Mises om socialismens sanna natur

Mises om socialismens sanna natur

Socialismen är motsatsen till vad den utger sig för att vara. Den visar inte vägen till en bättre och vackrare värld, istället förspiller den vad tusentals år av civilisation lyckats åstadkomma. Den bygger inte, den river ned. Dess väsen är förstörelse. Istället för att producera, konsumerar den det som skapats i en samhällsordning som vilar på privat ägande av produktionsmedlen.

2 reaktioner på ”Mises om socialismens sanna natur”

  1. Socialismen är en fantasivärld som människor kommunicerar mellan sig. Dess genomförande beskrivs som frigörelse, men kräver massivt våld. De institutioner realsocialismen bygger gör en dygd av att förstöra medmänniskornas arbete, hindra kommunikation och handel, och förvandla alla till jämlika slavar. Då kommer människans natur i dagen. Under socialismen förvandlas egennyttan till destruktivitet, Adam Smiths produktive bagare blir ett djur i en mobb som slår in skyltfönster.

    Socialismen är bara en idé i människans stora hjärna, människans natur finns i verkligheten. Vid deras möte uppstår konsekvenser som socialismens fantaster inte kunde föreställa sig. De som skulle befrias blev förslavade. Människor som arbetade med olika aspekter av människans natur, tex jurister, präster och handelsmän, utrotades av socialisterna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *