En revolutionär idé

Libertarianism är tydligt den mest, och kanske den enda, radikala rörelsen i Amerika. Den angriper grunden till samhällets alla problem. Den är inte reformistisk på något sätt, utan revolutionär i alla avseenden.

Eftersom så många av dess anhängare emellertid kommit från högerkanten finns det kvar en aura, eller kanske att man till en viss grad är defensiv, som om den verkligen ville försvara privat egendom. Sanningen är naturligtvis att libertarianismen kämpar för äganderättens principer, men att den inte undantagslöst vill försvara all den egendom som nu kallas privat.

Mycket av den egendomen är stulen och av tveksam karaktär. Allt är djupt förknippad med en omoralisk och förtryckande statsapparat som har godkänt, verkat utifrån, och dessutom tjänat på slaveri. En statsapparat som har växt genom och även utnyttjat en aggressiv imperialistisk och kolonialistisk utrikespolitik och som fortsätter att hålla människor i ett herre-slav-förhållande med politiskekonomiska maktkoncentrationer.

Libertarianer bryr sig främst om den viktigaste egendomen, individens eget liv. Detta är den egendom som brutalt och ständigt attackeras av statssystemet, oavsett om det är styrt av högern eller vänstern. Äganderätten av materiella objekt härstammar enligt libertarianer från, och är sekundärt till, rätten att direkt äga och uppleva ens eget liv och det som kan höra till det utan bruket av tvång.

Libertarianer tror kort sagt inte att stöld är moraliskt även om det begås för en stat, en klass, en kris, en lärosats eller en klyscha. Detta skiljer sig mycket från de som vill upprätta ett samhälle där superkapitalister får samla ihop stora mängder pengar och säger att det är det viktigaste syftet med frihet. Detta är proto-heroiskt nonsens.

Libertarianismen är en folkrörelse och en befrielserörelse. Den eftersträvar det öppna och tvångsbefriade samhället där fria människor frivilligt får interagera med andra, eller låta bli att göra det om de önskar, och själva fatta de beslut som påverkar deras liv. Detta innebär en helt fri marknad för allt mellan idéer och idiosynkrasier. Det innebär att människor fritt kollektivt får organisera resursfördelningen i deras lokala samhällen eller helt individualistiskt får göra det. Det innebär att man är fri att ha ett gemenskapsbaserat och gemenskapsstöttat rättsväsende varhelst man önskar, inget rättsväsende alls där det inte är önskat, eller privata medlingsinstitut där just detta ses som mest önskvärt. Samma sak gäller för polisen, skolor, sjukhus, fabriker, jordbruk, laboratorium, parker och pensioner. Frihet innebär rätten att själv forma dina egna institutioner. Den reser sig mot institutionernas rätt att forma dig bara för att de har haft makt förut eller vilar på gamla traditioner.

För många kommer den radikala libertarianismens grundläggande principer att framstå som abstrakta, och till och med underliga, ända till dem utvecklas till aggressiva och konkreta förslag. Det är knappast radikalt att till exempel säga att de fattiga ska tilldelas en större andel av statens budget. Det är reaktionärt att hävda att den statliga institutionen stöld ska göras mindre frånstötande genom att fördelningen av dess stöldgods ska delas ut till mer sympatiska personer. Det är kanske inte så att någon sund människa skulle kunna protestera mot att mer av statens pengar gavs till fattiga människor, istället för att finansiera slaktandet av vietnamesiska bondesoldater. Diskussioner av sådana relativa skillnader slutar dock bara i reformism och aldrig i något revolutionärt.

Libertarianer kan och borde föreslå särskilda revolutionära taktiker och mål vilka skulle ha en särskild betydelse för fattiga människor och alla andra, vilka skulle gå ut på att på djupet analysera och förklara betydelsen av frihet, och revolutionär frihet. Åtminstone efterlängtar jag ett sådant tänkande från mina kamrater.

Detta är ett utdrag ur Karl Hess artikel ”Where Are the Specifics [of Libertarianism]?” och har översatts till svenska av Benjamin Juhlin.

1 reaktion på ”En revolutionär idé”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *