Ross Ulbrichts rättegång handlade inte om droger

Ross Ulbricht
Ross Ulbricht

Ross Ulbrichts livstidsdom har mötts med chock i liberala kretsar. Den var gräsligt oproportionerlig, till och med mätt med statens muskulösa, krigiska standarder i kampen mot narkotika. Storleken på Silk Roads verksamhet var en droppe i narkotikahandelns hav. Vilken domare som helst som fortfarande har en puls kan förstå att Silk Road gjorde narkotikahandeln säkrare, och drogerna renare och därför i princip garanterat har räddat liv. Det fanns därtill inga formella anklagelser gällande våldsbrott mot Ulbricht, till synes på grund av otillräckligt eller svag bevisning.

Kanske har Ulbricht blod på sina händer, men det kunde inte bevisas, och det kan ha varit för att försvara sitt eget liv vilket mycket väl kan ha hotats av konkurrerande drogbaroner, allt eftersom Silk Road växte. Det är mer eller mindre vad man kan förvänta sig när någon blir en stor spelare i en förbjuden marknad; vi lärde oss från spritförbudet i USA att den svarta marknaden inte är illegal för att den är farlig, utan den är farlig för att den är illegal. Och trots det har Silk Road och dess många efterföljare på det stora hela gjort en fasansfullt farlig marknad långt mycket mindre farlig.

Ulbricht fick ett mycket längre straff än långt värre knarklangare har fått, för att han skapade en fredlig internetplattform för varor som såldes och köptes mellan samtyckande individer. Så varför denna absurt hårda dom? Jag tycker det är ganska uppenbart. Silk Road och dess efterträdare förkroppsligar troligen det största existensiella hotet mot staten i hela historien: den teknologiska kastreringen av statens regulatoriska, skattemässiga och monetära kontroll – dess livsblod.

Att anonymt handla droger med Bitcoin ute på den mörka, djupa webben är i princip så subversiv anarkokapitalism som du kan få – åtminstone av vad vi sett hittills. Implikationerna av blockkedje-teknologi och högeffektiva virtuella nätverk är helt uppenbart dödligt för den parasitiska staten. Nästan allting kan handlas såhär, och det mest skrämmande för staten är att teknologin bara blir bättre och mer utspridd-  den håller på att bli ostoppbar.

I större eller mindre utsträckning har staten alltid haft möjlighet att rent tekniskt reglera, beskatta samt kontrollera penningmängden. Silk Road visade den första glimten av strukturella sprickor i detta allvetande. Silk Road öppnade – eller hjälpte i alla fall till att öppna – en Pandoras ask av problem för statens quo. Jag tror att Ulbricht-domslutet visar en sårad, inträngd tiger som slår vilt i ett desperat läge för överlevnad. Jag skulle vara ytterst förvånad om det inte fanns ett direkt inflytande från de övre delarna av statsapparaten.

Allt eftersom teknologin rusar framåt – och särskilt teknologi som så radikalt, anonymt och effektivt decentraliserar kunskap och beslutande-makt – är staten i fullständig panik, och försöker desperat samla sig för att upptäcka och definiera sin roll och legitimitet i denna nya sköna värld.

Det är ett textboksfall. När statens existens hotar, så nyttjar den råstyrka för att inducera legitimitet genom rädsla – en typ av inhemsk “chock och fruktan”-strategi. Det är vad Ulbrichts dom är – chock och fruktan – och ve och fasa över den som försöker vad han försökte. Men lojalitet baserad på rädsla och tvång lider av en inneboende instabilitet. Allt eftersom den teknologiska flodvågen omsluter de gamla formerna för statsparasitism i en accelererande takt, tror jag man utan problem kan säga att staten tvingas av historiens framsteg till sin mest oförutsägbara metamorfos hittills. Om det inte redan är så att den förgäves försöker ta sina sista andetag.

Medan slutmålet för denna process sannolikt kommer vara något enormt för frihet, välstånd och framsteg, så verkar det som att större politisk instabilitet, mer omskakande “chock och fruktan”-taktik, och mer genomgående laglig och juridisk irrationalitet är oundviklig, under en (förhoppningsvis kort) period framöver.


Originalartikeln har översatts av Hans P

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *