Vi måste prata om klass

Om man gör en Googlesökning på ”Vi måste prata om klass” får man 628 000 träffar. Sida efter sida av sökresultat fylls av uppmaningar om att Vi måste prata om klass, att Stefan Löfven borde prata mer om klass och att feminister behöver prata om klass. Det har gått så långt att till och med människor som kallar sig liberaler nu upprepar mantran om att liberaler måste börja prata om klass.

Charles Dunoyer.
Charles Dunoyer.

Dessa liberaler är dock väldigt sent ute. Det var nämligen liberaler som började prata om klass. År 1814 skrev den franska liberalen Charles Comte (ej att förväxla med Auguste Comte) en artikel som inleddes med orden ”Producenter i alla länder, förenen eder!” Han förklarade att människan kan tillfredsställa sina behov på tre olika sätt, ”hon kan dra nytta av det naturen ger spontant (detta är bara tillämpligt vid ganska primitiva omständigheter); hon kan stjäla det välstånd andra har producerat; eller så kan hon producera välstånd själv.” I en text skriven tillsammans med liberalen Charles Dunoyer beskrevs denna stjälande typ av människa som tärande, medan den skapande människan var industriell.

Jean-Baptiste Says elev Adolphe Blanqui uttryckte en liknande tanke år 1837.
”I alla revolutioner har det alltid bara funnits två parter som slagits emot varandra; de människor som önskat leva på sitt eget arbete, och de som önskat leva på andras arbete … Patricier och plebej, fri och slav, guelfer och ghibelliner, röda rosor och vita rosor, kavaljerer och rundhuvuden, liberaler och lojalister, är bara olika varianter av samma sak.

Karl Marx. Inte klassteorins fader.
Karl Marx. Inte klassteorins fader.

Den uppmärksamme läsaren har redan nu noterat likheten mellan dessa formuleringar och de Karl Marx använde några år senare. Det var dock inte bara formuleringarna, utan även teorin som han låtit sig inspireras av. Marx erkände att ”ingen ära ska gå till mig för upptäckten av klasserna i det moderna samhället eller kampen mellan dem. Långt före mig hade de borgerliga historikerna beskrivits klasskampens historiska utveckling och de borgerliga ekonomerna hade beskrivits klassernas ekonomiska anatomi.” Även Vladimir Lenin sa samma sak år 1917.

Liberal klassteori går alltså ut på att det finns två klasser: de som producerar och de som lever på det andra producerat, utan producenternas samtyckte. (Man kan nämna att många idag i den andra klassen är synnerligen passiva, och att de som aktivt kämpar för en samhällsordning där några tillåts leva på andra bär större skuld än människor som bara i tysthet tar emot socialbidrag). I denna bemärkelse blir ordet klass så gott som synonymt med kast. Den ena klassen parasiterar på den andra. Det finns en naturlig grund för konflikt mellan dem, där den producerande klassen har skäl att göra uppror och befria sig från oket medan den exploaterande klassen försöker bevara den rådande ordningen. Den exploaterande klassen är alltså relativt sett mer rik än vad den skulle ha varit i en naturlig samhällsordning utan klasser, och i dagens samhälle är medlemmarna av den exploaterande klassen ofta till och med absolut rikare än medlemmarna av den producerande klassen. Detta är givetvis ytterligare ett skäl att kritisera föreställningen om att libertarianism skulle gå ut på att försvara de rika, men det får vi ta i ett annat inlägg.

Den klassteori Marx presenterade avviker från den liberala, men det är i alla fall tydligt att det finns en föreställning om ett parasiterande och om en naturlig konflikt mellan klasserna. I Marx teori är det kapitalisterna som lever på det arbetarna producerat, och för att arbetarna ska befrias från oket måste det kapitalistiska parasitsystemet elimineras.

Om vi nu återvänder till den moderna uppfattningen av ordet klass kan vi börja med att konstatera att det är synnerligen förvirrat. Det är nog inte bara de franska liberalerna som skulle tagit sig för pannan om de hört hur ordet används idag, utan även Marx och Lenin. När samtidsmänniskan förnumstigt yttrar att ”Vi måste prata om klass!” menar hon faktumet att olika människor har olika mycket pengar och att de därför har olika förutsättningar. Och? I detta påstående finns det ingenting som indikerar att ett parasitförhållande existerar, där den ena gruppen exploaterar den andra. Det är bara olika grupper, eller kategorier, av människor. Människor som är fula och snygga har också olika förutsättningar, och även människor som är långa och korta (i alla fall i denna breda betydelse av förutsättningar). Att dock tala om klasser av fula och snygga, eller långa och korta, är meningslöst. Om det inte finns något parasitförhållande är det inga klasser.

Att vissa liberaler plockat upp denna förvirrade terminologi är sorgligt. Det finns redan en utomordentlig liberal klassteori och människor kan luras att den inte existerar när man säger dumheter som att ”liberaler måste börja prata om klass”. Det är även tråkigt att de använder ordet klass i den förvirrade bemärkelsen, när de pratar om någonting som alltid har följt av liberalismen: en ökning av det allmänna välståndet. De använder ordet klass och tror att de gör någonting fräckt och lite förbjudet, medan de i själva verket talar om någonting som varit liberalt allmängods i hundratals år. Det är inte för inte som liberalismen var den industriella revolutionens ideologi. Att kalla ökandet av människors välstånd för klassresor innebär att man förnekar liberalismens välståndsskapande kraft.

Vill man verkligen förstå sig på klasser ska man inte upprepa klyschor om att vi ska prata om frågan, utan man ska uppmana människor att läsa om frågan. Det finns en bra Hoppe-artikel som är översatt på den här hemsidan och som man hittar om man söker lite, men jag skulle istället vilja utnyttja det här tillfället för att tipsa om en amerikan som studerade under Ludwig von Mises. Han heter Ralph Raico, och hans skrifter om frågan har utgjort detta blogginläggs huvudsakliga källmaterial. Jag rekommenderar varmt artikeln Classical Liberal Roots of the Marxist Doctrine of Classes och kapitlet “The Conflict of Classes: Liberal vs. Marxist Theories” I boken Classical Liberalism and the Austrian School. Läser man dessa två texter borde man förstå att klass är mer än bara ett tomt ord, och också ha tillräckligt mycket på benen för att kunna ifrågasätta alla som säger att det inte finns en liberal klassteori.

44 reaktioner på ”Vi måste prata om klass”

 1. Det är överhuvudtaget inte relevant att tala om klasser. Det gör man bara om man vill arbeta fram en motsättning, en konflikt. Ni tycks vilja få till stånd hat mot folk som inte arbetar. Ni fattar tydligen inte att det är den tekniska utvecklingen och produktionsförmågan som gjort att så blivit fallet.

  Visst, egentligen behöver det inte finnas någon arbetslöshet. Det håller jag med om. Problemet är att det måste finnas lönearbetslöshet och att människor måste ha en grundtrygghet för att systemet ska kunna fungera. En produktiv marknadsekonomi är det första ekonomiska system som kan tillhandahålla en grundtrygghet som är förenad med frihet!

  Det ter sig därför konstigt att ni vill kalla lönearbetslösa för en tärande grupp. De är inte tärande. Varje dag de betalar för kaffe, el, hyra m m får marknadsaktörer pengar och systemet snurrar runt.

  Precis som begreppet klass är föreställningen om att alla ska ha lönearbete produkter av människors hjärnor. Dessa produkter kan bli hjärnspöken som hämmar ekonomin.

  Leve friheten!

  1. Nej, det här har inte att göra med lönearbete eller arbetslöshet. De tärande är de som inte producerar någonting utan bara lever på skattepengar, och de industriella är de som producerar någonting av värde. Det finns många som inte lönearbetar och ändå inte tär på samhället, personligen befinner jag mig i en sådan position just nu då jag är arbetslös (men ändå inte går på socialbidrag). Tänk snarare detta inlägg i kontexten av: arbetare vs politiker.

   1. @ Benjamin Juhlin

    Jag gillar ändå inte att man använder en sådan kommunistisk retorik.

    Är man mer tärande för att man uppbär socialbidrag än om man lever på privat kapital?

    Men tänk då följande: Om man burar in människor som har gott om kapital men inte använder dessa på ett produktivt sätt och investerar dessa pengar i något som verkligen leder till ekonomisk tillväxt, ska man göra så? Är det inte att bekämpa tärande och främja närande?

    Jag menar att det rätta vore att tala om de konkreta förändringar som kan leda till bättre hushållning. Att tala om klass är att ta ett första steg ut på en hal slänt ocg hamnar man inte i kommunistiska tokerier lär man hamna i andra slags dumheter.

   2. @Dan :

    ”Är man mer tärande för att man uppbär socialbidrag än om man lever på privat kapital?”

    Förutsatt att socialbidraget är betalat av staten, så per definition ja. Om socialbidraget är utbetalat av en frivillig försäkringslösning så nej, då är det ju enligt avtal och inte enligt beskattning.

    Vad gäller att bura in folk och ta deras kapital i produktivt syfte – det kräver

    a ) Att man beslutar att äganderätt inte existerar
    b ) Att man anser sig veta vilka som inte använder sitt kapital korrekt (enligt vilka parametrar? Vem bestämmer det?)
    c ) Att man anser sig veta hur man bättre använder kapitalet (enligt vilka parametrar? Vem bestämmer det?)

    Följaktligen så är det inte att bekämpa tärande och främja närande. Det är stöld, banditeri och samhällsförstörelse, till och med ur en pragmatisk synvinkel.

    Politiker ÄR en klass. De är vårat nya skattefrälse, de betalar ingen skatt, sätter sin egen lön, och kan leva i ett parallellt samhälle där de inte behöver bry sig om sådant som vanligt folk oroar sig för.

   3. @ Hans

    Hur mycket bättre hade det inte varit om inte olämpliga företag hade funnits.Om bara företag som gjorde det bättre för folk hade funnits. Då hade vi inte haft utsugning av människor och vi hade inte haft miljöskandaler.

    För att ett fritt samhälle ska fungera måste medborgarna känna en grundtrygghet. Det är statens uppgift att ge dem denna trygghet (ytterst). Det är något vi frivilligt kommit överens om. Precis som man på en konstituerande stämma i ett aktiebolag kommer överens om en bolagsordning och regler som man måste hålla sig till, alltså även om en enskild person hellre vill leka med bilar istället.

    Det våld eller hot om våld som utövas kan säkra värden för miljoner. Att bara säga att polis eller det sociala är tärande är att inte veta vad man talar om. De ska inte minst värna om marknadsaktörernas trygghet. Kan du som importör inte vara säker på att du får behålla det du importerat blir vi alla lidande i slutändan.

    Socialbidraget är så lite och du får det inte utan att gå igenom kränkande procedurer. Det hade varit bättre med en grundtrygghet i form av att människor fick pengar och sedan agera med dessa i ekonomin istället för att vissa ska anställas för att de ska schackra och gulla med folk så att dessa riktigt förminskas.

    Genom att påstå att du tär om du får lite soc bara för att det är givet av staten så är du en av de som förminskar folk.

   4. @Dan : Håller inte med, men konfliktlinjerna i vår debatt torde vara tydliga sedan länge.

    Spännande definition på frivillighet. Skall man argumentera för tvång kan man åtminstone kalla det vid sitt rätta namn.

   5. @Dan

    Staten tvingar och tränger bort bättre alternativ till alla de tjänster de tillhandahåller.

   6. @ Jonas Ek

    Det bör stå i grundlagen att så inte är tillåtet!

    Staten bör långsiktigt inrikta sig på att folk ska kunna få pengar kanske direkt ifrån centralbanken.Med en grundtrygghet som bas skulle folk kunna sälja sina tjänster på en marknad utan att förnedras av socialbidrag. Jag tror att kyrkor, muslimska församlingar, sikher m fl skulle kunna fylla upp och göra att hela samhället blomstrade.

    Att låta romer leva i fattigdom är ett bevis på vår fattigdom. Kommunismen är orsaken!

   7. @ Hans

    Jag menar att konfliktlinjen inte är klar. Det är kanske som så att du försöker fösa in en annan i det kollektivistiska lägret. Jag menar att det finns betydligt fler nyanser.

    Milton Friedman förstod att om man inte värnar om penningvärdet värnar man inte heller om människovärdet. När chilenarna började ta hans ord på allvar kom man där bort ifrån den situation som tidigare rått, där varken höger eller vänster kunde ge välstånd och välfärd åt folk. Milton och Rose Friedman åstadkom ett chilenskt under! Ja, tack vare att det fanns politiker som var ödmjuka nog att inse att man tidigare agerat fel!

    Samme Milton Friedman var anhängare av medborgarlön som en basinkomst.

    F A Hayeck menade att konkurrens kunde ge lägre priser och att man därför genom konkurrens kunde få reallönehöjningar för arbetare ISTÄLLET för att höja den nominella lönen då detta skulle riskera företagens konkurrenskraft.

    Hayeck menade att det var självklart att ett modernt samhälle hade någon form av fattigvård. Det handlade alltså inte om att ta bort staten eller det offentliga bara för att man var anhängare av de marknadsmekanismer som då de får arbeta för att vi får mat på bordet åt alla.

   8. @Dan : Om du hamnar i det kollektivistiska lägret kan du inte skylla på mig. Jag knuffar ingen någonstans. Däremot tål att tilläggas att vi på mises.se är måttligt imponerade av Friedman, och inte alltid håller med Hayek heller. Men eftersom vi alla är för vuxna för ”defer to authority” så är det naturligtvis irrelevant.

   9. @Dan

    Om du vill alternativ till statens alla tjänster så går det inte att stipulera i en grundlag som är ett internt fenomen i statsbildningen.

   10. @ Hans

    Jag sympatiserar med vissa inslag i Friedmans och Heyecks tänkande, också i Nozicks. Det finns invändningar att göra och dessa har jag fört fram i andra sammanhang.

    Dock är de medvetna om, vilket ni blundar för, att i ett samhälle måste vi förhålla oss till varandra. Det faktum att vi går på samma gator, att vi bor i samma kvarter, stad osv gör att det måste finnas ett minsta gemensamma regelverk det är vår uppgift att tillsamans komma överens om. Vissa menar att det räcker med minimalstaten, andra menar att en större stat leder till en större ekonomi och mer av frihet och att denna är att lika vid att en större investering kan leda till en större vinst.

    Skillnaden till trots: Dessa uppfattningar är realistiska och vuxna. Att tro att man kan klara sig utan en stat är att ställa sig i socialismens tjänst.

   11. @ Jonas Ek

    Vi måste komma överens om regler som gör att våra överenskommelser blir giltiga i juridisk mening. Det går inte att förhandla om varje litet avtal. Transaktionskostnaderna skulle bli för höga, incitamenten för aktivitet skulle inte vara tillräckliga många gånger.

    Varför skulle vi inte kunna göra det? Var är problemet? Mises ansåg en stat nödvändig. Inte för att den skulle tvinga folk eller styra ekonomin utan för att motsatsen skulle bli möjlig. Att folk inte skulle tvinga varandra.

    Du kan säkert tänka dig att staten tvingar men varför kan du inte tänka dig att vi kommer överens om att den inte ska göra det? Det är mer realistiskt än att tro att vi kan klara oss utan den. Det går inte utan rejäla medvetandeskiften!

   12. @Dan

    Ja Mises hade fel om statens varande eller icke varande, hans politiska insikter var tyvärr inte lika framstående som hans ekonomiska.

    Det är just om man har ett monopol som ska sköta lag och rätt som du får höga transaktionskostnader och ineffektivitet. Finns ingenting som säger att förhandlingar skulle bli mer och längre för att staten skulle försvinna, man kan lika gärna argumentera för motsatsen då staten bevisligen tenderar till att producera en respektabel mängd lagar och regler år efter år.

    Vad är det för tvång som du menar att staten skulle upphöra med?

   13. @ Göran

    Vill du inte utbilda ditt barn (vilken skola, kanske din egen, får du själv avgöra) så bör du föras till östra stadsporten för att stenas!!!

   14. @Dan

    Ja ställ dig och stena föräldrarna och låt barnet stå med och applådera din goda gärning!

    Nej juste chansen för justitiemord är för stor, stackars barn. Jaja de får nöja sig med att föräldrarna ruttnar bort i någon fängelsehåla.

  2. Dan! Är det inte lite meningslöst att hänvisa till sådant som vi alla redan vet såsom att teknisk utveckling har skapat ett välstånd som gör att en massa parasiter kan erbjuda ett välståndssamhälle.

   Att människor blir arbetslösa längre tider är ett resultat av den klass som lever på den producerande klassen. Det finns ingen som helst nödvändighet i att ha arbetslöshet. Arbetslöshet är i princip bara en politisk definition. Det finns oändligt med jobb, så det är mer eller mindre upp till den enskilda individen att bestämma över hur denne vill disponera sin tid.

   Det är faktiskt så pass sjukt, att om jag vill be dig, Dan, att utföra ett jobb åt mig, då måste jag betala en avgift till staten. Det är per definition att jag måste ha tillstånd av den parasiterande klassen för att du och jag ska kunna utföra något produktivt.

   1. @ Göran

    Var gång jag går och handlar betalar jag något till staten och inte *** gnäller jag för den saken! jag förstår att så måste ske för att vi ska kunna ha skolor som utbildar ingenjörer, läkare och yrkeskunniga arbetare.

    Det viktiga är att man inte tar ut för mycket i skatt. Jag menar att man vidtagit åtgärder från statligt håll för att få ett skäligare skattesystem, men säkert finns ännu mycket kvar att göra, inte minst vad gäller beskattningen av våra lantbrukare.

   2. @Dan

    Ingen har rätt att tvinga någon annan att betala utbildning oavsett vad du tror att du förstår om ekonomi.

   3. @ Jonas Ek

    Va!? Ska nu barn ifrån mindre bemedlade inte ens få utbildning så att de kan ha glädjen av att kunna läsa och skriva och göra sig gagneliga för näringslivet?

    Jag har inget emot att näringslivet tar ett större ansvar för utbildningarna. Tvärtom tror jag att detta skulle vara ett sätt att minska arbetslösheten bland ungdomar.

    Därför är jag anhängare av friskolor och av skolpeng. Det ska också vara möjligt för näringslivets folk att ta ut en vinst för att de levererar skola åt folk.

    Men det är något helt annat än att låta folk falla ner i analfabetismens träskmarker!

    Kanske borde statens företrädare ta sig ett längre snack med näringslivets representanter.

   4. @Dan

    Självklart förtjänar barn och ungdomar att slippa hjärntvätten och slöseriet med tid som är den statligt finansierade och reglerade skolan.

    Om tex läsa och skriva höjer produktiviteten så behövs inget våld eller tvång för att få till stånd en sådan kunskapshöjning hos tom de minst bemedlade i samhället. Istället för att tvinga folk att betala för andras utbildning blir det istället en fråga om att investera i andras utbildning.

    Länge leve friheten!

   5. @Dan. Du kanske skulle bli lite gnällig om du insåg att varje gång du går och handlar tvingas du betala till staten för inte bara utbildning utan för en massa andra totalt onödiga saker. Det är bra några få procent av momsen och punktskatter som går till utbildning.

    Det behövs aldrig några skattehöjiningar för vård, omsorg och skola. Det som folk säger sig vilja betala för. Det enda som behövs är att omfördela det som redan finns och till och med sänka skatterna ordentligt genom att ta bort en mängd totalt meningslösa myndigheter bl.a.

    Av det vi lär oss i statens skola använder vi sedan cirka tre procent av när vi får ett jobb. Statliga yrkesutbildningar i kombination med licenser utfärdade av fackföreningar är bara ett sätt att kontrollera vilka som får vara verksamma inom ett visst yrke. En återgång till skråsystem. Företag kan mycket väl utbilda yrkesarbetare. Det är inga som helst problem. Dessutom ligger de statliga yrkesutbildningarna flera år efter vad som händer på marknaden. Förlegade utbildningar mer eller mindre.

    Politikerna skapar arbetslöshet och döjer det med tvångsutbildning och använder våld för att finansiera det. Och du, Dan, försvarar det.

   6. @ Jonas Ek

    Jag menar att föräldrar och elever själva bör få välja skola, också starta egna. Vad staten bidrar med är skolpengen. Kommunerna har egna skolor om man i den enskilda kommunen vill ha det så. Regionerna kan samarbeta om gymnasieskolor, staten om universitet. Hela tiden ska privata alternativ få finnas.

    Det är då alternativ mellan olika huvudmän finns som vi får välstånd. Titta på historien!!! Ingenstans har välstånd byggts upp utan att det finns en stat om än aldrig så liten. Och där staten blivit för stor och ska styra ekonomin har ett eventuellt existerande välstånd snabbt eroderat som porös sten utsatt för böljande vågor.

    Leve den verkliga friheten!

   7. @Dan

    Om du är frihetsvän är du även för att kunna välja bort skola helt och hållet för föräldrarna och barnen. Även icke-föräldrarna förtjänar frihet. Friheten att inte bli bestulna för att finansiera utbildning.

    Vad är en skolpeng? Du har ingen aning om det och sannolikheten att alla skulle behöva samma skolpeng är noll. Centralplanering är svårt och sådan brottslighet leder alltid till förstörelse av värden.

    Ja titta på historien, en resa bort från kollektivism och tvång mot individualism och samarbete! Staten är en form av kriminalitet som kan växa i takt med ekonomins storlek. Ju större välstånd desto större potentiellt byte att plundra.

    Länge leve den superduperverkliga friheten!

   8. @ Jonas Ek

    Det är utbildningen som gett oss friheten! jag menar att det är ett brott mot de mänskliga fri-och rättigheterna att låta en idiot till förälder ha rätt ej ge skola åt barnen. Det blir något dessa får svårt att ta igen. Om de nu kommer ut ur den vidskeplighet de lär leva i.

    Om rättens natur och funktion för ett avtalssamhälle vet du inget. Du fattar nada!

    Du är ingen verklig frihetsälskare utan snarare, om jag får säga vad jag tror, en socialist som vet vilka du diskuterar med och du har följt oss i decennier.

   9. @Dan

    Alla bra föräldrar då? Ska de också tvingas skicka sina barn till din kommunistskola? Du förespråkar en påtvingad skolgång med en reglerad skolplan finansierad med våld och tvång, knappast något frihetligt med det. De i större utsträckning bestulna icke-föräldrarna lämnas återigen utanför din lilla politiska pamflett. Ett system för att tvinga idioter göder bara nya idioter, det märks.

    Den statliga utbildningen har inte inneburit några friheter däremot har den under sin allt större omfattning eroderat den kunskapsmaskin skolan har varit.

    Det är bara en myt att människan har svårare att lära sig saker upp i åldern så det gör bara gott att kunna gå i skola när man behöver och vill.

    Alla människor har rätt att välja om de vill ingå avtal och hur och vilka som ska reglera det avtalet!

    Gillar din freudianska felsägning på slutet! 🙂

   10. @Dan

    I FN:s s.k. mänksliga fri- och rättigheter anges att det är föräldrarna som bestämmer ett barns utbildning. Det är bara Sverige och Tyskland som struntar i den rättigheten.

    Klart att det finns en del korkade föräldrar som inte kommer att kunna se till att deras barn får en adekvat utbildning. Men det är ett litet problem att några enstaka individer får en dålig utbildning mot när staten och korkade politiker ser till att hundratusentals individer får en dålig utbildning.

   11. @ Jonas Ek

    Du kan tydligen inte läsa innantill! Bara för att jag inte är en nihilistisk anarkist som du är jag inte anhängare av kommunistskola. Vilka skolor man ska gå eller hur undervisningen ska läggas upp är något för marknadsaktörerna och föräldrar/elever att komma fram till.

   12. @ Göran och Johan Ek

    Jag ber att få önska er en glad fortsättning på sommaren! Det här utbytet leder inte till annat än upprepningar, men jag tror likväl att ska ett fritt samhälle fungera så måste det finnas en minsta gemensamma grund för alla. Vad är det för fel med det?

    Jag menar inte att du ska stenas bokstavligen, Göran! Jag anser att sådana strafformer inte borde finnas. Risken för justitiemord är en faktor som man måste ta i beaktande.

    Som det di säger att då di fått en till att bli libertarian ska di ställa en på bar backe och det det är sossarna som ligger bakom.

   13. @Dan

    Mänskligheten delar alltid en gemensam grund!

    Om jag vore nihilist skulle jag inte ha något emot kriminalitet som staten och dina dumheter.

    Du förespråkar ett omfattande system av centralplanering av utbildningen hos ungdomen, alltifrån de statligt och kommunalt styrda skolorna till regleringen av de privat drivna skolorna.

    Även om du hade bra idéer och system, vilket du inte har, så är det våld och tvång du förespråkar fel väg för att implementera dem.

   14. @Dan

    Jag tror på flera gemensamma grunder. De kan vara olika för olika samhällen.

    Dessa grunder behöver inte alls, som du förespråkar Dan, upprätthållas med hjälp av våld och gälla för alla överallt.

   15. @ Göran

    Jag skulle önska att människor hade den mentala inställningen att man accepterade en gemensam marknad över hela världen och sedan hjälptes till med att arbeta för att den inte skulle skada människor, djur och natur.

    Då skulle nationsgränserna kunna vittra bort och vi få en värld i fred.

    Men denna icke statliga grund accepteras bara av en liten del av mänskligheten. Då är det inte förnuftigt att argumentera som om så snabbt skulle kunna bli fallet. Man måste inse verkligheten och kompromissa med den, ge Gud vad Gud tillhör och kejsaren vad kejsaren tillhör.

   16. @Jan

    Vad menar du med att ha en mental inställning att acceptera en gemensam marknad och att arbeta för att den inte skulle skada människor, djur och natur?

    Låter inte som någon icke-statlig grund i mina öron men du får gärna förklara för mig.

    Jag inser att jag blir bestulen av din kejsare och gud men jag tänker inte lägga mig ner och ge upp för det. En vacker dag så kommer din kejsare och gud inse verkligheten och kompromissa med mig!

   17. @Dan

    Du skulle kunna börja med att sluta upprätthålla den mentala bilden av att staten behövs, speciellt för människor, djur och natur.

    Det finns inga enskilda individer som kan göra så mycket skada mot människor, djur och natur som staten kan. Ge folk den insikten och mentala bilden.

    Det blir bara pinsamt för din egen del när du argumenterar för att du vill bli skickad i krig, få dina resurser konfiskerade till stora delar och vill ge upp din frihet för att få ett skydd där du slipper vad: slippa en argumentatation med dina granner om färgen på era hus?

   18. @ Göran

    Vilka är det som skickar folk i krig? Jag menar än är i vart fall Islamiska Staten i Irak och Syrien inte erkänd som en stat.Det är alltså en privat association som strävar efter att bli en stat.

    Hur rimmar det med ditt snack om att krig är något som stater ägnar sig åt? Och varför kommer man inte att tänka på någon annan grund än IS då man tänker sig ett samhälle utan stat? Visst, det är en dröm om en fungerande marknad där folk också arbetar ideellt och där byråkraternas misstag inte finns mer. Men varför är avståndet mellan denna dröm och verkligheten så stor att man inte ser minsta tendens efter denna samhällsbildning i verkligheten?

    Tror du inte att jag skulle ha studerat den mycket omsorgsfullt, kanske köpt en resa dit, en enkelbiljett…

   19. @Dan

    Att IS inte är erkänt av andra stater som en stat som de vill ha att göra med tar inte bort det faktum att det är en stat. Dessutom är det inte bara en stat förutom IS som agerar i trakterna. Syrien, Israel, Libanon, Iran, Irak, Turkiet, USA, Kurdistan… Listan kan göras lång.

    Jag tänker inte låta framsteg förgås för att framstegen inte redan är gjorda. Men fortsätt drömma du!

  3. ”… The Counter-Economy is the sum of all non-aggressive Human Action which is forbidden by the State…”
   https://en.wikipedia.org/wiki/Agorism

   De ”tärande” är ju då bl.a. de som arbetar och tjänar sitt uppehälle på att utöva våld (eller hot om våld) mot den myllrande mångfald av innovativ ”non-aggressive Human Action” som spontant hade uppstått – i ömsesidigt samförstånd – om dessa hot och förbud försvann.

   1. Precis. Och det är allas vår förbenade plikt (deontologiskt, moraliskt) att minimera de handlingar vi står för som faller i våldskategorin, oavsett om vi står för våldet själva eller rider på någon annans eller institutionaliserat sådant.

   2. Här är väl ett drastiskt exempel på att staten påtvingar oss ”tärande” verksamheter, krångel, lidande och fördröjningar; till enorma kostnader och – till ingen som helst nytta!!!
    Rick Falkvinge Falkvinge
    Fakta: mer än dubbelt så många människor dör av kontakt med varmt kranvatten i Europa per år (90) än från terrorism (40).
    05:09 – 17 Jan 2015

 2. Hur är det egentligen med den gemensamma värdegrunden?
  Förvirrande…?!?
  Vi lever i ett samhälle där de flesta människors värdegrund verkar vara som att tänka på säkerhet som ett undantag från regeln om marginalnytta.
  Regeringar lever på den propaganda som att mer och mer säkerhet krävs och därmed ”självklara” krav allt högre och högre skatter. Tyvärr… varje ytterligare enhet av säkerhet ger mindre värde och kostar mer pengar. Men… i varje fall så ingår väl i alla fall kostnaden för konsumtionen av försäkring mot terrorism i den gemensamma värdegrunden?
  Den marginella beslutsregeln: En vara eller tjänst bör konsumeras vid en kvantitet där marginalnyttan är lika med marginalkostnaden. Fakta: mer än dubbelt så många människor dör av kontakt med varmt kranvatten i Europa per år (90) än från terrorism (40).
  Vissa anser att “arbetet” med att en arbetssökande fåfängt försöker hitta sig ett jobb är “tärande” på samhällsekonomin.
  “The Counter-Economy is the sum of all non-aggressive Human Action which is forbidden by the State.” https://en.wikipedia.org/wiki/Agorism
  En värdegrund med konta-ekonomi bör kanske i så fall erbjuda en myllrande mångfald av nya möjlighetsutrymmen för arbetssökande… samtidigt som… alla jobb där marginalkostnaden av kontra-ekonomin anses större än marginalnyttan kanske då bör anses vara så pass “tärande” att de snarast avvecklas.
  Hur går det då med NSA, FRA osv… osv…?!?
  Remix; Aristoteles: Etik är läran om det som skulle kunna vara på ett annat sätt!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *