Schweiz? Jag vet inte, men tror att det ser ganska mörkt ut. Kanske krävs det någon form av sammanbrott först, med sannolikheten är då stor att vi bara får något ännu värre.

    Sen tror jag att man bör inse att hela konceptet med individuell frihet är ett västerländskt påfund och något som inte alls finns på samma sätt i andra kulturer. En konsekvens av detta är att om vi tillåter fri immigration så finns det en väldigt verklig risk att ALLT hopp om vad vi kallar frihet kommer att gå hopplöst förlorade.

   8. Jag håller fullständigt med dig om den bekvämlighet du nämner.

    Jag kommer inte på något intelligent att säga, vare sig för eller emot de övriga saker du säger. Det beror nog inte på att jag är bekväm, snarare på att du har givit mig något jag behöver reflektera över.

    Stort tack för att du har delat med dig, lärorikt för min del.

   9. @ Jon Nylander.

    Nöjet var helt på min sida!

    Vi får säkert anledning att återkomma i ämnet och jag ser fram emot dina funderingar.

 7. Själv har jag otroligt svårt för karln. Rosling (Rysling? Quisling?) är allt annat än sympatisk.

  När man inleder ett samtal med ”Förlåt, vad sade du?”, och sedan går igång på alla cylindrar, för att så småningom avsluta med ”Det finns inget att diskutera. Jag har rätt och du har fel.” är man inget annat än en pajas.

  Äpplen hit, och klosssar dit, för övrigt: vad är det han vill visa? Det är inget annat än ett banalt retoriskt grepp. Som när någon middagsgäst börjar rumstera om med bordets saltströare och pepparkvarn i ett tafatt försök att framstå ”intellektuell”:

  ”-Okej… Nu tappade jag tråden lite känner jag, men KOLLA HÄR: Saltet är 25% och pepparkvarnen är 75%! Vad säger du nu då?! Va? Va? Jag vinner!”

  *suck*

  Kan inte begripa vad som gör denna video så populär. Misstänker att det är det gamla danskhatet som spökar. Jag deltar inte i sådana fånerier.

  1. Det är väl på sådant vis att när journalister bjuder in folk till en studie har de en agenda och de försöker oftast måla in gästen i ett hörn. Men det lyckas inte så bra med Hans Rosling och det är säkert det som gör videon populär.

 8. Jon Nylander, Jo jag kan hålla med om att det som driver migranterna och de som nu är äkta flyktingar är mer än bara befolkningsökningarna.
  Migrationen från mellanöstern är kanske mer driven av Usa:s invasioner som till stor del satt tidigare balanser ur spel än rena befolkningsökningar. Usa:s invasion av Irak var bara en förlängning av den söndra och härska politik Usa kört i regionen i årtionden.
  En annan sak som driver migrationen är också den dogmatiska religiösa kulturen, den är oerhört negativ för utvecklingen. Dessvärre följer den med migranterna hit till väst också.

  Men jag tror absolut att den stora ökningen spelar roll och kommer spela roll i framtiden.
  Personligen tycker jag inte det är acceptabelt att länder inte tar ansvar för sin befolkningsökning.
  Hans Rosling sitter och vränger statistik på ett rätt fult sätt tycker jag, förvånande hur lättlurade tittarna är.
  Han sätt att diskutera har blivit rätt odrägligt också, man kan inte låta bli att undra om han börjar bli gammal och senil.

 9. Det finns två grundläggande vanföreställningar gällande inte bara denna flyktingdiskussion utan flera som varit och sannolikt flera kommande också.

  För det första så är det helt elementärt i de flesta vetenskapliga sammanhang att gå till problemens rot både för att söka förståelse, men också bot för det som problemet berör.

  Till exempel så vore det idag otänkbart att diskutera diagnoser för lungcancer, behandlingar och resurser, utan att problemets rot rökningen adresserades. Och den hade inte bara adresserats, utan det hade varit centralt uppe på bordet och aktivt hanterats för att man inser att här ligger problemets rot. Därför ser vi olika anti-rökkampanjer, höjda tobaksskatter, åldersgränser, rökförbud i offentliga rum etc.

  Av någon anledning börjar och uppehåller sig Rosling vid diagnosen; det finns flyktingar; och sedan läggs texten ut med detta som startpunkt och bara i ett förbigående nämner han ”jag har ingen lösning på situationen i Syrien”. Sant! Han har ingen lösning. Det har inte många haft historiskt sett heller, men någonstans började man med rökningen. Någonstans, någon gång, började man inse att man kan inte låtsas som att den inte fanns. Man måste adressera problemets rot.

  Varken EU eller för den delen någon annan adresserar problemens rot. Det är svårt, ja, det är det, men det var också svårt den gången man började sätta tumskruvar på tobaksbolagen.

  För det andra så bygger komplexa samhällen på att vissa faktorer är kända. Det har t.ex. med resursfrågor att göra. En av de här faktorerna är storleken – hur många är vi? – som i sin tur styr behov, uppbörd och resurser. Det är ett av huvudargumenten till att länder inte bara fäller ner bommen och öppnar svängdörren. Man inser att det kommer leda till en situation man inte kan kontrollera. Detta är heller inget som Rosling visar något större intresse av att lyfta fram, utan det lyfts fram i termer som ”att det har vi råd med” – vilket i sig är ett indirekt erkännande av att man vet att man någonstans har fel.

  Ser man på dessa två omständigheter så är det egentligen bara Storbritannien som insett detta. Man har kvar sin gränskontroll och tillåter inte något okontrollerat oreglerat inflöde av flyktingar. Man säger sig också vilja intensifiera insatserna på alla sätt för att få till stånd en vapenvila i Syrien och det inkluderar både militärt och diplomatiskt engagemang. Vidare har man insett att frångå dessa två vägar och lägga sig någonstans emellan – som övriga EU – bara lär fortsätta och förstärka nuvarande trender.

 10. Inlägget och kommentarerna verkar koncentrera sig på den ekonomiska sidan av invandringen (välfärd, tomma lador osv).
  Men det finns en anledning till varför många är skeptiska till migranter och stödjer SD, nämligen ökningen av våldsbrott, t ex grov misshandel, överfallsvåldtäkter (obs ej dito inom relationer utan just överfalls- och gruppvåldtäketr), överfall av äldre, skolbränder mm.

  När man släpper in människor från våldsamma regioner och med andra uppträdandekoder in i landet påverkar det tryggheten och säkerheten för svenskarna. Många anser (och ser med egna ögon) att deras ort som var lugn förr förvandlas till en osäker plats. Tilliten i samhället försvinner.

  Det finns en gräns för hur många främlingar ett samhälle kan integrera utan att tippa över. Men för att diskutera detta på ett sansat sätt måste man börja med att medge att invandrare från Afrika och Mellanöstern är överrepresenterade i ovannämnda brott. Istället sopar media och politiker problemet under mattan. Vart ska oroliga och missnöjda svenskar vända sig då? Naturligtvis till den som erkänner problemet och lovar åtgärder, dvs SD.
  Rosling, precis som de flesta svenska opinionsbildare som släpps fram i media, förbigår detta problem med tystnad. Men det finns där, det står där som en enorm elefant i rummet.

 11. Bra skrivet för jag gillar inte heller HansRosling just för att han gör som Johnny, går på känslor i stället för se verkligheten och tänka. Tino Sanandaji sa, ur minnet bara, att HR ”tappat typ 30 miljarder (HEJA!)

  Sedan börjar jag misstänka, ska skriva mer på WP senare, att denna omställning är upplevs som: man skapa en berikning för några hela tiden och man kan berika alla ett tag men man kan inte berika alla hela tiden.

  MEN
  1. nuvarande invandring är en ökning av folkmängden men demografin är ungefär dnsamma
  2. Med en mediantid till arbete på säkerligen över tio år(2005 års kohort tio år ) kostar denna kohort livslångt
  3. och om invandring vore så berikande i närtid varför ökar inte BNP/capita (sedan mer än ett decennium har den stått still)

  1. Vad är det för mening med att länka till Migrationsverkets startsida. Länka till den information som säger det du vill ha framfört.

  2. Jag har ingen aning om vad mottagningen är just nu. Men länken jag delger ovan handlar om migrationsverkets egna prognos på 95000 asylsökande. Precis som du säger så är det inte samma sak som att 95000 sedan får uppehållstillstånd. Den kritiken tar jag åt mig av.

   1. Du kan sova lugnt Jon. Säg att 50.000 av dem får asyl. Sedan kommer det minst 50.000 till som anhöriginvandrare till dem.

   2. Dessutom. Vad händer med de som inte får asyl. Några blir utvisade med transporthjälp av Sverige. Andra söker om och får fortsätta bo i Sverige med gratis läkarvård och tandvård och bostad och mat osv. Får de nej igen efter sisådär 4 år, kan de bara söka om igen. Slutligen får de uppehållstillstånd

   3. Mitt bästa försvar är väl egentligen att artikeln inte handlar om vilken nivå det är på mottagandet. Men det är absolut missvisande att säga att asylsökande är detsamma som befolkningsökning, det är principiellt felaktigt om inget annat. Jag vill gärna veta vad Jimmy tyckte om texten efter det enda talet.

 12. Samuel af Ugglas

  Är jag kanske den enda som anser att den så kallade svenska välfärden är ödeläggande för Sverige? Hans Rosling är fängslande att lyssna till men en större egoist får vi nog leta efter.
  Han åtnjuter säkerligen ett fursterligt gage men det är någon annan som han vill tvinga att betala det!

 13. Uppenbarligen tycker många att mottagningen är för stor. Andra anser att vi borde ta emot många fler. Det går inte att avgöra vem som har rätt. Ingen statistik kan förklara detta, eftersom det är subjektiva värderingar som avgör vad en korrekt volym borde vara.

  Detta är ju helt enkelt fel. I fallet Sverige så har dom som tycker att mottagningen är för stor uppenbart rätt. Dom som tycker att ni borde ta imot flera har fel. Varför? För att det finns inte bostäder. Då har det redan kommit för många.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *