Tiggeri : Orsak och konsekvenser

Ett ämne som blir allt mer aktuellt i Sverige är hur man skall förhålla sig till tiggeri. Tack vare att gränserna numera är öppna gentemot större delen av Europa så söker sig stora mängder människor från fattiga områden i Östeuropa till Sverige för att försörja sig som tiggare. Frågan tål att ställas – blir det bättre eller sämre av att man ger pengar till tiggare?

Vem blir tiggare?

Det sägs ofta att ingen blir tiggare frivilligt. Det är nästan sant. I princip alla blir sannolikt tiggare frivilligt om alternativet är att svälta, och många kan nog tänkas bli tiggare om alternativet är arbete som innebär kroppsskador eller ohållbar mental press (däremot finns det, bevisligen, människor som väljer prostitution framför tiggeri). Däremot är det sannolikt ganska få som väljer tiggeri om möjlighet finns till någon annan, relativt oskadlig, form av försörjning. Om inte annat talar det faktum att större delen av befolkning inte är tiggare för en sådan slutsats. I princip alla tiggare kan antas vara låg- eller outbildade. De kan antas komma från relativt knappa ekonomiska förhållanden innan de blev tiggare. För att sammanfatta – det är högst troligt att tiggare överlag har relativt begränsade möjligheter och lever relativt utsatta liv.

Sedan finns det naturligtvis affärsmän. Vissa affärsmän saknar skrupler, och ägnar sig åt att likt en vanlig maffia kräva beskyddarpengar för att tiggare skall få sitta på ett eller annat ställe. Dessa människor är det ur en moralisk synvinkel mycket svårt att tycka synd om.och bör under alla omständigheter lagföras för hot, utpressning och i värsta fall människohandel. Men detta är egentligen utanför ämnet, utan frågan bör snarare ställas från tiggarnas synvinkel.

Vad är konsekvensen av att ge tiggare pengar?

Låt oss försöka undersöka vad som händer om man ger tiggare pengar. Det första som händer är att givaren blir fattigare – men oftast är beloppen såpass ringa så att det knappast är att räkna som någon större konsekvens. Tiggeri går vanligtvis ut på att försöka få små belopp av många individer, inte stora belopp av ett fåtal individer. På andra sidan har vi en mottagare av pengar, som med hjälp av pengarna förhoppningsvis kan uppnå en minimal försörjning. Men är detta allt som händer? Dessvärre inte.

För det första har vi den ”organiserande” gruppen som blir allt vanligare i Sverige. Denna består av människor som har valt att göra en affärsrörelse av andras tiggeri, och mot beskyddarpengar låter tiggare vistas på vissa platser. De bidrar därtill ofta med transport av tiggare till och från platsen där de skall tigga. Det faktum att dessa personer blir allt vanligare indikerar att det finns tillräckligt mycket pengar i verksamheten för att kunna försörja allt fler av dem. Hur mycket av de pengar du ger till en tiggare går till dessa? Det är självklart omöjligt att säga, men med tanke på omständigheterna, och ”tiggeri-organisatörernas” snabba ökning så kan man misstänka att det finns en viss ekvilibrium-nivå av pengar som tiggare kan samla in, innan det dyker upp fler och fler ur den parasiterande klassen anordnare, och att dessa kräver mer och mer för sina påtvingade ”tjänster”.

Argumentet torde för en libertarian vara bekant – precis som en välfärdsstat höjer skatterna så långt det går innan verksamheten (d.v.s. skatteunderlaget) tar skada, så kommer tiggar-organisatörer som driver verksamheten med hot om våld att göra samma sak. Det finns alltså anledning att anta att när vi uppnått en viss nivå på mängden pengar som ges till tiggare, så tillfaller alltmer av allt som ges istället till de parasiterande tiggar-organisatörerna.

Skall man tala om ett problem med tiggeri bör man i alla omständigheter FÖRST tala om de som inte tigger, utan de som lever på att utnyttja tiggare – och med våld och hot gör livet än värre för människor som redan har det svårt. Någon som däremot organiserar tiggare på frivillig basis finns det egentligen ingen moralisk grund för att kritisera. Denne har funnit ett behov (tiggare behöver hjälp med transport och logistik) och bidrar med en tjänst för att hjälpa dem med detta. Så länge ingen ägnar sig åt våld och hot så är det svårt att kritisera någon som hjälper tiggare.

Varför tycks tiggarna bli allt fler?

En annan fråga som är högst relevant i sammanhanget är varför tiggarna tycks bli allt fler och fler i Sverige. För att analysera det behöver vi bara titta på incitament. Anta att en given tiggare (eller i vissa fall en tiggar-organisatör) skall bestämma sig för vart denne har bäst chans att kunna få ihop sitt levebröd av tiggeri. Helt uppenbart kommer denna dras till platser där det finns människor som är villiga att ge dem pengar. De kommer undvika ställen där risken är stor att man blir lagförd för tiggeri, eller där människor helt enkelt är ovilliga att ge pengar. Därmed är den enkla slutsatsen att anledningen till att det blir allt fler tiggare i Sverige är att vi fortfarande inte har nått en sådan nivå så att tiggarnas ”inkomster” sjunker för att de blivit för många. Sveriges befolkning ökar sannolikt fortfarande mängden pengar som de ger till tiggare, och därför tar sig fler tiggare hit.

En annan konsekvens är ytterst känslig att tala om, men går inte att förneka. Vi noterade att ytterst få som har andra möjligheter kommer bli tiggare. Men, det finns undantag. Ekonomiska beslut avgörs ofta på marginalen, och det finns statistiskt sannolikt människor som har någon annan möjlighet bortom tiggeri, men där denna möjlighet i bästa fall är marginellt bättre än tiggeri, och i sämsta fall marginellt sämre än tiggeri. En sådan människa kan, om tiggeri ryktas vara tillräckligt lönsamt, välja att tigga framför ett annat alternativ. Och häri ligger ett stort problem. Tiggeri är en återvändsgränd. Det minskar, istället för ökar, möjligheten att i framtiden hitta ett annat sätt att försörja sig. De flesta vill självklart inte se tiggeri som ett val som någon gör, men dessvärre är det ett val, om än ett val med bara dåliga alternativ.

Sedan har vi naturligtvis den sedvanliga boven i dramat. Staten har en fasansfull förmåga att ge bakochfram-vända incitament vad den än gör. När staten till exempel betalar resor tillbaka till ursprungslandet för utländska tiggare, så leder detta till den ytterst bisarra konsekvensen att tiggare i Sverige utnyttjar detta för att åka hem under perioder, och sedan betalar för enkel resa till Sverige och fortsätter att tigga. Den ”hjälp” som svenska staten därmed ger till tiggare är inte en hjälp att ta sig hem, utan ett rent bidrag av pengar, då tiggaren annars skulle betalt hemresan ur egen ficka. Självklart kan man argumentera för att staten lika gärna bör hjälpa tiggare som andra människor – men då är det rimliga argumentet snarare att tiggarna bör skriva in sig hos socialtjänsten och genomgå en socialtjänstutredning – alternativt att staten slutar försöka låtsas att den kan påverka situationen vad gäller utländska tiggare och istället bara ger pengar direkt till tiggarna. En sådan argumentation kräver dock att man accepterar att svenska skattebetalare via staten har ansvar att försörja hela världen, eller åtminstone alla potentiella tiggare i hela Europa. Det är därtill den långsiktiga konsekvensen av en sådan argumentation.

Risken finns dessvärre att man genom att vara givmild mot tiggare på sikt skapar fler tiggare. Inte för att tiggeri är en särskilt tacksam syssla, utan för att tiggare likt alla andra människor lyder under ekonomiska lagar och incitamentsstrukturer. Är detta något som sker i Sverige idag? Omöjligt att säga, men sannolikt är det åtminstone ett marginal-fenomen. Det känns däremot högst okontroversiellt att påpeka att tiggare tycks i allt större utsträckning välja att komma till Sverige framför andra länder.

Finns en ”lösning” på tiggeri? Bör tiggeri förbjudas?

Lyckligtvis är svaret ur libertariansk synvinkel på frågan om tiggeri-förbud mycket enkelt. Svaret är nej. Tiggeri bör inte förbjudas, då en transaktion mellan en tiggare och en givare är helt frivillig. Men, alla har därtill naturligtvis all rätt att avhysa tiggare från sin mark, om de inte önskar ha dem där. Butiksägare behöver inte ha tiggare i sina butiker, eller utanför om de äger området därikring. Det är upp till var och en om de önskar upplåta mark till tiggeri, och i vilken utsträckning. Och i den utsträckning som vi tvingas betala för ett polisväsende borde det vara helt okontroversiellt att någon ringer polisen och ber dem avhysa människor som befinner sig på deras mark utan tillstånd. Tyvärr är detta inte okontroversiellt idag. Än värre blir det med offentlig-ägd mark, som här mycket tydligt visar att den inte ”ägs av alla” utan istället ”ägs av ingen”. Polisen avhyser förvisso människor, men det är oftast ytterst känsligt och leder till protester från diverse politiskt förvirrade. Men faktum är att såvida vi inte anser att tiggare skall ha någon form av särrättigheter som övriga människor inte har, så skall de kunna avhysas omedelbart, utan att någon skall behöva ta hänsyn till vart de skall ta vägen.

Den enklaste och på sikt enda hållbara lösningen på problemet med tiggeri är en fullständigt avreglerad arbetsmarknad, där det finns jobb som är tillräckligt lågbetalda för att en outbildad person som eventuellt inte ens talar svenska språket kan förtjäna sitt uppehälle. Kommer det ske? Självklart inte. Meningen med öppna gränser är att människor skall kunna röra sig fritt, och rimligtvis då även fritt kunna söka arbete. Skulle det ske så skulle dock ett antal yrkeskategorier utsättas för lönepress nedåt, vilket innebär att något sådant aldrig kommer tillåtas av diverse fackförbund.

I alla samhällen, förutom den kommunistiska utopin, kommer det alltid finnas människor som befinner sig på botten av samhället. En moralisk aspiration borde om något att vara att göra omständigheterna så acceptabla som möjligt. På kort sikt hjälper man de på samhällets botten om man ger dem pengar. På längre sikt är det enda som hjälper en möjlighet till arbete. Det kräver dock att vare sig fackförbund eller skattemyndigheterna lägger sig i avtal om arbete, oavsett vad lönenivån må vara.

Som sådant är tiggeri egentligen ingenting nytt, och inte heller något som finns anledning att kritisera. Det som tål att kritiseras är när lag och ordning störs, och artificiella incitaments-strukturer upprättas som gör situationen värre för såväl tiggare som omgivning.

Avslutande ord

Slutligen, ett par ord om moralen i det hela, om jag tillåts. Många är instinktivt mot tiggeri, utan att exakt veta varför. Ur min åsikt finns det två anledningar som definitivt inte är moraliska, och som man bör undvika. Den ena anledningen är att man önskar slippa se tiggare, och bli påmind om att det finns folk som har det värre. Om man absolut inte vill se tiggare får man helt enkelt bosätta sig någonstans där alla känner likadant och ser till att tiggare blir avhysta. Att argumentera för att andra människor inte borde tillåtas ge pengar till tiggare för att man själv vill slippa se den verksamheten i sin närhet är i alla lägen omoralisk. Bestämmanderätt har man enbart på sina egna ägor, ingen annan stans (även om den moderna ”demokratin” försöker lära oss annorlunda).

Den andra anledningen är för att man anser sig vara mer värd som människa än en tiggare. Det är helt rimligt att inte vilja umgås med tiggare (det är ganska sällan de är ute efter att erbjuda vänskap och umgänge, dessutom), och det är helt rimligt att inte vilja ha dem på sina ägor. Det går alldeles utmärkt att vare sig ge pengar till dem eller tala med dem. Men att argumentera för att de ”inte borde få vistas bland oss” eller att de är ”sämre” för att de inte lyckats göra något bättre med sitt liv är tecken på en fruktansvärt narcissistisk hållning. Vi måste alla ta konsekvenserna av våra beslut, och vissa människor både börjar på ett tråkigt ställe i livet, och fortsätter sedan att göra det värre för sig genom att ta felaktiga beslut. Det gör dem dock inte till sämre människor, utan snarare just mänskliga. Sina beslut får de självklart ta ansvar för, likt resten av oss.

Och sedan, en poäng som alla libertarianer kommer förstå bra mycket bättre än övriga – föredrar ni att någon ber er om välgöranhet, eller att de kräver att pengarna skall tas från er under hot om våld?

30 reaktioner på ”Tiggeri : Orsak och konsekvenser”

 1. Nostradamus d.y.

  ”(det är ganska sällan de är ute efter att erbjuda vänskap och umgänge, dessutom)”!!!
  Vad vet du om det undrar jag?
  Tiggeri var vanligt förekommande i Sverige fram till andra världskriget men då var det inte EU- utan svenska medborgare som utövade yrket.( Källa Albert Engström, m.m. )
  Men själva tigger ni pengar här, anses finare än att sitta på gatan, antar jag?
  ”Donera en slant” heter det då…högst upp i högra hörnet..lismare..

  1. Jag utgår huvudsakligen från vad tiggarna själv säger. Oftast frågar de om jag har pengar. Sällan frågar de om jag vill umgås. Undantag finns garanterat, tiggare är ju människor som alla andra och vill säkert ha vänner. Men tiggandets mål är nog sällan sociala kontakter.

   För övrigt är artikeln inte en kritik av tiggeriet, om du är läskunnig, utan ett försök till praxeologisk analys.

   1. Nostradamus d.y.

    Du behöver bara sätta dig ner på asfalten om du vill umgås, (vilket jag tvivlar på starkt).
    På tal om läskunnighet kan jag informera dig att det faktiskt finns svenskar som har erbjudit tak över huvudet och till och med umgås med tiggare!!Men det har du inte läst?
    Samtidigt tycker du att polisen bör anlitas flitigare, ”eftersom vi ändå betalar”, i sann libertariansk anda. Tiggeri är inte förbjudet än och sker som i regel på allmänna platser så varför denna polisvurm från en libertarian?
    Din ”analys” var inte kritisk mot tiggeri men med detaljerad beskrivning av hur och varför man enklast avhyser tiggare, bara för ”ordningens” skull?
    Och vad har Jesus med det här att göra?

   2. Förlåt, men vilken artikel har du läst?

    Det är i princip den enda artikel jag någonsin läst i ämnet som de facto utröner vad som skulle tjäna tiggarna bäst.

    Det du håller på att vifta med armarna mot är en halmgubbe. Lugna ner dig, och läs igen.

   3. @Nostradamus : Jag har absolut inget problem med att umgås med människor. Och det är mycket fint att erbjuda tiggare tak över huvudet.

    Jag klarar dock av att hålla två saker i huvudet samtidigt. Medan jag är helt och hållet för individuell välgörenhet, så är jag samtidigt helt och hållet för äganderätt. Den som vill hjälpa tiggare bör absolut göra det. Den som inte vill göra det bör även slippa, och äganderätten gäller oavsett vem som överträder den.

    Och en detaljerad analys vet jag inte :

    ”(..) därtill naturligtvis all rätt att avhysa tiggare från sin mark, om de inte önskar ha dem där. Butiksägare behöver inte ha tiggare i sina butiker, eller utanför om de äger området därikring. Det är upp till var och en om de önskar upplåta mark till tiggeri, och i vilken utsträckning. Och i den utsträckning som vi tvingas betala för ett polisväsende borde det vara helt okontroversiellt att någon ringer polisen och ber dem avhysa människor som befinner sig på deras mark utan tillstånd.”

    Den är inte särskilt detaljerad i mina ögon, mer ett konstaterande av det alla rimligen redan vet.

    Jesus har inte så mycket med resonemanget att göra, mer än att han omgav sig av tiggare och tycker att man skall försöka vara givmild mot dem. Det tycker även jag, men jag anser att om man vill göra något gott bör man vara medveten om konsekvenser av ens agerande. Och så var det en bra bild.

   4. Nostradamus d.y.

    Du har alltså bevis på att Jesus var på riktigt och med vem han
    umgicks med? Källa på det också?
    ”Jag utgår huvudsakligen från vad tiggarna själv säger. Oftast frågar de om jag har pengar. Sällan frågar de om jag vill umgås. Undantag finns garanterat, tiggare är ju människor ”
    Svara ärligt, när har du pratat med tiggare (som oftast vill ha pengar men sällan har frågat dig om du vill umgås), Du skriver att de sällan frågar om du vill umgås, alltså har dom frågat.Vad menar du då med att undantag finns garanterat? Sker konversationen på svenska, engelska, tyska, rumänska eller kan du t.o.m. romani och slutligen, har du överhuvudtaget skänkt några slantar ? Om inte ta några kronor från summan du har fått för att du skrev om tiggare…och ”internationella organ”!!

   5. @Nostradamus :

    1 ) Jag förstår inte din inlaga om Jesus. Men jag har inte för vana att diskutera teologi med människor som vill käbbla, så strunt samma.

    2 ) Senaste tiggaren jag talte med fick jag ta mig fram på knackig tyska. Det gick sådär, men tydligen talas det en hel del i central- och östeuropa.

    3 ) Min användning av ordet ”sällan” var retorisk, för att indikera något som inte är en omöjlighet men knappast troligt. Ingen tiggare har frågat mig om jag vill umgås med dem.

    4 ) Du behöver inte oroa dig för min välgörenhet. Om du vill tro att jag är en gniden usling som bara bryr mig om mig själv och aldrig ger något till någon annan så är det okej. Vem jag hjälper och hur är en sak mellan mig och Gud, och ingen annan.

    5 ) Jag har hittills inte fått betalt för något jag har skrivit här, men om du vill hosta upp en slant så för all del.

    Guds frid.

   6. Nostradamus d.y.

    ”Jesus har inte så mycket med resonemanget att göra, mer än att han omgav sig av tiggare och tycker att man skall försöka vara givmild mot dem. Det tycker även jag, men jag anser att om man vill göra något gott bör man vara medveten om konsekvenser av ens agerande”
    Så du menar att man blir upppspikad om man hjälper tiggare precis som i legenden om Jesus? Apropå voodoo och liknande kan jag glädja dig med att religiösa inte bara är snäppet dummare, de är snäppet kriminellare också, eller flera..snäpp..
    Då du är både läskunnig och kan hålla två saker i huvudet samtidigt (!!!) får du leta upp studien själv…
    Men jag har mina dubier, så: http://www.dn.se/debatt/religionen-bidrar-inte-till-ett-battre-samhalle/

   7. @Nostredamus : Varför Jesus blev uppspikad på korset kan du läsa om i Bibeln.

    Jag är okej med att vara relativt obegåvad och lågintelligent. Min huvudsakliga kriminalitet består i att ogilla staten (sannolikt snart brottsligt).

    Pax vobiscum.

  2. Haha! Att donera pengar till mises.se kan knappast vara tiggeri.

   Först så ger jag pengar till något jag får tillbaka. Vad får jag av en tiggare på stan?

   För det andra, att kräva att andra människor ska göra något för en, t.ex. att skriva artiklar, utan att betala för det är tiggeri.

   1. Nostradamus d.y.

    Du har fått det om bakfoten, att be om en donation kan anses som tiggeri, när du ger pengar och får något tillbaka då är det köp och om du skänker en slant då har man skänkt den, men hur ska du veta det??
    Men du har jävligt rätt också, att donera pengar kan knappast vara tiggeri….
    och för det tredje,att kräva betalt för populistisk rappakalja är att betraktas som tiggeri..

   2. Vem kräver betalt för populistisk rappakalja? Menar du t.ex. Expressen eller Aftonbladet? Ta vi sedan SVT då talar vi inte om tigger utan då talar vi om utpressning.

 2. För det första har vi den ”organiserande” gruppen som blir allt vanligare i Sverige. Denna består av människor som har valt att göra en affärsrörelse av andras tiggeri, och mot beskyddarpengar låter tiggare vistas på vissa platser. […] Hur mycket av de pengar du ger till en tiggare går till dessa? Det är självklart omöjligt att säga, men med tanke på omständigheterna, och ”tiggeri-organisatörernas” snabba ökning […]

  Källa?

  Anta att en given tiggare (eller i vissa fall en tiggar-organisatör) skall bestämma sig för vart denne har bäst chans att kunna få ihop sitt levebröd av tiggeri. Helt uppenbart kommer denna dras till platser där det finns människor som är villiga att ge dem pengar. De kommer undvika ställen där risken är stor att man blir lagförd för tiggeri, eller där människor helt enkelt är ovilliga att ge pengar.

  Det kan finnas en rad andra aspekter en tiggare tar hänsyn till. Tillgång till tak över huvudet, närhet eller avstånd till vissa individer, etc. Om en tiggare bedömer att risken att bli misshandlad eller värre är 10% i ett område men 1% i ett annat område kanske denne väljer lågrisk-området även om det bara är halverad förväntad inkomst. Vissa kommuner har tak över huvudet garanti som kan locka, o.s.v. Jag tror inte pengarna styr i den utsträckning artikeln ger sken av.

  Jag håller helt med om att tiggare måste få lättare att få jobb. Hjälp till du med! http://jobbasvart.nu/for-dej-som-vill-fa-nagot-utfort.html

  1. @Calle Kabo : Vad gäller organiserad kriminalitet har Sverige fått kritik från internationella organ för att vi inte undersöker och tar tag i problemet med människohandel av tiggare (sedan kan man ju tycka vad man vill om internationella organ).

   Vad gäller ökningen i människor som organiserar och tar betalt för tiggarplatser är bevisföringen naturligtvis anekdotisk, då jag inte är medveten om att undersökningar på det har gjorts. Det tycks dock vara ett fenomen som existerar nu, som ingen hört talas om för några år sedan, sannolikt för att det då inte var någon större konkurrens om platser att tigga på. Resonemanget i övrigt är strikt a-priori.

   Självklart finns det faktorer utöver pengar som spelar in i tiggeriet. Ceteris paribus och allt det där.

   1. Du råkar inte ha någon länk till de internationella organens kritik som du nämner?

    Jag säger inte att det inte finns, men det skulle vara angenämt att ha något fastare mark under fötterna.

  2. Nostradamus d.y.

   Tack Calle, kollade din länk, underbart : ” Om det är ett självändamål för dej att undanhålla pengar från staten finns en mycket enkel metod för att öka dina chanser att lyckas med det. Be att inte få kvitto när du handlar varor och tjänster där du tror att de som säljer kan vara intresserade av behålla sina pengar för sej själva. Det funkar troligtvis dåligt i ICA-affären eller andra stora kedjor, men på pizzerian nere på hörnet kanske? Om du ser till att inte ta kvitto ger du dem möjligheten att behålla sina egna pengar. Det är inte alltid det blir så ändå, men du har i.a.f. gjort vad du kunnat. Och några kommer säkert att nappa på chansen 🙂
   OBS detta är Skatteverket som talar……
   ”Om du ser till att inte ta kvitto ger du dem möjligheten att behålla sina egna pengar”…utan att Skatteverket kan norpa dom. Gillade bäst : ”Att behålla sina egna pengar för sig själva”
   Så det ÄR våra pengar, en kort stund i alla fall, det har jag misstänkt länge… 😉

 3. Ska vi inte agitera för att de som organiserar tiggeriet faktiskt gör något gott för tiggarna? De ser till att tiggarna kan ta sig till Sverige. De ser till att tiggarna får en plats att tigga på. De beskyddar tiggarna. Marknaden för tigger i deras hemländer kanske är mättad så nu får de hjälp att ta sig till andra marknader som de kanske inte skulle klara av själva på egen hand.

 4. Lösningen förutsätter att en stat är helt oreglerad vad gäller avtal om arbete, vilket är ganska ovanligt med tanke på skatteintäkterna en stat behöver, men ovanligt är inte omöjligt, det finns exempel att peka på. Om inte för skatteintäkter så eftersträvar stater kontroll av annat slag som gör att de lägger sig i vad gäller avtal om arbete. Men om man så vill kan man också peka på exempel här också. MIn poäng är att det är av statens natur att lägga sig i dessa frågor, vad man än tycker om det. Man presenterar en lösning som går emot statens natur som sådan, enkelt för en libertarian. Men man vet direkt vart det leder när man påpekar att lösningen inte är realistisk (inte omöjlig) för en stat, som per definition kontrollerar en befolkning inom ett givet geografiskt område. Då blir det lätt att peka ut staten som grundproblemet som står i vägen för lösningen. Vill inte djupdyka i en stat vs antistat diskussion, ville bara visa på att man alltid pekar på lösningar (som må eller inte vara korrekta), där staten krävs på åtgärder som går emot dess natur, för att senare peka på staten som grundproblemet som står i vägen för lösningen, när de beskrivs som orealistiska utifrån den kontext vi befinner oss i. Med andra ord och i klarspråk, kokas det ner till att lösningen är staten löses upp, och någonstans måste det finnas med i artikeln.

  Jag påstår inte att anarkister menar att lösningen på allt är statens upplösning, men kvarstår inte det andra problemet som står i vägen för lösningen, med eller utan stat (enligt mig en utopi eller snarare rationell omöjlighet, men det är för en annan tid och diskussion), dvs fackförbunden. Dessa kan mycket väl uppkomma i helt oreglerade och så kallade anarkistiska samhällen, folk organiserar för att främja sina intressen, och arbetstagarna må organisera sig för att ha något att säga till om när det kommer till avtalen om arbete, vad gör man åt det då?

  1. Att fackförbund uppkommer är inte fel eller onaturligt, det är en funktion av människors vilja att organisera sig för att gemensamt nå bättre resultat.

   Att fackförbund däremot skulle få särskilda privilegier av ett våldsmonopol är någonting helt annat.

   1. Jo, skillnad är det. Men fackförbunden kommer att lägga sig i avtalen om arbete, om det hindrar lösningen.

   2. Min erfarenhet är ungefär att du som medlem ska hålla käften och sedan ska fackpamparna beställa vad som är bäst för dig. De flesta fackföreningar agerar som ett filter mellan arbetarna och arbetsgivarna är fackföreningens ledning mest arbetar för att legalisera sin egen existens.

  2. Mister_X! Jag måste få fråga hur stor eller liten kan en stat vara? Om vi ser på Sverige. Kan Sverige bestå av många stater: en by, en stad, en kommun, ett ett län, ett bostadsområde, eller?

   Om jag startar en föreningen tillsammans med flera personer där vi har samma intresse och det är det som är föreningens syfte, måste vi då utöva våld?

 5. Nu har tydligen Migrationsverket hittat på att eu-tiggarna kan söka asyl så får de samma förmåner som alla asylsökande. Undrar om det blir ett uppsving för de företag i bl.a. Rumänien som kör charterbussar. Ja, många tiggar kommer faktiskt till Sverige via chartrade bussar.

  Kanske borde jag leta rätt på några tiggare och sedan anställa dem som lärare i en skola som lär ut tiggeri till svenskar. Svenskar kan åka till Ukraina för där har de fått 850 miljarder som vi kan tigga lite av.

 6. Visste inte att det fanns organisatörer som tvingade tiggarna att samarbeta med dem trodde hela branschen var frivillig. (förutom den delen om man vill ha tiggarna utanför sin butik förstås)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *