Kommentar till Mattias Svensson om invandring

Den liberale debattören Mattias Svensson har på sin blogg publicerat ett inlägg om fri invandring där han refererar till den text jag publicerade på Mises.se om libertariansk invandringsdebatt, vilken utgick från den uppsats jag skrivit om ämnet. Precis som jag skrev när Svensson ursprungligen presenterade sina tankar på Facebook i höstas (i samband med att min ursprungliga text publicerades) så tycker jag att det är roligt att texten uppmärksammas och att människor kan debattera denna kontroversiella fråga på ett civiliserat sätt, men nu tänkte jag i större utsträckning än vad jag gjorde då förklara varför Mattias Svenssons kritik av Hans-Hermann Hoppe inte håller. Det är möjligt att anföra en kritik mot Hoppe som gör att det snåriga i hela frågan framträder. Walter Block producerar enligt min mening en sådan kritik, vilket dock Svensson misslyckas med. Blocks kritik är tillräckligt stark och välriktad för att man ska börja fundera över om denna fråga någonsin kommer att avgöras fullt ut.

Svensson hävdar att den fria rörligheten kan härledas naturligt från att landets medborgare har full äganderätt. Han skriver:
”Fri rörlighet följer redan av att medborgarna i ett land tillerkänns full individuell äganderätt, näringsfrihet, akademisk frihet, avtalsfrihet et cetera. Som näringsidkare får jag sälja, hyra ut etc till vem jag vill. Om någon vill köpa en flygbiljett som tar hen in i ett land har ju flygbolaget välkomnat hen som kund, likaså taxichauffören i vars taxi hen kliver in i, hotellägaren som hyr ut rum, arbetsgivaren som erbjuder ett jobb, hyresvärden som hyr ut en bostad, universitetet som bjudit in hen för att tala etc”

Men det Svensson pratar om har ingenting att göra med Hoppe. Hoppe kritiserar inte inbjuden eller önskad invandring, utan han kritiserar fri invandring. Han kritiserar den invandringspolitik som tillåter alla att komma in. Det är den politiken som gör att invånarnas äganderätt kränks, då Hoppe menar att man kan anta att invånarna besitter någon typ av önskan att slippa släppa in vissa människor till deras samhälle (lika gillar lika). Denna invandring försvarar inte Svensson i detta inlägg. Han försvarar inte den mest konsekventa formen av fri invandring där tjuvar och banditer glatt välkomnas in i landet. Inte heller försvarar han den form av fri invandring där även oönskade invandrare (människor som inte är farliga men ändå inte önskas av landets invånare) släpps in.

Läser man Hoppe förstår man hur Svenssons invändningar träffar något helt annat. Detta Hoppe-citat hade jag med i min uppsats:
“Det kan finnas leveranser (av invandrare) utan välkomnande inhemska mottagare. I detta fall är invandrare utländska inkräktare och invandring är en invasionshandling. En av regeringens grundläggande funktioner skulle vara att skydda mot utländsk invasion och hindra utländska inkräktare. Precis för att göra detta och utsätta invandrare för samma krav som ställs på importvaror (av att vara inbjuden av en redan boende) kan en regering inte rättmätigt tillåta den typ av fri invandring som de flesta frihandlare argumenterar för.”

Eftersom att Svenssons argumentation närmast verkar vara argument för önskad invandring, och inte fri invandring, skulle man kunna fundera över om han tycker att människor ska kunna invandra till ett land där all mark och alla resurser redan annekterats, eller om han är emot det. Man kanske lockas till att hävda skillnaden mellan Hoppe och Svensson bara är en skillnad i ord (på samma sätt som Hoppe och Jesús Huerta de Soto använder olika ord). Så är dock inte fallet. Svensson är anhängare av fri rörlighet på samma sätt som Migrolägret är det. Alla som vill komma till ett land ska släppas in (dock brukar vissa anhängare av fri invandring ibland utifrån något godtyckligt skäl hävda att detta inte ska gälla kriminella).

Han påstår också att hans politik för fri rörlighet skulle vara det tillstånd då staten inte gör någonting. Så är inte fallet. Fri invandring i ett statssamhälle kräver statliga ingripanden på samma sätt som invandringsrestriktioner i ett statssamhälle kräver staten. Vem ska tvinga kommunerna att ta emot flyktingar om inte staten gör det? Vem ska tvinga människor att sluta diskriminera om inte staten gör det? Vem ska förhindra människor från att upprätta samhällen där de inte släpper in människor ifrån utlandet om inte staten gör det? I Sverige har staten förövrigt axlat många av dessa rörlighetsgynnande funktioner redan.

Svensson argumenterar som om han vore för önskad invandring. Om det är fallet finns ingen anledning att kritisera Hoppe. Om det inte är fallet, och han istället är för fri invandring, kritiserar han sig själv.

16 reaktioner på ”Kommentar till Mattias Svensson om invandring”

 1. Kolla min och Mattias twitterdiskussion om just detta. Mattias har inte riktigt förstått varken äganderättsargumentet eller ett libertarianskt samhälles institutioner.

 2. Jag begriper mig inte på resonemanget hos Svensson. Sverige är iaf i teorin ägt av alla svenska medborgare. Alltså bestämmer medborgarna vad som ska hända med Sverige. Alltså är det medborgarna som ska bestämma hur icke-medborgare ska få röra sig.
  Enda sättet att Svenssons fri rörlighets svammel ska ha någon som helst bäring är om man avskaffar all äganderätt och staten helt enkelt slår ner alla försök till organisering.
  Slopar man nationalstaten så kommer folk bilda statsstater, små kungadömen och allt. Fri rörlighet funkade bara när vi var nomader och knappt då heller skulle jag tro. Skulle tro att om en annan jägarstam kom in på ens jaktmarker så slog man ibland ihjäl dem. Kamp om bästa jaktmarkerna osv.

  1. Fast så är det inte. Sverige är inte ’ägt’ av svenska medborgare. Ägande innebär legitim kontroll. Jag äger min stol. Jag får göra vad jag vill med den. Om jag slänger den iväg kan ingen göra nåt åt det, för det är min stol. Egendomskonceptet är malplacé när det kommer till länder. Ingen äger Sverige. Politiker kontrollerar möjligtvis staten, men det är inte samma.

   Målet är inte heller att medborgare ska bestämma hur icke-medborgare får röra sig. Om alla i Ystad tycker det är jätteroligt att det kommer en person och bosätter sig där, ska då Haparanda få protestera mot det? Nä, självklart inte. Problemet med fri rörlighet är väl snarare att människorna i Ystad inte ens får protestera om det kommer en person till deras stad som de inte vill ha där.

 3. Det är det här som är så bra med libertarianer. De är inte rädda för att argumentera det som de faktiskt tycker. Till skillnad från många andra är de inte beroende av att, som spanjornerna säger, ”hacer el sueco”. Bra artikel!

 4. Kränks invånarnas äganderätt i Storköpenhamn, som är uppskuret av en ”Berlinmurs-liknande” statsgräns, om man tillåter alla att komma in från den danska till den skånska delen av samma lokala stadsområde?

  Men inte om man tillåter alla från Lappland, vilket är på samma geografiska avstånd som norra Italien, komma in till den skånska delen av stadsområdet, bara för att de bor inom samma statsimperium?

  Eller bör vi också ha checkpoints vid stads- och landskapsgränserna liksom på medeltiden?

 5. Hoppe åsido så missar Svensson helt den mest grundläggande parametern, nämligen civilisation. Utan civilisation blir det meningslöst att överhuvudtaget diskutera ideologi. Vad ska man med en samhällsmodell till om ens land består av horder av bedragare och krigsherrar? Jag kan inte tänka mig någon ideologi som lika mycket som libertarianismen förutsätter ett befintligt förmodernt moralsystem och socialt kapital. Med fri invandring måste detta byggas upp igen från noll, mitt under brinnande etniska konflikter. Karln verkar mer än måttligt naiv.

  1. Det Mattias Svensson gör är att förutsätta att ett statslöst samhälle måste ha en nation. I denna nation t.ex. området Sverige måste en ”fri invandrare” tas emot i hela nationen om någon del av nationen har accepterat den ”fria invandraren”. Om en ägare i Kiruna accepterar en ”fri invandrare” måste ägaren i Ystad ta emot denna ”fria invandrare”. Så är det naturligtvis inte. En ”fri invandrare” kan bara bo där denne accepteras och detsamma gäller för kirunabon som vill bo i Ystad.

   Jag har bott i områden i Sverige där man aldrig ser en polis. Det innebär inte att vi som bor där börjar bete oss bedrägligt mot varandra. Det är tvärtom att vi hjälps åt. Jag kan inte se ett statslöst samhälle som ett samhälle med en massa kriminella som drar omkring. Jag ser det tvärtom, att människor hjälper varandra och det innebär även att jaga bort kriminella.

   Dessutom kommer ett statslöst samhälle utnyttja principen att det faktiskt finns oändligt antal jobb. Ingen behöver vara arbetslös i ett statslöst samhälle.

  2. Benjamin Juhlin

   Libertarianism förutsätter inte alls ett befintligt moralsystem mer än andra ideologier. Det stämmer att en stor grupp av människor i ett samhälle måste vara libertarianer om det ska bli libertarianskt, men det gäller för alla ideologier. Sovjet överlevde så länge som det gjorde för att även medborgarna var kommunister.

   Jag vänder mig ganska starkt emot föreställningen om att det libertarianska samhällssystemet skulle vara skört. Libertarianism är inte samma sak som den naiva och utopiska vänsteranarkismen. Det kommer att finnas ett flertal rötägg i det libertarianska samhället och det kommer finnas medel för att hantera sådana antisociala element. Att detta antal är betydligt färre än vad som definieras som rötägg idag och att rötäggen kommer hanteras genom en snabb utvisning gör dessutom det libertarianska samhället till ett väldigt robust sådant. Många av de uppslitande interna konflikterna som plågar andra samhällssystem kommer dessutom att vara frånvarande i det libertarianska samhället, pga den naturliga harmonin mellan grupper som råder i marknadsekonomin. Även människor som hatar varandra tjänar på att inte bråka med varandra i marknadssamhället, vilket föder fred. Jag skulle snarare beskriva det libertarianska samhället som robust och starkt med många inneboende tendenser som förhindrar konflikter och gynnar fred och välstånd. Kanske ett litet sidospår, menmen.

 6. Tänker mer på etik, långsiktighet och så vidare. Färre lagar innebär inte att behovet av normer försvinner, snarare tvärtom. Om det inte finns en vida spridd idé om att man har en civilisation att upprätthålla skulle ett libertarianskt samhälle infantiliseras. Libertarianism förutsätter vuxna människor, människor som tänker längre än Mattias Svensson.

 7. Beträffande Hoppe, kan vi ändå inte blunda för hans utspel för statliga invandringsrestriktioner, vilka kritiserats av många libertarianer, t.ex.:

  http://cafehayek.com/2004/09/hoppeing_mad.html
  https://web.archive.org/web/20090110005540/http://tomgpalmer.com/2004/09/23/an-immigration-policy-that-would-exclude-its-author/

  Elfenbenstornsdiskussioner om hur det rent teoretiskt skulle se ut i ett libertarianskt utopia, är en sak. Men just nu har vi vägspärrar/kontrollstationer mitt i ett och samma stadsområde (Storköpenhamn).

  Finns det inga horder av bedragare och krigsherrar runt Stockholm som signaturen ”Eslov” insinuerar, men bara i Storköpenhamnsområdet?

  Det oroväckande just nu är att folkhemspopulisterna i SD vill stoppa skåningar från att jobba i Köpenhamn:

  http://www.svd.se/flyktingar-ska-avskrackas

  Vi borde kanske flytta gränsvakten till den gamla gränsen vid Markaryd? Då kanske vi äntligen får bukt med free rider-problemet?

  Eller så tillåter vi folk utanför det nuvarande Sveriges politiska gränser att komma in på villkor att han/hon inte är berättigade till välfärdsstatens utbetalningar, sänker ingångslönerna och avskaffar LAS, o.s.v.

  1. Benjamin Juhlin

   ”Beträffande Hoppe, kan vi ändå inte blunda för hans utspel för statliga invandringsrestriktioner, vilka kritiserats av många libertarianer, t.ex.:” alltså det är ju precis det min artikel och uppsats handlar om.

   Och när det kommer till konkreta fall är det väldigt svårt att svara på hur det skulle se ut, men det är inte riktigt det som den libertarianska invandringsdebatten handlar om heller.

   1. @ Benjamin

    Problemet är ju att Hoppes förespråkande av statligt våld för att hävda godtyckliga streck uppritade på kartor – resultat av krig, fördrag, ”uppgörelser” och andra aktiviteter som politiker/kungar/härskare ägnat sig åt – såsom t.ex. den mitt i Storköpenhamn eller Haparanda/Torneå, tas som intäkt av statskramare (t.ex. de storsvenska chauvinisterna i SD) för att fortsätta i samma hjulspår.

    ”Se, t.o,m. libertarianer stödjer stödjer vår politik”.

 8. ”Svensson argumenterar som om han vore för önskad invandring. Om det är fallet finns ingen anledning att kritisera Hoppe.”

  Jag tror egentligen inte Svensson missar vad Hoppe säger, snarare är Hoppes (och din) position grumliga. En väl utformad stat kan ses som en kanalisering av en tänkt folkvilja och önskad eller oönskad invandring relaterar till denna tänkta folkvilja; staten är i en position att lösa koordinerings och externalitetsproblem relaterade till invandring på ett sätt som ligger i linje med vad människor vill. I en anarki finns inget sådant lokus för folkviljan. Man kan alltid köpa sig in i anarkin eftersom det är troligt att alltid någon är villig att hyra ut mark. Detta är ett helt vanligt avtal mellan två parter och du betecknar detta som ”önskad” invandring. Problemet är att invandring för med sig externaliteter, markägaren som låter invandraren komma in har inga förpliktelser att se till att denne stannar på hans mark. Avtalet kommer alltså att påverka flera parter och om detta sker på stor skala så kan man få massiv påverkan som kan vara positiv eller negativ. Statens forte är att effektivt lösa denna typ av externalitetsproblem genom generella regleringar. Vad Hoppe gör är att han antar att anarkin har institutionella verktyg att upprätta spontana regleringar som speglar en tänkt folkvilja och han överför sedan denna fantasi till staten som han då menar skall emulera det resultat han personligen föreställer sig för anarkin. Men detta är grumligt och spekulativt och det är fullt möjligt att Svenssons har helt rätt i att den komponent som avgör invandringen till en anarki är just avtal mellan två parter helt oberoende om detta (genom externaliteter) är till förfång för samhället som helhet.

  1. @lucas : Lämpligt vore sannolikt om du angav vad du anser är ”externaliteter” som inflyttning via kontrakt innebär i en libertarians/anarkistisk värld.

   Och staten är en ”kanalisering av en tänkt folkvilja”? Läst lite mycket Roeússeau, perhaps? Staten är en kanalisering av den härskande klassens vilja (oavsett hur välvillig den må vara eller inte vara. Din lösning för upprätthållande av markägares äganderätt är att förbjuda försäljning av tillträde till mark av människor som inte ingår i samma tvångsgemenskap. På samma sätt kan man argumentera för att (likt i delar av Kina) förvägra människor att flytta mellan kommuner och landsdelar utan tillstånd.

   Hur tycker du att det går för staten när den löser det du benämner som ”externalitetsproblem” med generella regleringar i dagsläget? Fungerar bra, mindre bra, dåligt?

   1. @Hans: ”Lämpligt vore sannolikt om du angav vad du anser är ”externaliteter” som inflyttning via kontrakt innebär i en libertarians/anarkistisk värld.”

    Fast Hoppe har ju redan etablerat detta. Hoppe menar att ”fri” invandring för med sig negativa externaliteter, därav hans vilja att staten reglerar. Han menar vidare att anarkins skydd mot detta är att en invandrare måste utverka tillstånd från exakt en markägare för att få äntra anarkin. Vän av ordning undrar om inte detta skydd är så enastående svagt att situationen från en rent praktisk synvinkel är mer eller mindre identisk med fri invandring. Den som vill in kan alltid så att säga hyra in sig eftersom någon högst troligt alltid är villig att tjäna en slant på detta. Således, Hoppes tanke om att staten skall emulera den typ av invandring han föreställer sig för anarkin kanske är fel i så motto att hans föreställning av vad som händer i anarkin är fundamentalt felaktig. Den statliga politik som emulerar anarkin ligger då närmare Svenssons fria invandring.

    ”Staten är en kanalisering av den härskande klassens vilja[..]”

    Precis som pingisklubben är en kanalisering av den härskande klassens (styrelsens) vilja. Detta hindrar inte pingisklubben från att operera på premisser som är medlemmarna till gagn, det hindrar heller inte att medlemmarna kan influera den härskande klassen etc. Din proposition är lite av en tautologi som är sann för exakt alla organisationer. Såväl staten som pingisklubben. En väl utformad stat kan precis som en väl utformad pingisklubb vara en exekutiv kanalisering av vad medlemmarna faktiskt vill. Västerländska demokratier är ungefär vad västerlänningar vill ha. Problemet med system som av princip är decentraliserade till sina atomer är att utkomsten inte alls behöver spegla vad människor vill utan bara speglar det faktum att de är låsta i ett status quo genom ineffektiva eller ickeexisterande institutioner. Vissa problem kräver för sin lösning just en styrelse som kan stifta lagar som gäller för alla.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *