Bättre pest än kolera

tpp-fast-trackDemokraterna i det amerikanska senatshuset, med galningen Elizabeth Warren i spetsen, satte igår p för president Obamas förhoppningar om en ”fast track” för frihandel. Många ny- och klassiska liberaler, som är lika ignoranta som Warren, förfasas nog över att det ser ut att inte bli så mycket av den utlovade frihandeln. Fast det betyder ju egentligen bara att vi fått pest snarare än kolera, för frihandel är inte något annat än politiskt styrd handel.

Problemet är att den som av princip är för fri handel, dvs emot politisk styrning, inte kan få någon vägledning av just principerna när det handlar om frihandelsavtal. För det handlar om att viss handel av vissa varor ”befrias” från vissa befintliga regleringar medan de omfattas av ett helt gäng nya – och dessutom kommer denna förändring också med en massa politisk klåfingrighet och regleringar på andra områden. Hur bör man som god frihandelsvän ställa sig till ett frihandelsavtal?

Om man bara går på ordet så bör man givetvis vara för. Men ord är inom politiken till för att förleda, så man gör sig själv en björntjänst om man tror på något som en politiker säger. Ofta handlar det om att använda positivt laddade ord för något man är (helt godtyckligt) för, medan man använder negativt laddade ord för allt man är (godtyckligt) emot. Man måste alltså se igenom de politiska dimmorna.

Liksom alltid är politik ett ”givande och tagande” och varenda politiskt beslut är både bra och dåligt, oberoende av vilka principer man förfäktar. ”Inte något ont som inte för något gott med sig” verkar vara en politisk princip, snarare än en empirisk observation. Men eftersom det handlar om avvägningar mellan det goda och det onda, som bägge är delar av frihandelsavtal, är det inte längre en principfråga – det är en värderingsfråga. Frågan är helt enkelt: vad värderar du mer, det goda eller det onda i avtalet?

Man kan inte lita till principer för att göra sådana avväganden. För en princip handlar om själva motsatsen till avvägning. Att stå för en princip gör inte att man kan välja att vara emot lite när man känner för det, för resultatet blir godtyckligt och därmed själva motsatsen till principiellt.

Frihandelsavtal sätter därmed saker och ting på sin spets, precis som frågan om den ”minimala” staten, eftersom det handlar om godtycklig (eller i alla fall personlig) värdering snarare än principer. Tycker du om det ”goda” som kommer med avtalet mer än det ”onda”? Tycker du om illusionen av garanti som kommer med den ”lilla” staten mer än det onda av att institutionalisera våldet?

Politiken gör principer omöjliga, vilket är en av anledningarna till att den alltid korrumperar. Många med fasta principer har under årens lopp sökt att på politisk väg skapa förändring ”åt rätt håll” genom politiskt engagemang. Utan undantag har de nästan omedelbart ställts inför val mellan pest och kolera, två alternativ där man måste ta ställning och där bägge innebär både gott och ont. Och oavsett hur man väljer – även om man avstår och därmed inte tar ställning för något av det goda – så har man brutit mot sin princip.

Detsamma med frihandelsavtalets ”fast track” som nu gått i stå. Antingen blir resultatet att vi inte får ett frihandelsavtal, vilket betyder i huvudsak status quo. Eller också får vid det, vilket bara betyder en omfördelning av var den politiska styrningen slår hårdast. Bägge alternativen är, ur principiell libertariansk synvinkel, dåliga; inget av dem innebär frihet eller fri handel.

Detta är vad politiken gör: den skapar konflikter där sådana inte finns och den gör kreatur av människor. Det bästa vi kan göra är att vända den ryggen helt och hållet. Av princip.

7 reaktioner på ”Bättre pest än kolera”

 1. Aah, vad kärnfullt! ” Detta är vad politiken gör: den skapar konflikter där sådana inte finns och den gör kreatur av människor.”.

  Ett nytt bevingat ordspråk har sett dagens ljus 🙂

 2. Det är nog ISDS som stör de flesta i TPP och TTIP. Varför ha sådana klausuler? Investering är väl alltid förknippat med risker.

 3. Demokrater och Republikaner ägnar sig åt sedvanligt omogna nollsumme-lekar, Liberal-Marxist i sin prydo.

  USA-stollarna kan ju kostapå sig sådan lek det finns gott om tid skulle den tiden gå mot upphällning kan Herrar-Fruar-USA, när de icke emellanåt skiftar med varandra, manipulera lite i snörerna med sin alldeles egen liten kasperteatern EU och för avsalu dess Liberal-Marxist.

  Emellertid tiden börjar, gudskelov och en stilla bön, rinna ut för stollarna USA-EU, fåse vad som sker mellan giganterna Ryssarna och Kineser ska bli spännande.

   1. @Viktor : Vi säger också ”??????”, men vi väntar med spänning på att se vart resonemanget leder.

 4. Bra med distinktionen frihandel och fri handel.
  Men inte ens den reglerade frihandeln gillas av alla – likom heller inte andra fri-: fritänkande eller frispråkighet. De som sysslar med sådant (aja-baja) kallas frifräsare…

  …samt halsstarrig, obstinat, trilsk och omedgörlig om inte rent av kverulant, bråkmakare, avfälling eller kättare av allehanda nosiga och klåfingriga dilettanter, pärmbärare, partigängare, punktknullare och paragrafryttare som lägger sina näsor i blöt och inget annat gör än att kohandla och dagtinga, användandes kautschukparagrafer och advokatyr för att strunta i, negligera, runda, kringgå, ringakta, åsidosätta, sidsteppa och som sista utväg helt förkasta både vett och den eventuella vilja som finns hos den s.k. populasen, patrasket och valboskapet som serveras en oändlig ström av propaganda, alternativt allsköns pladder, munväder, flum, dimma, snömos, potemkinkulisser, chimärer, bländverk och blå dunster.

  Hoppas jag bidrog en liten aning till ett utökat ordförråd 😀

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *